M13140212M - Ric

Dokažite, da je vsota štirih potenc števila 5, katerih eksponenti so zaporedna naravna ... zaporedni členi aritmetičnega zaporedja. ... geometrijskega zaporedja?

M13140212M - Ric - Sorodni dokumenti

M13140212M - Ric

https://www.ric.si/mma/M131-402-1-2M/2013100914474108/

Dokažite, da je vsota štirih potenc števila 5, katerih eksponenti so zaporedna naravna ... zaporedni členi aritmetičnega zaporedja. ... geometrijskega zaporedja?