Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v Občini Miklavž

18 okt 2018 ... Leo Kremžar, univ. dipl. nov., župan ... vpisane v vrtec v Občini Miklavž na Dravskem polju, določeno z odločbo pristojnega centra za socialno ...

Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v Občini Miklavž - Sorodni dokumenti

Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v Občini Miklavž

https://www.miklavz.si/files/other/news/175/149030Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cen%20programov%20v%20vrtcih%20v%20Ob%C4%8Dini%20Miklav%C5%BE.pdf

18 okt 2018 ... Leo Kremžar, univ. dipl. nov., župan ... vpisane v vrtec v Občini Miklavž na Dravskem polju, določeno z odločbo pristojnega centra za socialno ...

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine ... - Občina Tolmin

https://tolmin.si/files/other/news/137/174817Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cene%20programov%20v%20vrtcih%20Ob%C4%8Dine%20Tolmin_2019_PREDLOG.pdf

1 maj 2019 ... OŠ Dušana Muniha Most na Soči matična stavba. PŠ Dolenja Trebuša. PŠ Šentviška Gora. PŠ Podmelec. OŠ Simona Kosa Podbrdo. SKUPAJ.

19. S K L E P o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih ...

https://www.ciciban-nm.si/media/file-uploads/2019-07-01/sklep-cene-2019-dul-2032019.pdf

14 mar 2019 ... romski vrtec. Razvojni oddelek. Bolnišnični oddelek. Vrtec Ciciban Novo mesto. 515,94. 372,80. 2.660,80. Vrtec Pedenjped Novo mesto.

Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/4_0_predlog%20sklepa%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cene%20programa%20jun%202019.pdf

27 jun 2019 ... Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo pravice iz 2. in 4. člena tega sklepa le za ... Dol pri Ljubljani. 470,19 €.

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2015/SEJE/4._SEJA/6._Sklep_o_doloitvi_cen_programov_za_predolsko_vzgojo.pdf

19 dec 2014 ... Po tokratnem predlogu se cene za programe predšolske vzgoje za občino Kamnik torej ... Ob nespremenjenih vhodnih elementih znižanje povprečnega ... Kamnik, obroke za enoto Kekec v Stranjah pa pripravlja kuhinja.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v ... - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2017/11/Sklep-o-dolo%C4%8Ditvi-cen-programov-v-Javnem-zavodu-Vrtec-Ig.pdf

24 nov 2017 ... 3154. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec lg. Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,.

AD 3) Sklep o določitvi cen programov predšolske ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/140696AD%203%20Sklep%20o%20dolocitvi%20cen.pdf

1 sep 2018 ... vseh treh zavodih, ki izvajajo predšolsko dejavnost v Občini Litija za Vrtec Litija, Vrtec Čebelica in Vrtec. Polhek, enotne ekonomske cene ...

Sklep o določitvi cen

https://www.os-naklo.si/dokumenti/Sklep-cene%20vrtec-2019.pdf

1 jun 2019 ... 28/15) je Občinski svet Občine Naklo na svoji 5. seji , dne 5. 6. 2019, sprejel. SKLEP o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo. 1.

K5_SKLEP O DOLOČITVI CENE programov ... - Občina Mirna Peč

https://www.mirnapec.si/files/other/news/176/109134K5_SKLEP%20O%20DOLO%C4%8CITVI%20CENE%20programov%20vrtca%20in%20dodatnih%20olaj%C5%A1av.pdf

12 dec 2017 ... dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč ... Vrtec Cepetavček, ki deluje v okviru javnega zavoda Osnovna šola Toneta Pavčka.

SKLEPI O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/106629Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cen%20programov%20vzgoje%20in%20izobra%C5%BEevanja.pdf

zavodu Kekec Grosuplje se sprejme. - Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje se sprejme.

06. Predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih ...

https://www.novomesto.si/mma/06_predlog_sklepa_o_dolocitvi_cen_programov_in_rezervacij_v_javnih_vrtcih_in_vrtcih_s_koncesijo_mestne_obcine_novo_mesto/2019030616471413/?m=

5 mar 2019 ... Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja (koncesijski vrtec). ... določile cene programov v vrtcu Ciciban NM, Pedenjped NM, obšolskema ...

Sanacija otroških igrišč v vrtcih v Mestni občini Celje - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Sanacija-starih-bremen/Vrtci_MO_Celje/predstavitev_MOP.pdf

25 sep 2019 ... Vrtec Anice Černejeve, Enota Mavrica, Čopova ulica 21, Celje. Vrtec Zarja, Enota Živ-žav, Zagajškova ulica 8, Celje. Vrtec Zarja, Enota Ringa ...

Sklep o določitvi volišč - Občina Pivka

https://www.pivka.si/files/other/posts101/102/143607Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20voli%C5%A1%C4%8D.pdf

5 sep 2018 ... 91040 HIŠA BIŠČAK ANTON, BUJE. 91041 VAŠKA HIŠA SUHORJE 23. 91042 STARA O.Š., KAL 90. 91043 GOSTILNA MIRANDA, SELCE. N8.

Sklep o določitvi cen - Osnovna šola Naklo

https://www.os-naklo.si/dokumenti/Sklep-cene%20vrtec-2019.pdf

1 jun 2019 ... 28/15) je Občinski svet Občine Naklo na svoji 5. seji , dne 5. 6. 2019, sprejel. SKLEP o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo. 1.

Sklep o določitvi cen standardnih materialov za ... - ZZZS

https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/7ba2d8621c77cffec125844600414513/$FILE/Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cen%20standardnih%20materialov%20za%20zobozdravstvene%20storitve.pdf

Standardna zlitina, ki jo zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje za vlite ... zlitina, za prevleke, mostičke ter nazidke z zatičkom ali koreninske kapice z ...

Sklep o določitvi zdrav stanj mp.pdf - ZZZS

https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/9b063b0f7a189b0bc1257cc80024a10f/$FILE/Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20zdrav%20stanj%20mp.002.pdf/Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20zdrav%20stanj%20mp.pdf

PULZNI OKSIMETER Z ALARMOM. Otrok do 18. leta starosti, ki se zdravi s kisikom na domu zaradi kronične dihalne odpovedi v okviru napredovane oblike ...

Sklep o določitvi TSZ za zniževanje holesterola.pdf - ZZZS

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/880d75cca7ebccf6c1257df2004282a6/$FILE/ATTHS48S.pdf/Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20TSZ%20za%20zni%C5%BEevanje%20holesterola.pdf

Terapevtska skupina zdravil za zniževanje holesterola vključuje zdravila z naslednjimi učinkovinami (v nadaljnjem besedilu: zdravila):. 1. simvastatin,.

Sklep o določitvi volišč - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fvolitve_2018%2FSklep_o_dolocitvi_volisc.pdf

3 sep 2018 ... OBCINA 039 - IVANČNA GORICA. UPRAVNA ENOTA 09 -. GROSUPLJE. VOLILNA. ENOTA 01 za Oznaka ime volišča poš sedež volišča.

Sklep o dolocitvi visjih stroskov delovanja razvojnih ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Okroznice-vrtci/Sklep-o-dolocitvi-visjih-stroskov-delovanja-razvojnih-oddelkov.pdf

7 okt 2019 ... Vrtec Mavrica Brežice ... Vrtec Jesenice, VVE Julke ... Jesenice. 3.429,06. 7 Kamnik. Vrtec Antona Medveda. Kamnik, enota Kamenček.

Sklep o določitvi in organiziranju služb - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/95790Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20in%20organiziranju%20slu%C5%BEb.pdf

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanka ... Mercator d.d. Hipermarket Cesta talcev 4, 1230 Domžale za oskrbo zaščitno-.

Sklep o določitvi letnih sredstev za financiranje študijske ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Visoko-solstvo/Financiranje/Sklepi-o-dolocitvi-letnih-sredstev/Sklep_o_razdelitvi_2017_P.pdf

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. 466.980,46. Javni visokošolski ... Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto. 597.613,44.

Sklep o določitvi oblike in vsebine glasovnice - DZslovenski

https://www.dvk-rs.si/files/files/Sklep-o-dolocitvi-oblike-in-vsebine-glasovnice-za-glasovanje-na-predcasnih-volitvah-2018-%28polna-glasovnica%29,-3.-6.-2018.pdf

16 apr 2018 ... junija 2018 se opravi z glasovnico za glasovanje o kandidatih v volilnih okrajih ... V sredini na vrhu je besedilo "GLASOVNICA", pod tem besedilom je besedilo "ZA PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR" in ...

Sklep o dolocitvi visine cen ravnanja z odpadki - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/116682Sklep%20o%20dolocitvi%20visine%20cen%20ravnanja%20z%20odpadki.pdf

Ločeno zbrane odpadke je mogoče oddati tudi v zbirnem centru v CERO Špaja dolina. V zbirnem centru so nameščeni 7- in 12-m3 zabojniki za ločeno zbiranje ...

Sklep o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v ...

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fzapisniki_sej_OS_2014%2F37_seja_19_6_14%2Fgradivo_1_10%2F9._TOcKA_Sklep_o_dolocitvi_cene_in_oddelkov_2014_2015.pdf

Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici-Vrtec, je občini dostavila predlog o številu ... Za nami je vpis otrok v Vrtec Šempeter za šolsko leto 2014/15.

Sklep o določitvi volišč.pdf - Mestna občina Nova Gorica

https://www.nova-gorica.si/mma/-/2018090414094902/

Nova Gorica na seji dne 3.9.2018 sprejela naslednji. SKLEP ... Podjetje MEGATERM, C. 25. junija 1G, Nova Gorica. Obsega PO: 0061, 0062, 0282 oziroma del ...

sklep o določitvi volišč ter njihovih območij za ... - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/lokalne-volitve/item/download/10089_bfe359b439a70387da49b097f0af0fcf

Volišče bo: PRITLIČJE OSNOVNE ŠOLE TONE ČUFAR, UČILNICA 1, JESENICE. Naselje: ... Volišče bo: OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA, CESTA TALCEV 2.

SKLEP KOMISIJE - z dne 28. maja 2014 - o določitvi okoljskih ... - Arso

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/Ecolabel/Odlo%C4%8Dba_premazi_2014_312_ES.pdf

3 jun 2014 ... „zidni premaz“ pomeni premaz, ki ustvari dekorativni in zaščitni film, za uporabo ... da morajo biti zunanji zidni premazi in lesne barve odporni proti plesni in algam, ter v ... Sredstva za sušenje in preprečevanje razslojevanja.

9. Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Košana ...

https://www.pivka.si/files/other/news/102/2028989.tocka_Sklep%20o%20dolocitvi%20cen%20prog.pred%C5%A1.%20vzgoje%20v%20Vrtcu%20Ko%C5%A1ana%20in%20Vrtcu%20Pivka.pdf

22 avg 2019 ... 9-1. Gradivo k točki 9. Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka. Gradivo pripravila: Jana Knafelc Strle ...

Sklep o določitvi parkirnih površin in cen (OBJAVA SPREMEMB 2018)

https://obcina.bohinj.si/files/other/acts/23/112725Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20parkirnih%20povr%C5%A1in%20in%20cen%20OBJAVA%20SPREMEMB%202018.pdf

S tem sklepom se na območju Občine Bohinj določajo javne parkirne površine, višine nadomestil za parkiranje – parkirnina, čas, v katerem se plačuje, višina ...

Poročilo o kakovosti zraka v Občini Miklavž..

https://www.miklavz.si/files/other/news/175/200054Porocilo%20o%20kakovosti%20zraka%20v%20Obcini%20Miklav%C5%BE...pdf

25 okt 2018 ... Vetrovna roža na. »Letališču Edvarda Rusjana Maribor« pokaže prevladujoči severno in južno komponento vetra (slika 8). Veter je v tej smeri ...

Sklep o dolocitvi cene programa - vrtec Soncek - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/9282402%20Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cene%20programa%20-%20vrtec%20Son%C4%8Dek.pdf

starostnega obdobja v zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje. 2. ... Ta sklep zaćne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Številka: 410-30/ ...

Sklep o določitvi volišč za volitve članov Občinskega sveta Občine ...

https://www.lendava.si/sites/default/files/datoteke/priponke/volisca_za_clane_obcinskega_sveta.pdf

naselje, Rudarska ulica, Ulica pod hribom - v prostorih Dvojezične osnovne šole I Lendava. • volišče št. 05901012 Lendava II za volivce iz dela naselja Lendava ...

6. TOČKA - Poročilo o kakovosti zraka v Občini Miklavž..

https://www.miklavz.si/files/other/news/175/200054Porocilo%20o%20kakovosti%20zraka%20v%20Obcini%20Miklav%C5%BE...pdf

25 okt 2018 ... Vetrovna roža na. »Letališču Edvarda Rusjana Maribor« pokaže prevladujoči severno in južno komponento vetra (slika 8). Veter je v tej smeri ...

Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2018/2019

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2FObcinski_svet_2018_2022%2F2019%2F3_seja%2F3. TOcKA_Sklep o dolocitvi cene za programe vrtca za solsko leto 2018-2019.pdf

24 jan 2019 ... OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici je na podlagi omenjene ... imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega 30% plačila, ...

Predlog o pokopališkem redu v Občini Miklavž na Dravskem polju

https://www.miklavz.si/files/other/news/175/94567Predlog%20o%20pokopali%C5%A1kem%20redu%20v%20Ob%C4%8Dini%20Miklav%C5%BE%20na%20Dravskem%20polju%20-%20druga%20obravnava.pdf

29 sep 2017 ... Maribor - pokopališče Pobrežje. 3.100, ... Pogreb. 9. člen. (osnovni obseg pogreba). Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo ...