4. redna seja

PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, g. Aleš Drozg, mag. Marko Jurak, ga. Jožefa Užmah, g. Janez Ilek, g. Gojko Lončarič, g. David Počivavšek, g.

4. redna seja - Sorodni dokumenti

5. redna seja

http://podcetrtek.eu/new/wp-content/uploads/2019/06/1tocka-5-6seja2019.pdf

Milenca Krajnc, minister g. Počivalšek Zdravko, ga. Novak Miša, predstavnica STO, g. Čretnik Vasja, prokurist Term Olimia, g. Vasle Florjan, direktor Term Olimia ...

60. redna seja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/01-2020/SPsevl60.pdf

6 feb 2020 ... Katarina Valentinčič Istenič, je pri Ministrstvu za delo, družino, socialne ... Eva Helena Zver že več kot dobro desetletje deluje na področju ...

36. redna seja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/06_2019/36.-redna-seja.pdf

20 jun 2019 ... (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok ... Vlada o seznamu upravičencev do donacij za leto 2019. Vlada je ...

4. redna seja

http://podcetrtek.eu/new/wp-content/uploads/2019/06/1tocka-4-6seja2019.pdf

PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, g. Aleš Drozg, mag. Marko Jurak, ga. Jožefa Užmah, g. Janez Ilek, g. Gojko Lončarič, g. David Počivavšek, g.

42. redna seja Vlade - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/09_2019/SPsevl42.pdf

5 sep 2019 ... družbe Alpdom, d.d.. V javnem sektorju je bila referent za stanovanjske zadeve na občini, svetovalec I in višja svetovalka področja I. v Upravni ...

38. redna seja Vlade RS - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/07_2019/sevl38.doc.pdf

4 jul 2019 ... S spremembo uredbe se spreminja premakljiv delovni čas. ... katere sedež je v bližini, s čemer bo knjižnica igrala pomembno ... Odgovor na pisno poslansko vprašanje Dušana Šiška o domnevni korupciji v Erasmus agenciji ...

4. redna seja OS - Občina Cirkulane

https://www.cirkulane.si/files/other/news/206/1863054.%20redna%20seja%20OS.pdf

Dvig cene za vsak meter dvižne višine. 2 - 6 tlačna ... leto/gospodinjstvo), kosovne odpadke (staro pohištvo, vzmetnice za postelje,…), male ... Za sklop 1 je bilo izbrano podjetje GP PROJECT ING D.O.O.; za sklop 2 in 3 podjetje LESNINA MG.

3. redna seja - Občina Kočevje

https://www.kocevje.si/files/other/news/66/2017383.%20redna%20seja.pdf

Prisotni: Bunjevac Gojko, Poje Marija, Novak David, Irt Majda, Pretner Bojana, Vlašič Bižal. Krovat,. Suponger. Morolt. Andreja, Rede Anton, Kordiš Rudolf, ...

Gradivo – 3 redna seja - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2019/03/Gradivo-3.-redna-seja-OS.pdf

5 mar 2019 ... V Občini Ig velja Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na ... (1) Pogrebi na pokopališčih iz 5. člena se lahko opravijo vsak dan od 9. do ...

2. redna seja-OS - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/1603152.%20redna%20seja-OS.pdf

30 jan 2019 ... Fizioterapija Rudolfovo d. o. o.. 0,20 ... Fizioterapija Reven d. o. o. ... Fizioterapija se za (3) odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se ...

6.redna seja OS - Občina Sveta Ana

http://www.sv-ana.si/images/aktualno/2019/oktober/6._redna_seja_OS_7.11.219.pdf

1 jan 2020 ... Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana. Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. Prisotni člani OS:.

16. redna seja - Študentska organizacija

http://www.studentska-org.si/wp-content/uploads/2017/06/16.-redna-seja-NK-%C5%A0OS.pdf

15 mar 2018 ... 2016 00 ŠOS - Klub prekmurskih študentov.« ZA: 8. PROTI: O. VZDRŽAN: 0. Sklep je sprejet. SKLEP 10: »Nadzorna komisija šos se seznanja z ...

44. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/09_2019/SPsevl44.pdf

19 sep 2019 ... ... odgovor na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s ... Število dovoljenih zaposlitev v organih državne uprave je za vsak organ.

Gradivo 20. redna seja - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/64086Gradivo%2020.%20redna%20seja.pdf

22 mar 2017 ... Predlog sklepa: » Občinski svet Občine Duplek sprejme dnevni red 20. redne seje: ... trgovskega centra Jager v Sp. Dupleku. V letu 2016 smo ...

62. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/02-2020/SPsevl62n.pdf

27 feb 2020 ... Pri pripravi FN 2020 je v skladu z določbami ZPIZ-2 upoštevana 3,5 % redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v februarju 2020 z ...

gradivo 6. redna seja - Občina Mozirje

https://mozirje.si/wp-content/uploads/2019/10/gradivo-6.redna_seja.pdf

10 okt 2019 ... Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovinski center Jager Mozirje, priloga. (poročevalec: SOU Velenje, g. Jože Sinur ...

Zapisnik - 1. redna seja - Občina Preddvor

https://preddvor.si/files/other/news/106/215515Zapisnik%20-%201.%20redna%20seja.pdf

Jože Cuderman, Vilko Čimžar, Miran Perko, Ana Urbanec, Primož Bergant, ... župan Rok Roblek, direktor Občinske uprave Marko Bohinec, Katja Pernuš.

57. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/01-2020/SPsevl57.pdf

16 jan 2020 ... izredno uskladitev pokojnin v decembru 2020 v nominalnem znesku. Predlog novele, ki jo je vložil Državni svet izredno uskladitev pokojnin ...

1. redna seja skupščine - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2038/prva.pdf

Notar, sem se na poziv začasne uprave družbe udeležil skupščine, zaradi ... Infond-Areh d.d. Maribor, Infond-Center d.d. Maribor, Infond-Zlat d.d. Maribor, ...

5. redna seja - Zapisnik - Občina Šentjernej

https://www.sentjernej.si/files/other/news/128/2036435.%20redna%20seja%20-%20Zapisnik.pdf

sprejeta na OS Šentjernej. Sklep 2: Predstavljeni predlog dokumenta Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v. Občini Šentjernej za obdobje 2016 – 2020 je ...

AD/14 INFORMACIJE ŽUPANA 7. REDNA SEJA ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/7913478b-15c3-4726-ac63-15bb3778cae8/5096883175330000000_AD%2014%20Informacije%20zupana.pdf

11 dec 2019 ... gozdni kompleksi in višja nadmorska višina. Rogla kot svetovno znana turistična destinacija, privablja veliko obiskovalcev in za območno ...

zapisnik 10. redna seja - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/51788_24150zapisnik%2010.%20redna%20seja.pdf

Sejo je vodil župan Občine Duplek Mitja Horvat. Prisotni: člani občinskega sveta: Slavica Golob, Janko Hauptman, Franjo Kosi, David Kumer,. Boštjan Partljič ...

50. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/11_2019/SPsevl50.doc.pdf

14 nov 2019 ... Poslanec je v pobudi navedel, da t.i. »karantanski« panter izvira iz grba fevdalne družine Spanheim iz 12. stoletja, ki naj ne bi imela nobenih ...

63. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/03-2020/SPsevl63.pdf

12 mar 2020 ... oznake, lahko ustrezno ukrepajo pristojna policija, državno tožilstvo in ... javne dražbe objavi na spletni strani upravljavca (po novem enotno ...

Gradivo 7. redna seja OS - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/214498Gradivo%207.%20redna%20seja%20OS.pdf

20 nov 2019 ... Uvodne obrazložitve je podal župan Mitja Horvat. Razpravljavci: /. SKLEP št. 74: »Občinski svet občine Duplek sprejme Odlok o 2. rebalansu ...

56. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/01-2020/SPsevl56.pdf

9 jan 2020 ... katerega enkrat letno seznani Vlado Republike Slovenije in ostale ... satsuma), papriko, paradižnik, solato, kodrolistno endivijo in endivijo ...

48. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/10_2019/SPsevl48a.pdf

17 okt 2019 ... Iztok Štucin, Ministrstvo za javno upravo,. - mag. Jože Sečnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,. -. Adem Skender, Ministrstvo ...

61. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/02-2020/SPsevl61.pdf

13 feb 2020 ... zato jo morajo spoštovati vse veje oblasti demokratičnih držav. Nadalje pa GRECO v Poročilu poudarja, da je v sodnih postopkih izvajanje ...

46. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/10_2019/SPsevl46.pdf

3 okt 2019 ... ustrezno zaposlitev, zavod ne bo več vodil v evidenci brezposelnih oseb. ... SID banka je v danih makro-finančnih razmerah povečala svojo ...

gradivo 3. redna seja - Občina Mozirje

http://mozirje.si/wp-content/uploads/2017/04/gradivo-3.-redna-seja.pdf

11 feb 2019 ... Imenovanje članov v Svet JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič). 6. Imenovanja člana v svet JZ Zdravstveni dom Nazarje, ...

gradivo 4. redna seja - Občina Mozirje

https://mozirje.si/wp-content/uploads/2019/03/obcina-mozirje-gradivo-4_redna_seja.pdf

15 mar 2019 ... ... v Svet JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič). 6. Imenovanja člana v svet JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, ...

3. redna seja gradivo - Občina Cirkulane

https://www.cirkulane.si/files/other/news/206/1757743.%20redna%20seja%20gradivo.pdf

5 apr 2019 ... solo točko z naslovom Laurine skrivnosti, Matej in Žan si zaslužita posebno pohvalo za sodelovanje med dekleti, saj sta imela veliko vlogo v ...

Vabilo 5. redna seja OS 26.6.19 - Občina Moravče

https://moravce.si/files/other/news/91/191541Vabilo%205.%20redna%20seja%20OS%2026.6.19.pdf

19 jun 2019 ... Zdravstveni dom Domžale,. 5. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji za šolsko leto 2019/2020 za Vzgojno varstveno.

Zapisnik - 20. redna seja - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/216806Zapisnik%20-%2020.%20redna%20seja.pdf

OBČINA RAČE – FRAM. Grajski trg 14, 2327 Rače. Rače, 17.5.2018. ZAPISNIK. 20. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v SREDO, 16.5.2018 ob 16.30 uri,.

Zapisnik - 19. redna seja - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/216805Zapisnik%20-%2019.%20redna%20seja.pdf

Obravnava Letnega poročila OŠ Rače za leto 2017. 5. Obravnava ... Rolando Lašič, ravnatelj OŠ Rače ga. Jasna Belas, pomočnica ravnateljice OŠ Fram ga.