Osnovna šola Dol pri Ljubljani - Osnovna šola Janka Modra Dol

drugih občinah (zlasti Ljubljani), kamor je nekoč hodilo v vrtec po ocenah med 100 in 150 otrok. Število skupin vrtca je bilo v mesecih od septembra 2014 do ...

Osnovna šola Dol pri Ljubljani - Osnovna šola Janka Modra Dol - Sorodni dokumenti

Osnovna šola Dol pri Ljubljani - Osnovna šola Janka Modra Dol

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2015/05/poslovno-poro%C4%8Dilo-za-leto-2014.pdf

drugih občinah (zlasti Ljubljani), kamor je nekoč hodilo v vrtec po ocenah med 100 in 150 otrok. Število skupin vrtca je bilo v mesecih od septembra 2014 do ...

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI LETNI ...

http://www.os-jmdol.si/files/delightful-downloads/2014/09/LDN_2014_15_vrtec.pdf

24 sep 2014 ... Zapisani temeljni cilji bodo izhodišče pri delu s predšolskimi otroki v vrtcu Dol in Dolsko. 2. ORGANIZACIJA VRTCA. Vrtec je del zavoda OŠ ...

osnovna šola dol pri ljubljani - OŠ Janka Modra, Enota vrtca Dol in ...

http://www.vrtec-osjmdol.si/files/2014/10/LDN_Vrtec_2019_2020.pdf

9 okt 2019 ... Zagotavljanje sočasnosti: Veronika Jerman, Dino Urukalo oba s ... Organizatorka prehrane je z 0,28% deležem zaposlena Nina Nadu. 2. 2.

3.r 2019 - osnovna šola Janka Modra

http://www.os-jmdol.si/files/2019/06/3.r-2019.pdf

3 jun 2019 ... OKOLJE IN JAZ 3, učbenik: M. Antić et al., EAN: 9789612417215 (Modrijan). Spoznavanje okolja. GLASBENA SLIKANICA 3, učbenik: B. Oblak, ...

KLIK 5 - Osnovna šola Janka Modra Dol

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2015/05/fINANCNO-POROCILO-2014.pdf

uporabnikom, hrana iz šolske kuhinje za zaposlene in zunanje odjemalce ter druge manjše prihodke, ki niso vezani na učni proces). IZKAZ PRIHODKOV IN ...

Junij 2018 - osnovna šola Janka Modra

http://www.os-jmdol.si/files/2018/06/GLASILO-2.pdf

1 jun 2018 ... 2. Ali imate radi vaše delo? Zakaj? Da, še vedno rada delam z učenci. ... mogoče, da si ustvarimo brezčasni mir v ... I feel like I'm where.

Dvigni rit, bodi fit! - Osnovna šola Janka Modra Dol

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2018/04/Vabilo-O%C5%A0DRbF.pdf

Vabimo vas, da se nam pridružite na prireditvi, ki jo organizirajo skavti v sodelovanju z občino Dol pri Ljubljani in OŠ Janka Modra. Dogodek bo potekal na ...

LDN vrtca 2018-19 - Osnovna šola Janka Modra Dol

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2018/09/LDN-vrtca-2018-19.pdf

1 sep 2018 ... ORGANIZACIJA VRTCA. Vrtec je del zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Vrtec posluje na šestih lokacijah: ○ vrtec Dol, Videm 17 c, ...

LDN vrtca 2017-18 - osnovna šola Janka Modra

http://www.os-jmdol.si/files/2017/09/LDN-vrtca-2017-18.pdf

1 sep 2017 ... Vrtec Dolsko, Dolsko 85a: 4 oddelki v sklopu vrtca in 1 oddelek v učilnici PŠ Dolsko,. ○ Kulturni dom Dolsko, Dolsko 55: 1 oddelek,.

oš janka modra - Osnovna šola Janka Modra Dol

http://www.os-jmdol.si/files/2015/10/Zapisnik-2.-seje-sveta-star%C5%A1ev-2016-2017.pdf

Seznanitev s poslovnikom sveta staršev OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. ... župnišču in v gasilskem domu v vrtec Dol po pločniku, ker je veliko pasjih iztrebkov ...

Računovodsko poročilo 2017 - Osnovna šola Janka Modra Dol

http://www.os-jmdol.si/files/2018/03/Ra%C4%8Dunovodsko-poro%C4%8Dilo-2017.pdf

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI. 25.167. KNJIŽNICA JURIJ VEGA. LETO 2017. VRSTA STROŠKA. Porabljeni material za čiščenje. Pisarniški material.

Prejeti pritožbi in prošnja - Osnovna šola Janka Modra Dol

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2017/06/20170531075912964.pdf

xavrnjen za vrtec, česar pa nikakor ne morem razumeti, kajti ... kram v vrtec v Dolskem in. Že pozna svoje sošolce, ... ENOTI VRTCA DOL IN DOLSKO. Videm 17.

Načrt šolskih poti Osnovna šola Janka Modra s podružnicama ...

http://www.os-jmdol.si/files/2018/05/Na%C4%8Drt-%C5%A1olskih-poti_O%C5%A0_Janka_Modra_Kon%C4%8Dno_poro%C4%8Dilo_podpisano.pdf

Območje naselij Videm, Dol pri Ljubljani, Zaboršt pri Dolu in Zajelše . ... Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani ...

Zapisnik 5. seje Sveta zavoda - osnovna šola Janka Modra

http://www.os-jmdol.si/files/2015/10/Zapisnik-5.-seje-Sveta-zavoda.pdf

potrebuje šola. Članom je dal v vpogled vso dokumentacijo. Glede včlanitve v Ravnateljski servis je pojasnil, da se uslužbenci lahko udeležujejo seminarjev,.

Vodni detektivi ponovno uspešni - osnovna šola Janka Modra

http://www.os-jmdol.si/files/2017/06/prva-nagrada.pdf

28 jun 2017 ... okolje (ICRO) iz Domžal v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in ... (plastični obešalniki, plastične zadrge, plastične bunde, plastični odsevni.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli (Ur - Osnovna šola Janka Modra Dol

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2017/04/Pravila-%C5%A1olskega-reda-O%C5%A0-Janka-Modra-Dol-pri-Ljubljani.pdf

Pravila šolskega reda, OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Na podlagi Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS št.: 81/06, 102/07) je Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol ...

Ureditev statusa knjižnice Jurija Vege - Osnovna šola Janka Modra ...

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2019/03/Ob%C4%8Dinski-svet-poziv-z-dne-4.-3.-2019-za-knji%C5%BEnico-Jurij-Vega.pdf

4 mar 2019 ... opravljanje knjižničarske dejavnosti na območju Občine Dol pri Ljubljani posluje kot samostojna enota v sestavi zavoda Knjižnica Jurija Vega.

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan - Osnovna šola Janka ...

http://www.osjkb.si/06_starsi_ucenci/gradiva_1920/Urnik_knj_Brdo_Kr_Bl_2019-20.pdf

Knjižnica je lahko zaprta, če knjižničarka nadomešča odsotnega učitelja pri pouku ali če je na sestanku. OD 14:30 DALJE NI VEČ IZPOSOJE IN VRAČANJA ...

vizija osnovne šole janka kersnika brdo - Osnovna šola Janka ...

http://www.osjkb.si/02_sola/pravilniki/LDN_19_20_sola_lek.pdf

22 okt 2019 ... proizvodnja in muzej, Kimi. Trzin. 9. 3. 2020. Nataša Berk. 5,00 €. 7,00 € matematika. Obdelava podatkov. 15. 11. 2019. (tradicionalni slovenski ...

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

http://www.osjkb.si/06_starsi_ucenci/solski_sklad/sklad_1718/01_zapisnik_17_10_17.pdf

26 okt 2017 ... Obravnava predloga: sofinanciranje stroškov prevoza (Gerčar), če so v ... darilni bon za učence, ki v enem šolskem letu prejmejo tri zlata ...

športni dan za 1. a, 1. b in - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

http://www.osjkb.si/05_aktualno/gradivo/02_september/13_09_19_1abe_sd_N.pdf

Mojca Novak. - Nejc Novak. Vsebina: - pohod od Prevoj do Krtine ter nazaj proti prevojskemu bajerju. - osvajanje osnovnih znanj planinstva. - sprostitvena igra ...

publikacija - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

http://www.osjkb.si/06_starsi_ucenci/Publikacija_JKB.pdf

V delo šole se starši vključujejo tudi preko Sveta staršev OŠ Janka Kersnika Brdo ... [email protected] posredujete elektronski naslov starša, ki je tudi ...

šolsko tek. - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

http://www.osjkb.si/05_aktualno/gradivo/04_november/12_11_19_456789r_cankarjevo_tek_N.pdf

Šesti in sedmi razred: Slavko Pregl: Odprava zelenega zmaja. 8. in 9. razred: Igor Karlovšek: Preživetje (šolsko in območno tekmovanje) in več avtorjev: Geniji z.

28. maj 2010 - Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

https://www.padeznik-mojasola.si/wp-content/uploads/2016/08/ARHIV-NOVIC_%C5%A0OLSKO-LETO-2009_2010_2.del_.pdf

28 maj 2010 ... V kategoriji plesalk posameznic sta za našo šolo tekmovali Jerneja ... pa vendar v toplini novoletne noĉi zanje vemo mi – prijatelji. ... V prvem razredu so z učiteljicama Nino Malajner in Lidijo Šauperl izdelovali okraske iz das ... v delavnici najprej z učiteljico Angelo Gorišek pripravili slano testo, ga razvaljali.

navodila - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

http://www.osjkb.si/05_aktualno/gradivo/07_februar/04_02_20_1e_nd_N.pdf

IZVEDBENI NAČRT. Dejavnost: Naravoslovni dan – zdravniški pregled. Datum izvedbe: 4. 2. 2020. Kraj izvedbe: ZD Lukovica. Vodja dejavnosti: Mojca Novak.

Hišni red - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

http://www.osjkb.si/02_sola/pravilniki/hisni_red_12_L.pdf

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo s hišnim redom določa podrobnosti v zvezi s poslovanjem ... Enota vrtca Medo Prevoje in 1. razredi OŠ Janka Kersnika Brdo.

Vzgojni načrt - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

http://www.osjkb.si/06_starsi_ucenci/gradiva_stalna/VN_junij_2013_prenovljen.pdf

Ahčin, Marija Demšar, Marijana Erjavec, Simona Burkeljca, Brigita Nojič, Julija Pelc, Helena. Urbanija), predstavnikov šole in predstavnikov staršev (Roman ...

oreščki v prehrani osnovnošolcev - Osnovna šola Janka Padežnika ...

https://www.padeznik-mojasola.si/wp-content/uploads/2016/06/O%C5%A0_Dr%C5%BEavno_Druga_podro%C4%8Dja_Ore%C5%A1%C4%8Dki_v_prehrani_osnovno%C5%A1olcev.pdf

Fotografija 3: Mleti oreščki, preliti z acetonom (lasten vir) . ... Indijski oreščki vsebujejo veliko manj maščob kot drugi oreščki, npr. mandlji, arašidi in lešniki. Kar.

kaki avtist si! - Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

https://www.padeznik-mojasola.si/wp-content/uploads/2019/10/O%C5%A0_Dr%C5%BEavno_Sociologija_Kaki_avtist_si.pdf

razumejo tudi šale in sarkazem. Lahko imajo dobro razvite ... definiran kot »izraz, ki se daje osebi po kaki značilnosti« (SSKJ, 2000). »Jezikoslovci, ki se ...

april (1. 4.-30. 4. 2017) - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

http://www.osjkb.si/08_projekti/prva_zaposlitev/apr.pdf

1 apr 2017 ... Spoznavanje učnega načrta za predmetno področje slovenščine. 2 ... utrjevanje znanja, preverjanje in ocenjevanje ter zaključek učne ure. ... Dodatno učno pomoč opravljam za posamezne učence v 4. razredu tako v razredu ...

prosim, izgini! - Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

https://www.padeznik-mojasola.si/wp-content/uploads/2016/06/O%C5%A0_kemija_PROSIM_IZGINI_dr%C5%BEavno.pdf

17. 1.3.4.2. Vpliv uporabe odstranjevalcev madežev na človeka in okolje ......... 18. 1.3.4.3 ... Slika 6: Moderni pralni stroj podjetja Gorenje . ... Motor v pralnem stroju ni bil zaščiten in je do njega prišla voda, zato je ... Varnostne oznake: dražilno.

zlati rez povezuje matematiko in biologijo - Osnovna šola Janka ...

http://www.padeznik-mojasola.si/wp-content/uploads/2018/06/O%C5%A0_Dr%C5%BEavno_Interdisciplinarno_Zlati-rez_povezuje_matematiko_in_biologijo.pdf

Ko napredujemo po zaporedju, opazimo, da se razmerje pribliţuje določeni vrednosti, ki ji pravimo ... sliko, ki izraţa idealna razmerja človeškega telesa. Pravijo ...

vzgojni načrt - Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

https://www.padeznik-mojasola.si/wp-content/uploads/2019/05/VZGOJNI-NA%C4%8CRT-2018_2019.pdf

članica (mentorica Šolske skupnosti učencev). Ksenija Popošek članica (šolska svetovalna služba). Mojca Rojc članica (šolska svetovalna služba). Sonja Filipič.

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo IZVEDBENI NAČRT

http://www.osjkb.si/05_aktualno/gradivo/07_februar/10_02_20_6789r_sd_P.pdf

10 feb 2020 ... Kraj izvedbe: Krvavec (smučanje in aktivno doživetje na snegu), Bled ... Vsebina: Smučanje, sankanje (aktivno doživetje), drsanje, pohod.

mesto pod mestom - Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

http://www.padeznik-mojasola.si/wp-content/uploads/2018/06/O%C5%A0_Dr%C5%BEavno_Etnologija_Mesto_pod_mestom.pdf

v kleti vladal Bakhus (gostišče), v pritličju Merkur (trgovski lokali, tehtnica), v prvem nadstropju ... primer velike stružnice, ki so jih tukaj uporabljali. Dogovarjali ...

poliedri v naravi - Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

https://www.padeznik-mojasola.si/wp-content/uploads/2019/10/O%C5%A0_Dr%C5%BEavno_Interdisciplinarno_Poliedri_v_naravi.pdf

2.2.3 Oktaeder (osmerec oz. dvojna štiristrana piramida) . ... »Kristal je trdno telo katerega gradniki so atomi, ioni ali molekule. Razporejeni so urejeno v.