odlagališče za radioaktivne odpadke v sloveniji - Sloged

Manjši vir radioaktivnih odpadkov so še javljalniki požara in industrijski strelovodi. Oboji lahko vsebujejo radioaktivne izotope. Tudi pri nekaterih industrijskih ...

odlagališče za radioaktivne odpadke v sloveniji - Sloged - Sorodni dokumenti

odlagališče za radioaktivne odpadke v sloveniji - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%205.%20posvetovanja/v2.pdf

Manjši vir radioaktivnih odpadkov so še javljalniki požara in industrijski strelovodi. Oboji lahko vsebujejo radioaktivne izotope. Tudi pri nekaterih industrijskih ...

Okoljsko poročilo - ARAO agencija za radioaktivne odpadke

http://www.arao.si/uploads/datoteke/OP_NSRAO_dop2009%282%29.pdf

Okoljsko poročilo za odlagališče NSRAO. Stran 3. Izdelava poročila ... Čiščenje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema in čistilnih objektov. ... 27 črna podgana.

je gradnja predorov v sloveniji racionalna? - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/zborniki%20sukljetovih%20dnevov/11/4.pdf

osnova za izdelavo povzetkov in javno dostopnih podatkov cen gradnje v ... Na trasi avtocestne povezave A2 Karavanke–Obrežje se ob novozgrajeni (levi) ...

Najprej Pozdrav Sloveniji Center za odpadke v Logatcu Izvolili smo ...

http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2009/JULIJ.pdf

Glasilo občine Logatec, 20. julij 2009, letnik XL, št. 7. Pozdrav Sloveniji ... Žal, se je zadnjo nedeljo v juniju na avto- ... šofer Ludvik Jančar, Jože Seliškar in Pe-.

nelegalno odlagališče odpadkov

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/3.-tocka-Pobuda-Svetniskega-kluba-Levica-nelegalno-odlagalisce-odpadkov.pdf

27 mar 2019 ... Mestne občine Ljubljana. Mestni trg 1. 1000 Ljubljana. Zadeva: nelegalno ... Deponija je le delno ograjena, brez zaščitnih ograj, pri vhodu ni.

PVO za odlagališče NSRAO_marec 2019 - Umweltbundesamt

https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/umweltpolitische/ESPOOverfahren/uvp_vrbina/PVO_NSRAO_marec_2019.pdf

13 Mar 2019 ... Dr Gregor Omahen, univ.dip.fiz. Dušan Kresnik, univ.dipl.biol. ... Dr Gregor Omahen, univ.dipl. inž.fizike ... Steklarstvo Resnik. Janez s.p..

Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško - Arso

http://www.arso.gov.si/krshko-odlagalishche-nsrao/Idejna%20zasnova,%20Rev.%20C_%20jan%202016%20PASIVNA/NRVB---1I_01C_Podgradnja.pdf

Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško / Objekti odlagališča. Številka ... ika, so p rid rža n e . ©. IB. E d .d . A ll righ ts w ich are n o. t e xp licity tran sfe re d to th e e m.

Pozitivno za elektrarno, negativno za odlagališče - Posavski obzornik

https://www.posavskiobzornik.si/datoteke/katalogTrgovina/5-07.pdf

Za posamezni vzorec je potrebno oddati 2l vina, v steklenici s ... v hišo, v kateri sta se naha- jali 42- in 71-letni ... za oskrbo s pitno vodo Veliki ... Podarim dobro ohranjeno spalnico. tel. ... Nega – v zameno za stanovanje bi ne- govala in skrbela ...

tdr - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%204.%20posvetovanja/3tema%204.pdf

sezonskih vplivov spreminjanja vlage na nosilnost in deformabilnost vozišč v ... dielektrične merilnike, ki smo jih skupaj z merilniki temperature vgradili v ... merilnik je potopljen v medij, ki deluje kot posrednik med merilnikom in zemljino.

LOČUJEMO ODPADKE

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200610944.pdf

besedilo Tomažev svet – Smeti v pravo vrečo. Učenci so ob ogledu posnetka spoznali nove izraze o varovanju okolja: kosovni odpadki, divje odlagališče, ...

sponzorji - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/zborniki%20sukljetovih%20dnevov/11/sponzorji.pdf

Zlata sponzorja. Geoinvest d.o.o.. SCT d.d.. Srebrni sponzorji. Belmont. Geoportal d.o.o.. IGMAT d.d.. IRGO consulting d.o.o.. Lespatex d.o.o.. UL FGG, KMTal.

Log pod Mangartom - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/zborniki%20sukljetovih%20dnevov/2/1-8.pdf

11 dec 2016 ... zajetje HE Log, prevozna je cesta na Mangart. Izdelana je tehnična dokumentacija na nivoju idejnih projektov za sanacijo nastalih razmer ...

koši za odpadke - EKI Kranj

http://www.ekikranj.com/wp-content/uploads/2016/01/eki_kranj_katalog_A4_slo.pdf

KOŠI ZA ODPADKE. • KOŠI ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV ... Pred vami je naš novi katalog urbane opreme ter opreme za ureditev prostorov in okolice. ... Koš za odpadke stenski, s pepelnikom. Koš za ... Stenski obešalnik, art. 100506.

Ločujmo odpadke - Slopak

https://www.slopak.si/_files/831/Laymanovo%20poro%C4%8Dilo_web.pdf

Kranjec • Naklada: 500 izvodov • Oblikovanje: Tjaša Kranjec, Nina Koren • Fotografije: arhiv družbe. Slopak • Tiskano na recikliran papir • Avgust 2014 ...

zemljinska sukcija - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%205.%20posvetovanja/4-4.pdf

Od retencijske krivulje in velikosti začetne sukcije bo odvisno, ali bodo nasipi po ... Slano blato, v katerega je vključena tudi vremenska postaja in površinsko.

dr. Jure Klopčič - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/zborniki%20sukljetovih%20dnevov/13/2.pdf

15 jun 2012 ... Jure Klopčič: Vpliv anizotropije na velikost in smer pomikov zaradi izkopa predora. Zbornik 13. Šukljetovih dnevov, Lipica, 15. junij 2012, ...

Pomen pravil stroke SLOGED

http://sloged.si/wp-content/uploads/2018/11/Pomen-pravil-stroke_november-2018.pdf

Uredba o razvrščanju objektov in Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. 19. Šukljetov dan, Maribor,. 16. november 2018 dr. Samo Peter ...

Z e-položnicami do zabojnika za odpadke - Komunala Brežice

https://www.komunala-brezice.si/datoteke/navigacija/fbyatv97-komunalko-5.pdf

biološkega odpada (jesensko listje, odpad ob čiščenju vrtov...). V kolikor boste imeli med letom povečano količino biološkega odpada, lahko na sedežu podjetja ...

odpadke - Javno podjetje Komunala Radeče

http://www.komunala-radece.si/wp-content/uploads/2017/02/ZBIRALNIKI-ZA-E-ODPADKE.pdf

LOKACIJE, KJER LAHKO V OBČINI RADEČE. ODDATE ... K temu projektu smo pristopili tudi lokalni partnerji v Zasavju, med katerimi sta Občina Radeče in.

Računalniško vodene geotehnične preiskave - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/2014/08/1-3b.pdf

21 zajetje, 22 Vrtan vodnjak, kaptažna vrtina z globino v metrih do ... arteški vodonosnik Barja ali ponikuje v možnih 5 ... 60 T.E. in arteški izliv iz vrtine G 12 V.

Modelna preiskava armirane zemljine - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/2014/08/5-1.pdf

Vidi se, da je bila armirana zemljina izdelana do višine 2,0 m. Obložne plošče so, pri vseh do sedaj zgrajenih objektih iz armirane zemljine v Sloveniji, ...

dokler bo Snaga, bom tudi jaz!« Za odpadke je odgovoren tisti, ki jih ...

https://www.snaga-mb.si/assets/Datoteke/Glasilo/Snaga_Utrinki_december_preview3.pdf

1 dec 2015 ... Črpanje greznic in prediranje kanalizacije celovito ravnanje z odpadki snaga Maribor. 02 620 58 00 www.snaga-mb.si. WWW.sNaga-mb.sI \ 3.

zbirni center za odpadke v sevnici - Komunala Sevnica

https://www.komunala-sevnica.si/images/poloznice/2016_05.pdf

Na Zbirni center lahko pripeljete: kosovne odpadke (leseno in oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, preproge, kovine, plastične predmete, športne rekvizite, vrtno ...

Določanje meje židkosti s Casagrandejevo metodo in s ... - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%202.%20posvetovanja/1-4.pdf

Slika 1: Lezne meje in konsistenca zemljin. Ko vzorcu določimo naravno vlago in lezne meje, lahko izračunamo indeks plastičnosti lp in indeks konsistence lc:.

napgeo – programsko orodje za implementacijo in uporabo ... - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%206.%20posvetovanja/3.6.pdf

IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, Slovenčeva 93, Ljubljana e-naslov: ... Lollino, P., Cotecchia, F., Zdravković, L., Potts, D.M. 2005. Numerical ...

Gradnja nove Bloudkove velikanke v Planici - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%206.%20posvetovanja/4.4.pdf

Prav tako pa je gradnja pomenila resen izziv za geotehnike tako pri ... Brežine nasipov so praviloma izvedene v naklonih strmejših od 40°, kar je zahtevalo erozijsko ... je bila postavljena mreža desk in letev v rastru 2x2 m v katere se je zaradi ...

izkušnje z uporabo tehnologije impulznega zgoščevanja (ric) - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%206.%20posvetovanja/2.2.pdf

e-naslov: [email protected] IZKUŠNJE Z UPORABO TEHNOLOGIJE IMPULZNEGA. ZGOŠČEVANJA (RIC) PRI KOMPAKTIRANJU MELJASTIH PESKOV.

zaščitite vaše posode za odpadke pred prevrnitvijo - Dukin doo

https://www.dukin.si/index.php/download_file/view/306/199/

valovita mreža lesene letvice aluminijasta plošča. - z/brez izseka kleparska pločevina valovita pločevina. Smetarnik brez strehe, velikost 4,5 m x 6,0 m. Polnilo je ...

Zbirni center za odpadke v Cerkljah - Občina Cerklje na Gorenjskem

https://www.cerklje.si/files/other/news/30/57512_33071Zbirni%20center%20za%20odpadke%20v%20Cerkljah.pdf

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov v Cerkljah je pričel obratovati v novembru. 2008. Odpadke lahko oddate ob petkih od 13.00 do 18.00 ure in ob ...

prevzemno mesto za klavnične odpadke – cero nova gorica

https://www.komunala-ng.si/mma/prevzemno-mesto-za-klavnine-odpadke-v2popravljenopdf/2018030207292812/?m=1519972090

2 mar 2018 ... in drugi mrhovinarji). Najdba klavničnih ali živalskih odpadkov v naravi. Klavnični odpadki oz. živalski stranski proizvodi ne sodijo v naravo.

zaščitite vaše posode za odpadke pred prevrnitvijo - Dukin

https://www.dukin.si/index.php/download_file/view/306/199/

valovita mreža lesene letvice aluminijasta plošča. - z/brez izseka kleparska pločevina valovita pločevina. Smetarnik brez strehe, velikost 4,5 m x 6,0 m. Polnilo je ...

primeri ščitenja točkovnih temeljev pri gradbenih posegih ... - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%205.%20posvetovanja/3-8.pdf

primeru gre za prilagoditev točkovnih temeljev obstoječih stebrov razsvetljave stadiona ... Celotna sanacija oziroma ojačitev tal pod enim temeljem je podana z:.

trajna geotehnična sidra freyssinet permanent geotechnical ... - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%204.%20posvetovanja/2tema%203.pdf

celice, potem ko je sidro že zaklinjeno in preostala dolžina jeklenih pramenov ... Sidrna kotva, v kombinaciji z jeklenimi zagozdami, prenaša vzpostavljeno.

Ali bi lahko prižgali svečo manj? Kako ločujemo odpadke na ... - Jeko

https://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/Odpadne%20sve%C4%8De,%20EcoSynergy.pdf

odpadne nagrobne sveče, ne glede na to, ali gre za običajne ali elektronske nagrobne sveče, in ne glede na material, uporabljen za ohišje (plastika, steklo).

določevanje meje židkosti in meje plastičnosti s konusnim ... - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%204.%20posvetovanja/3tema%201.pdf

ugotovitve, da je nedrenirana strižna trdnost na meji plastičnosti zemljin sto krat večja kot na ... V primeru uporabe Britanskega konusa se tako meja plastičnosti.