Viri-in-literatura - AVP

Peter Breznik: Varni v cestnem prometu, Primotehna d.o.o., Maribor, 2001;. Več tujih avtorjev: Motorno vozilo, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1999*;.

Viri-in-literatura - AVP - Sorodni dokumenti

Viri-in-literatura - AVP

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2019/05/Viri-in-literatura.pdf

Peter Breznik: Varni v cestnem prometu, Primotehna d.o.o., Maribor, 2001;. Več tujih avtorjev: Motorno vozilo, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1999*;.

Cankarjevo vesolje Viri in literatura

http://cankar.dlib.si/materiali/Cankarjevo%20vesolje.pdf

Zbrana dela. Ljubljana: ... Ivan Cankar in njegove ljubezni ; Tuje življenje. Pridobljeno ... http://pslk.zrc-sazu.si/sl/literarni-atlas-ljubljane/ivan-cankar/. Mavrič, E.

Literatura in viri - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/literatura-in-viri_zgo_tekm_sol_2018_2019_koncno.pdf

(Besedilo zajema čas od marčne revolucije 1848 in programa zedinjena Slovenija, oktroirane ustave, Bachovega absolutizma, razmaha gospodarstva (južna ...

PRAVNI VIRI IN LITERATURA ZA STROKOVNI IZPIT ZA ... - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Strokovni_izpiti_NOVO/Splosni_del/SI-PI-Geo-predpisi_s_podrocja_graditve_objektov-SPL-GEODEZIJA.pdf

Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja geodezije – Predpisi s področja graditve objektov,… PRAVNI VIRI IN LITERATURA ZA STROKOVNI IZPIT.

Viri in literatura za tekmovanje iz znanja geografije za osnovne in ...

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-10-01-viri-in-literatura-za-tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-ss-2019_2020.pdf

1 okt 2019 ... 1. Kralj Serša, M., Jeršin Tomassini , K., Nemec, L., 2016. Geografija 1. I-učbenik za geografijo. ... Geografija v šoli, letnik 21, 1–2, str. 72-82. 3.

Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131882/monography.pdf

od české – je to stejné) literatura není jen ruská, ale v určité fázi patří všem ... A. Skabičevskij, z nichž Alois Augustin Vrzal (A. G. Stín) hojně čerpal, ale možná ...

Literatura - Fran

https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/datoteke/ETIMOLOSKI_5-Literatura.pdf

F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana 1977–2007. Ben. Benkő, L. ... Ètimologičeskij slovar' slavjanskix jazykov. ... F. Verbinc, Slovar tujk.

Študijska literatura

http://lab.fs.uni-lj.si/lanem/documents/visjaTrdnost-literatura.pdf

Predmet: VIŠJA TRDNOST. Magistrski študij: 1. Letnik. Šolsko leto: 2017/2018. Predavatelj: doc. dr. Miha Brojan, univ. dipl. inž. str. Priporočena literatura pri ...

Priporočena literatura za starše:

http://osmkg.splet.arnes.si/files/2015/12/Literatura-za-starse.pdf

Robert Kržišnik: Starši nove generacije. Opis knjige: Starševstvo verjetno še nikoli ni bilo tako zahtevno, kot je danes. Potrošništvo, svobodna izbira, internet in z ...

Priporočljiva literatura o vzgoji

http://vrtecostomaz.splet.arnes.si/files/2015/09/Priporo%C4%8Dljiva-literatura-o-vzgoji.pdf

ZNANOST O VZGOJI. Avtorica: Margot Sunderland. Opis knjige: Knjiga je odličen priročnik za vse starše, ki želijo razumeti ravnanje in reagiranje svojih otrok.

Limba și literatura română subiect

http://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2014/01/Limba-si-literatura-romana-subiect.pdf

Masinca şi mine n-a fost nimic şi numai Dumnezeu ştie cât am dorit; am întrebuinţat toate mijloacele ca să ajung la aceea ce îmi părea ţelul cel mai mare al vieţii ...

LITERATURA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI:

http://knjiznica.spanger.org/wp-content/uploads/2009/10/literatura_posebne_potrebe.pdf

PODGORŠEK, Mojiceja: Medo in Jaka. 8. PODGORŠEK, Mojiceja: O petelinu, ki je hotel znesti jajce. 9. PODGORŠEK, Mojiceja: Na zelenjavnem vrtičku. 10.

Osciloskop opširnija literatura - KELM

http://kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/em/Osciloskop_ETF.pdf

Kod svih analognih i većeg broja digitalnih osciloskopa katodna cev (crt, cathode ray tube) je jedan od osnovnih elemenata. Namena katodne cevi je da se na.

Primeri vprašanj in literatura KJ 2016

https://krizna-jama.si/wp-content/uploads/2016/04/Primeri-vpra%C5%A1anj-in-literatura-KJ-2016.pdf

Življenje v kraških jamah. V: Luthar O., Dobrovoljc H., Pavšek M.,. Mulec J., Fridl J., Babij V. Kras-trajnostni razvoj kraške pokrajine. Ljubljana, Založba ZRC ...

literatura na stičišču 1 učbenik - Eduka2

http://www.eduka2.eu/Download.aspx?Code=EDK2&filename=%2FArchivi%2FEDK2%2FALL%2F0001%2F1688A.pdf

... Trinko, Dunja Košuta,. Veronika Piccinini, Ana Toroš, Barbara Zlobec ... varja zemljo? ... Ciril. Zlobec. Prevod v furl. Paolo Cerno. Prevod v ital. Viljem Černo.

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE: a) Osnovna – za ...

http://www.drustvo-ucit-zgodovine.si/files/2016/09/LITERATURA-ZA-PRIPRAVO-NA-TEKMOVANJE.pdf

1) Cvirn J. in Studen A., Zgodovina 3 (učbenik za 3. letnik gimnazije), DZS, 2010, str. 164-167 ... 3) http://mss.svarog.si/zgodovina/3/index.php?page_id=7648.

Strokovna literatura avgust-september 2019

https://www.knjiznica-ptuj.si/wp-content/uploads/2019/10/Novosti-stroka-201908-09.pdf

1 okt 2019 ... COBISS.SI-ID 295191296. 24. PRANER, Lana. Božja / Lana Praner. - 1. izd. - Brežice : Academia Lana Praner, 2018 (Žirovnica : Medium).

Slovenský jazyk a literatúra Test Sj-1 - NUCEM

http://www.nucem.sk/dl/3227/Test%20Sj-1.pdf

Sofokles – Antigona (úryvok). Náčelník zboru: Iba rozvážni ľudia vedia byť šťastní. Nehrešte, uráža to bohov! Človeka, ktorý si mnoho o sebe myslí a používa ...

medialnost in literatura mediality and literature - Oddelek za ...

https://slov.si/doc/medialnost_povzetki.pdf

24 nov 2016 ... Prevodi/Translation: Timothy Pogačar, Urška Perenič, Katja Bergles Bricman. Oblikovanje in prelom/Design and layout: Davorin Mikuž.

Veinte poemas imprescindibles de la literatura femenina

https://www.ayto-villacanada.es/sites/default/files/files/cuadernos20_veinte_poemas_imprescindibles_literatura_femenina.pdf

CONCEJALÍA DE MAYORES Y MUJER ... consecuencia, el papel que la mujer ha ocupado en la literatura ha sido el de musa ... en medio del vendaval.

Revisão da literatura sobre recomendações de utilização de ... - BVS

http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2010/v38n4/a002.pdf

dico são classificadas como portadoras de diabetes mellitus (DM) prévia tipo 1, 2 ou outros tipos ... monossacarídeos (sorbitol, manitol, xilitol, eritritol); derivados.

psihologija, literatura in gledali[^ev meddisciplinarni interakciji ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/30-Erzetic.pdf

Ajshil: Oresteja, arhetip in simbol, animus in anima, psihologija in literatura, C. G. Jung, M. Eliade. Psychology, literature and theatre are closely connected.

Nova zaveza in slovenska literatura - KUD Logos

http://kud-logos.si/knjige/NZ_in_slo_literatura.pdf

vijo pri tem, saj vpraševanje o literarnosti Nove zaveze po drugi strani ... Ekseget je bil pri Grkih, prvič, razlagalec orakljev ... knjige (in, mimogrede, spis Gostija).

Planinska literatura - Planinsko društvo Domžale

https://old.pdd.si/upload/clani/gorlit.pdf

Oman, P. 2001: Osnovna tehnika gorske reševalne službe Slovenije. Ljubljana. ... Geister, I. 1999: Izbrana življenjska okolja rastlin in živali v Sloveniji. Ljubljana.

10. Absolutizem Literatura: S. Vilfan, Uvod v pravno zgodovino, str ...

http://www.pf.uni-lj.si/media/predavanja.10.del.pdf

hrana, populacionizem in kameralizem, stalne potrebe po dragih kovinah in merkantilizem, pok prvih špekulantskih balonov in fiziokratizem. Racionalizem in ...

LITERATURA OB VSTOPU V ŠOLO ARROU-V., J.-P. (2007). Tinka ...

http://www.oskosmac.si/files/2016/05/literatura_ob_vstopu_v_solo.pdf

Ljubljana: Mladinska knjiga. Garavaglia, E. (2003). Zakaj hodimo v šolo? Ljubljana: Grahovec. GOSCINNY, R. (2006). Nikec gre spet v šolo. Radovljica : Didakta ...

izvori i literatura o provijesti nina u 17 - Repozitorij Fakulteta ...

https://repozitorij.hrstud.unizg.hr/islandora/object/hrstud:987/datastream/PDF/view

representatives of the Venetian government in Zadar suggested that Nin commune ... Ninski katastar iz1675. godine sadrţava broj ĉestice, ime posjeda, opis.

smisli hrepenenja: literatura ivana cankarja in novozavezno ...

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/5030/4614/

pravičnost oziroma pravična Božja sodba glede na to, da je osrednje gi balo te literature hrepenenje, to pa zajema ontološko sodbo in v pripovedi priklicuje ...

Literatura in cenzura - Slovensko društvo za primerjalno književnost

http://sdpk.zrc-sazu.si/images/2008-3%20Literatura%20in%20cenzura.pdf

imena, kot problem pregledno zastavi ugledni ameriški specialist Richard. Posner – se je izkazal za ... so reaktuali- zirali intelektualci in pisatelji (Kundera, Konrád, Miłosz) ob koncu vladavine komunizma ... pisatelj; Kos, O ječah; Gabrič, Edvard Kocbek; Inkret, Vroča pomlad). ... as Salman Rushdie or the Harry Potter books).

Literatura in pripoved - Slovensko društvo za primerjalno književnost

http://sdpk.si/datoteke/Literatura%20in%20pripoved_2019.pdf

10 sep 2019 ... Blatnika / Literary Characters in Short Stories by Andrej Blatnik. Leonora FLIS (Ljubljana): Grafične pripovedi (grafični romani) in narativnost ...

Kompleksnost, literatura, znanost - Slovensko društvo za primerjalno ...

http://sdpk.si/revija/PKn_2012_2.pdf

vzajemna igra znanosti, literature in humanistike sta odmevala že v zgod njih modernističnih premikih ... Slavistična revija 43.3 (1995):. 319–340. Juvan, Marko.

14. Izbrane teme iz zgodovine kazenskega prava Literatura: Vilfan ...

http://www.pf.uni-lj.si/media/simic.14.izbrane.teme.iz.zgodovine.kazenskega.prava.pdf

talionsko načelo, odsevna kazen, poklik, pustošenje, tortura, oficialna maksima, inkvizicijsko načelo, specialna in generalna prevencija, malefični red, Carolina, ...

Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā. 2

https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Rusistica_Latviensis/Book_Rusistica-8_01.pdf

Рецензированный сборник научных трудов из серии Rusistica Latviensis ... The article considers the specificity of the “Riga text” in the little-studied work ... ему, отсюда и реакция на него со стороны: «Бухаров. Да кто ты – гусар.

vsebina, literatura izvlečki povzetki - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15915/pdf-1-vsebina-literatura--izvleki.pdf

Ogroženost zaradi naravnih nesreč Milan Orožen Adamič, Mauro Hrvatin . ... jenost pridelave (cvetličartsvo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo, poljedelstvo, sadjarstvo, ...