Social Cohesion in Education - UP PEF - Univerza na Primorskem

8 maj 2012 ... Rupnik Vec, Tanja (2006): Model celostne podpore Zavoda RS za šolstvo šolam ... za to, da država blaginje ni več »zdravilec«, ki nastopi in rešuje posameznika ... Pavčič, Marijan (1970): Posebno šolstvo na Slovenskem.

Social Cohesion in Education - UP PEF - Univerza na Primorskem - Sorodni dokumenti

Social Cohesion in Education - UP PEF - Univerza na Primorskem

https://www.pef.upr.si/mma/Monografija%20-%20Social%20Cohesion%20in%20Education/20120508120805/

8 maj 2012 ... Rupnik Vec, Tanja (2006): Model celostne podpore Zavoda RS za šolstvo šolam ... za to, da država blaginje ni več »zdravilec«, ki nastopi in rešuje posameznika ... Pavčič, Marijan (1970): Posebno šolstvo na Slovenskem.

the effect of hrm quality on trust and team cohesion - Economic and ...

http://ojs.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/download/377/pdf_15

IGOR IVAŠKOVIĆ1. Received: 21 ... 1 University of Ljubljana, Faculty of Economics, Ljubljana, Slovenia, e-mail: [email protected] ECONOMIC AND ...

ZuNaMi: Creating cohesion narratives with disintegrated urban ...

https://zusammenhalt-dortmund.de/wp-content/uploads/2018/07/ZUNAMI_ISA_Disrtibuted-_Paper_Final_2.pdf

15 Jul 2018 ... Heterogeneous urban spaces face phenomena of disintegration even ... und Danilo Petranović (Hrsg.): Identities, affiliations, and allegiances.

univerza v ljubljani - UP FVZ - Univerza na Primorskem

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2020/01/vpisna_mesta_slo_2020_2021.pdf

30. –. 30. Univerzitetni dvopredmetni študijski programi. 480. 64. 544. Anglistika. 75. –. 75. Bibliotekarstvo in informatika. 25. –. 25. Češki jezik in književnost. 15.

univerza v ljubljani - Univerza na Primorskem

https://www.upr.si/sl/resources/files/studij/vpis-up/novosti-in-obvestila/objava-prostih-vpisnih-mest-za-2-prijavni-rok-za-vpis-v-studijske-programe-univerze-na-primorskem-v-studijskem-letu-20152016/prosta_mesta_drugi_ro

20 avg 2015 ... Grafično oblikovanje. 0. 1. Slikarstvo – ... Multimedijske komunikacije – VS. - Nova Gorica. 13 ... Grafične in interaktivne komunikacije – UN. 3.

Univerza na Primorskem

https://www.upr.si/sl/resources/files/studij/upstudijski-koledar-2017-18sprejet.pdf

20 apr 2017 ... ŠTUDIJSKI KOLEDAR UNIVERZE NA PRIMORSKEM. ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018. I. SPLOŠNO. Študijsko leto 2017/2018 traja od 1.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/Smernice%20za%20izdelavo%20zakljucnih%20del%20UP%20PEF%20s%20sklepom%20junij%202013/20130808134433/

8 avg 2013 ... UNIVERZA NA PRIMORSKEM. PEDAGOŠKA FAKULTETA. SMERNICE ZA IZDELAVO ZAKLJUČNIH DEL. KOPER 2013 ...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM )$.8/7(7$ =$ 80$1,67,‎1( â78 ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Vodopivec-Jana.pdf

8 jan 1994 ... KlMučne besede: Dravinjske gorice SRYUمMH 'UDYLQMD JHRPRUIRORJLMD GLJLWDOQL PRGHO. YLمLQ QDNORQ HNVSR]LFLMD ...

pot fabrkink - FHŠ - Univerza na Primorskem

https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/oddelki/oddelek-za-geografijo/fabrkinke/pot-fabrink.pdf

Izraz Fabrkinke izhaja iz italijanske besede fabrichine in opisuje tovarniške delavke, v našem primeru pa ravno dekleta in ženske iz tovarn ribjih konzerv.

Felda_Darjo_2011 - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DOKTORSKE_DISERTACIJE/Felda_Darjo_2011.pdf

kvadrata, je obseg pravokotnika enak toliko enot, kolikor je stranic kvadratov, ... V prvem razredu je pomembno t. i. dopolnjevanje do desetice oziroma izbira ... Eksperimentalna skupina je bila torej deležna popolnega eksperimentalnega ...

geografija 1 - FHŠ - Univerza na Primorskem

https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/studij/2-stopnja/geografija/predstavitev-programa-geografija---slodruga-stopnjajanuar2019.pd

PROGRAMA 2. STOPNJE GEOGRAFIJA. Letnik študija. Vrste učnih enot ... 1. letnik. • Planiranje v prometu in turizmu • 6 ECTS. • Hidrologija in ekologija krasa ...

Marinic_Hana_2015 - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Marinic_Hana_2015.pdf

telesnem in duševnem razvoju (1977). Za novega ravnatelja je bil 1. oktobra 1968 izvoljen Darko Opara, defektolog, ki je bil doslej ravnatelj v Valdoltri (Kronika, ...

Zadravec_Zinka_2018 - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Zadravec_Zinka_2018.pdf

V raziskavo so bili vključeni vrtci Murska Sobota (4 oddelki), vrtec Plavček pri OŠ. Tišina (2 oddelka), vrtec Moravske Toplice (2 oddelka), vrtec Sveti Jurij (1 ...

667kb - Univerza na Primorskem

https://www.upr.si/files/pages/137

letnike, zaradi pridobitve novih raziskovalnih programov, zaradi odhodov delavk na ... dejansko stanje zaposlenih na univerzi ob koncu leta na dan 31. 12. 2004. ... s simbolom daroval mednarodno priznan industrijski oblikovalec Oskar Kogoj.

transspolnost - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/mag-bolon/Savle-Alja.pdf

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE. ALJA ŠAVLE. Nove vrednote za sodobno razumevanje spola: transspolnost, aktivizem in mediji. Magistrsko delo.

požarni red - UP PEF - Univerza na Primorskem

https://www.pef.upr.si/mma/Pozarni%20red%20UP%20PEF%202016/20160915103552/

6 sep 2016 ... Številka požarnega reda: 01. Požarni red izdelal: ZVD d.o.o.. Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom: št. MO-URSZR-27-S, P1 ...

196 - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

https://www.famnit.upr.si/sl/studij/zakljucna_dela/download/196

30 avg 2014 ... Martina Lužnik. Ključne besede: navadni pupek, Lissotriton vulgaris, ocena velikosti populacije, fotoidentifikacija, kal nad Kastelcem. Izvleček:.

Jager_Jerneja_2016 - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DOKTORSKE_DISERTACIJE/Jager_Jerneja_2016.pdf

Podpisana Jerneja Jager, študentka doktorskega študijskega programa tretje stopnje ... respondentov), oddaljenost vrtca in odpiralni čas (41 odstotkov ...

Moodle je - Univerza na Primorskem

http://www2.fvz.upr.si/ucbenikmoodle/docs/ucbenik.pdf

Knjiga je dostopna na http://su.zf-uni-lj.si/ucbenik/ in http://www.vszi.upr.si/ ... Slika 1: Prijavna stran spletne učilnice . ... Slika 3: Predmeti spletne učilnice .

Borstnik_Anja_23082016_koncno (3) - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Borstnik_Anja_2016.pdf

Predstavimo še likovne tehnike, ... Likovne tehnike v učbenikih za likovno vzgojo . ... Pouk risanja je bil takrat sicer usmerjen pretežno v prerisovanje in ...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/662

Ključne besede: Ljubezen, nevrobiologija, zaljubljenost, možgani. Izvleček: Če želimo dobro ... kaj se zgodi v naših možganih, ko smo pod vplivom ljubezni,.

Vizija UP - UP FVZ - Univerza na Primorskem

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2019/09/samoevalvacijsko_porocilo_fvz_1718.pdf

2. Obravnava in sprejem: Komisija za spremljanje in spodbujanje kakovosti Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju (KSSK. UP FVZ) , Januar2019.

Cacic_Tina_2012 - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Cacic_Tina_2012.pdf

Podpisana Tina Ğaćić ştudent/ka ştudijskega programa Matematika in raćunalniştvo ... Bezić, Tanja, Brinar Huş, Mira, Marovt, Marinka, Maleşević, Tamara.,.

Bozovic_Sara_2018 - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/MAGISTRSKA_DELA/Bozovic_Sara_2018.pdf

Magistrsko delo. Koper: UP PEF. 12 varnostne preglede (Pratt, 2008). Zapor Halden, ki so ga označili za najbolj human zapor na svetu, je zaprtega tipa, z visoko ...

mehiške telenovele - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Filipovic-Sanja.pdf

Mehiška telenovela je televizijska vsebina popularne kulture in je prvenstveno ... menim, da predstavlja simbol mehiške enotnosti, je mehiška kuhinja.

Munera Gladiatoria - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Lebar-Andrej.pdf

28 jan 1987 ... Prva omemba rimske izvedbe gladiatorskega boja sega v čas prve punske vojne, v leto 264 ... 15 Svečenice rimske boginje Veste. ... zapečatijo nujno usode vsakega posameznika, nekateri so bili zelo uspešni in so doživeli.

diplomska naloga - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Bizjak_Urska_2011.pdf

iz odpadne embalaže, ki vključuje tehnologijo izdelave po stopnjah ter končno ... zbiranje in analizo materialov za realizacijo zamisli, ... Od naravnih vlaken ... za shranjevanje, igrača ali kot dekoracija v vrtcu. ... Drobna božična presenečenja.

univerza na primorskem - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Turnsek_Mateja_20070718.pdf

18 jul 2007 ... »Delovni čas je čas, ki ga ima delavec na voljo, da opravi delovne ... Merkur Celje in poskušali poiskati možnosti, da z boljšim ravnanjem z ...

Didaktične igrače - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Es_Nina_2011.pdf

tehnične naprave in stroji v gospodinjstvu (peč, hladilnik, gospodinjski aparati in pripomočki, ... navadne mizarske klešče,. ; klešče kombinirke,. ; klešče ploščate,.

predavalnice - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

https://www.famnit.upr.si/files/files/urniki/FAMNIT_Prostori.pdf

Predavalnice na sedežu UP FAMNIT (Glagoljaška 8, 6000 Koper) in na Kettejevi 1 v ... KOPER, Gimnazija Koper, Cankarjeva 2 / 1. nadstropje (učilnica 28). 30.

univerza na primorskem fakulteta za management be ti re is man ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Reisman_Reisman_20160818.pdf

18 avg 2016 ... 3.2.4 Sodelovanje Zavoda Koper Otok in Mestne občine Koper . ... so tudi pobude mnogih, ki so si s prodajo na bolšji tržnici zagotavljali dodaten dohodek. Več ... višek dogajanja, ki na sejem privabi največje število ljudi.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKA FAKULTETA ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Napret_Helena_2012.pdf

2.4 Sprostitvena vzgoja za najmlajše ........................................................................... 5. 2.4.1 Zakaj sprostitvena vzgoja že v vrtcu? ... Tudi pomaranča, limona, pajkova ...

BESEDILNE NALOGE - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Benedetic_Lidija_2011.pdf

matematika, besedilne naloge, matematićni problem, problemsko znanje, ... Graf 1: Prikaz odstotne vrednosti pravilno rešenih nalog za 3. razred …... 57.

samoevalvacijsko poročilo - UP FVZ - Univerza na Primorskem

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2019/09/samoevalvacijsko_porocilo_fvz_1718.pdf

Kandidate za vpis informiramo o študijskih programih in organizaciji študija na ... 2017/2018 v prvi letnik vpisanih 72 študentov, v študijskem letu 2018/2019 so 4 manj, to je 68 ... (domovi upokojencev, zdravstvenih domovih in bolnišnicah).

UNIVERZA NA PRIMORSKEM PEDAGOвKA FAKULTETA ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Camer_Marusa_2018.pdf

Ğamer, Maruşa (2018): Spoznavanje polža v vrtcu. Diplomska naloga. Koper: UP PEF. 14. Veliki vrtni polž. Imenujemo ga tudi vinogradnişki polż, beli polż ali ...

2. pv - iš škofja loka - UP PEF - Univerza na Primorskem

https://www.pef.upr.si/mma/%C5%A0kofja%20Loka/2020012714234575/

27 jan 2020 ... Ljudska univerza Škofja Loka (bivša vojašnica), Partizanska 1, Škofja Loka: U1, U2, P1, P2. Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofja ...