Prva ocena stanja v kmetijstvu 2019 (.pdf) - Kmetijski inštitut Slovenije

9 nov 2019 ... Preglednica 12: Odkup in kakovost pšenice v času žetve; 2015–2019 . ... ravni, podatki o odkupu kmetijskih proizvodov in zakolu živine v ...

Prva ocena stanja v kmetijstvu 2019 (.pdf) - Kmetijski inštitut Slovenije - Sorodni dokumenti

Prva ocena stanja v kmetijstvu 2019 (.pdf) - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_stanju_v_kmetijstvu_OEK/Prva_ocena_stanja_v_kmetijstvu_2019.pdf

9 nov 2019 ... Preglednica 12: Odkup in kakovost pšenice v času žetve; 2015–2019 . ... ravni, podatki o odkupu kmetijskih proizvodov in zakolu živine v ...

sateliti sentinel v kmetijstvu - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Domov/SATELITI_SENTINEL-AGRA_2019.pdf

toploto. Sentinel-2 je pasivni senzor. Aktivni: Oddajajo signal in merijo odboj. Sentinel-1 je aktivni senzor. Vrste satelitskih senzorjev. SATELITI SENTINEL V ...

sateliti sentinel v kmetijstvu - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Domov/SATELITI_SENTINEL-AGRA_2019.pdf

toploto. Sentinel-2 je pasivni senzor. Aktivni: Oddajajo signal in merijo odboj. Sentinel-1 je aktivni senzor. Vrste satelitskih senzorjev. SATELITI SENTINEL V ...

Sortni izbor krompirja v letu 2019 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Krompir/SORTNI-IZB-2019.pdf

krompir z avtomatskim sadilnikom, kaliči ne smejo biti večji od pol centimetra, saj se ... MOZART. 5,5 ovalni gomolji rumena rdeča zelo velik pridelek, oblika, ...

Ocena standardnega prihodka kmetijskega ... - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Predstavitev_OEK/CRP-V4-1423-DS1-SO_Porocilo.pdf

Preglednica 3: Seznam vrst rabe GERK za vpis v Register kmetijskih gospodarstev ... Preglednica 18: Število gospodarstev (KMG-MID) in skupni SO po razredih ...

Ocena stanja in teženj v prostoru Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/1343f8de00/ocena-stanja.pdf

po medmrežju, in sicer na spletni strani Vlade ... Mueller, B., From Cities and Towns to Urban Networks in Eurpe, referat na ... Zavodnik, A., Razvoj sistemov poselitve: od ideje centralnosti do disperzije, FGG, IPŠPUP, magistrska naloga,.

CENIK Kmetijskega inštituta Slovenije - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Cenik_storitev_KIS_1/Cenik_storitev_KIS-INTERnet_1.8.2019.pdf

1 avg 2019 ... TRSNE CEPLJENKE. Število prijavljenih cepljenk. Cena potrjevanja/vloženo cepljenko kategorije. »certificiran« ali »baza« (EUR). Opombe.

Slovenija - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/MEH/Biomethane/D%204.2._PUBLIKACIJA_O_BIOMETANU_NAMENJENA_POTENCIALNIM_RAZVIJALCEM.pdf

aluminij ali silicijev gel ali z absorpcijo v tekočih mešanicah ogljikovodikov. ... Metan v odpadnem plinu lahko oksidiramo z gorilni- ki za pline z nizko kalorično ...

Koruza - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Koruza/KORUZA_2019_st._1.pdf

Setev koruze. Aleš KOLMANIČ. Koruza je po obsegu pridelave najpomembnejša poljščina v Sloveniji. Namenimo ji skoraj 40 odstotkov, razmerje med pridelavo ...

Europass CV - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/CL/CTO/DKT-TIS/Ostalo/EuropassCV_Vrscaj.pdf

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici. PhD. Obdobje 01. oktobra 2003 - 01. maja 2004. Naziv izobrazbe in/ali pridobljene.

REJA OVC IN KOZ - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/SEMINAR_SENO_KMECKI_GLAS_18APRIL2018.pdf

18 apr 2018 ... Najdaljši čas sušenja in doseganja želene končne sušine, primerne za skladiščenje, je bil potreben pri črni detelji. KMEČKI GLAS. Datum: 18.

Untitled - Kmetijski inštitut Slovenije

http://www.kis.si/f/docs/Druge_publikacije/Bavcar_Pomen_mikroorganizmov_pri_pridelavi_vina_2017.pdf

Žveplanje grozdja, drozge in mošta. 47. Žveplanje mladega vina ob pretoku. 48. Žveplanje vina med zorenjem in ob stekleničenju. 49. Zorenje vina. 50.

načrt namakanja - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Priloge_Izgradnja_namakalnega_sistema_/NACRT_NAMAKANJA_KIS_so3.2.17.pdf

1. UVOD. Predmet obdelave načrta namakanja je veliki namakalni sistem Jablje in s tem vzpostavitev ... režim (kapljični sistem, mini razpršilci) ter visokotlačni.

Seno v obrokih - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/GD_december18_Priloga_seno.pdf

V primerjavi s senom obi- čajnih letin je vsebovalo v ... sodobne kosilnice veliko storilnost, je ob upo- ... (motorne kosilnice), kot tudi za gorske, saj so nameščeni ...

poKluKarjevi Dnevi - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Poklukarjevi_dnevi_2016/Zbornik_referatov.pdf

25 okt 2016 ... Dr. peter Kozmus, čebelarska zveza slovenije, lukovica, slovenija. •. Dr. ilja Gasan ... populaciji kranjske čebele v Sloveniji imajo vpliv tako čebelarji (trgovina z maticami in čebeljimi družinami, prevažanje ... 76 LENART. 75.

bio-methane regions - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/MEH/Biomethane/D2.2_PRIMERI_DOBRE_PRAKSE_BIOMETHANE_REGIONS.pdf

bujejo zadovoljivo razmerje ogljika in dušika. Naj- ... cen goriv fosilnega porekla, omejenost virov tovrst- ... Tekoči material hranijo v dveh srednje velikih pufer-.

sadni izbor - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Raziskave_in_studije/SADNI_IZBOR_ZA_SLOVENIJO_2014_splet_1.pdf

saj je zelo aromatična (okus po marelicah) ter sladkega in sadnega okusa. ... koščice. Značilno za sorto je zelo ozko obiralno okno; na koncu procesa.

Borova ogorčica - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Nematologija/Nematologija_LINK1_Borova_ogorcica_E.pdf

3, januar 2014 Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin. Borova ogorčica. Borova ogorčica, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle, ...

E-zbornik prispevkov - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/svvk/5_SVVK_E-ZBORNIK_PRISPEVKOV_FIN.pdf

12 maj 2017 ... vinska trta in vino sta neločljivo povezana z našo kulturo, identiteto, ... sorte Cabernet sauvignon ter njihov vpliv na trpkost in grenkobo.

stiskalnicazahladnostiskanje olja ais po 95 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Obvestila/Stiskalnica_AIS_PO_95_2.pdf

stiskanih rastlinskih olj na kmetijah (jedilno olje, olje za ... [email protected] www.kis.si. A vg u ... Pod stiskalnico je nameščena posoda za zbiranje olja ter.

Siliranje koruze - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/Publikacije/drugo/siliranje_koruze_2011_08_23.pdf

23 avg 2011 ... gretjem in plesnenjem silaže. Zrelost koruze za siliranje. Pri določanju najprimernejše zrelosti koruze za siliranje se oziramo na zrelost zrnja.

Posebno preizkušanje in - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Prikazi_in_informacije/Posebno_preizkusanje_in_vzgoja_novih_sort_sadnih_rastlin_v_leu_201.pdf

Hortikulturni center BF Orehovlje in Laboratorijsko polje BF Ljubljana, 2016 in 2017 22. BRESKEV IN NEKTARINA. 24. Sadjarski center Bilje, 2012. 24.

Zgrabljalniki z eno vrtavko - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/Zgrabljalniki_z_eno_vrtavko.pdf

svetlobna oprema serijsko. - podporno kolo GRATIS. - nagib vrtavke prilagajate na osi tandema. - mogoč zamik krivulje za fino nastavitev gibanja pobiralnih vilic.

bela gniloba na česnu - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Opazovalno_napovedovalna_sluzba/Bela_gniloba_na_cesnu.pdf

»čakajo« na primeren trenutek, do katerega pride, ko v tla vsadimo česen ali katero drugo ... sadimo zdrav in kakovosten sadilni material. ... napadene rastline izpuliti in jih previdno odstraniti z njive (v vrečah) in uničiti (globoko zakopati ali.

Poročilo o delu 2012 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/Porocilo_o_delu_za_2012.pdf

EU ALPINE. SPACE ... Med letom smo nudili servis določanja površin (trajnih nasadov in podobno) in ... Rotacijske kosilnice in nova sezona. Moj mali svet, mar.

PI 288 Ohranjevalne semenske mešanice - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Prikazi_in_informacije/PI_288_OHRANJEVALNE_SEMENSKE_MESANICE.pdf

cuculi), vzhodna kozja brada (Tragopogon orientale), dvoletni dimek (Crepis biennis), regrat (Taraxacum officinale) itd. Znotraj te skupine travišč ločimo več ...

Pridelava kakovostnega sena - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/POVZETEK_SEMINARJA_V_KMECKEM_GLASU.pdf

6 feb 2019 ... Datum: 6. februar 2019. Barva: CMYK ... Lunin setveni koledar. □Če je cilj prireja senenega mleka in mesa, je ključno, da je pristop celosten ...

raba fitofarmacevtskih sredstev - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Publikacije/Raba_FFS.pdf

Calypso tiakloprid. 0,24. Pepelin žveplo. 9,6. Tabela 63: Uporabljene količine FFS (aktivne snovi) v okviru ekološke pridelave jabolk. Varianta A: lokacija v JV ...

Konzerviranje sena z dodatki - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/KONZERVIRANJE_SENA_Z_DODATKI_GLAS_DEZELE_AVGUST_2018.pdf

12 avg 2018 ... Za skrajšanje potrebnega časa za sušenje sena na tleh, so včasih ... Danes pa je vedno več sušenja krme na ... semen paradižnika iz mokrega do suhega semena ni zahtevno, a ... v pečici ali drugih podobnih močnejših virih.

Poročilo o delu 2011 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/Porocilo_o_delu_za_2011.pdf

Vladimir Meglič. Sodelavci: mag. Peter Dolničar, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Katarina Rudolf. Pilih, dr. Marko Maras, dr. Petra Kozjak, Tanja Zadražnik, dr.

Slovensko kmetijstvo v številkah 2 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Slovensko_kmetijstvo_v_stevilkah_OEK/KIS_Slovensko_kmetijstvo_v_stevilkah_2018_SLO_splet.pdf

vseh KMG, povprečno število glav velike živine (GVŽ) na teh gospodarstvih pa je 7,5. V primerjavi z ... Vir: SURS (Odkup kmetijskih pridelkov), preračuni KIS.

Ogorčice koreninskih šišk - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Nematologija/Nematologija_LINK3_Ogorcice_koreninskih_sisk_E.pdf

razširjeni skoraj po celem svetu, uvrščamo jih v rod Meloidogyne. Napadajo zelo veliko različnih rastlinskih vrst: eno- in dvokaličnice, zelišča ter lesnate rastline ...

Poročilo o delu 2013 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/KIS_POROCILO_2013.pdf

1 nov 2014 ... MARAS, Marko, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, KAINZ, Wolfgang, MEGLIČ, ... obdelave, kjer poleg sejalnice uporabimo še prekopalnik v istem ... Global Risk Forum: United Nations Convention to Combat Desertification, 2013.

Poročilo o delu 2009 - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/Publikacije/porocila/KIS-POROCILO-2009.pdf

laboratorijem kot pripravljalnica gojišč), rastlinjak, priročno skladišče in ... mrežastih zaščitnih tulcev : naročnik: Živex d.o.o., Volčja Draga, (KIS - Študije po ...

Poročilo o delu 2015 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/KIS_POROCILO_2015.pdf

18 nov 2016 ... fižola, solate, zelja, čebule, česna in rukole, genska banka poljščin krompir in pšenico, genska ... 2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek. 60. ... Čas je za sajenje sadnega drevja : jesenska opra-.

Listeria monocytogenes in silaža - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

https://arhiv.kis.si/files/jozev/listeria_in_silaza.pdf

Že desetletja je znano, da je na kmetijah silaža najpomembnejši vir kontaminacije z bakterijami iz rodu Listeria. Med njimi predstavljajo največjo grožnjo ...