18.3. Tehnično poročilo

so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove ... Naprave bodo stenske izvedbe in locirane v steni v kopanic. ... uporabo: kuhinjske opreme, opreme za uživanje hrane, opreme bivalnih ... Notranje police bodo lesene - ultrapas s postforming zaključkom, zunanje pa iz ALU pločevine. V.

18.3. Tehnično poročilo - Sorodni dokumenti

3.4 TEHNIČNO POROČILO

http://www.menges.si/media/moddoc_9351_c91e3464352830273228.pdf

obtežbo prenašajo samo stebri, XL plošča pa prevzema le horizontalno obtežbo (princip velike lesene okvirne konstrukcije). Leseni stebri na jugu;. Južna stena ...

18.3. Tehnično poročilo

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2018/05/18.3.-Tehni%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo.pdf

so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove ... Naprave bodo stenske izvedbe in locirane v steni v kopanic. ... uporabo: kuhinjske opreme, opreme za uživanje hrane, opreme bivalnih ... Notranje police bodo lesene - ultrapas s postforming zaključkom, zunanje pa iz ALU pločevine. V.

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO

http://hrastnik.si/uploads/tx_hrastnikrazpisi/TEHNICNO_KAL.pdf

Levo in desno se izvede betonska mulda širine 50 cm, drenažna cev in zasip z drenažnim materialom. Hkrati z zasipom z materialom iz izkopa se izvaja ...

3. TEHNIČNO POROČILO

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=20237

Po končani montaži in pred zakritjem cevovodov se za toplovodne instalacije izvede ... protipovratna kanalska loputa fi 315 2x ... kanalizacijo (stenski priključek).

TEHNIČNO POROČILO

https://www.vik-ng.si/si/file/download/551_600f8311df2c/TEH_POR.pdf

Prometni režim na vzhodni cesti od mostu preko Vipave v smeri proti Oševljeku je dvosmeren. Vozišče je ... Tkanina – folija proti plevelu. 1x. Humozna zemlja: ...

Tehnično poročilo pdf

https://www.zd-go.si/mma/tehnicno_porocilo/2017050510361745/?m=1493973318

5 maj 2017 ... vzdolž galerije obojestransko namestiti kovinski robnik višine 9 cm. • kovinska prašno barvana cev fi 40 mm. Pripravil: Evgen Mugerli, univ. dipl.

Tehnicno porocilo - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/JavnaNarocila/Sklad-za-vode/Majdicev-log/Tehnicno-porocilo.pdf

Ulica Mirka Vadnova 5,. 4000 Kranj tel: 386 (0)4 20 13 610 fax: 386 (0)4 20 13 620 http://www.vgp-kranj.si e-pošta: [email protected] TEHNIČNO POROČILO.

IMO BIRO 3.1 TEHNIČNO POROČILO

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=8224

plošče. Skladno z novo zasnovo igralnic s sanitarnim delom , garderobe, zbornice, ... stene je iz fasadnih TRESPA plošč, kritina nadstreška je enoslojni LEXAN.

1 t.1. tehnično poročilo - Arso

http://www.arso.gov.si/mestna_obcina_Novo_mesto_obvoznica_Smihel/usklajeni%20predlog%20OPPN/C_priloge/strokovne_podlage/A_tekstualni%20del/Smihel_strok_podlage_tp.pdf

2,0 m. Višina postavitve prometnih znakov od vozišča do spodnjega roba prometnega znaka je. 2,25 m. Vsi prometni znaki so iz aluminijaste pločevine, stebrički ...

TEHNOLOŠKI NAČRT TEHNIČNO POROČILO.pdf

http://sladkorna.ezdrav.si/OBNOVA_BGP_KRANJ/PZI/ARHITEKTURA/TEHNOLO%C5%A0KI%20NA%C4%8CRT%20TEHNI%C4%8CNO%20PORO%C4%8CILO.pdf

da je načrt skladen s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001: 2008 –. ZDRAVSTVENI ... 1.4 Trdnost, trajnost, varnost - pohištvo in sedežno pohištvo: SIST EN ... 15.10.2.1 porodna postelja (obstoječa stara 25 let). 1. 13.4.2 ... Predvidite ustrezno število razdelilnih omar na ustreznih lokacijah, čimbližjih porabnikom.

Tehnično poročilo Kleče.pdf - Eles

https://www.eles.si/Portals/_default/JN_DOC/27Tehni%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20Kle%C4%8De.pdf

nameščen vgradni kotliček, zamenjane bodo finalne obloge sten in tlaka, izveden bo spuščen mavčnokartonski strop z vgrajenimi svetili, zamenjani bodo ...

tehnično poročilo - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_145_1496_2505.pdf

Ta jez je v preteklosti odvajal vodo v Strugo, danes pa ni v uporabi. ... tem da je vpliv na visoke vode relativno majhen (Vršca predstavlja le 20% konice VV ...

tehnicno porocilo - Občina Šoštanj

https://www.sostanj.si/files/other/news/135/42733tehnicno%20porocilo.pdf

s področja upravljanja z vodami za območje OPPN Pesje, Hidrosvet d.o.o., Celje, 2010. Struga razbremenilnega kanala bi se izvedla na območju Pesja med ...

Tehnično poročilo - Občina Mengeš

http://www.menges.si/media/moddoc_9483_c9283e1fec1c54d61d224a04.pdf

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. ... Vsi prometni znaki so izdelani iz aluminijaste pločevine in na robovih ojačani.

Tehnično poročilo - Občina Šentjur

https://www.sentjur.si/files/other/news/129/228773Tehnicno%20porocilo.pdf

Tlak. V sanitarijah je predvidena nedrseča talna keramika dimenzij 60 x 60 cm, barvo določi in potrdi projektant. Povsod drugle je predvidena PVC talna obloga, ...

ARHITEKTURA DOGOŠE TEHNIČNO poročilo.pdf - Eles

https://www.eles.si/Portals/_default/JN_DOC/292ARHITEKTURA%20DOGO%C5%A0E%20TEHNI%C4%8CNO%20poro%C4%8Dilo.pdf

Investitor želi na komandni stavbi RTP Dogoše obnoviti fasadni ovoj in ga dodatno izolirat, zamenjati stara okna z novimi PVC ter prenoviti vhod v objekt.

tehnično poročilo - Občina Loška dolina

https://www.loska-dolina.si/mma/-/2018061212492142/

12 jun 2018 ... Detajl peskolova iz bet. cevi fi 40cm. Detajl vtočnega jaška ... in ustrezno tesnilno manšeto za kanalsko cev PVC DN150 oz. PVC DN200.

Tehnično poročilo - Občina Sveti Tomaž

http://sv-tomaz.si/wp-content/uploads/TEHNI%C4%8CNO-PORO%C4%8CILO.pdf

bodo zidane s porotherm opeko deb.30cm, stene med stanovanji pa s porotherm opeko 25cm, zaradi potrebne zvočne ... Balkonske ograje. Nosilna konstrukcija ...

5.5 tehnično poročilo - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Razpisi/tehnicno-porocilo-pzi.pdf

interno instalacijo hladne in tople vode ter cirkulacije z vsemi sanitarnimi elementi in priključnimi mesti. - vertikalno ... nov, stenski, plinski kotel pritrjen na steno v kotlovnici. ... kuhinjski elementi (štedilnik, ponev,..) A1 ... Plinski kotel bo na plinski razvod priključen preko krogelne zaporne pipe DN50 s termičnim varovalom.

tehnično poročilo - Občina Miren – Kostanjevica

http://www.miren-kostanjevica.si/media/razpisi/jn_cerje_4faza/tehnicno_porocilo.pdf

V kupoli je predvidena aplikacija severnega neba na dan osamosvojitve ... Prvi sklop predstavlja repliko severnega ozvezdja, drugi sklop pa ponazarja šest ...

3.4 tehnično poročilo - Občina Kanal ob Soči

http://www.obcina-kanal.si/mma_bin.php?id=2016102013332756

20 okt 2016 ... POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE LOŽICE – PZI. 3. 3.4 ... krmilnik. Nanj se priključi tudi GSM modem za alarmiranje in pošiljanje podatkov preko ... intervali delovanja, mogoč naj bo tudi ročni in daljinski vklop. Navodila ... 13- ure – ure delovanja posameznih naprav z možnostjo nuliranja (zaščiteno z.

Tehnično poročilo - Občina Ilirska Bistrica

https://www.ilirska-bistrica.si/mma/Tehni__no_poro__ilo_Dom_na_Vidmu.pdf/2013031512482806/?m=

15 mar 2013 ... Prilogo 2 (Trimo ali podobni detajli). ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO. Ročna in pazljiva odstranitev lesenih obstoječih oken, vrat, ...

TEHNIČNO POROČILO.pdf - Inštitut za ekonomska raziskovanja

http://www.ier.si/files/TEHNI%C4%8CNO%20PORO%C4%8CILO.pdf

V sanitarijah in čajni kuhinji je bila pred kratkim položena keramika. ... Predelne stene med hodnikom in pisarnami so predeljene na višini 205cm z jeklenim C ... (ultrapas) ivernih plošč dimenzije 260x80 cm, vpetih med aluminjaste profile, ki so hkrati tudi ... Ob notranji steni obeh predavalnic se postavi plitka odprta omara z ...

1.1 NACRT ARHITEKTURE Tehnicno porocilo dopolnitev ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/GSV/GSV-javna-narocila/43009-12/2019/1.1_NACRT-ARHITEKTURE_Tehnicno-porocilo_dopolnitev-oktober-2019.pdf

Projektant (naziv družbe). ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.. Sedež družbe. Vrtača 8, 1000 Ljubljana. Vodja projekta izr. prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž arh ...

Inženirsko statični biro d.o.o. T TEHNIČNO POROČILO k PZI večjih ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=20569

Obstoječ hudourniški jarek, pa je vse prej kot ponos mesta Maribor, v celoti je ... Telekom Slovenija , Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev ...

1.1 NACRT ARHITEKTURE Tehnicno porocilo dopolnitev oktober ...

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/GSV/GSV-javna-narocila/43009-12/2019/1.1_NACRT-ARHITEKTURE_Tehnicno-porocilo_dopolnitev-oktober-2019.pdf

Datum izdelave april 2019 – dopolnitev oktober 2019 ... 0.5 ure zamika. Po vgradnji teraco sloja se beton ... Eventuelno je dovoljen premik površine do 5mm, pri ...

plaz šentjošt-tehnično poročilo 2.pdf - Občina Dobrova - Polhov ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/plaz%20%C5%A1entjo%C5%A1t-tehni%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%202.pdf

srednje gost pobočni grušč in srednje penetrabilno preperino in hribino. V sklopu geološko - geotehničnega elaborata so bile izvedene tudi preiskave z lahkim.

tehnično poročilo - Life Stržen - Notranjski regijski park

http://life.notranjski-park.si/wp-content/uploads/2017/09/Hidrolo%C5%A1ka-%C5%A1tudija_LIFE-Str%C5%BEen_junij-2019.pdf

11 sep 2017 ... VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. ŠTUDIJA. IZDELOVALEC: URBIKOM, HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNE. ŠTUDIJE,. Matej Hozjan s.p..

Letno poročilo 2018 - Zveza za tehnično kulturo Slovenije

https://www.zotks.si/sites/default/files/Letno%20poro%C4%8Dilo%20ZOTKS%202018_mala.pdf

Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana ... mladih »Razstava ustvarjalnosti« ter ustvarjalne delavnice: modelarska steza, ... Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o.. • Adacta ...

Tehnično poročilo za meteorno kanalizacijo - Občina Ilirska Bistrica

https://www.ilirska-bistrica.si/mma/DD_Tehni%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-za-meteorno-kanalizacijo-Mala-Bukovica/2013101710010169/?m=

17 okt 2013 ... odvodnjavanja: jaški so preplitvi, cevi niso ustreznih dimenzij in tudi sama izvedba ni ... ODVODNJAVANJE PADAVINSKE VODE S CESTE.

Letno poročilo 2016 - Zveza za tehnično kulturo Slovenije

https://www.zotks.si/sites/default/files/Letno%20poro%C4%8Dilo%20ZOTKS%20-%202016_mala.pdf

Tekmovanje iz znanja konstruktorstva in tehnologij obdelav . ... Društvo za znanost in javnost je neprofitna organizacija, ki se posveča vključevanju javnosti v ... Prirodoslovni muzej Slovenije, ... letnika 2015/16 in 4 številke letnika 2016/17.

Tehnično poročilo projekta Obnova javnega ... - Občina Železniki

https://www.zelezniki.si/files/other/news/152/13292Tehni%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20projekta%20Obnova%20javnega%20vodovodnega%20sistema%20%C5%BDelezniki.pdf

Otoki: na štirih različnih lokacijah bodo cevi salonit DN 100 in alkaten DN 80 ... Cestna kapa - (dimenzije pokrova ø200), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine ...

TEHNIČNO RISANJE

https://dijaski.net/get/teh_ref_tehnicno_risanje_01.pdf

a) Osnovni znak za označevanje kakovosti površine je kljukica. b) Za označevanje površin, ki bodo obdelane z odvzemanjem materiala. (struženje, rezkanje ...

Tehnično risanje - Skupnost SIO

https://skupnost.sio.si/sio_arhiv/sirikt/www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2009/Programska_orodja_za_tehnicno_risanje-osolnik.pdf

Programska orodja za tehnično risanje v okviru tehnike in tehnologije v 9-letni osnovni šoli ing. Marko Osolnik prof. doc. dr. Janez Jamšek ...

OSNOVE 3D MODELIRANJA S TEHNIČNO ... - FTPO

http://www.ftpo.eu/Portals/0/1_4-UN-Osnove_3D_modeliranja_s_tehnicno_dokumentacijo_1.pdf?ver=2017-11-29-154337-633

Simon Klančnik / Assist. Dr. Simon Klančnik. Jeziki /. Languages: Predavanja / Lectures: Slovenski / Slovenian. Vaje / Tutorial: Slovenski / Slovenian. Pogoji za ...