optične lastnosti listov navadnega bršljana - Digitalna knjižnica BF

16 sep 2016 ... Sl. 11: Prečni prerez lista – rastišče 2… ... krovnikom. Prečni prerez smo naredili na sredini lista in se pri tem izogibali večjim listnim žilam ter ...

optične lastnosti listov navadnega bršljana - Digitalna knjižnica BF - Sorodni dokumenti

optične lastnosti listov navadnega bršljana - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_ploj_katja.pdf

16 sep 2016 ... Sl. 11: Prečni prerez lista – rastišče 2… ... krovnikom. Prečni prerez smo naredili na sredini lista in se pri tem izogibali večjim listnim žilam ter ...

listov navadnega bršljana

https://dijaski.net/get/bio_vaj_raznolikost_listov_navadnega_brsljana_01.pdf

Prečni prerez lista: REZULTATI. Priložen je graf , skica prečnega prereza sončnega in senčnega lista. Slika 2- Bršljan. Slika 3- Prečni prerez lista. 2 ...

lastnosti lesa bršljana - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_merhar_klemen.pdf

navadni bršljan/mehanske lastnosti/vlažnost/sorpcija/gostota. AV MERHAR ... Pri meritvah smo uporabljali bršljanov les vrste navadni bršljan (Hedera helix L.) z.

optične lastnosti listov izbranih rastlinskih vrst na cerkniškem jezeru

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_kozak_neza.pdf

4 dec 2015 ... (Iris pseudacorus)/navadni trst (Phragmites australis)/trstična pisanka (Phalaris arundinacea)/visoki trpotec (Plantago altissima)/močvirski grint ( ...

optične lastnosti vodnih in zračnih listov vodne mete in velike zlatice

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_stular_anja.pdf

Vodna meta (Mentha aquatica). Uvrščamo jo v družino ustnatic (Lamiaceae). Je 20-90 cm visoka trajnica. Steblo je oglato, listi so pecljati in jajčasto suličasti ter ...

optimizacija vzgoje navadnega osočnika ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kramar_andrej.pdf

slanost/halofiti/Salicornia/kalitev/NaCl/rast/mikoriza/Fusarium. AV KRAMAR, Andrej. SA. REGVAR, Marjana (mentorica)/LIKAR Matevž (somentor). KZ. SI-1000 ...

PREUČEVANJE DIFUZIJSKIH LASTNOSTI ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biotehnologija/du2_tesovnik_tanja.pdf

difuzijski koeficient [m2 s-1] c koncentracija [mol m-3] x dolžina [m] t čas [s]. FRAP obnavljanje fluorescence po bledenju. NMR jedrska magnetna resonanca.

MORFOLOŠKE LASTNOSTI, RASTNE ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_sinkovic_ksenija.pdf

Sinkovič K. Morfološke lastnosti, rastne zahteve,… na kakovost sort zelja za kisanje, razširjenih v Sloveniji. Dipl. projekt ... kakovostno kislo zelje, pri katerem se je pojavila rožnata obarvanost. ... 2.8.8.1 Napake vonja in okusa . ... dodatek k belem zelju ob kisanju le tega, nitrifikacijske bakterije namreč potrebujejo omenjen.

JEDILNE LASTNOSTI SLADKEGA KROMPIRJA - Digitalna knjižnica ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_zdesar_darja.pdf

KG sladki krompir/senzorična kakovost/CIE L*a*b* sistem/anketa. AV ZDEŠAR ... Slika 26: Ali visoka cena vpliva na poznavanje in nakup sladkega krompirja .

Lastnosti navadne in tatarske ajde - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_purkart_helena.pdf

5 sep 2016 ... Priloga A: ... kategorija ZR (zdravilne rastline, ki se izdajajo le na recept), ... rutina in drugih flavonoidov kot ajdova zrna ali moka (Kreft, 1995; ...

primerjava izbranih lastnosti lesa beljave in ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/vs_kese_rok.pdf

16 jun 2016 ... Slika 2: Prečni prerez jedrovine hrasta: A) beli hrast (Quercus robur ali Q. petraea) , B) rdeči hrast (Quercus cerris). Oba sta venčasto porozna z ...

Vpliv deleţa skorje na mehanske lastnosti ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_scernjavic_roman.pdf

iverna plošča z 10 % deleţem skorje najvišje vrednosti. Najvišjo ... enostavna nadaljnja obdelava in predelava, nizka cena, moţna uporaba v različne namene.

zgradba, lastnosti in možnost uporabe lesa ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_burdych_jera.pdf

KG octovec/Rhus typhina/les/vlažnost/gostota/sorpcija/mehanske lastnosti. AV BURDYCH, Jera. SA. GORIŠEK, Željko (mentor)/ČUFAR, Katarina (recenzentka).

analiza lastnosti lesnih sekancev za kurjenje - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_kamsek_miha.pdf

Preglednica 1: Kurilna vrednost lesa v odvisnosti od vlažnosti .......................................... 8. Preglednica ... Preglednica 3: Tabela porazdelitve velikosti sekancev .

lastnosti z bio-premazi obdelanih površin lesa navadnega oreha

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/du2_bence_jure.pdf

7 jul 2013 ... poleg topil vsebuje še sikative oz. sušilna sredstva. Firnež se zaradi tega utrdi bistveno hitreje kot surovo laneno olje, v nekaj urah oz. čez noč, ...

Budak, V. Optične lastnosti treh vrst slanuš. Dipl. delo. - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4177/1/Opti%C4%8Dne_lastnosti_treh_vrst_slanu%C5%A1_diplomsko_delo_Budak.pdf

Optične lastnosti/tolščakasta loboda (Atriplex portulacoides)/morski koprc. (Crithmum maritimum)/ozkolistna mrežica(Limonium angustifolium)/lastnosti listov/sol.

optične prevare - Osrednja knjižnica Celje

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607619.pdf

Kako čarovniki –iluzionisti- izkoriŠčajo optične prevare? N a prvi dve ... Pople, S.: N aravoslovje, fizika, T ehniŠka zaloŽba Slovenije, Ljubljana 1992, strani 96 ...

lastnosti lesnih peletov izbranih proizvajalcev v sloveniji - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/md_krelj_ziva.pdf

20 maj 2016 ... Vzorec peletov Test 21 je bil ob enakem deležu smreke in 20 % hrasta edini primer, ko je bila vsebnost vode večja od 10 % in zato peleti po ...

kakovost meljavine in vpliv na lastnosti kartona in papirja - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_Malis_miroslav.pdf

3.2.3.4 Gramatura lista . ... 5.2 VPLIV MLETJA NA FIZIKALNO MEHANSKE LASTNOSTI PAPIRJA ...... 60. 6 SKLEPI . ... Preglednica 3.6: Gramatura lista .

priloge - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_robek_maja_priloge.pdf

4. Kako se premika morski ježek? ... Pršni pas – to je pa s morja oz. obale, ki ga morski valovi le občasno ... Navadni morski koprc (Crithmum maritimum L.).

P2 MDF Razslo jn a trd n ost (N/mm - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/du1_zgajner_damjan.pdf

KG razslojna trdnost/debelinski nabrek/konstrukcijska iverna plošča LSB/iverna plošča. ______tipa P2/iverna plošča tipa P5/MDF vlaknena plošča.

UNIVERZA V LJUBLJANI - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_filipic_mateja.pdf

18 okt 2010 ... Preglednica 1: Povzetek pregleda valobranov na slovenski obali ... kontekstu je marina z valobranoma vpeta med kamp na jugu in območje s ...

PROTIVEGETATIVNA AKTIVNOST ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_dragic_ivanka.pdf

plaščarji ostali. Slika 2: Deleţ protivegetativnih snovi, izoliranih iz morskih ... faze, nato jih vitiĉnjaki sprostijo v okolje, kjer se prehranjujejo kot planktonski ...

RJE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dn1_stopar_samo.pdf

2.2.3 Hruševa rja (Gymnosporangium sabinae). To je bolezen, ki prizadene predvsem vrtove in parke in je sicer gospodarsko manj pomembna, njena trosišča ...

R - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_Klinc_jernej.pdf

okuţijo lesne gobe, ta dokaj hitro začne izgubljati mehanske lastnosti, kar pa lahko privede do nevarnosti uporabe lesa. Pri novogradnji moramo biti tako zelo ...

Nocojpazares - Digitalna knjižnica Slovenije

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-T34PTS96/34c890b4-0d43-492b-8044-bccc040d642a/PDF

Izbira in Merkur, dovolj zgovoren ... občudovali enkratne stenske shke. Hegedušičaz vojno ... Tapete, tapisone, itisone, tople pode, primerno gumi obutev, copate.

ANALIZA KONKURENČNEGA POLOŽAJA ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_barbaric_klavdija.pdf

Slika 9: Dizajn embalaže krmnih mešanic Emona krmila 2012 (Jata Emona, ... Priloga B: Nabor krmnih mešanic (Panvita 2011, Jata Emona 2012, PP-Agro 2011) ...

mlečnost koz po zaporednih laktacijah - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_vardjan_tinkara.pdf

Vardjan T. Mlečnost koz po zaporednih laktacijah. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2009. II. Diplomsko delo je ...

Castanea sp. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_coderl_jerneja.pdf

sklepanje o razvoju in rodnosti odraslega kostanja pa so potrebne dolgotrajnejše ... Sadike kostanja so bile posajene v maju 2000 v klasične sadilne jame.

PRIMERJAVA RAZLIČNIH PASTI IN VAB ZA ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_jankovic_dolenc_vane.pdf

drugačno vabo, se sicer prodajajo tudi kot pasti za ose. Na vzorčnem mestu smo ... samo v tistih dneh, ko je bila vaba zanesljivo sveţa (slika 14). Vsaka točka na ...

vodoodbojnost izbranih tal v sloveniji - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_dolsak_peter.pdf

organske snovi (%) za talni vzorec Velike Lašče. 18. Preglednica 8 ... Preglednica 10 Meritve potencialne vodoodbojnosti tal za vzorec Velike Lašče. 21.

biometrične značilnosti hrustančnic - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_uhan_jernej.pdf

27 sep 2016 ... 4.2.4 Električni morski skat (Torpedo marmorata). Primerki navadnih električnih skatov so merili od 106,6 mm do 438,0 mm, v povprečju. 251,61 ...

PAUP - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_stojanovski_klement.pdf

Znotraj pipalkarjev veljajo Euchelicerata (pravi pipalkarji) za monofiletsko skupino, ki se deli na skupini praskrluparji (Merostomata) s predstavnikom ostvarjem ...

Cypripedium calceolus L. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_frank_marko.pdf

Njihova rastišča so tropski predeli Juţne. Amerike in ... do Himalaje v Aziji ter Gvatemale in Hondurasa v Ameriki. ... orhidejo stasita kukavica Orchis mascula L.

KORENINJENJE KOSTANJA - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_gornik_janja.pdf

Pravi kostanj (Castanea sativa Mill.) je lesnata rastlina, ki se težje razmnožuje tako generativno s semenom, kot tudi vegetativno s cepljenjem in potaknjenci.

Platnica_prva stran_danjel - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_saftic_danjel.pdf

Cilj naloge je bil ugotoviti zakaj in kako pride do pobojev ovc zaradi sivih volkov, kje je bilo storjenih največ ... Predpostavljali smo, da obstaja način, kako omejiti napade brez samega posega v volčjo populacijo z ... LD Vrhe Vrabče. LD Zemon.