seznam - SIstory

Felix Toman, Ljubljana. Alojzij Vodnik ... Germ G., umetni mlin na paro in valjčke, Novomesto. Grundner Alex ... Kobi Anton, valjčni mlin, Bistra pri Borovnici.

seznam - SIstory - Sorodni dokumenti

seznam - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/31001-32000/31092/seznam_industrijskih_podjetij.pdf

Felix Toman, Ljubljana. Alojzij Vodnik ... Germ G., umetni mlin na paro in valjčke, Novomesto. Grundner Alex ... Kobi Anton, valjčni mlin, Bistra pri Borovnici.

Seznam snovi za pripravo pitne vode in seznam postopkov ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/spremenjena_kopija_seznam_brez_vodn_tiska_14.6._2019_1.pdf

koncentracija po končani pripravi. Pomembni reakcijski produkti. Opombe. 38 natrijev silikat. 1344-09-8. 215-687-4 inhibicija korozije. SIST EN 1209, Tabela 1.

Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/2020 za 6. razred Seznam ...

https://www.os-skofljica.si/wp-content/uploads/2019/06/SEZNAM-POTREBSCIN-OD-6.-DO-9.-RAZREDA-1.pdf

ZNAM ZA VEČ. Slovenščina 6 , Nacionalno preverjanje znanja, ROKUS KLETT, EAN: 9789612718688. Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite v ...

Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/2020 za 1. razred Seznam ...

https://www.os-skofljica.si/wp-content/uploads/2019/06/SEZNAM-POTREBSCIN-1_5-1.pdf

prilogami 2. del delovnega zvezka za opismenjevanje koda za LILIBI, ... Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina se bodo uporabljali učni listi, ki jih bo ...

· . . . . . .- . • - SIstory

https://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=409&download=1

Imre Kertész, Elie Wiesel, Jorge. Semprun) – o ... Nekaj stavkov kasneje pisatelj to ugotovitev „ponovi”: “Bilo je prebujenje iz toposti, v katero nas ... dobro Nemčije in njenih zaveznic lahko štejemo, da so ameriški pogajalci v Parizu in njihovi ...

• • • • - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A1351

5 nov 2007 ... v vojni z ZDA, izgubljena ozemlja v Teksasu, Arizoni in Novi Mehiki, ... utrdba. Poleg stojita dva topa M. 1891, ki sta opozarjala na pozare. V ...

t2 ^ a - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A2075

zadruge, pa tudi že delujoče, tako npr. septembra Gospodarska poslovalnica osebja ljubljanske železniške direkcije, r. z. z. o. z., Počitniški dom v Ljubljani, r.

•••»•••••••*:• - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/264/Primorski_slovenski_biografski_leksikon_08.pdf

1979 s si. Ri j. KACIN Anton, šolnik, literarni zgodovinar, ured- ... KANDLER Pietro, tržaški zgodovinar, arheolog ... KARLIČ (Carlich) Alojzij vulgo Vlgón, godec,.

SEZNAM TELESNIH OKVAR Ta seznam opredeljuje vrste in stopnje ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/403831?disposition=inline

Ta seznam opredeljuje vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov ...

SEZNAM LAŽJE BERLJIVIH KNJIG Seznam je namenjen mladim ...

https://www.bralnaznacka.si/index.php/assets/Uploads/OK2-lazje-berljive-knjige.pdf

MUCK, Desa: Zbirka Čudežna bolha Megi. Ljubljana: Mladinska knjiga. NÖSTLINGER, Christine: Zbirka Franceve zgodbe. Celovec: Mohorjeva. NÖSTLINGER ...

fILmom - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A20364

Srečko Zgaga (Gimnazija Poljane v Ljubljani),. Katja Mahorčič ... Osrednja spletna učilnica je spletna učilnica Spletne skupnosti za zgodovino, ki je na- menjena ...

VSE ZA ZGODOVINO {t. 2 - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A1778

ali kakoršna koli hoče sladčica, je goreča smertna voda ... vidi, drugi pravijo alkohol se mora uničiti, pij koli- ... društva »Merkur« v Ljubljani, Slovenskega.

4. evgenika in - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A966

izboljševanja prebivalstva močno opirala ravno na državni intervencionizem233. V tem oziru je torej socialni darvinizem bližji t.i. » sodobni evgeniki«, ki gradi na.

zgodov - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A3866

24 jun 1991 ... (med drugimi tudi Dobrica Cosk). ... ra.com - Spletna kamera, ki popelje v nekaj sekun- ... accueil - Spletna enciklopedija v francoskem jeziku.

zgodovina - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/735/1933_Zgodovina_najnovejse_dobe_za_8_razred_srednjih_sol.pdf

nejši dogodek svetovne zgodovine, za veliko francosko revolucijo. Njena gesla ... jeno na stare tradicije, je kralj Ferdinand VII. po svojem povratku iz ... slično Španski. Vrnivši se Ivan VI. jo je ... kot dramatik pa Vörösmarty. Prvotno je bilo v Bu-.

turjak - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A15331

Če so jih, so jih zato, ker so bili belogardisti in izdajalci. — Da, vse kot v katakombah! Med povzdigovanjem je streljanje za hip ponehalo. Sre brni glas zvončka ...

l^fSFTi - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A2232

Ernest dr. vitez von Lehmann našel zasme- hovanje in ... francoski različici poljuba, ampak se nadaljuje in ... glavje je odprl njegov nekdanji kolega s Filozof-.

VSE ZA ZGODOVINO št. 1 - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A15253

delne ustanove je čez en mesec odgovorila, da je. Žumrova prejela 28 gld ... XVII, 2010, št. 1. Koledar mohorjeve družbe za leto 1898 (Osrednja knjižnica Celje) ...

volila - SIstory

https://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=295&download=1

Ženska obleka je narejena tako, da dela pri hoji estetično ... Tirolska. 3,3. 6,7. 8.1. 8,3. Vorarlberg. 2,3. 7,6. 6,1. 2.7. Primorska. 8,3. 9,2. 12.4. 9.9. Češka. 4,0. 8,3.

ZGODOVINO st. - SIstory

https://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=291&download=1

liko dražja od fantovske. Stroški so ... otroške nalezljive bolezni, so bili glavni vzroki obolevanja. ... lasačev, ki so nosili kajzen frizure in ozke swing hlače.

ZGODOVINO št. 2 - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/678/1998_2_Zgodovina%20za%20vse.pdf

vitez na Kranjskem, Erazem Predjamski, je to postal zaradi svoje vročekrvne narave, zaradi. 11. Andrejka. Predjamski vitezi (kot v op. 6), str. 479; Reisp,.

Untitled - SIstory

https://www.sistory.si/cdn/publikacije/20001-21000/20503/Prispevki_za_novejso_zgodovino_2011-2.pdf

25 feb 2011 ... venijales, Lesnina je imela v tem času lastno in mešano podjetje, svoje ... Nevenka Troha, ki je odraščala v Revirjih (Zagorje ob Savi, Trbovlje, ...

kronika - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/847/Kronika-2007_1.pdf

hofer, Walter Schuster in Maximilian Schim- böck). ... priimek Hoffer, sezidal devinsko cerkev in samostan. ... zameno je kapitelj prejemal rento, ki je bila vse do.

jugoslavija - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A15562

Jurij Hadalin, Tito in praška pomlad v jugoslovanskih diplomatskih ... pa t. i. praška pomlad, poskus demokratizacije socialističnega sistema v češko- slovaški ...

2 kronika - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/24001-25000/24799/Kronika-2011_2.pdf

Ministrstvo RS za šolstvo in šport/ Ministry of Education and Sport ... Nosilni stebri rodbine od 15. stoletja naprej so ... 5. brajdo, imenovano Pušča z zraven ležečo pustoto z grmičjem, ... Poleg tega je bil v vojni vihri uničen veliki betonski sokol ...

jugoslavije - SIstory

https://www.sistory.si/cdn/publikacije/42001-43000/42311/vpogledi_10_2015.pdf

industrijski proizvodnji in kmetijski pridelavi odstopati republikam, kjer jih je ... železarne, podjetja strojegradnje in investicijske opreme, so tako s stroji in ... odlično manifestirala v akciji Podarim dobim, ko je slovenska javnost izdatno podprla ... međunacionalnim sukobima rabljeni kao najvažniji argumenti, presudnija je bila.

zgodov~na - SIstory

https://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=495&download=1

WEDAM, Vida: Španska državljanska vojna in njeni odmevi v. Sloveniji. - VII, 1998, št. 3, str. 43-48. - (Metodični napotki za delo v razredu). 384. ZEVNIK, Zlata: ...

"• - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A8665

Prostoru, vzpon Asirije v Mezopotamiji,,,),. Korespondenca, kije ... vojaških enot Jí; kraljeva prestolnica Memfis predstavljala veliko vojno bazo. ... k°tut Jiu a'no ukinila ali spremenila nekdanje institucije viteštva; ne le grad. "eni sistem s kopico ...

rS ^ a ZGODOVINO - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A19

Se isti mesec je Slovenski narod v članku z naslovom "Protisemitizem" poročal ... Jurčič, da "ogromen del poslušalstva, da ne rečem večina, daje tu judovski ele ment". ... Izhajala sta luteranski Duševni list in koledar ter katoliški Kalendar Sreza.

KALNA - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/36001-37000/36959/Porocevalec_1994-01-18_03.pdf

18 jan 1994 ... Število in sedeže notarskih mest določi ministrstvo za pravo- sodje tako, da pride najmanj eno ... 3. če je obsojen za storitev naklepnega kaznivega dejanj0'^ se preganja po uradni ... 2017 Zapori Koper. 2018 Zapori Ljubljana.

časopis - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/6001-7000/6080/1938_3-4_Casopis_za_zgodovino_in_narodopisje.pdf

na Murskem polju (Ljutomer), v Slovenskih goricah (Sv. Anton), Dravski ... me j ii notar v Črnomlju, r. 1841. v Ziblovi ... Valentin Zamik, takrat koncipient ljutomer-.

VSE ZA ZGODOVINO št. 2 - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A20487

8. VSE ZA ZGODOVINO. ZGODOVINA ZA VSE leto XVIII, 2011, št. 2 jih je imela okoli ... Leopold Vadnjal, Zapiski vojaka 1914–1921, v: Borec, 41 (1989)/12, str. 1246. ... evropska oblačila.78 pojavil se je srednji družbeni razred, katerega ...

zgodov~ na - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/2001-3000/2346/Zgodovina_v_soli-2004_1-2.pdf

tlakovane pori iz bronasre dobe v Rogozi pod Pohorjem, avgusrejske vojaSke ... vane kovinsko orodje in oroije so lahko ponovno talili in izdelali novo, kar je ...

Seznam področij in seznam razpisanih programov: I. Sofinanciranje ...

https://www.ljubljana.si/assets/Razpisi/podatki_objava_rezultatov.pdf

212 Partizan Vič. I.b b). 1. gimnastika. 1.227,51 EUR. 212 Partizan Vič. I.c a). 1. gimnastika. 22.442,69 EUR. 212 Partizan Vič. I.c b). 1. gimnastika. 863,91 EUR ...

LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE SEZNAM SEZNAM E-GRADIV ...

http://lu-kocevje.si/wp-content/uploads/2013/08/Seznam_e-gradiv_v_SSU.pdf

http://erid.tsckr.si. Jezikovna dediščina na medmrežju (OŠ Maksa Pleteršnika Pišece) http://www2.arnes.si/~oskkpi1s/. E-gradiva za računalništvo in informatiko ...

Seznam zahtevnih diagnostičnih postopkov in seznam posegov

http://www.triglavzdravje.si/wps/wcm/connect/triglavzdravje/files/specialisti/03-seznam-zahtevnih-diagnosticnih-postopkov-in-posegov

Operacija hemoroidov. •. Incizija analne fisure. •. Endoskopska operacija v zadnjem delu širokega črevesa. •. Operacija kile. •. Endoskopska operacija nosu in ...