Snovi in nevarne snovi

OŠ ZA ODRASLE. NARAVOSLOVJE. 6. RAZRED. Page 2. MATERIALI SO SNOVI. Page 3. • Materiali so snovi za izdelovanje različnih predmetov. • Primer žlice: ...

Snovi in nevarne snovi - Sorodni dokumenti

snovi nevarne snovi kaj je snov?

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/1_BANIK.pdf

10 let POSVETOV KEMIJSKA VARNOST ZA VSE: 1. Kemijska varnost za vse, ... 3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki !

Snovi in nevarne snovi

https://www.zik-crnomelj.eu/site/assets/files/6370/snovi_in_nevarne_snovi_6_razred.pdf

OŠ ZA ODRASLE. NARAVOSLOVJE. 6. RAZRED. Page 2. MATERIALI SO SNOVI. Page 3. • Materiali so snovi za izdelovanje različnih predmetov. • Primer žlice: ...

Požar in nevarne snovi

http://gz-ormoz.si/media/GasilskaZveza/IZOBRAZEVANJE/VISJI_GASILEC/POZAR_NEVARNE_SNOVI_VG_tkalec.pdf

okolice. Na višjih nadmorskih višinah je zračni tlak nižji, zato zavre pri nižji temperaturi. Parni tlak in vrelišče vode pri tlakih blizu zračnega tlaka se lahko dosti.

NEVARNE SNOVI IN NJIHOVE OZNAKE KEMIJA

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404130.pdf

5 apr 2014 ... Zahvaljujeva se svojima družinama, ki sta nama stali ob strani in nama pomagali. Prav tako se zahvaljujeva vsem, ki so anketo rešili in nama ...

Nevarne snovi - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Simona/u%C4%8Dna%20gradiva/nevarne%20snovi/NEVARNE%20SNOVI-IG%20%28osnovni%29%20-%20varcejse.pdf

Po tem datumu sta proizvodnja in uvoz snovi (snov kot taka ali v pripravkih) v ... grenkih mandljih brez kislega. 0,93. 10 v zmesi z zrakom eksploziven in je.

nevarne snovi in prepovedani predmeti - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2363/A4_prepovedane_stvari_SLO-final.pdf

1 Prevoz je mogoč v oddani prtljagi z dovoljenjem prevoznika. OMEJITVE VNOSA TEKOČIN V ROČNI PRTLJAGI. • Tekočine, razpršila in geli v posameznih ...

Požar in nevarne snovi - Gasilska zveza Ormož

http://gz-ormoz.si/media/GasilskaZveza/IZOBRAZEVANJE/OPERATIVNI_GASILEC/Tkalec_Slavko__POZ_IN_NEV_SNOV.pdf

Produkti gorenja in njihove nevarnosti za gasilca ... Za gorenje je običajno potrebno vsaj 17% kisika v zraku. V ... trikotnik in zaradi idealnih pogojev je reakcija.

izlitju nevarne snovi za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija ... - urszr

http://www.sos112.si/db/file/Kranj/Nacrti_ZiR/Razlitje_nevarne_snovi%201.1_3.pdf

29 okt 2019 ... P – 57 Seznam vodilnih in odgovornih oseb DRSC in GGD Kranj/CP Kranj. P – 59 Seznam vodilnih in odgovornih oseb DARS, d.d. in IT-ITS ...

TRDNE SNOVI==AMORFNE SNOVI(imajo neurejeno notranjo ...

http://dijaski.net/get/kem_plo_trdne_snovi_elektroliti_01.pdf

ŠIBKE(elektroliti slabo prevajajo,in so to raztopine šibkih baz(Nh3-amoniak)in šibkih kislin(kis)NOMENKLATURA:imenovanje spojin KISLINE: je snov ki odda ...

Zgradba snovi-agregatna stanja: V naravi so snovi sestavljene iz ...

https://dijaski.net/get/fiz_sno_mikro_in_makro_lastnosti_snovi_01.pdf

Zgradba snovi-agregatna stanja: V naravi so snovi sestavljene iz atomov, molekul in ionov. Glede na to kako so ti gradniki povezani med seboj se snov pojavlja ...

IME SNOVI FORMULA VRSTA SNOVI LASTNOSTI IN UPORABA ...

https://dijaski.net/get/kem_sno_snovi_01__lastnosti.pdf

ZNAK ZA. NEVARNOST. Kalijev hidroksid. KOH. Baza. Močna baza, bela trdna snov, topna v vodi, vodna raztopina KOHse imenuje apnica. Strupeno, jedko.

m … masa snovi (g, kg, mg) n … množina snovi (mol) N … št ...

https://dijaski.net/get/kem_plo_plinska_enacba_masni_delez_01.pdf

n … množina snovi (mol). N … št. gradnikov (atomi, molekule). M … molska masa (g/mol). NA – Avogardova konstanta (6,02x1023 gradnikov/mol) n= m/M = N/ ...

Razvrstitev nevarnih snovi Nastajanje nevarnih snovi

http://www.pef.uni-lj.si/narteh/narspi/pages/v_soli/4.pdf

Znaki za nevarne snovi ... Nevarni zdravstveni odpadki: Ti odpadki lahko spadajo v naslednje ... Tako nastajajo življenju nevarni žvepleni in dušikovi plini.

Ponovitev OŠ snovi

https://dijaski.net/get/kem_sno_1_letnik_02.pdf

11 nov 2011 ... Definicija: Je najmanjša energija, ki je potrebna da iz izoliranega atoma v plinastem stanju iztrgamo elektron. ... tretja ionizacijska energija A8 .

PREGLED SNOVI

https://www.gz-zalec.org/uploads/1/3/5/0/13504695/091113_vozila_in_oprema_nadaljevalni_teaj_za_gasilca_zdruljivostni_nain.pdf

11 dec 2013 ... orodje in oprema namenjena za gašenje in reševanje ... Za gašenje z vodo z dodatki ... z vodo. ▫ Vgrajena nizkotlačna ali visokotlačna črpalka.

Snovi so iz delcev

http://ostcj1.splet.arnes.si/files/2014/11/snov_6.pdf

Mitohondriji so celični organeli, v katerih poteka celično dihanje. Fotosinteza in celično dihanje. • Sta zapletena procesa, ki lahko potekata samo v živi celici.

sintetične snovi - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/sinteticne_snovi.pdf

naravni polimeri. Celulozni estri. Celulozni etri. Folije, filmi, umetna vlakna … Sestavine lepil, lakov, premazov, surovin za tekstilno industrijo in farmacevtskih.

GOSTOTA SNOVI

https://dijaski.net/get/fiz_vaj_dolocanje_gostote_snovi_04.pdf

FIZIKA. POROČILO. GOSTOTA SNOVI. 1. BESEDILO 1. Page 2. Določi gostoto stiroporja! 2. POTREBŠČINE. - tehtnica. - ravnilo (50 cm). - stiropor. 3. POTEK ...

PONOVITEV SNOVI

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/ponovitev-snovi-za-npz-6-razred1.pdf

PONOVITEV SNOVI ZA NPZ. Matematika. 6. razred. Avtorica: Jelka Županec. Šola: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Page 2. Stran 2. Kazalo. 1. NARAVNA ŠTEVILA .

umetne snovi

http://oszalog1.splet.arnes.si/files/2014/03/15_02_09_TD_7_umetne_snovi-1.pdf

katerih izdelajo svoje vezje na ohišju vozila. 3) Rezanje stiroporja s toplotno nitko: Učencem dam navodilo za rezanje stiroporja s pomočjo cekas uporovne žice.

MINERALNE SNOVI

https://sc-s.si/joomla/images/PRZ%206%20-%20mineralne%20snovi.pdf

pomanjkanje upočasni osnovni metabolizem in oksidacijski procesi v celicah…golšavost. - potrebe po jodu pri odraslem človeku 200μg/dan. (1 kg kuhinjske soli ...

o zgradbi snovi, ii. del - Presek

http://www.presek.si/3/3-3-Strnad.pdf

je nevtron brez naboja, je bilo njegov obstoj težko dokazati. V jedru je poleg Z protonov še A-Z nevtronov. Kot veže elektrone v atomu električna ·sila, mora neka ...

gostota snovi - Arnes

http://www2.arnes.si/~sssknm1/eksperimentalne/gostota_snovi.pdf

PRIPOMOČKI: ! -Ravnilo (500 mm); ! -Tračni meter; ! -Prevesna tehtnica; ! -Menzuri (1liter-pokončna, manjša in širša); ! -Kljunasto merilo; ! -Areometer;.

ORGANSKE SNOVI V HRANI

https://dijaski.net/get/bio_vaj_organske_snovi_v_hrani_01.pdf

za BELJAKOVINE- biuretska reakcija (NaOH CuSO4): V epruveto smo nalili. 2 ml beljaka in dodali 2 ml NaOH in dodali smo še 7 kapljic CuSO4. Epruveto.

RAZISKOVANJE NEZNANIH SNOVI

https://dijaski.net/get/bio_vaj_raziskovanje_neznanih_snovi_26.pdf

Apnica postane motna. 12. Apnica, sodavica. Apnica postane motna. 13. Apnica, HCl. Ni spremembe. Opombe: FR = fenol rdeče barvilo. Prvih 7 epruvet je iz ...

Temperaturno raztezanje snovi - F9

http://www-f9.ijs.si/~golob/sola/mont/temp_raztezanje.pdf

Temperaturno raztezanje snovi. L. L. 1. ][][. 3. K. T. V. V. T. L. L. V. V posledica preprečevanje snov. [K-1] steklo. 8,5x10-6 polivinil 70x10-6 granit. 8x10-6 baker.

zmesi in čiste snovi

https://www.zrss.si/nak2017/gradiva/NAR-v-kontekstu-IDevetak.pdf

ZMESI IN ČISTE SNOVI. 1. razlikujejo med čistimi snovmi in zmesmi,. 2. spoznajo, da so čiste snovi kemijski elementi in spojine. 3. spoznajo, da so kemijski ...

zgradba trdnih snovi - ZAG

https://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=1553

Osnovni gradniki so lahko v trdni snovi razporejeni na različne načine. ... oksidna iona se nahajata znotraj osnovne celice, štirje pa imajo ... KUBIČNI NAJGOSTEJŠI SKLAD. Plast A. Plast B. Plast C. V heksagonalnem najgostejšem skladu se.

AGREGATNO STANJE SNOVI

http://www.os-sostanj.si/files/2020/03/AgregatnoStanjeUL.pdf

Dopolni skico, ki prikazuje spremembe agregatnih stanj. Zapiši agregatna stanja, poimenuj spremembe med segrevanjem in ohlajevanjem snovi. Učbenik str.

Defekti v trdni snovi

https://www.ki.si/fileadmin/user_upload/datoteke-D10/Defekti_v_trdni_snovi.pdf

Drugi Fickov zakon, zapisan v eni dimenziji. C – koncentracija t – čas. D – difuzijski koeficient x – krajevna koordinata. Osnove difuzije ...

hranilne snovi - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2016/01/EnotaUG3HRANILNESNOVI.pdf

Opisuje razporeditev živil in hranilne vrednosti živil. Ključne besede: hranilna snov, ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe, vitamini, minerali ... Slika 11 Krompir .

HRANLJIVE SNOVI V PREHRANI

http://www.tonecufar.si/files/2014/11/snov_SPH.pdf

vir: mleko. Sladkorji (lastnosti):. • topnost v vodi,. • higroskopičnost (sposobnost vezave vode; pomembno pri konzerviranju živil),. • karameliziranje. Polisaharidi:.

UMETNE SNOVI-gradivo

http://www.os-sostanj.si/files/2020/03/UMETNE-SNOVI.pdf

UMETNE SNOVI-gradivo. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13.

Spektroskopija trdne snovi - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/37242/spektro_trdne.pdf

Spektroskopija trdne snovi. Course title: Solid State Spectroscopy. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field. Letnik.

Fizika trdne snovi - Fmf

http://www.fmf.uni-lj.si/storage/39605/fizika_trdne_snovi.pdf

Fizika trdne snovi. Course title: Solid State Physics. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field. Letnik. Acade mic year.

Ponovitev snovi test 2 – dop

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/1a1-utrjevanje-ulomki-sploc5a1no-z-rec5a1itvami.pdf

PREVERJANJE - ULOMKI. Ime: točke:____/26. 1.naloga: a) Zapiši ulomke kot decimalna števila. 4. 10. = 7. 20. = b) zapiši ulomek kot decimalno število in ...