klinička istraživanja i uzorkovanje u naučno-istraživačkom radu

hipoteza dobijenih deskriptivnim studija- ma. U analitičke studije se ubrajaju: ana- mnestičke, kohortne studije, studije pre- sjeka. Anamnestičke i kohortne ...

klinička istraživanja i uzorkovanje u naučno-istraživačkom radu - Sorodni dokumenti

klinička istraživanja i uzorkovanje u naučno-istraživačkom radu

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8422/2015/0354-84221572004P.pdf

hipoteza dobijenih deskriptivnim studija- ma. U analitičke studije se ubrajaju: ana- mnestičke, kohortne studije, studije pre- sjeka. Anamnestičke i kohortne ...

Izvještaj o radu knjižnice 2017. - Klinička bolnica Merkur

https://www.kb-merkur.hr/userfiles/pdfs/O%20nama/Knjiznica/Izvje%C5%A1taj%20o%20radu%20Knji%C5%BEnice%202017.pdf

poslovanje i elektronički katalog. Karakteristike računala su: System: Microsoft Windows XP, Professional, Version 2007. Computer: Intel Core 2 Qued 2.66GHz, ...

Program zaštite na radu pri radu na otvorenom - hzzzsr

http://www.hzzzsr.hr/wp-content/uploads/2016/11/Program-ZNR-pri-radu-na-otvorenom.pdf

Konvencija-prenošenje topline zrakom. Zraĉenje –radijacija. Kondukcija -Prenošenje energije direktnim kontaktom. Evaporacija –Znojenje radijacija radijacija.

Službeno uzorkovanje i pretrage proizvoda ribarstva i školjkaša

https://ribarstvo.mps.hr/UserDocsImages/marikultura/radionice/split/tb%20FAO.pdf

Organoleptička ispitivanja. Pokazatelji svježine (TVB-N, TMA). Histamin (biogeni amini). Zaostale tvari (rezidue) kontaminanti (teški metali, avermektini) ...

naučno istraživanje - Apeiron

http://www.apeiron-uni.eu/lycboardclient/Default.aspx?DepartmentID=21&NewsID=31126

6 јан 2016 ... kao i na poznavanju empirijskih metoda i postupaka. 1 June 2016. 12. KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA ...

Naučno-stručni časopis za jezik, književnost i kulturu ... - Philologia

http://www.philologia.org.rs/Files/broj_6.pdf

10 дец 2007 ... The bodiless garments from the sales catalogue assert the ... na čijem su oronulom tijelu vrijeme i tetovaže poništile svaki trag ljudskosti. ... sinkretičke i hibridne muzičke forme koje projektuju deo slike o još jednom novom.

NOVA ISTRAŽIVANJA

https://www.delfi.rs/_img/artikli/knjige/60/o/delfi_nova_istrazivanja_horhe_luis_borhes.pdf

Savremenik Hanibalovih ratova, Ćin Š'huang, vladar iz dinastije Cin, podveo je ... Mongolski vladar, u XIII veku, sanja palatu i podiže je u skladu sa viđenjem u ...

Hipoteza istraživanja

http://www.ef.uns.ac.rs/predmeti/mas/metodologija-naucno-istrazivackog-rada/12-hipoteza-istrazivanja.pdf

S obzirom na mogućnost opovrgavanja ili potvrivanja, postoje tri vrste hipoteza: □ univerzalne (Primer: „Svi političari su skloni manipulaciji.“) ▫. Ako je reč o ...

Metodologija istraživanja

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/markist01.pdf

Primer istraživačkog pitanja i hipoteza. Istraživanje ima za cilj da odgovori na sledeća pitanja: da li mladji inostrani posetioci imaju bolju predstavu o Srbiji kao ...

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

https://www.pilar.hr/wp-content/images/stories/dokumenti/funkcionalni/vitalni_gradovi/rezultati.pdf

utjecaj arhitektonsko-urbanističkih promjena na svakodnevno življenje u gradu. Podaci prikazani na Slici 4 odnose se na tvrdnje kojima se opisuje karakter.

Klinička tuberkuloza

http://www.pulmologija.rs/wp-content/uploads/2015/10/Klinicka-Tuberkuloza.pdf

3.8.4 Eritema nodozum i drugi oblici tuberkuloze kože. Ovo je obrađeno u ... Ukoliko postoji tuberkuloza, nodozni eritem se obično veoma brzo povlači uz ...

kvantitativna i kvalitativna istraživanja

http://www.fsfv.rs/~metodologija/Materijal_Met/Predavanja_met/III_predavanje_UIR_update.pdf

Eksperimentalna istraživanja. – Uzročno-komparativna istraživanja. – Deskriptivna (opisna) istraživanja. – Korelaciona istraživanja. – Istorijska istraživanja ...

MODERNE METODE ISTRAŽIVANJA U PALEONTOLOGIJI

http://geol.pmf.hr/~jsremac/predavanja/primijenjena_paeontologija/17_moderne%20metode_pal.pdf

IZOTOPI VODIKA. ▫ 1H (99.9844 %). ▫ 2D (deuterij). (0.0156 ‰). ▫ (3T (tricij) ). ▫ u okolišu se javlja u različitim oksidacijskim stanjima (H. 2. O,. H. 3. O , OH-, H.

BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA Dijagnostika ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_Terzic2/publication/307708393_Dijagnostika_fokalnih_promjena_u_jetri/links/5d4b7b1ea6fdcc370a8522ce/Dijagnostika-fokalnih-promjena-u-jetri.pdf

Ključne riječi: jetra, fokalne promjene, tumor. Adresa autora: Dr sc. med. Zoran Terzić. Centar za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. Klinički centar Crne Gore.

Tumorski markeri - Biomedicinska istraživanja

http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2014/01/7-08-Ristic-R.pdf

Povišene vrednosti ovog markera nađene su u 70-90% žena sa metastatskim karcinomom dojke [11]. Samo u 40-50% pacijenata ovaj marker je zabeležen.

Uvod u statističke metode istraživanja

http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Uvod_statisticke_metode_istrazivanja.pdf

Primer: U skupu podataka kumulativna frekvencija za vrednost x je ukupan broj zbirova koji su manji ili jednaki x. Slika na sledećem slajdu ilustruje razliku.

Klinička slika zatajivanja srca

https://bib.irb.hr/datoteka/729443.Kardiologija_Zaputovic_v2.pdf

pneja pri malom naporu, ortopneja i paroksizmalna noć- na dispneja upućuju na povišene tlakove punjenja lije- vog srca. Pritom ortopneja pokazuje najbolju ...

INCIDENCIJA, PREVALENCIJA I KLINIČKA OBILJEŽJA ...

https://pdfs.semanticscholar.org/e95f/b9a70e23603b4020d9adc979d19c8c6a2ddf.pdf

OF SYSTEMIC SCLEROSIS IN SPLIT-DALMATIA COUNTY. Dušanka Martinović ... Sistemska skleroza (SSc) je multisistemska bolest nepoznatog uzroka ...

Odluka - Klinička bolnica Dubrava

http://www.kbd.hr/fileadmin/Arhiva/Dokumenti/Natjecaji/2018-11-19-ODLUKA-MED-SESTRA-PRIPRAVNICI-8IZVR.pdf

19 stu 2018 ... sestra, 10 izvrSitelja u KB Dubrava, a sve u skladu s odobrenjem MZ, Kl:023-03/L8-OLl48. ... Sirovina Nikolina , Sto je Ravnatelj i prihvatio.

Materijal iz predmeta Klinička genetika

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Katedre/Katedra%20za%20pedijatiju/izborni_predmet_klinicka_genetika%281%29.pdf

KARIOGRAM predstavlja hromozome poreĊane po veliĉini i morfologiji. (Slike 1 i 2). MUTACIJE su promene u naslednom materijalu DNA sekvenci gena.To je.

ISTRAŽIVANJA U KOMINU 1982. - 1984. Diplomski rad

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10191/1/%C5%A0imi%C4%87%20Dora%20dipl.%20rad.pdf

5 svi 2017 ... Moravčaka južno od naselja Komin otkriven je trag rimske ceste. Prema nalogu Arheloškog muzeja u Zagrebu Valerija Demevski otišla je na ...

glava i - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

https://www.iksi.ac.rs/zbornik_arhiva/zbornik_iksi_1_2_2009.pdf

Koprofilija. Erotično uživanje izazvano je ... Urofilija. Seksualno uzbuđenje postiže se pijenjem urina seksualnog partnera. 2.1. O nekim manje poznatim ...

ideology - ISTRAŽIVANJA, Јournal of Historical Researches

http://istrazivanja.ff.uns.ac.rs/index.php/istr/article/download/2139/2160/

22 Nov 2018 ... After YNM Zbor failed in the elections, in 1935 Fabijančić became politically passive (Anonym, Naši predniki: Preporodovci 1914–1934, Prelom ...

Kvantitativne i kvalitativne metode istrazivanja.pdf Preuzmi

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_19842/objava_55146/fajlovi/Kvantitativne%20i%20kvalitativne%20metode%20istrazivanja.pdf

Od 90-tih godina i kvantitativne i kvalitativne relativno dovoljno razvijene. • Osnovna podjela: – Pozitivistička paradigma – kvantitativne metode.

гностицизам и хришћанство - Centar za empirijska istraživanja ...

http://www.ceir.co.rs/images/stories/rit_19/RiT19.pdf

Partizanska knjiga Ljubljana. Nguyen, Dan Thu i Jon ... Nastavna sredstva i pomagala: računar, radni listovi, kalendari, vaktija. Korelacija: – Moja okolina: ...

DIZAJN I BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NANO LEKOVA

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7309

dr Aleksandar Đorđević, redovni profesor,. • dr Gordana Bogdanović, viši naučni saradnik, Institut za onkologiju Vojvodine;. • dr Žikić Dragan, vanredni profesor, ...

NACRT NAUČNE ZAMISLI PROJEKTA ISTRAŽIVANJA

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-3159/2015/1820-31591503005B.pdf

živanja; 4) hipoteza od kojih se polazi u istraživanju; 5) načina istraživanja, i 6) naučne i ... dugo uzimao kao primer dokazane hipoteze: budući da je kategorički ...

Kultura rađanja - Institut za sociološka istraživanja

https://isi.f.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/04/Nada-Sekulic_Kultura-radjanja.pdf

bilo povezano s religijskim vaspitanjem njene majke. ... Njene igre su oduvek bile „ženske“ i oduvek je že ... Za mene je greh imati dete a ne priuštiti mu osnov.

Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju - UniZd

https://www.unizd.hr/Portals/50/Metodologija%20istrazivanja%20u%20odgoju%20i%20obrazovanju.pdf

znanstvene metodologije razlikujemo: ® znanstvene metode – najširi i najsveobuhvatniji postupci u znanstvenom istraživanju (deskriptivna metoda i kauzalna.

djeca i mediji - Institut za društvena istraživanja

http://www.idi.hr/wp-content/uploads/2014/04/Djeca_i_mediji.pdf

djelomični uvidi u odnos mladih i medija koji su prikupljeni u sklopu istraživanja slobodnog vremena ... kratku rekapitulaciju i zaključna razmatranja dobivenih rezultata. Nadamo se da će ... izgled (šminka, frizura, linija, fitness). Međutim, za tzv.

Klinička prezentacija bolesnika sa sistemskom sklerozom - Dr Med ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1113/datastream/PDF/view

sistemska skleroza (od engl. systemic sclerosis). ARA. - Američko ... Sistemska skleroza (SSc) bolest je vezivnog tkiva nepoznate etiologije. Osnovne značajke ...

Merkurov glasnik - Klinička bolnica Merkur

https://www.kb-merkur.hr/userfiles/pdfs/O%20nama/Casopisi/Merkurov%20glasnik%20br%203%202018.pdf

1 pro 2018 ... Zavod za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti KB „Merkur“. Služba za informatiku i ... Online katalog Knjižnice K.B. "Merkur" .

Multipli mijelom - Klinička bolnica Merkur

https://www.kb-merkur.hr/userfiles/pdfs/Djelatnost/Klinika%20za%20unutarnje%20bolesti/Hematologija/LjiljanaPomper_MultipliMijelom_2_izdanje.pdf

Perkutana vertebroplastika i balonska kifoplastika su nove tehnike koje se u ... kemoterapije vrijednosti krvne slike (crvena i bijela krvna zrnca, te trombociti) biti.

POLIMIOZITIS/DERMATOMIOZITIS-KLINIČKA SLIKA I TERAPIJA ...

https://pdfs.semanticscholar.org/3100/21d95afca8cbc4a738828d9a56041d9cc99a.pdf

ma umanjuju tegobe, ubrzavaju oporavak i poboljšavaju kvalitetu života u ovih bolesnika. Ključne riječi miozitis, polimiozitis, dermatomiozitis, klinička slika, ...

EPIZOOTIOLOGIJA, KLINIČKA SLIKA I PATOMORFOLOŠKI NALAZ ...

http://www.vet.minpolj.gov.rs/zdravstvena%20zastita/kompenzacioni%20fond/dokumenta/Epizotiologija,klinicka%20slika%20KKS.pdf

Nespecifični klinički simptomi (febra, inapetenca, dijareja) su prvi znaci. KKS i mogu biti kriterijum za odabir svinja od kojih se uzorkuje krv. Ukoliko se uzorkuje ...

UGOVOR ZA NABA! - Klinička bolnica Dubrava

http://www.kbd.hr/fileadmin/Arhiva/Dokumenti/JavnaNabava/2019-01-10-UGOVOR-MIBEX.pdf

punu funkciju ugovorene opreme, sastaviti Primopredajni zapisnik o preuzimanju predmeta Ugovora. J.J. lsporuditelj ima pravo na produZenje roka u skladu s ...