Pregled_po_kmetijskih_trgih

11 sep 2018 ... Pridelava, odkup in odkupne cene oljnic. ... Evidentirana prodaja zelenjadnic – odkup in dovoz na tržnice (t)........................................47 ... od tega za podoben odstotek strošek plemenske živine in strošek zavarovanja. Za okoli 3 ...

Pregled_po_kmetijskih_trgih - Sorodni dokumenti

Pregled_po_kmetijskih_trgih

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/porocilo_-_pregled_po_kmetijskih_trgih.pdf

11 sep 2018 ... Pridelava, odkup in odkupne cene oljnic. ... Evidentirana prodaja zelenjadnic – odkup in dovoz na tržnice (t)........................................47 ... od tega za podoben odstotek strošek plemenske živine in strošek zavarovanja. Za okoli 3 ...