Rimski kamniti spomeniki slovenske Koroške - Arheološki vestnik

Sl. 1: Zemljevid najdišč rimskih kamnitih spomenikov na slovenskem Koroškem. Fig. 1: Site ... DJURA JELENKO, S. 1997a, Zbirka rimskih novcev in arheološka.

Rimski kamniti spomeniki slovenske Koroške - Arheološki vestnik - Sorodni dokumenti

Rimski kamniti spomeniki slovenske Koroške - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/57/AV_57_Djura_Jelenko_Visocnik.pdf

Sl. 1: Zemljevid najdišč rimskih kamnitih spomenikov na slovenskem Koroškem. Fig. 1: Site ... DJURA JELENKO, S. 1997a, Zbirka rimskih novcev in arheološka.

Rimski kamniti spomeniki iz cerkve sv. Janeza ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/67/AV_67_2016_08_Veranic_Repansek.pdf

Ključne besede: Slovenija, Podkraj pri Tomišlju, Ig, cerkev sv. Janeza Krstnika, rimska ... ZUPANČIČ, M. 2011, Ižanska župnija v Valvasorjevi Slavi vojvodine ...

opis rastlinskih endemitov na območju slovenske koroške

http://www.vsvo.si/images/pdf/2014010934_DIPLOMSKA_NALOGA_KASNIK_-_PDF_OBLIKA.pdf

9 jan 2014 ... rastlinskimi endemiti tudi v živo in sama poskušala določiti oceno njihove ogroženosti. Delo se mi je ... RASTLINSKI ENDEMITI V SLOVENIJI .

Arheološki vestnik (Arh. vest.) - ZRC SAZU

http://av.zrc-sazu.si/pdf/54/AV_54_ocene.pdf

drugače, vsekakor pa Müller-Karpe obravnava bodisi združeno bodisi posebej ... opisi slik in pregledni zemljevidi z lokacijami najdišč in krajev. Načrti, ki so del ... Zelo zanimivo je avtoričino razvijanje ideje arhitektke V. Kukoć, da je moč v ...

Article (pdf) - Arheološki vestnik - ZRC SAZU

http://av.zrc-sazu.si/pdf/66/AV_66_2015_Porenta_et_al.pdf

Ključne besede: Slovenija, Šentvid pri Stični, srednji vek, zgodnji novi vek, lončenina, namizna keramika, živalski ostanki. Abstract. This paper presents the ...

The Diocese of Sarsenterensis - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/57/AV_57_Puljic_Skegro.pdf

Zadar 1972, Materijali 12, 239-282. CAMBI, N. 1985, Arhitektura ... tevamo antično cerkveno prakso, da se škofije lahko ustanav- ljajo samo na mestih, ... zahumska škofija, ime pa dobi po kneževini, v kateri se je nahajala. Prevod: Tina Milavec.

Emona and its pre-Roman population ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/68/AV_68_12_Sasel_Kos.pdf

bilo neizogibno, ko so bili nekdanji prebivalci emonskega prostora prisiljeni živeti skupaj s kolonisti. Ključne besede: rimska doba, colonia Iulia Emona, Ižansko, ...

15 Bibliografija Slavka Ciglenečkega ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/66/AV_66_2015_bibl_SC.pdf

Bibliografija Slavka Ciglenečkega / Bibliography of Slavko Ciglenečki. Sežana. – Varstvo spomenikov 28, 1986, str ... Gea 16/1, jan. 2006, str. 42. Qalaat Simaan ...

Cincibilus and the march of C. Cassius ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/65/AV_65_2014_Sasel-Kos.pdf

čeprav Livij Cincibila imenuje le kralj Keltov (rex ... noriški kralj Vokcion (Voccio) njegov zaveznik.10 Na ... te načrte zvedel od kralja Evmena iz Pergamona, ki.

Metallographic examinations of the Roman ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/55/AV55_Kmetic_et_al.pdf

stave (ES) in specifični X posnetki železa, niklja in bakra v škaji na meji z jeklom. large and are oriented variously because of defor- mation during hot forging.

Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/68/AV_68_04_Skvor.pdf

(1) spodnja čeljustnica / mandible. Thomas 2011, tab. 21. Pobrežje, gr. 101. (1) stegnenica / femur. Thomas ... kot sta Staretova drevesnica in Puščava, poznamo le žgane grobove ... According to Pescheck, examples from Maribor,. Ruše, and ...

The territory of Poetovio and the boundary ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/65/AV_65_2014_Ragolic.pdf

(Konec rimskih kamnolomov marmorja na Pohorju). –. In / V: Ptuj v rimskem cesarstvu, mitraizem in njegova doba, Archaeologia Poetovionensis 2, 61–70, Ptuj.

The sedimentary environment in the Ljubljansko ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/62/AV_62_2011_Verbic.pdf

Fran Erjavec and Fran Levstik introduced the toponym Ljubljansko barje into the literature as a geographic concept as late as 1880. (Melik 1927, 1946).

in bojni noži - Arheološki vestnik - ZRC SAZU

http://av.zrc-sazu.si/pdf/70/AV_70_09_Nabergoj.pdf

Poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški enorezni meči (messer) in bojni noži (bauernwehr) iz Ljubljanice ... vojaški organizaciji, vzpona najemništva in zatona.

Železnodobno naselje na Cvingerju pri ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/55/AV55_Dular_Kriz.pdf

The article presents the Iron Age settlement complex of Cvinger near Dolenjske Toplice, which is composed of three tumulus cemeteries, a settlement, and an ...

Neobjavljena Winklerjeva in Abramićeva ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/57/AV_57_Dolenc.pdf

V prvem primeru gre za najdbo domnevno rimskih na- ... ne opeke (tegulo, tlakovce in plošče, tudi opeko za ... Izdelek je nato pravilno opredelil kot ”kalup za.

Zakladna najdba z Grdavovega hriba pri ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/66/AV_66_2015_Sagadin.pdf

Ključne besede: Slovenija, Grdavov hrib, poznorimsko obdobje, zakladne najdbe, tesarsko orodje, sodarsko orodje, svedri, tesla, dleta, sekire, rezila, utorovniki, ...

Illyricum, the Adriatic, and Italy in the plans of ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/70/AV_70_06_Sasel-Kos.pdf

da je kralj malo pred uporom sina Farnaka in svojo smrtjo načrtoval invazijo Italije čez deželo Skordiskov, ... je senat obvestil Evmenes iz Pergamona (Livij, 42,.

Sledovi rimskodobne poselitve na Grubljah pri ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/63/AV_63_2012_Tratnik.pdf

... vzpetine Stari grad loči današnja struga hudournika Bela (sl. 1–3). Območje ob hu- dourniku se imenuje Ob Beli, prostor zahodno od ceste Vipava–Vrhpolje ...

Arheološke najdbe iz Ciganske jame na ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/62/AV_62_2011_Veluscek.pdf

Neolithic-Eneolithic, cannot be defined in detail without radiometric dating of the human skull fragment. Keywords: Slovenia, Ciganska jama cave, Željnske jame.

Antropološka analiza staroslovanskih skeletov z ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/52/AV_52_Leben_Seljak.pdf

Nadalje je eksostoza (dolžina 35 mm, širina 15 mm) tudi na levem femurju, mediano ob linei asperi na sredini korpusa. Eksostoze so tudi na dorzalni strani leve ...

Paleoekološki podatki o človekovem vplivu ob ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/62/AV_62_2011_Andric_et_al.pdf

Fig. 1: Pokljuka plateau and the location of Klek alpine grazing area. ... 10 YR 4/2. A poliedrična, slabo izražena / subangular blocky, weak rahla / loose srednja /.

Praetorium and the Emona–Siscia–Sirmium ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/68/AV_68_09_Fodorean.pdf

'double-tower' type vignettes: Emona, Adprotoriu,. Siscia, Sirmium and Taurunum. The most interesting case is Adprotoriu (Praetorium Latobicorum), an.

Roman Provincial Archaeology in Slovenia ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/50/AV_50_Horvat.pdf

turning points as romanization and the decline of the Roman empire. Small finds are also ... Rimska provincialna arheologija se je v šestdesetih in sedem- desetih letih usmerila v ... Gomile ležijo predvsem v gričev- natem svetu, odmaknjene ...

The Hoard of Roman Republican Weapons from ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/53/av_53_horvat.pdf

on “the hill where the weapons were found” (i.e. the ... 144 H. Ohlhaver, Der germanische Schmied und sein Werkzeug, Hamburger Schriften zur Vorgeschichte ... Ptuj. HORVAT, J. 1995, Notranjska na začetku rimske dobe: Parti pri Stari Sušici ...

Antični pristaniški kompleks v Fizinah pri ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/58/AV_58_Gaspari_et_al.pdf

Antični pristaniški kompleks v Fizinah pri Portorožu - zaščitne raziskave leta 1998 ... and seaside settlements (e.g. zaton near Nin, Fornače; Brusić. 1968, 207, pl.

Zwei Gräber mit Brandbestattungen aus Ptuj ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/65/AV_65_2014_Dular.pdf

[Two graves with cremation burials from Ptuj] Two interesting graves with ... Ptuj, in der Ulica Viktorina Ptujskega, stieß man ... 3 Siehe Müller-Karpe 1959, Taf.

Zgodnjesrednjeveške brzde z najdišč v Sloveniji ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/70/AV_70_08_Karo_Knific.pdf

Ključne besede: Slovenija, zgodnji srednji vek, višinska najdišča, konjska oprema, brzde, zakladne najdbe. Abstract. Archaeological sites in Slovenia have ...

Slovenija in srednja Evropa v poznolatenskem ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/44/AV_44_1993_Bozic.pdf

Slovenija in srednja Evropa v poznolatenskem obdobju. Dragan BOŽIČ. Izvleček. Avtor obravnava bronasta poznolatenska gumba, gumb z mrežasto okrašeno ...

The Žerovnišček Iron Age hillfort near Bločice in ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/60/AV_60_Laharnar.pdf

Podobna tesla se pojavljajo pred letom 260 v ... Podolgovata ploščica iz bakrove zlitine, na enem koncu ... Pravokotna bronasta ploščica s štirimi luknjicami na.

Štajersko-panonska halštatska skupina ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/70/AV_70_12_Terzan.pdf

Ključne besede: Štajerska, Prekmurje, starejša železna doba, tipi naselbin, tipi grobov. Abstract. The Styrian-Pannonian group is a characteristic representative ...

Keramika z rimskega svetiščnega območja v ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/59/Krajsek_Stergar_AV_59.pdf

ŽIŽEK, I. 2001, Tretji ptujski mitrej v luči materialne kulture. – V: Archaeologia Poetovionensis 2. Ptuj v rimskem cesarstvu, mitraizem in njegova doba, 125–166, ...

Borilna tehnika halštatskodobnih boksarjev ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/62/AV_62_2011_Lazar.pdf

10 Prim. Price 1867; Fewtrell 1790, 27–31. ... s posredovanjem Feničanov prišlo v severnoitali- janski in ... 32 Price 1867, zlasti poglavje The Arm; Fewtrell 1790,.

O puščičnih osteh za lok in samostrel z območja ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/58/AV_58_Stukl.pdf

PUŠČICE ZA LOK IN SAMOSTREL. Puščice so izstrelki, ki so se uporabljali za st- reljanje z lokom in samostrelom. Vsaka puščica je sestavljena iz lesene palice ...

Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/55/AV55_Rozman.pdf

za daljši časovni razpon od Bd D do Ha C. Zanimivo ... motiva - horizontalni trak vzporednih linij in spodaj vertikalni ... STARE, V. 1973, Prazgodovina Šmarjete.

Lojze Bolta (1923-1998) - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/51/AV_51_In_mem_Bolta.pdf

se je Rifnik uvrstil na čelo višinskih naselbin iz tega obdobja. Lojze Bol-ta jih je predstavil tudi v dveh samostojnih delih (Inventaria Archaeologica. 12, 1969 iz ...