naslovnica_zeleno porocilo_koncne_a4_2018.cdr - Kmetijski inštitut ...

9 nov 2018 ... Preglednica 13: Odkup in kakovost pšenice v času žetve; 2014–2018 . ... ravni, podatki o odkupu kmetijskih proizvodov in zakolu živine v ...

naslovnica_zeleno porocilo_koncne_a4_2018.cdr - Kmetijski inštitut ... - Sorodni dokumenti

naslovnica_zeleno porocilo_koncne_a4_2018.cdr - Kmetijski inštitut ...

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_stanju_v_kmetijstvu_OEK/Jesensko_ZP_2018.pdf

9 nov 2018 ... Preglednica 13: Odkup in kakovost pšenice v času žetve; 2014–2018 . ... ravni, podatki o odkupu kmetijskih proizvodov in zakolu živine v ...

naslovnica_zeleno porocilo_koncne_a4_2018.cdr

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_stanju_v_kmetijstvu_OEK/Jesensko_ZP_2018.pdf

9 nov 2018 ... Osnovni proizvodni kazalci pri pridelavi koruze za zrnje (indeks ... Cene koruze na svetovnih trgih so v letu 2018 na nekoliko višji ravni kot v ...

REJA OVC IN KOZ - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/SEMINAR_SENO_KMECKI_GLAS_18APRIL2018.pdf

18 apr 2018 ... Najdaljši čas sušenja in doseganja želene končne sušine, primerne ... –Obna{anje ovc in koz ... ki jih imamo na voljo, razpolo`ljivi delovni sili in.

Koruza - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Koruza/KORUZA_2019_st._1.pdf

Setev koruze. Aleš KOLMANIČ. Koruza je po obsegu pridelave najpomembnejša poljščina v Sloveniji. Namenimo ji skoraj 40 odstotkov, razmerje med pridelavo ...

Europass CV - KIS - Kmetijski inštitut

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/CL/CTO/DKT-TIS/Ostalo/EuropassCV_Vrscaj.pdf

Slušno razumevanje Bralno razumevanje. Govorno sporazumevanje. Govorno sporočanje angleščina. C2. Usposobljeni uporabnik. C2. Usposobljeni uporabnik.

priročnik - KIS - Kmetijski inštitut

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/MEH/Biomasa/PRIROCNIK_OLJNA_REPICA_CRP-2010.pdf

Potencial v Sloveniji za proizvodnjo oljne ogrščice . ... Olje iz oljne ogrščice za prehrambene namene vsebuje visoko kakovostne maščobne kisline, ki so.

Gnojenje krompirja2000 - KIS - Kmetijski inštitut

https://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/POL/Sel-center-krompir/Gnojenje_krompirja2000.pdf

Vpliv hranil na rast in kakovost pridelanega krompirja. Dušik (N) ... škodljivci (predvsem strune ali pokalice); ob ugotovitvi le teh je nujna aplikacija talnih ... Pridelovalec bo prideloval sorto Agria na njivi, kjer smo s talnim testom ugotovili, da tla.

REJA OVC IN KOZ - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/SEMINAR_SENO_KMECKI_GLAS_18APRIL2018.pdf

18 apr 2018 ... Najdaljši čas sušenja in doseganja želene končne sušine, primerne za skladiščenje, je bil potreben pri črni detelji. KMEČKI GLAS. Datum: 18.

Siliranje koruze - KIS - Kmetijski inštitut

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/Publikacije/drugo/siliranje_koruze_2011_08_23.pdf

23 avg 2011 ... gretjem in plesnenjem silaže. Zrelost koruze za siliranje. Pri določanju najprimernejše zrelosti koruze za siliranje se oziramo na zrelost zrnja.

Slovenija - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/MEH/Biomethane/D%204.2._PUBLIKACIJA_O_BIOMETANU_NAMENJENA_POTENCIALNIM_RAZVIJALCEM.pdf

aluminij ali silicijev gel ali z absorpcijo v tekočih mešanicah ogljikovodikov. ... Metan v odpadnem plinu lahko oksidiramo z gorilni- ki za pline z nizko kalorično ...

Koruza - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Koruza/KORUZA_2019_st._1.pdf

Setev koruze. Aleš KOLMANIČ. Koruza je po obsegu pridelave najpomembnejša poljščina v Sloveniji. Namenimo ji skoraj 40 odstotkov, razmerje med pridelavo ...

Stročji fižol - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Novice/Prehranske_znacilnosti_fizola-Zelenjadarske_urice_2019.pdf

navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.) in. • turški ali laški fižol (Phaseolus coccineus L.) Navadni fižol, ki je najbolj razširjen delimo na tri podvrste: • nizek fižol ...

Analize krme - KIS - Kmetijski inštitut

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/Novice/2014/analize_krme-2014.pdf

Analize voluminozne krme in krmil. Cena (€) z DDV. Mletje vzorca. 3,90. Weendska analiza. Weendska analiza krmil (SS*, SB*, SV*, SP*, SM*). 68,86.

Untitled - Kmetijski inštitut Slovenije

http://www.kis.si/f/docs/Druge_publikacije/Bavcar_Pomen_mikroorganizmov_pri_pridelavi_vina_2017.pdf

Žveplanje grozdja, drozge in mošta. 47. Žveplanje mladega vina ob pretoku. 48. Žveplanje vina med zorenjem in ob stekleničenju. 49. Zorenje vina. 50.

Europass CV - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/CL/CTO/DKT-TIS/Ostalo/EuropassCV_Vrscaj.pdf

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici. PhD. Obdobje 01. oktobra 2003 - 01. maja 2004. Naziv izobrazbe in/ali pridobljene.

Nematoda: Heteroderinae - Kmetijski inštitut

http://www.kis.si/f/docs/Publikacije/CISTOTVORNE_OGORCICE_NEMATODA_HETERODERINAE_SLOVENIJE.pdf

Paritveni organ (spikula) leæi skupaj z gubernakulumom blizu vrha repa, ... in pordeœijo pri ovsu) in se lahko popolnoma posuøijo, klasi so zakrneli, zrnje je.

Siliranje koruze - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/Publikacije/drugo/siliranje_koruze_2011_08_23.pdf

23 avg 2011 ... gretjem in plesnenjem silaže. Zrelost koruze za siliranje. Pri določanju najprimernejše zrelosti koruze za siliranje se oziramo na zrelost zrnja.

Zgrabljalniki z eno vrtavko - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/Zgrabljalniki_z_eno_vrtavko.pdf

svetlobna oprema serijsko. - podporno kolo GRATIS. - nagib vrtavke prilagajate na osi tandema. - mogoč zamik krivulje za fino nastavitev gibanja pobiralnih vilic.

Poročilo o delu 2012 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/Porocilo_o_delu_za_2012.pdf

V letu 2012 je delo na področju žlahtnjenja fižola zaradi prenehanja financiranja ... Strokovna naloga: Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin in vinske trte.

Borova ogorčica - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Nematologija/Nematologija_LINK1_Borova_ogorcica_E.pdf

3, januar 2014 Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin. Borova ogorčica. Borova ogorčica, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle, ...

E-zbornik prispevkov - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/svvk/5_SVVK_E-ZBORNIK_PRISPEVKOV_FIN.pdf

12 maj 2017 ... vinska trta in vino sta neločljivo povezana z našo kulturo, identiteto, ... sorte Cabernet sauvignon ter njihov vpliv na trpkost in grenkobo.

Poročilo o delu 2011 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/Porocilo_o_delu_za_2011.pdf

Vladimir Meglič. Sodelavci: mag. Peter Dolničar, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Katarina Rudolf. Pilih, dr. Marko Maras, dr. Petra Kozjak, Tanja Zadražnik, dr.

Poročilo o delu 2014 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/KIS_POROCILO_2014.pdf

prenesli v rastlinjak, ter v nadaljevanju z uporabo molekulskih markerjev ter ... tulcev : naročnik: Živex plus d.o.o., Ljubljana, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana: ...

(RBDV) na vinski trti - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Virologija/Virologija_LINK1_RBDV_na_trti__E_1.pdf

Uvod. RBDV je virus, ki navadno v naravi okužuje maline in robide, tako gojene kot tudi divje vrste. Leta 2003 smo virus z zanimivimi bolezenskimi znamenji ...

stiskalnicazahladnostiskanje olja ais po 95 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Obvestila/Stiskalnica_AIS_PO_95_2.pdf

stiskanih rastlinskih olj na kmetijah (jedilno olje, olje za ... [email protected] www.kis.si. A vg u ... Pod stiskalnico je nameščena posoda za zbiranje olja ter.

načrt namakanja - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Priloge_Izgradnja_namakalnega_sistema_/NACRT_NAMAKANJA_KIS_so3.2.17.pdf

1. UVOD. Predmet obdelave načrta namakanja je veliki namakalni sistem Jablje in s tem vzpostavitev ... režim (kapljični sistem, mini razpršilci) ter visokotlačni.

INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE VRTNIN 25 ... - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Obvestila_za_varstvo_rastlin_OVR/05_25_Obvestilo_za_varstvo_vrtnin.pdf

25 maj 2018 ... Biotip Floral dovoljen tudi Naturalis na osnovi Beauveria bassiana, v integrirani pridelavi pa še. Pirimor 50 WG, Actara 25 WG, Moksycan 20 SG ...

Poročilo o delu 2010 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/Porocilo_o_delu_za_2010.pdf

InO VP 500 Gn - vibracijski podrahljalnik z globinsko dognojevalno napravo. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 4, str. 23-24, fotogr. [COBISS.SI-Id. 3377768]. 5.

sateliti sentinel v kmetijstvu - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Domov/SATELITI_SENTINEL-AGRA_2019.pdf

toploto. Sentinel-2 je pasivni senzor. Aktivni: Oddajajo signal in merijo odboj. Sentinel-1 je aktivni senzor. Vrste satelitskih senzorjev. SATELITI SENTINEL V ...

prenosi rastlinskih virusov 1 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Publikacije/KIS-Prenosi_rastlinskih_virusov_I-interaktivno.pdf

Slika 4.7: Zvijanje listov na beli sorti vinske trte zaradi okužbe z GLRaV-3 ... Slika 7.4: Tri rastline paradižnika (v ospredju), okužene s TYLCV (avtor K. Žanić). 93.

bio-methane regions - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/MEH/Biomethane/D2.2_PRIMERI_DOBRE_PRAKSE_BIOMETHANE_REGIONS.pdf

bujejo zadovoljivo razmerje ogljika in dušika. Naj- ... cen goriv fosilnega porekla, omejenost virov tovrst- ... Tekoči material hranijo v dveh srednje velikih pufer-.

poKluKarjevi Dnevi - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Poklukarjevi_dnevi_2016/Zbornik_referatov.pdf

25 okt 2016 ... Dr. peter Kozmus, čebelarska zveza slovenije, lukovica, slovenija. •. Dr. ilja Gasan ... populaciji kranjske čebele v Sloveniji imajo vpliv tako čebelarji (trgovina z maticami in čebeljimi družinami, prevažanje ... 76 LENART. 75.

sadni izbor - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Raziskave_in_studije/SADNI_IZBOR_ZA_SLOVENIJO_2014_splet_1.pdf

saj je zelo aromatična (okus po marelicah) ter sladkega in sadnega okusa. ... koščice. Značilno za sorto je zelo ozko obiralno okno; na koncu procesa.

Seno v obrokih - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/GD_december18_Priloga_seno.pdf

V primerjavi s senom obi- čajnih letin je vsebovalo v ... sodobne kosilnice veliko storilnost, je ob upo- ... (motorne kosilnice), kot tudi za gorske, saj so nameščeni ...

Posebno preizkušanje in - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Prikazi_in_informacije/Posebno_preizkusanje_in_vzgoja_novih_sort_sadnih_rastlin_v_leu_201.pdf

Hortikulturni center BF Orehovlje in Laboratorijsko polje BF Ljubljana, 2016 in 2017 22. BRESKEV IN NEKTARINA. 24. Sadjarski center Bilje, 2012. 24.

Poročilo o delu 2014 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/KIS_POROCILO_2014.pdf

vedno vodimo klasični listkovni katalog za revije in nekatere zbirke. V letu 2014 ... tulcev : naročnik: Živex plus d.o.o., Ljubljana, (KIS - Študije po naročilu).