površine in prostornine pravilnih poliedrov - Nauk.si

drat, pravilni petkotnik, ... ), pravilnih poliedrov pa je le ... ploskev: pravilni tetraeder (četverec) , pravilni heksaeder (šesterec, kocka) , pravilni oktaeder (osmerec) ...

površine in prostornine pravilnih poliedrov - Nauk.si - Sorodni dokumenti

površine in prostornine pravilnih poliedrov - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/3120/out/1445-Razpet.pdf

drat, pravilni petkotnik, ... ), pravilnih poliedrov pa je le ... ploskev: pravilni tetraeder (četverec) , pravilni heksaeder (šesterec, kocka) , pravilni oktaeder (osmerec) ...

površine in prostornine pravilnih poliedrov - Presek

http://www.presek.si/28/1445-Razpet.pdf

ploskev: pravilni tetraeder (četverec) , pravilni heksaeder (šesterec, kocka) , pravilni oktaeder ... (S/ f) . r = (1/3)Sr. Torej velja za vsak pravilni polieder formula. 1.

2 PRI IZRAČUNU PROSTORNINE - SRDIT

http://www.srdit.si/40skok/clanki/17MSuligojSkok07clanek.pdf

valja oz. prizme;. V = pl * l (2). - prisekanega stožca oz. piramide;. V = l * (pl1 pl2 √(pl1 * pl2) ) / 3 (3). Kjer pomeni: - V: prostornina. - pl, pl1, pl2: ploščina ...

Razdelitev poliedrov

http://www.logika.si/revija/revije-splet/Logika-2010-2011_3a.pdf

Razdelitev dveh trikotnikov v dva: Razdelitev šestkotnika v štiri: Razdelitev oktagrama v osemkotnik. Razdelitev pentagrama v desetkotnik: Razdelitev kvadrata:.

Teorija grafov in topologija poliedrov - dMFA

https://www.dmfa.si/Predavanja/Dokumenti/65/%C5%BDeljko.pdf

Polieder je trirazsezno geometrijsko telo, ki je omejeno z mnogokotniki. ... Narisano telo je kvader z eno lu- knjo. ˇStevilo ... osmerec (oktaeder). 3 4. 6 12. 8.

Nauk o glasbi - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Glasbena-sola/Programi/Ples/Ucni-nacrti/Nauk_o_glasbi.pdf

na;in, predtakt, violinski in basovski klju;, solmizacijski zlogi v obsegu ene oktave, osnovna vrsta tonov od C do c3, znaka za vi[anje in ... Drugi zlog mora biti.

Nauk o serviranj u

https://itat2.uni-graz.at/pub/dir/tradok/ids/-00600/FPG00404/FPG00404.pdf

(izgovori : dei'ené ala furšet) in lunch (izgovori l5nš) . ... separatni krožnik (krožnik za kompot iz stekla ali porcelana) z malo žlico (žličico za kavo) ; prostor ... Yorkshire Buck 60. Broiled Chicken 2 00 ... Framboises ou Ananas 25. Dorni tasse 15.

na kateri dan v tednu? - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/2133/out/439-Batagelj-koledar.pdf

Kljucne besede: matematika, rekreacijska matematika, koledar,. Zellerjev obrazec ... Po julijanskem koledarju je gregorijanski koledar prevzel tudi sedemdnevni ...

napoleonov algoritem - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/2662/out/13-2-Kobal.pdf

dobno ležijo točke B, O, G, F na krožnici k2 in je tudi štirikotnik BOGF teti- ven. Ker vemo, da sta nasprotna kota v tetivnem štirikotniku suplementarna, je: "4AFB = ...

rimske številke - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/2436/out/1430-Lokar.pdf

izhaja tudi način , kako zapisati velika števila. Tako je CI8 tisoč , CCI88. 10000 in CCCI8:):) 100000. Zanimivo je tudi, da srečamo zapis 1:):), ki je pomenil 5000 ...

igra realgar - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/3664/out/1083-Pirnat.pdf

tedaj, koje nanj položenih vseh sedem likov, ostane en šestkotnik nepokrit. Pri določanju števila rešitev ni šlo brez računaln ika, saj je rešitev pre- senetljivo ...

zanimiva opazovanja z gnomonom - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/3313/out/909-Prosen.pdf

Med dnevom sevišina Sonca spreminja. Ko Sonce vzide, je njegova višina nič. Nato sedviga, njegova višina se veča in je največja okoli poldne, ko je. Sonce v ...

motnje v gibanju lune - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/2321/out/1445-Prosen.pdf

Kljucne besede: astronomija, Luna, Zemlja, gibanje, drakonski mesec, ... ker Zemlja in Luna nista idealni krogli in enakomerno napolnjeni s snovjo, ampak.

pobliskujoča morska gladina - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/3560/out/1478-Likar.pdf

Poblisk vidimo le tedaj, ko nam izbrano zrcalce za hip usmeri sončne žarke naravnost v oko. Tedaj je za kratek čas izpolnjen pogoj, ki sledi iz odbojnega ...

eulerjeva poliederska formula - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/3608/out/1075-Vencelj-Euler.pdf

EULERJEVA POLIEDRSKA FORMULA ... ki jo imenujemo Eulerjeva poliedrska formula. Saj ste vedno ... Premica po ni pravokotna na nobeno od opazovanih.

KAKO SE JE ZGODILO ŠTEVILU PI? I. Del - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/3329/out/4-3-Petek.pdf

kot ploščina osmerokotnika. ... namesto pravilnega šestkotnika vzamemo pra- ... šestkotnika, še vedno pa seveda več je ga od kroga (slika 5). Arhimed je ...

rocznik slawistyczny - Polska Akademia Nauk

http://journals.pan.pl/Content/82591

мера лексем этой словообразовательной модели): безвласый – не зафиксиро- вано в Слря XVIII в., ... je ich chaotycznie, a stara się porządkować, np. w rzeczownikach na -en´«, -en´, ... значи претставува површинска појава. Според ...

Domače naloge pri matematiki in tehnologija - Nauk.si

http://www.nauk.si/info/o-skupini-nauk/clanki/utrjevanja_mat_znanja-okt2009.pdf

teţkih učnih listov na isto temo, ipd. Omenjena ... Učiteljska.net. Slovenski učiteljski forum http://uciteljska.net/ pokriva veliko večino predmetov devetletke in.

Borislav Mikulić Nauk neznanja - FFZG

https://www.ffzg.unizg.hr/filoz/wp-content/uploads/2011/09/Mikulic_Nauk-neznanja.pdf

da se svijet mijenja “ne pitajući filozofiju za mišljenje” – metonimijski povezan, ali vrijednosno različit postupak. O toj bliskosti postupakâ, koja objašnjava logiku ...

vsota potenc naravnih števil - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/2893/out/1284-Turnsek.pdf

Opazimo, da se vsota prvih n naravnih števil izraža kot polinom druge stopnje, vsota kvadratov kot polinom tretje stopnje in vsota kubov kot polinom četrte ...

VSOTA n-TIH POTENC PRVIH m ŠTEVIL - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/1817/out/1101-Mastnak-Felda.pdf

VSOTA n-TIH POTENC PRVIH m ŠTEVIL. Kljucne besede: matematika, vsota števil. Elektronska verzija: http://www.presek.si/19/1101-Mastnak-Felda.pdf.

KATOLIČKI SOCIJALNI NAUK-zbirka tekstova

http://katehetski.ri-nadbiskupija.hr/upload/KATOLI%C4%8CKI%20SOCIJALNI%20NAUK-zbirka%20tekstova.pdf

Dok pišem ovaj predgovor za zbirku ... Kao i svaka zbirka, tako i ovo objavljivanje ne uživa ... enciklika, apostolskih pisama i koncilskih dokumentima, na.

1A. Napetost površine – 05.03.

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~kupcic/praktikum/vjezba1a.pdf

Uronimo li čistu, cilindričnu kapilarnu cijev unutarnjeg polumjera r u tekućinu, razina tekućine u kapilari razlikovat će se od razine izvan kapilare (slika 6).

KOMBINATORIKA, variacije G - 4 svecan 2014 vir http://www.nauk.si

http://matej.info/datoteke/2019.20/TestiNaloge/G4A/Kombinatorika_2.pdf

KOMBINATORIKA, variacije. G - 4. 1. Zajec, pes, macka in miš so se skupaj prijavili na nagradno igro ”Gremo na dopust”. Zadeli so prvo in drugo nagrado.

Najnowsze doniesienia z zakresu medycyny i nauk pokrewnych

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/174/Najnowsze%20doniesienia%20z%20zakresu%20medycyny%20i%20nauk%20pokrewnych.pdf

29 Mar 2017 ... Haplogrupa B to ludność pigmejska zamieszkująca dziś Afrykę ... Gage A.A. The five-year cure rate achieved by cryosurgery for skin cancer,.

JAVNE POVRŠINE V MESTIH

http://mrezaprostor.si/wp-content/uploads/2016/10/Analiza-javne-povrsine.pdf

Zemljiška knjiga, kot temeljna evidenca o stvarnopravnih pravicah, ... Revizija smotrnosti poslovanja Mestne občine Kranj v delu, ki se nanaša na politiko ...

Brezhibne površine. - Rigips

http://si.rigips.com/fileadmin/Rigips_Data_Slovenia/Brosure/Rigips_Brezhibne_povrsine.pdf

delovnih postopkov niso navodila za izvedbo, razen če so izrecno označene kot ... Primerna podlaga za premaze, tapete, ... Nanesite lepilo za tkanino na steno.

Nauk večne modrosti - Share International Hrvatska, Slovenija ...

https://www.share-international.net/slo/publikacije/Nauk_vecne_modrosti.pdf

za slovensko izdajo Share Slovenija, Kranj, 20095 (1998). Prevod ... Rollin Olson: Zdi se, da ljudje vsak dan znova ugotavljajo, da so stvari ušle izpod nadzora.

galilej: pomen dela in nauk človeka - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/3563/3258/

Leto 1964 bo komaj dovolj dolgo za spominske slovesnosti, ki mu jih nalaga izjemno sovpadanje, mineva štiristo let od znamenitih smrti in rojstev, in če.

nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli - Znanstvena založba ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/136/235/3647-1?inline=1

natančno predstavljeni ključni pojmi, kot so a vista izvajanje, avdiacija, glas- ... učenci obiskovali pouk glasbene teorije šele, ko so vstopili v 3. razred inštru-.

POVEZANOST POVRŠINE MLD-a I KVALITETE TRUPOVA ...

https://repozitorij.agr.unizg.hr/islandora/object/agr:760/datastream/PDF/view

Simentalsko govedo je kombinirana pasmina koja ima veliki potencijal za proizvodnju mlijeka i mesa. U različitim nijansama su boje dlake simentalskog goveda ...

Zračenje Zemljine površine i atmosfere - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/DAM_3termin_LW_zracenje_tlak_2020.pdf

Dugovalno zračenje izlazi iz atmosfere na njezinom gornjem dijelu. •!!!Snijeg dobar upija IC ... (b)= trava & pješčana podloga (σf=0.75). (c)= drveće & pješčana ...

steklene površine - Energetika Marketing doo

http://energetika-marketing.eu/media/moja_kopalnica/casopis/2011/2/48.pdf

moja KOPALNICA 2/2011. STEKLENE. POVRŠINE. – PRAVA IZBIRA. ZA LEPO. KOPALNICO. Minimalizem kot stil urejanja kopalnice je danes postal zaščitni.

Barjans Sanialc čistilo za površine - Ina - Slovenija doo

http://www.ina-slovenija.si/files/SANITEC%20-%20SANIALC%20%C4%8CISTILO%20ZA%20POVR%C5%A0INE.pdf

1 mar 2018 ... e-mail: [email protected] Kontaktna oseba za varnostni list: Vesna Fišter. Kompetentna oseba odgovorna za varnostni list:.

Površine u geometriji - Mladi nadareni matematičari

https://mnm.hr/wp-content/uploads/2015/10/povrsine_u_geometriji.pdf

17 sij 2016 ... Heronova formula za površinu trokuta: P = √s(s − a)(s − b)(s − c). (4). Zadatak 5. Dokažite formule (3) i (4). Zadatci i rješenja. Zadatak 6.

materijali i površine dentalnih implantata - Repozitorij ...

https://repozitorij.sfzg.unizg.hr/islandora/object/sfzg:80/datastream/PDF/view

7 ruj 2015 ... 10. 3.1.1. TITAN. Titan je kovina srebrnobijele boje otkrivena 1791. godine. Po rasprostranjenosti je četvrti strukturni element u Zemljinoj kori, ...