Nesporazumi z medijem - ZRC SAZU, Založba ZRC

SlovLit in priprava spletnega učbenika Nova pisarija za natis. Ključne besede: literatura in mediji / tisk / elektronski mediji / spletna besedila / avtorstvo.

Nesporazumi z medijem - ZRC SAZU, Založba ZRC - Sorodni dokumenti

Nesporazumi z medijem - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6380/6038

SlovLit in priprava spletnega učbenika Nova pisarija za natis. Ključne besede: literatura in mediji / tisk / elektronski mediji / spletna besedila / avtorstvo.

ica in - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2348/2123

dejanja, nosilcem lastnosti in opravkarjem se povezuje prvi delovalnik, ... skupinah v Slovenski slovnici (Toporišič 2004) je pokazala, da se obe obrazili, tako.

gis 09-10.qxd - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/978-961-254-929-9.pdf

8.11.2014. 13.11.2014. 2.12.2014. 7.12.2014. Vrhnika. LJUBLJANA. Logatec ... Top og rafskipod atk io stavb ahv Slov en iji,kisevod ijov drž avn ihevid encah ...

H IS TO R IČ NI SEM IN AR - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/hs_13_web.pdf

Žagar, Marjan: Razgledi: Blaž Kocen (1821–1871). Geografski ... To območje je predstavljalo le en (semedelski) del solin, ki so bile urejene ob spodnjem.

lamiaceae - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/folia_bio_geo/article/download/7549/7066

... Bača pri Modreju in the first half of November 2018. Slika 8: Oljna kadulja (Salvia hispanica) na prodiščih Bače pri Bači pri Modreju v začetku novembra 2018 ...

katalog - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/attachments/katalog_pomlad_2018.pdf

Ponudba zaradi zakona o enotni ceni knjige velja le ... na zapuščenih domačijah zadnji hip rešili pred ... jezik in na Franu iščejo najboljše možne rešitve.

FilozoFijA ne-jA - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/4433/4139/

steriori obvezno, da sta empirizem in racionalizem v znanstvenem mišljenju povezana z nenavadno vezjo, enako močno, kot je tista, ki združuje užitek in.

strukturalizem - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/3465/3162/

Strukturalizem je epistemološka naravnanost v študiju simbolnih tvorb in procesov, torej na področju, ki ga v tradicionalni razdelitvi zasedajo humani stične vede ...

FIĆO - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612549176.pdf

8 jun 2016 ... in wartburg, lada in hrošč, princ, ami, spaček, žaba in katrca (za hip se ... VW Golf. Volkswagnovega golfa so proizvajali v Tovarni avtomobilov ... njo pa krožijo zgodbe in rezervni deli, ki se ne ozirajo na geografijo in politiko.

Preobrazbi - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6205/5864/

Ključne besede: nemška književnost / Kafka, Franz / judovska mistika / duša / preobrazba. 139. Primerjalna književnost (Ljubljana) 35.3 (2012). »Preobrazba« je ...

2017 - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/7676/7237

Samostalnika tonera in tunara, ki označujeta čoln za lovljenje tunov, sta bila vzporedno izposojena iz dveh različnih italijanskih beneških predlog. Beseda ...

nine nane - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/1066/846/

ključne besede: uspavanke, aplikativna etnomuzikologija, krepitev položaja,(samo)refleksija, kontekst. The following article focuses on the issues of application.

MADE IN YU - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/eknjiga-madeinyu-ok.pdf

njevanje drugih vrst oblačil in blaga (belo perilo, posteljnina, prti, brisače, odeje ... nijales, Lesnina in Meblo, za katere je bilo značilno tako kakovostno obliko-.

ostrovrhar - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/download/2839/2599/

ostrovrharjeva pohodniška pot. Leta 2007 so vaščani najzanimivejše točke naravne, kulturne in tehnične dediščine. Podgrada povezali v krožno pohodniško pot ...

vestnik - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/issue/download/383/73

letja ne bi obstajala. vendar to ne pomeni, da kitajsko estetiko 20. sto- letja lahko ... 20 [Citram podobno brenkalo s sedmimi strunami, staro približno tri tisočletja.

go girls! - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/go_girls.pdf

a home and a name for himself. He got a job as ... changed its name to the Kingdom of Yugoslavia in the mid-1930s and existed until the end of the World ... Donato, Katharine M., Gabaccia, Donna, Holdaway Jennifer, Manalansan, Martin and. Patricia R. ... Tinka. Domači prijatelj, 2: 45–54. ... Koncepti / recepti (Bu- rek.si!?

antigona - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6479/6134/

Antigona, Odlomek iz tragedije, in pa Nada Gaborovičeva 1. 1974 v noveli ... Estragon, Pozzo in Lucky so obnova okovanega Prometeja: Smoletove Ismene.

Kant in - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/3852/3554

nepravne pojme, zaradi česar je sklep obeh nekakšen sofizem. Enostavno rečeno: pravo imamo natanko zato, da se nam ni treba zanašati na resnicoljubnost.

postmodernizem - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/viewFile/5200/4782

POSTMODERNIZEM. Monica Spiridon. Univerza v Bukarešti. Razprava, ki izhaja iz prepričanja, da bi morali začeti govoriti o postmo- dernizmu v preteklem času ...

Triglav 240 - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/triglav240.pdf

Izid publikacije so podprli Zavarovalnica Triglav, d. d., Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Rafael, gradbena dejavnost, d.o.o. in OMEGA Consult, d. 0.0.

med normo - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/download/1769/7360/917-1?inline=1

razmerij. In čeprav je bilo besedni zvezi jezikovna norma in soodnosnim pojmom v sloven- ... določilo, npr. mate čaj, piknik prostor.17. Besedotvorne ... Ločila pri krajšanju ženskih oblik ob moških: poševnica, oklepaj in vezaj. Posebnost ...

Bedenice - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/download/1873/7776/844-1?inline=1

končal pri Ramovšu v Ljubljani.5 Ampak Juvančič je znal interpretirati ... duhovnik, narodni in kulturni delavec, publicist, zgodovinar, rojen v Bovcu. Za ... pogorje, ob grozdju pa so ga prignali domov.20 Govejo živino je črednik pasel »od sveti Križ ... na goro cíca (langsam gehen, bergauf) / ko jágodica médca, / ovčŕr iz gore ...

a in žarišč(enj) - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/5032/4616

Speech and thought representation as constitutive elements of narrative perspective and ... prosti odvisni govor, se v besedilih javljajo tudi drugi načini, kot so od.

aus vergangenen tagen - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/download/7165/6764/

15 maj 2018 ... skladbe tudi avstrijski skladatelj Wilhelm Kienzl, častni član Filharmonične družbe, s katerim si je ... Primer 4b. Franz Schubert, Impromptu št.

oj lušno je res na deželi - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/870/689

snemati plošče s slovensko ljudsko glasbo in pesmimi (gl Kunej R 2014) ... je leta 1910 posnela šestnajst pesmi, dve pa je posnel njen zborovodja France ...

Modernism Revisited - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/issue/download/259/11

Jožef Muhovič. Modernism as the Mobilization and Critical Period of Secular Metaphysics. The Case of Fine/Plastic Art. 67. Krzysztof Ziarek. The Avant-Garde ...

Art <-> Aesthetics <-> Philosophy - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/4108/3814

Jožef Muhovič. Art <-> Aesthetics <-> Philosophy. I. Introduction. The issue discussed in this contribution is the logic o f relations between art, aesthetics and ...

dom in delo na kmetijah - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/dom_in_delo_na_kmetijah.pdf

Marčna revolucija 1848 in zemljiška odveza. ... dinjstvih na Slovenskem, je nujno, da se seznanimo s cilji razvoja družinskega kmetovanja in kmetijstva na ...

prostori neskladij - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612545437.pdf

obliki oz. na kateri koli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako dru- gače ... večera sta naju povabila v lokal na obali vasi, na pijačo in klepet. ... vljene na cesarico Elizabeto (1759), avstrijskega cesarja (1785), idr. ... območji in poostrila davčni sistem, je leta 1839 otomanska uprava uve-.

ljubljana, slovenia - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/download/60/50/

drobljenje, eflorescenca, skorje in prisotnost mikroorganizmov. Vzorce apnenca smo nato preiskali z optično mikroskopijo, vrstičnim elektronskim mikroskopom z ...

Ennobling Interchanges - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/7696/7173

this oneness in Slovenian poets such as Prešeren, Kosovel, Detela and Osojnik on the ... I have argued elsewhere (Jackson 164–182) for the way Jure Detela's.

aktantski modeli - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/5005/4590

18. st. in sicer ga pr>i definira italijanski dramatik Carlo Gozzi, ob ... Georges Polti. ... nastopajočih oseb, zato ga francoski in ameriški prevajalec prevajata kot.

Estetika in filozofije - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/4047/3754

materializirali avantgardno umetnost v uporabni družbeni praksi. V obeh ... deseta leta so porušila pregrado med visokim in nizkim v umetnosti. Poseben.

slovenska književnost iii - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6483/6138/

organiziralo ob izidu knjige Slovenska književnost III (DZS, Ljubljana. 2001), skupnem ... Toliko bolj, če obravnava sodobne procese, do katerih še ni mogoče.

jezikoslovni zapiski - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/issue/download/672/301

tudi mnoge jezike z manj uporabniki in manj znane jezike, kot so razni afriški ali indijski jeziki in razne kreolščine (angleške in francoske), ki so jih ustvarjali.

geo16 OVITEK.qxd - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612544546_0.pdf

zem lje pi snih imen so si pri za de va li že v osem de se tih letih prejš nje ga sto ... za Sal mon Bank, Veli ko sla no jeze ro za Great Salt Lake, Skal no gorov je za ... pomeni »Srednje cesarstvo« in je zloženka besed zhōng v pomenu »srednji, ... Šele zatem se je ime preneslo na na novo nastalo državo v Jugovzhodni Aziji in ...