Elektro Ljubljana

1 feb 2018 ... ElEktro novicE so intErno glasilo ElEktra ljubljana in izhajajo prEdvidoma ... Jernej Turnšek, Roman Ponebšek, Alojz Primon, David Arh, Zoran ...

Elektro Ljubljana - Sorodni dokumenti

Na področju elektro energetike in oskrbe z ... - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2012/2012_03.pdf

11 okt 2012 ... 20-kilovoltne razdelilne postaja Škofljica v obstoječe ... Pametna polnilna postaja, ki jo bo ... nes tekel. ... polago prenosna karta, ki jo lahko.

V ponudbi Elektro energije nov energent ... - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2013/2013_03.pdf

veseli, ko so videli, da nosimo drva nav- zgor. Bolj kot ... Udeleženci kolesarjenja: od leve proti desni Tomaž grivec, Marjan Jevševar, bogdan Jager, Mišo dimec ...

elektro novice_oktober 2004 - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2004/2004_10.pdf

1 okt 2004 ... 2004 se je spremenil prag upravi~enosti do proste izbire svojega dobavitelja ... slavljenca, nam je govoril o neverjetni energiji svojega ...

elektro novice notranje MAJ - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2003/2003_04.pdf

2 apr 2003 ... 280 ali e-po{ti: [email protected] Vabimo vas, da si podrobnej{e informacije o na{ih dejavnostih in storitvah ogledate ...

elektro novice_september - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2003/2003_09.pdf

2 sep 2003 ... iz Kenije, Etiopije, [panije, Italije, Maroka in majhnim zaostankom za zmagovalcem (4.40 min) je zasedel 72. mesto od 145 teka~ev. “Rezultat ...

Elektro novice - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2016/2016-3-November.pdf

Otroci iz vrtca Rožle, Grosuplje. Veseli otroci iz Kočevja. V začetku oktobra je v 5. Č na OŠ Mengeš prišel gospod. Marko Piko iz Elektra Ljubljana. Pripovedoval ...

elektro novice_JULIJ - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2003/2003_07.pdf

2 jul 2003 ... Ta vrsta motorja je `e bila gnana s to energijo ... Kajti vse na{teto je res neke vrste ma{~evanje ... Grajene so bile iz laporja in istrskega apnenca in so bile ... Vrsta kamnine, ikravec. Slovar slovenskega knji`nega jezika. Oznaka.

elektro novice_nov_2003 - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2003/2003_11.pdf

2 nov 2003 ... Bine Korde{ - predsednik uprave Merkur. • g. Egon Toma`i~ ... Ne`no sem jih polo`il v lesene gajbice, eno njihovih zadnjih postaj. Kmalu bodo ...

elektro novice_december - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2003/2003_12.pdf

Dober tok. 2 december 2003. V decembru je. Elektro ... Dober tok. 3 december 2003 ... da bi poceni kupili distribucijska podjetja, dr`ave pa, da bi dobila denar za ...

elektro novice_oktober - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2003/2003_10.pdf

2 okt 2003 ... stne kapacitete energije za nadaljnji razvoj industrije in gospodarstva ... Intereuropa. 12. Cetis. 13. ... pocitniske.kapacitete. @ elektro-ljubljana.

Letno poročilo Elektra Ljubljana za leto 2017 - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/LP%20EL%20d_d__2017_10_5_18_kpl_rev.pdf

22 mar 2018 ... ... da po uspešno zaključenem postopku skupnega javnega naročila podpiše pogodbo s ponudnikom Elektronabava, d. o. o., Cesta 24. junija 3 ...

JP Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2MN-Elektro-LJ.pdf

23 mar 2018 ... mag. Andrej Šušteršič. Podjetje za distribucijo električne energije, d.o.. Slovenska cesta 58, 1515 Listiana. DE Ljubljana okolica. Podrečje 48.

NOVICE 1-2015:Elektro novice.qxd - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2015/2015_01.pdf

19 jan 2015 ... Noju podoben avstralski ptič. Mednarodna oznaka. Nizozemske. Pesem uspešnica. Ime pevca. Jurgensa. Moško ime, pevec. Pestner. Del.

NOVICE 1-2016:Elektro novice.qxd - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2016/2016-1-2-Junij.pdf

7 jun 2016 ... moje prvo vprašanje: »A je res preteklo že toliko časa?« Seveda sem se ... Predstavniki elektrodistribucij smo predstavili stanje razvoja pametnih omrežij ... vpogled do števca električne energije morata imeti oba, dobavitelj in ...

NOVICE 1-2014:Elektro novice.qxd - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2014/2014_01.pdf

15 apr 2014 ... Termalni park Aqualuna je poletno vodno zabavišče s 3000 m² vodnih ... Uporabniki naše počitniške hišice v Dolenjskih Toplicah se od letos ...

NOVICE 2-2014:Elektro novice.qxd - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2014/2014_02.pdf

30 jun 2014 ... prostore bivšega nadzorništva Črnuče, kjer imajo tri delovne skupine prostore za ... Program omogoča izračun prihranka pri porabi ... Jamarstvo, moj najljubši hobi pa postaja preteklost, čeprav me kolega nagovarja, da spet ...

NOVICE 2-2015:Elektro novice.qxd - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2015/2015_02.pdf

8 jul 2015 ... v delovodnik, odnese ostali del pošte na Upravo Jasni Tatalovič ... Tako je tudi umestitev HE Krško uspela in sedaj uspešno obratuje v sloven-.

Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Elektro%20novice_Januar_final_1.pdf

1 feb 2018 ... ElEktro novicE so intErno glasilo ElEktra ljubljana in izhajajo prEdvidoma ... Jernej Turnšek, Roman Ponebšek, Alojz Primon, David Arh, Zoran ...

Untitled - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2002/2002_02.pdf

1 feb 2002 ... Tokrat je Naj na tem mestu tudi omenim, da se v okviru predstavljena DE Kočevje. OE PUO izvaja 45 urni tečaj retorike. Več o tem na strani 10.

Uspešno 2009! - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2008/2008_12.pdf

4 dec 2008 ... adi, težka mehanizacija, kakovostnejše de- lovno orodje in ... Stanislav Sraka, se je vse skupaj zaкelo, ker je imel nov podjeten župnik na voljo ...

Annual Report - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Letna-porocila/EN/Elektro_Letno_Porocilo_2018_EN_WEB.pdf

Response times for the provision of the most common ... charging station in Hrastnik, Logatec, on Polževo ... with appropriate response times for individual.

marec, 2019 - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/LP_EL_2018.pdf

17 mar 2019 ... Konec leta 2018 je bilo stanje denarnih sredstev nižje za 2.755,7 tisoč EUR, stanje zalog ... GEN-I. Elektro energija. Elektro Celje Energija. Petrol. HEP Energija ... postaji in da deluje redni prenos podatkov s števca v merilni center. ... V okviru portala Moja mreža uporabnikom omogočamo preprost dostop ...

Annual Report of Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Letna-porocila/Elektro%20Ljubljana_Letno%20porocilo%202017_ANG_WEB.pdf

2016 from the exchange of Elektro Ljubljana's participating interest in Elektro energija for a ... Response times for the provision of the most common services for.

Letno poročilo - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-delnicarje/ElektroLetnoPorocilo_2018_WEB.pdf

Spar, Ikea). Hkrati pa smo zaznali tudi pospešeno in- ... vljeni prenova počitniških apartmajev v Barbari- gi ter sanacija in prenova kopalnice v počitniški.

El Novice-maj 09.indd - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2009/2009_2.pdf

3 feb 2009 ... Sodelav- ci DE Novo mesto ste se zelo dobro odzvali. Iz- ... Vsi zaposleni v DE Novo mesto iz- ... Elektronabava, d. o. o., s podizvajalcem.

Prirocnik Giz 2017 - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Prirocnik%20Giz%202017.PDF

4 apr 2017 ... cev proizvedeno energijo oddaja v distribucij- ... V želji doseči neka bodoča stanja in cilje (iz- hajajoče ... nemški RWE, podjetje, ki je bilo glavni.

El Novice-dec 09.indd - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2009/2009_5.pdf

Interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. • Leto IX • december 2009, πtevilka 5 novice. E L E K T R O ... nas kot nepremagljiv branik varujejo pred tegobami življenja.

VZDRŽEVANJE SN NADZEMNIH VODOV V ELEKTRO LJUBLJANA

https://www.bb.si/doc/diplome/ICES/Pers_Borut.pdf

12 nov 2014 ... Prav tako se zahvaljujem podjetju Elektro Ljubljana, d. d., da mi je ... Tabela 7: Dolžina SN voda na odjemalca v Nadzorništvu Grosuplje .

El Novice-oktob 09.indd - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2009/2009_4.pdf

Indijsko glasbilo, brenkalo. Distribucija- ka enota. Mesto v. Srbiji. Klade za sekanje. Andreja. Radovan. Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. ...

vgradnja novega števca - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Dokumenti/Navodila/Navodila_ZMXi320_ZCXi120.pdf

listanje po meniju. VGRADNJA NOVEGA ŠTEVCA ... Prekinitev dobave električne energije je razvidna tudi iz kvadratka - simbola za stanje odklopnika v levem.

Letno poročilo 2013 - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Letna-porocila/LP_ELJ_2013-SLO.pdf

delodajalca zasedla v družbi najuglednejših podjetij Slovenije, kot so Lek, Krka, Petrol, Simobil, ... ustavitve distribucije električne energije in izterjave. Gre za ...

pogodba o ustanovitvi služnosti - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-uporabnike-Dokumenti/OB04%20DN026NA343%2004%20Vzorec%20tipske%20sluznostne%20pogodbe%20za%20infrastrukturne%20objekte.pdf

cenilec ustrezne stroke. 4. člen. Zemljiškoknjižno dovolilo: Lastnik služeče nepremičnine….……………………………………………………………………… …

razpis za prodajo rabljenih vozil - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Razpis%20za%20prodajo%20rabljenih%20vozil%202019.pdf

20 feb 2019 ... Domžale Podrečje. 119.000. 4. LJ 35-4CN RENAULT KANGOO 1.5. 2006. VF1KCTGEF35063022. Domžale Podrečje okvara motorja, rja.

Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana - Celinka

http://www.celinka.si/multimedia/godibodi/2010-knjizica_godibodi.pdf

Odpira se že tretji Celinkin glasbeni festival, drugič zapored po imenu. Godibodi. “Kdor gode ali godca posluša, bode srečno in dolgo živel!” smo zapisali lani.

Prispevek k doseganju boljših poslovnih ... - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2013/2013_01.pdf

30 apr 2013 ... Člani uredniškega odbora: Adriana Krušič,. Anton Cugelj, Darija Rus Jamnik, ... cije, LM) in Miha Miglič (Služba za izgradnjo DO, Grosuplje).

ANNUAL REPORT 2016 ELEKTRO LJUBLJANA GROUP

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/LP_ELJ_2016-ANG.pdf

We also invested in spare equipment by purchasing accu- mulator batteries and ... reflects the weather conditions and other factors impacting the levels used by ...