obravnava izbranih kratkih sodobnih pravljic z motivom ... - PeFprints

želijo slišati vedno en in isti odsek zgodbe, npr. od tam naprej, ko princ v začaranem gozdu vidi ... del inventarja otroške sobe, tako kot posteljica ali lutka iz cunj.

obravnava izbranih kratkih sodobnih pravljic z motivom ... - PeFprints - Sorodni dokumenti

obravnava izbranih kratkih sodobnih pravljic z motivom ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5243/1/VRTA%C4%8CNIK_Masa-diplomska_delo.pdf

želijo slišati vedno en in isti odsek zgodbe, npr. od tam naprej, ko princ v začaranem gozdu vidi ... del inventarja otroške sobe, tako kot posteljica ali lutka iz cunj.

analiza izbranih kratkih sodobnih pravljic svetlane ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4572/1/DIPLOMSKO_DELO,_LIDIJA_JESENOVEC.pdf

Makarovič, Človek, ne jezi se, Kokokoška Emilija in Škrat Kuzma dobi nagrado, iz zbirke. Svetlanine pravljice (2008). Sledi predstavitev avtorice pravljic in ...

obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5871/1/MusicMasa_magistrska_oddaja_digitalno.pdf

pravljica Tri botre lisičice. Motivi njenih ilustracij so bili uporabljeni tudi v seriji znamk. Pošte Slovenije leta 2003. V slikanici avtorice A. Štefan, ki jo je ilustriral ...

primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4798/1/Rupnik_Maja_Mag.pdf

10 maj 2017 ... prevod, ohrani vse sporočilne prvine izvirnika, stavki so prenatrpani in neuravnoteženi ... slovensko-angleški slovar in spletni prevajalnik (http://www.spletni-slovar.com). Vsak odstavek ... V spletni slovar PONS sem vnesla ...

obravnava izbranih avtorskih slikanic – lauren child: čarli ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5812/1/VIDMAR,_Ur%C5%A1ka,_Diplomska_naloga.pdf

Pobarvanka je najpreprostejša slikanica, ki jo sooblikuje otrok. (Saksida, 1999). Naslovniško odprta ... Princeska sanja morje. - Draki poči guma. - Maja sreča ...

petdeset izbranih kratkih zgodb - Založba Aristej

http://www.aristej.si/slo/PDF/Dialogi%201-2-19.pdf

Perne (197). Nina Dragičević (203). Primož. Sturman (209) Tea Hvala (217) Tina Bilban (223). Tina Vrščaj (237). Tomo Podstenšek (253). Vesna Lemaić (265) ...

Obravnava posameznih pravljic iz knjige Naj ... - Mladinska knjiga

https://www.mladinska.com/_files/11738/Naj_babica_se_pripoveduje.pdf

tako so se najlepše pravljice ohranile do danes!« Z učenci smo se pogovorili tudi o koncu pravljice in ugotovili, da konec v tej pravljici ni bil srečen (živali so ...

rast izbranih oportuno patogenih gliv na treh izbranih ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3984/1/Diploma_B._Rodica.pdf

23 apr 2016 ... podaljšana hrbtenjača, pons in mezencefalon. Iz njega izvira večina možganskih živcev. Pomemben je za vzdrževanje zavesti, uravnavanje ...

branje sodobnih slovenskih romanov v izbranih enotah mestne ...

https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6120/5767

Očarljivo skupinsko branje (Knjižnica Prežihov Voranc). • Knjižni klub Škofljica, Grba in Brezovica (Knjižnica Brezovica, Knjižnica Grba,. Knjižnica Škofljica).6.

3 pripovedovanje pravljic - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1619/1/Pripovedovanje_pravljic.pdf

zaslonu, pobarvanke), grafomotoriko (črte, vzorčki, kocke) ter slušno in vidno ... plavala hobotnica in je srečala majhno ribico pa ji je rekla: »Ribica ti, zakaj ...

čudežni vrt, drevo pravljic, pra - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5304/1/DIPLOMSKO_DELO,_Tamara_%C5%A0kvorc.pdf

... France Mihelič, Miha Maleš, Maksim Sedej, Nikolaj Omersa, Evgen Sajovic, ... 1949: Ob zahodu sonca; Gruden, Igo. 7. ... 1984: Joţek ima hiško; Gruden, Igo.

računalnik pri obravnavi pravljic v 3. razredu - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1207/1/Magistrsko_delo-Marjana_Strgar.pdf

13 dec 2011 ... Pri strukturi je prikladen miselni vzorec o značilnostih pravljice ... poslušanju;. • spoznajo značilnosti ljudske pravljice ter rezijanske pokrajine,.

primerjalna analiza slovenskih ljudskih pravljic zlata ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5393/1/Magistrska_naloga,_Maja_Ber%C4%8Di%C4%8D_kon%C4%8Dna_oddaja_CD.pdf

1. Barčica. Janez Bitenc. 2. Bela kača s kronico. Slovenska ljudska pravljica. 3. Bogata in uboga sestra. Rezijanska ljudska pravljica. 4. Čiribiribum. Tone Pavček.

pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4411/1/%C5%A0KRUBEJ,_Sa%C5%A1ka,_Magistrsko_delo_%28kon%C4%8Dno%29.pdf.pdf

pomen pravljic, zlasti za socialno-čustveni razvoj otrok. ... spoznanja Freuda, ki je vpeljal teorijo uma in analizo sanj, preko katere je raziskoval nezavedno.

analiza notranjskih pravljic izidorja modica iz štrekljeve ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3705/1/PETAN,_Eva,_Magisterij,_Analiza_notranjskih_pravljic_Izidorja_Modica_iz_%C5%A0trekljeve_zapu%C5%A1%C4%8Dine.pdf

Pravljica je prava umetniška stvaritev, zato tudi tako močno vpliva na otroka. ... pravljici kot tudi v resnici naznanja, da je smrt carja, od naslednikove roke, znana v ... Kulovec v krasnem listku »Slovenca« z dne 30. decembra 1915 »Sveti večer«. ... »Sedemnajst mesecev sva skupaj živela in trpela, stradala in se veselila in.

Pozornost otrok pri poslušanju pravljic v javnih vrtcih in ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3783/1/Diplomska_naloga_Maja__Lazar.pdf

Vaje za vadbo spomina in zbranosti. Obstajajo tudi priročniki, v katerih so opisane vaje za izboljšanje pozornosti. M. Pentek (2013;. 2013a) je izdala dve knjižici, ...

raziskovanje in poučevanje sodobnih učnih vsebin v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5798/1/Magistrska_naloga_Neja_Tkalec.pdf

učni uri aktivnega pouka o Kayevem pojavu in katerih aktivnosti učne ure o Kayevem pojavu se bodo ... škrob za zgoščevanje tekočin, zobna pasta, stenske barve, laki, kinetični pesek in podobne, o njih še ... [1] Rutar Ilc, Z. (2004). Pristopi k ...

Sodobnost slikaniške govorice ob izbranih primerih ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2087/1/Diplomsko_delo_Sodobnost_slikani%C5%A1ke_govorice.pdf

a Giant (Neli Kodriĉ Filipić), Little Roman Circus (Andrej Rozman Roza), The Story About ... Tabela 28: Kaj bi ilustraciji pesmice Mleko »dodal/a« sam?

obravnava temperature v predšolskem obdobju ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3249/1/Margit_Diplomska_naloga_lektorirano.pdf

termometer, ki ga bomo uporabili za določanje temperature, in znati z njim ... (http://www.moja-lekarna.com/images/PRODUCT/large/1059-Digitalni-termometer-.

Obravnava posledic temperaturnih sprememb na ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3942/1/diplomskaNalogaAnaJeraj2016.pdf

V okolju, kjer leži vrtec Medvode, so različni ekosistemi in pri oblikovanju načrta dela bi morali ... Večina otrok je trdilo, da je to led, čeprav kocka ni bila mrzla.

Poinstitucionalna obravnava mladostnikov, ki so bili v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/477/1/Tina_Kralj-poinstitucionalna_obravnava.pdf

vzgojni načrti vzgojnih zavodov ne predvidevajo poinstitucionalnega spremljanja, na primer. Letni vzgojni načrt 2. skupine in vizija dela v VIZ Višnja Gora (Tuta, ...

Nastja Gosar OBRAVNAVA IN POUSTVARJANJE ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5663/1/Nastja_Gosar_Magistrsko_delo.pdf

Za moje delo je bilo pomembno, da so skupine heterogene, saj sem ugotovila, ... Ker so tudi pri moji ... zelenjavno juho, kompot, rižev narastek, sadno torto iz.

vsebnosti težkih kovin v izbranih rastlinskih vrstah s ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2384/1/DIPLOMSKA_NALOGA_kon%C4%8Dna_verzija_TISK.pdf

... niso onesnažene. Ključne besede: Cerkniško jezero, onesnaženost, težke kovine ... Slika 1: Cerkniško jezero pozimi, ko je polno vode (Dernikovič, 2014) .

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta obravnava ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4461/1/UNIVERZA_V_LJUBLJANI.pdf

4 jan 2017 ... OBNOVA ODLOMKA IZ DVOJNIH POČITNIC V ŠTIRIH SLIČICAH . ... poznajo), z dve leti starimi lepaki, ki vabijo ljudi na Zagrebški velesejem, s tiskanim ... imajo na nogah zvezde, da te zvisnejo v sebi enakega!!!

Naja Savarin OBRAVNAVA SLOVSTVENE FOLKLORE ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4353/1/Savarin_Naja_Obravnava_slovstvene_folklore_v_%C4%8Detrtem_razredu_osnovne_%C5%A1ole_v_Obalno-Kra%C5%A1ki_regiji_magis~1.pdf

Ker je v učbeniškem skladu. Letos ga menjamo za Radovednih 5. - Prevzela sem berilo, ki je že bilo prejšnja leta v uporabi. - Sem prvič v 4. razredu in gradivo je ...

obravnava učenca s primanjkljaji na področju učenja ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5660/1/TAV%C4%8CAR_TJA%C5%A0A_MAGISTRSKO_DELO_2019.pdf

naloge štetja kroglic na računalu do 100. Učenec prav tako dobi ... pred sabo 4 različne matematične besedilne naloge, katerih ne rešuje, ampak jih prebere ter.

Jakše, A. Obravnava vsebin o sladkorni bolezni v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2523/1/Anja_Jak%C5%A1e,_Obravnava_vsebin_o_sladkorni_bolezni_v_osnovni_%C5%A1oli.pdf

-Abecedarij sladkorne bolezni, avtor Aleš Skvarča (Skvarča, 2012),. - Glasilo Sladkorna bolezen, izdaja ga ZDDS, članki so dosegljivi na spletni strani,.

obravnava svetlečih diod pri poučevanju lastnosti ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4766/1/_Diplomsko_delo_NR_.pdf

15 jul 2017 ... in samim delovanjem svetleče diode in žarnice na žarilno nitko. Podan je tudi ... v svetilu, npr. barven LED trak, novoletne lučke? Utemelji.

obravnava ljudske in avtorske pesmi v predšolskem ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2148/1/Diplomsko_delo.pdf

pesmi za otroke, ki bogatijo otroštvo in vsebujejo visoko umetniško vrednost. Otroci radi ... poličke (Anja Štefan; Lonček na Pike, 2008). 1.7 POSTOPEK ...

obravnava ugank v predšolskem obdobju - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3488/1/FERJANC%CC%8CIC%CC%8C,_Tanja,_Obravnava_ugank_v_preds%CC%8Colskem_obdobju.pdf

Navadno so kratke, nalašč zavozlane, vesel je, kdor kakšno res težko ugane. (Rešitev: uganke). (Štefan, 2006). Vse predstavljene uganke niso le preprosto ...

obravnava pesmi otona župančiča v vrtcu - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5093/1/UL_PEF_Davidovi%C4%87_Sanja_11_5_2018%281%29.pdf

Pesnikovo življenje, otroške pesniške zbirke in nekatera pesniška besedila so ... V Župančičevih pesmih je glavna literarna figura otrok, saj ga je pesnik postavil ...

obravnava pesmi neţe maurer v drugem triletju - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/197/1/ARKO_VIDA_Diplomsko_delo_-_Obravnava_pesmi_Ne%C5%BEe_Maurer_v_drugem_triletju.pdf

Sedaj še vedno ţivi v Škofji Loki, vendar v stanovanju na Partizanski ulici. Kolikor še zmore, piše ... Tedaj sem začela pesniti sama, še posebno po poti iz šole proti domu, ko sem hodila peš iz dvanajst ... Drobna padalca bom mravljam pripel –.

obravnava slikanice v prvem starostnem obdobju v vrtcu - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4320/1/Nina_Novak_diplomsko_delo_Obravnava_slikanice_v_prvem_starostnem_obdobju_v_vrtcu.pdf

Oblika dela (učne oblike): igralna skupina. Organizacijska ... sem imela pripravljenih pet ilustracij različnih živali – zajček, pikapolonica, žaba, veverica in jež.

obravnava proze in poezije lile prap v prvem triletju - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/243/1/MAHKOVIC_MOJCA_diplomsko_delo.pdf

pogoj, da mi ne bo treba ustvarjati gibov za risanke. ... Slika 11: Lila Prap: Dinozavri ... pripovedke, Jezične zgodbe, Dinozavri ter slikanice Zakaj, Pasji zakaj, ...

SB 301 Lesen okvir z motivom živalic, ki jih lahko pobarvamo in ...

http://site-317310.mozfiles.com/files/317310/Ustvarjalni_izdelki_4.pdf

70135 Lesene jaslice, pripravljene za barvanje. Velikost jaslic cca 20 x 12 cm. Spredaj odprtina za svečko. Cena: 1,45 € DDV. 70074 Peresnica iz blaga, ...

Kulture kratkih ophodnji - SRC

https://www.srcplus.eu/images/Handbook/D2_6_Handbook_FINAL_hr.pdf

Budući da se ova usluga obično ne plaća, često se na odlagališta odlaže ... Na temelju prakse sječe u Allendorfu napravljen je izračun koji je prikazani su u ...