POROČILO o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške ... - Salus

30 avg 2019 ... družba SANOLABOR, d.d. in njeni odvisni družbi SANOL H d.o.o. in ... o najemu pisarniških prostorov, prostorov za maloprodajne trgovine ter.

POROČILO o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške ... - Salus - Sorodni dokumenti

POROČILO o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške ... - Salus

https://www.salus.si/wp-content/uploads/2019/09/Salus-porocilo-Q2-2019.pdf

30 avg 2019 ... družba SANOLABOR, d.d. in njeni odvisni družbi SANOL H d.o.o. in ... o najemu pisarniških prostorov, prostorov za maloprodajne trgovine ter.

analiza računalniških računovodskih programov za društva

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/rozman951.pdf

14 dec 2018 ... Program Birokrat (Birokrat IT, d. o. o., 2015) je namenjen vodenju poslovanja večjih podjetij, samostojnih podjetnikov, društev in javnih zavodov ...

analiza uvedba standarda kakovosti na delovanje računovodskih ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/suhadolnik3265-B.pdf

13 nov 2018 ... neskladja med njegovimi pričakovanji in izkušnjami (Gulc, 2017, str. 257). Avtorji so ... elemente (Računovodska tarifa, 2004):. - odgovornost za ...

Statut družbe (pdf) - Salus

https://www.salus.si/wp-content/uploads/2019/07/statut-salusdd.pdf

NOTARKA NADA KUMAR. Slovenska cesta 56, Ljubljana. Tel. št.: 01/3003 770; 01/3003 771 fax: 01/2325 000. Email: [email protected] HU*. 2. 5. LP.

23. skupščina delniške družbe CP Ptuj d.d.

http://cpptuj.si/wp-content/uploads/2019/04/23SKUPSCINA_DELNISKE_DRUZBE_CPPTUJ.pdf

Na podlagi točke 7.7 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d. Upravni odbor družbe sklicuje. XXIII. (triindvajseto) redno skupščino delničarjev družbe. CP Ptuj ...

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE NA DAN 31.03.2006 (50 največjih ...

https://www.terme-catez.si/nl/files/default/medijsko-sredisce/2006/50-najvecjih-delnicarjev.pdf

31 mar 2006 ... 0,12. 42 NLB D.D.. TRG REPUBLIKE 2. 1000 LJUBLJANA. SVN. 672. 0,11. 43 PETAN PETRA. CESTA NA BRDO 053. 1000 LJUBLJANA. SVN.

punti vendita PittaRosso - Fondazione Salus Pueri

https://www.fondazionesaluspueri.it/wp-content/uploads/2019/04/Lista-punti-vendita-PittaRosso.pdf

Presso i seguenti Negozi PittaRosso fino al giorno precedente all'evento (sabato 18 maggio 2019):. BASSANO. Centro comm.le “Il. Grifone” via. Capitelvecchio ...

Screw-in cartridge valves (SiCVs) - Salus Hydraulics

http://salushydraulics.pl/pdf/Eaton_Integreated_Hydraulics.pdf

6 Jan 2018 ... 5(LS). 4 (CF). 2 (EF). 1. 3 (P). Ш-33. Ш. Eaton Hydraulic Screw-in Cartridge Valves (SiCV) E-VLSC-MC001-E6—January 2018 www.eaton.com ...

Vabilo na dkupščino delniške družbe - 2017 - SGP Zidgrad Idrija dd

http://www.sgpzidgrad.si/uploads/sgp/public/document/7-vabilo_na_skupscino_delniske_druzbe_2017_sl.pdf

25 jul 2017 ... Predlog sklepa : a. ) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za poslovno leto 2016 z mnenjem ...

Sternanis Salus Vitamin B Komplex Tonikum Kurkuma Regulatpro ...

https://www.reformhaus-drack.at/cms4u/download/_customerdata/0000096/hp/000001286/0000003297/Infos_Winter_und_Weihnachten_2019.pdf

Vita Biosa Ingwer. Gesunder Darm - gesunder Mensch. • Für eine bessere Verdauung. • Baut ein gesundes Bakterienmilieu im. Darm auf. • Stärkt die ...

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=36647

thereof into a Mercator centre. At the 9th ... supplementary offer at Mercator shopping centres. ... Novo mesto Bršljin, Celje, Maribor Tabor, and Ptuj Špindlerjeva.

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2018.pdf

Tomaž Lazar. Oddelek za zgodovino FF UL,. Zgodovinski inštitut ZRC SAZU. Arhiv R Slovenije. 19 Zgodovina. Zbirka orožja in bojne opreme dr. Tomaž Lazar.

LETNO POROČILO 2017 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2017.pdf

1.10. 2.193. 11 Sculptura cantanda. Zven forme – forme zvena. Zavod PAJN,. Milena Braniselj. Slovenija 4.10.–31.10. 1.629. 12 Razstava »Lovska obleka Karla.

LETNO POROČILO 2013 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2013.pdf

najdišča Kranj-Knedlov vrt, poudariti moramo, da gre za obsežno dolgoletno obveznost (oklep je setavljen iz , za katero načrtujemo,da po dokončno zaključena ...

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo s poročilom o ... - Aluo

https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/02/Letno-poro%C4%8Dilo-2018-UL-ALUO.pdf

27 feb 2019 ... 2017/2018 je bil mogoč vpis na določeno smer (smer Grafika) že z manj kot ... (Botanično društvo Slovenije, Društvo Kaverljag, Študentski dom ...

LETNO POROČILO 2019 Poslovno poročilo s ... - Ekonomska fakulteta

http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/katalog_info_jav_znacaja/letno_porocilo_2019_EF_UL.pdf

24 feb 2020 ... Za slikanje uporablja predvsem akrilne barve. Že. 25 let tako na platna ... Ernest & Young, Hofer, Knauf Insulation, NLB, Unija, Renault Nissan.

Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega zavoda ...

https://www.tnp.si/assets/Javni-zavod/Letna-porocila/Porocilo-JZ-TNP-2015.pdf

Vodilo pri delu JZ TNP je odprtost navzven in sodelovanje na več ravneh. Upravljanje TNP je temeljilo ... motorne kosilnice na nitko. 400 EUR. - dveh službenih ...

poročilo o delu in samoevalvacijsko poročilo višje strokovne šole na ...

http://www.icp-mb.si/wp-content/uploads/2019/05/ICP-MB-VS%C5%A0_2017-18_SAMOEVALVACIJSKO-PORO%C4%8CILO.pdf

Organiziranje prehrane v domu starejših občanov. Ani Masleša, DSO Izlake. Izzivi na področju pekarstva. Borut Perkič, Vitapek, Domanjševci. Od diplome do ...

POROČILO št. 2 – Poročilo o izvedbi načrtovanih aktivnosti ... - ICRA

https://www.icra.si/datoteke/dokumenti/Projekti/INTESI%20PORO%C4%8CILO_2_KON%C4%8CNOdod_s%20spremembami.pdf

Poslovna enota Modiana Idrija. Montecristo SL d.o.o.,. PE Modiana Idrija ... Dajemo darilca, nudimo kupone s popusti, oglašujemo se v ABC biltenu. Usklajujete ...

POROČILO LET O POROČILO 2010 ROČILO - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/83432ZD%20Kr%C5%A1ko%20-%20poro%C4%8Dilo%202010.pdf

31 dec 2010 ... Ponudbo in zagotavljanje zdravstvenih storitev ZD Krško bogati z dodatnimi dopolnilnimi zaposlitvami ... 262,66 ZOBOTEH IKA. 48.561,79.

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - Mercator

https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/Annual-report-of-Mercator-Group-and-the-company-Poslovni-sistem-Mercator-d.d.-for-the-year-2018.pdf

25 Apr 2019 ... of traditional stores is rounded off with the offer of the M Tehnika ... from Celje, Maribor, Trbovlje, Velenje, Koper, Brnik, Novo mesto and Slovenj.

letno poročilo letno poročilo - Komunala Nova Gorica

https://www.komunala-ng.si/mma/komunalangletnoporoilo2009pdf/2011021813530481/?m=1298033584

V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.' Goethe. FIRMA ... medicine dela, ki sodeluje z osebnim zdravnikom in zunanji sodelavec za varstvo pri delu.

Celotno Letno Poročilo (pdf) - Slovenske Železnice Letno poročilo ...

https://sz-reporting.com/wp-content/uploads/2018/08/SZ-Letno-porocilo-2017-SLO-iNET-video.pdf

O SLOVeNSKIh ŽeLeZNIcAh. Ključni kazalniki skupine Slovenske železnice za leto 2017 ... dejavnosti, primerne za zaposlovanje delavcev, ki zaradi zmanjšane ...

Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo ...

https://static.2014.gorenje.cc/files/default/corporate/investor-relations/annual-reports/gorenje-letno-porocilo-2003.pdf

Povzetek računovodskih izkazov Skupine Gorenje v skladu z ... Vsi prikazani podatki se nanašajo na Skupino Gorenje. ... jni štedilnik širine 60 cm z indukcijskim.

Letno poroçilo Letno poroçilo - Rižanski vodovod Koper

https://www.rvk.si/files/pages/568

pogodbi (povezava Rodik–Rižana je bila zgrajena leta. 1993); vir je v ... Oskrba s prevozi ... bo izpolnjeval zahteve za varen prevoz vode porabnikom.

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD d.o.o. ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/6-8-Komunalno-stanovanjska-dru%C5%BEba-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina.pdf/2012050915385765/

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina; skrajšan naslov KSD d.o.o. ... Vip. ENOTA VOD.- Ajd. 2. 4. 5. 1. 2. 10. ENOTA PARKI,. ČIŠČENJE ULIC. 1. 2.

letno poročilo letno poročilo - Premogovnik Velenje

http://www.rlv.si/si/files/default/Letna%20porocila/LETNO%20POROCILO%20PV%202018.pdf

16 maj 2019 ... Celotni prihodki PV so bili doseženi v višini 109.226.557 EUR, kar je 8,4 % manj ... 8. junija je prišlo v odvisni družbi RGP do lastniškega preoblikovanja na način, da so ... povezanim družbam ter dajanjem poslovnih prostorov v najem ... zaradi povišanja naložbenih nepremičnin (stanovanja), vezanih na.

letno poročilo letno poročilo za leto 20 za leto 2012 - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/135446Revidirano%20letno%20poro%C4%8Dilo%202012%20PRODNIK%20d.o.o..pdf

31 dec 2012 ... prenesenih v osnovna sredstva, ki jih JKP Prodnik vodi za občino. X niso vsi objekti ... pokopališču Domžale 103 pogrebi, od tega 5 pogrebov z raztrosom pokojnika. ... d.o.o., Instalacije Grosuplje d.o.o., Tehnounion d.o.o.). 3.

1 Petrol, d.d., Letno poročilo 2002 Letno poročilo za leto 2002 je ...

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2002/letno_porocilo_petrol_2002.pdf

Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe družbe Petrol ................ 83 ... h) gradbeni objekt in opremo BS Žalec (303,9 mio SIT), i) gradbeni objekt in ...

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD d.o.o. AJDOVŠČINA ...

https://www.vipava.si/mma/6-8-Komunalno-stanovanjska-dru%C5%BEba-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina.pdf/2012050915385765/

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina; skrajšan naslov KSD d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta. 23/b, je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v ...

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD doo AJDOVŠČINA ...

https://www.ajdovscina.si/mma/3.Letno%20poro%C4%8Dilo%20KSD%20za%20leto%202009;/12892/?m=1274047200

KSD Ajdovščina opravlja vse obvezne javne službe na območju Občine Ajdovščina in Občine. Vipava, to je: - oskrba s pitno vodo,. - odvajanje odpadnih in ...

Poročilo (pdf, sl) - RIS

http://www.ris.org/uploadi/editor/1290434751ZAKLJUCNO_POROCILO_FINAL.pdf

4 sep 2010 ... z uporabo eID (gesla, elektronske osebne izkaznice, digitalna potrdila ...), prejetega v ... Proučiti prioritetna področja čezmejnih storitev v EU in Sloveniji. ▫ Opredeliti ... 6. Izdelava modela s koristnimi spletnimi povezavami.

SIQ poročilo

https://www.siq.si/wp-content/uploads/2019/12/SIQ_porocilo_december_2019.pdf

janja, temveč se vanj vse več vgrajujejo radijski moduli (npr. Ž. Besedilo: Dr. Miha Otrin ... Kot govorci so sledili Janja Božič Marolt, direktorica Inštituta za ...

Poročilo - SDH

https://www.sdh.si/Data/Documents/porocila-skupscine/2019/2019_12_12-Porocilo_Petrol.pdf

12 dec 2019 ... Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz. Ljubljane. SDH glas.: PROTI za: 29,327% proti: ...

poročilo

http://www.esnm-visja.si/wp-content/uploads/2018/01/2017-12-MESECNO-POROCILO.pdf

Roletarstvo Bayer d. o. o.. Mentor: Zdenko Potočar. Somentor: Matej Pečjak. Slika 31: Sonja Kukman, Marija Lekše, diplomantka Nastja. Lavrič, mentor Zdenko ...