Poročilo o delu 2012 - Kmetijski inštitut

V letu 2012 je delo na področju žlahtnjenja fižola zaradi prenehanja financiranja ... Strokovna naloga: Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin in vinske trte.

Poročilo o delu 2012 - Kmetijski inštitut - Sorodni dokumenti

Poročilo o delu 2012 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/Porocilo_o_delu_za_2012.pdf

V letu 2012 je delo na področju žlahtnjenja fižola zaradi prenehanja financiranja ... Strokovna naloga: Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin in vinske trte.

Poročilo o delu 2012 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/Porocilo_o_delu_za_2012.pdf

EU ALPINE. SPACE ... Med letom smo nudili servis določanja površin (trajnih nasadov in podobno) in ... Rotacijske kosilnice in nova sezona. Moj mali svet, mar.

Poročilo o delu 2011 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/Porocilo_o_delu_za_2011.pdf

Vladimir Meglič. Sodelavci: mag. Peter Dolničar, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Katarina Rudolf. Pilih, dr. Marko Maras, dr. Petra Kozjak, Tanja Zadražnik, dr.

Poročilo o delu 2014 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/KIS_POROCILO_2014.pdf

prenesli v rastlinjak, ter v nadaljevanju z uporabo molekulskih markerjev ter ... tulcev : naročnik: Živex plus d.o.o., Ljubljana, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana: ...

Poročilo o delu 2010 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/Porocilo_o_delu_za_2010.pdf

InO VP 500 Gn - vibracijski podrahljalnik z globinsko dognojevalno napravo. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 4, str. 23-24, fotogr. [COBISS.SI-Id. 3377768]. 5.

Poročilo o delu 2015 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/KIS_POROCILO_2015.pdf

18 nov 2016 ... fižola, solate, zelja, čebule, česna in rukole, genska banka poljščin krompir in pšenico, genska ... 2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek. 60. ... Čas je za sajenje sadnega drevja : jesenska opra-.

Poročilo o delu 2014 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/KIS_POROCILO_2014.pdf

vedno vodimo klasični listkovni katalog za revije in nekatere zbirke. V letu 2014 ... tulcev : naročnik: Živex plus d.o.o., Ljubljana, (KIS - Študije po naročilu).

Poročilo o delu 2009 - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/Publikacije/porocila/KIS-POROCILO-2009.pdf

laboratorijem kot pripravljalnica gojišč), rastlinjak, priročno skladišče in ... mrežastih zaščitnih tulcev : naročnik: Živex d.o.o., Volčja Draga, (KIS - Študije po ...

Poročilo o delu 2011 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/Porocilo_o_delu_za_2011.pdf

Vladimir Meglič. Sodelavci: mag. Peter Dolničar, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Katarina Rudolf. Pilih, dr. Marko Maras, dr. Petra Kozjak, Tanja Zadražnik, dr.

Poročilo o delu 2013 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/KIS_POROCILO_2013.pdf

1 nov 2014 ... MARAS, Marko, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, KAINZ, Wolfgang, MEGLIČ, ... obdelave, kjer poleg sejalnice uporabimo še prekopalnik v istem ... Global Risk Forum: United Nations Convention to Combat Desertification, 2013.

21.3.2012 1 Potrebne spremembe na dizelskih ... - Kmetijski inštitut

http://www.kis.si/f/docs/Alternativni_viri_energije_OKTE/GODESA-Potrebne_spremembe_na_dizelskih_motorjih.pdf

21 mar 2012 ... samočistilne šobe in postavitev dveh šob tangencialno na bat, ... posebne vbrizgalne šobe. močnejše žarilne ... Cena za liter ca. 1,13 Euro.

Sortni izbor krompirja v letu 2012 - KIS - Kmetijski inštitut

https://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/POL/Sel-center-krompir/Sortni_izbor_krompir_2012.pdf

stresnih razmerah mogoča tudi steklavost kuhanje in pečenje. FRANCELINE. 6,5 dolgi, kifeljčar rumena rdeča rdeč kifeljčar, prepozen za nadomestilo. Kresniku.

Sortni izbor krompirja v letu 2012 - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

https://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/POL/Sel-center-krompir/Sortni_izbor_krompir_2012.pdf

stresnih razmerah mogoča tudi steklavost kuhanje in pečenje. FRANCELINE. 6,5 dolgi, kifeljčar rumena rdeča rdeč kifeljčar, prepozen za nadomestilo. Kresniku.

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva ... - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_stanju_v_kmetijstvu_OEK/ZP-2015-trgi-net.pdf

Evidentirana prodaja zelenjadnic – odkup in dovoz na tržnice (t) . ... Odkup grozdja za predelavo in vina ter prodaja vina . ... Enodnevni piščanci za nesnice.

skupno poročilo o delu 2012

https://www.sentprima.com/wp-content/uploads/2015/05/skupno-poro%C4%8Dilo-o-delu-2012.pdf

Maribor, september 2012, foto Tadeja Kapun ... jala v UKC Maribor na oddelku za psihiatrijo. ... Ljubljanske mlekarne d.d., @ito d.d. Ljubljana, Geaprodukt.

Poročilo o delu za občino 2012.dot - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/9308610.%20Informacije%20pobude%20in%20vpra%C5%A1anja%20svetnikov.pdf

29 mar 2013 ... uradne ure in poslovni čas ob sredah začnejo ob 7. uri in končajo ob 17. uri ( ... Na UE Grosuplje smo v letu 2012 prejeli dve vlogi za izdajo ...

Letno poročilo o delu inštituta 2016 - Družbenomedicinski inštitut

https://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/letno_porocilo_o_delu_instituta_2016.pdf

u Zagrebu, Filozofski fakultet, Hrvaška; Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvaška; University ... Referat na tretjih Rostoharjevih dnevih, Filozofska fakulteta.

Letno poročilo AIS o delu v letu 2012 - Amnesty International Slovenija

http://www.amnesty.si/media/uploads/files/Letno%20poro%C4%8Dilo%20AIS%20o%20delu%20v%20letu%202012.pdf

Hvala vsakemu od vas, ki ste prispevali svoj pomemben delež. Nataša Posel,. Direktorica AIS. Utrip z maratona 2012. Foto: Ana Marija Kolenc ...

poročilo o strokovnem delu leto 2017 - Onkološki inštitut Ljubljana

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti_IJZ/2017/Porocilo_o_strokovnem_delu_2017.pdf

Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika (8 študentov od nov. do dec. ... Beleženje in ocena venskih poti po VIP lestvici (za začetek v ambulantni KT -20% oz ...

poročilo o strokovnem delu leto 2015 - Onkološki inštitut Ljubljana

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti_IJZ/2015/Porocilo_o_strokovnem_delu_2015.pdf

Sodelovali smo pri implementaciji elektronske povezave za naročanje ... terapije ter v zadnjih letih tudi terapevtska dejavnost - interventna radiologija. ... internistične onkologije v sekundarnih centrih (UKC Maribor, SB Nova Gorica, SB Celje),.

priročnik - KIS - Kmetijski inštitut

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/MEH/Biomasa/PRIROCNIK_OLJNA_REPICA_CRP-2010.pdf

Potencial v Sloveniji za proizvodnjo oljne ogrščice . ... Olje iz oljne ogrščice za prehrambene namene vsebuje visoko kakovostne maščobne kisline, ki so.

Koruza - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Koruza/KORUZA_2019_st._1.pdf

Setev koruze. Aleš KOLMANIČ. Koruza je po obsegu pridelave najpomembnejša poljščina v Sloveniji. Namenimo ji skoraj 40 odstotkov, razmerje med pridelavo ...

Europass CV - KIS - Kmetijski inštitut

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/CL/CTO/DKT-TIS/Ostalo/EuropassCV_Vrscaj.pdf

Slušno razumevanje Bralno razumevanje. Govorno sporazumevanje. Govorno sporočanje angleščina. C2. Usposobljeni uporabnik. C2. Usposobljeni uporabnik.

REJA OVC IN KOZ - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/SEMINAR_SENO_KMECKI_GLAS_18APRIL2018.pdf

18 apr 2018 ... Najdaljši čas sušenja in doseganja želene končne sušine, primerne ... –Obna{anje ovc in koz ... ki jih imamo na voljo, razpolo`ljivi delovni sili in.

Nematoda: Heteroderinae - Kmetijski inštitut

http://www.kis.si/f/docs/Publikacije/CISTOTVORNE_OGORCICE_NEMATODA_HETERODERINAE_SLOVENIJE.pdf

Paritveni organ (spikula) leæi skupaj z gubernakulumom blizu vrha repa, ... in pordeœijo pri ovsu) in se lahko popolnoma posuøijo, klasi so zakrneli, zrnje je.

Koruza - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Koruza/KORUZA_2019_st._1.pdf

Setev koruze. Aleš KOLMANIČ. Koruza je po obsegu pridelave najpomembnejša poljščina v Sloveniji. Namenimo ji skoraj 40 odstotkov, razmerje med pridelavo ...

Stročji fižol - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Novice/Prehranske_znacilnosti_fizola-Zelenjadarske_urice_2019.pdf

navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.) in. • turški ali laški fižol (Phaseolus coccineus L.) Navadni fižol, ki je najbolj razširjen delimo na tri podvrste: • nizek fižol ...

Europass CV - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/CL/CTO/DKT-TIS/Ostalo/EuropassCV_Vrscaj.pdf

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici. PhD. Obdobje 01. oktobra 2003 - 01. maja 2004. Naziv izobrazbe in/ali pridobljene.

Analize krme - KIS - Kmetijski inštitut

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/Novice/2014/analize_krme-2014.pdf

Analize voluminozne krme in krmil. Cena (€) z DDV. Mletje vzorca. 3,90. Weendska analiza. Weendska analiza krmil (SS*, SB*, SV*, SP*, SM*). 68,86.

REJA OVC IN KOZ - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/SEMINAR_SENO_KMECKI_GLAS_18APRIL2018.pdf

18 apr 2018 ... Najdaljši čas sušenja in doseganja želene končne sušine, primerne za skladiščenje, je bil potreben pri črni detelji. KMEČKI GLAS. Datum: 18.

Gnojenje krompirja2000 - KIS - Kmetijski inštitut

https://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/POL/Sel-center-krompir/Gnojenje_krompirja2000.pdf

Vpliv hranil na rast in kakovost pridelanega krompirja. Dušik (N) ... škodljivci (predvsem strune ali pokalice); ob ugotovitvi le teh je nujna aplikacija talnih ... Pridelovalec bo prideloval sorto Agria na njivi, kjer smo s talnim testom ugotovili, da tla.

Slovenija - KIS - Kmetijski inštitut Slovenije

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/MEH/Biomethane/D%204.2._PUBLIKACIJA_O_BIOMETANU_NAMENJENA_POTENCIALNIM_RAZVIJALCEM.pdf

aluminij ali silicijev gel ali z absorpcijo v tekočih mešanicah ogljikovodikov. ... Metan v odpadnem plinu lahko oksidiramo z gorilni- ki za pline z nizko kalorično ...

naslovnica_zeleno porocilo_koncne_a4_2018.cdr - Kmetijski inštitut ...

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_stanju_v_kmetijstvu_OEK/Jesensko_ZP_2018.pdf

9 nov 2018 ... Preglednica 13: Odkup in kakovost pšenice v času žetve; 2014–2018 . ... ravni, podatki o odkupu kmetijskih proizvodov in zakolu živine v ...

Untitled - Kmetijski inštitut Slovenije

http://www.kis.si/f/docs/Druge_publikacije/Bavcar_Pomen_mikroorganizmov_pri_pridelavi_vina_2017.pdf

Žveplanje grozdja, drozge in mošta. 47. Žveplanje mladega vina ob pretoku. 48. Žveplanje vina med zorenjem in ob stekleničenju. 49. Zorenje vina. 50.

Siliranje koruze - KIS - Kmetijski inštitut

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/Publikacije/drugo/siliranje_koruze_2011_08_23.pdf

23 avg 2011 ... gretjem in plesnenjem silaže. Zrelost koruze za siliranje. Pri določanju najprimernejše zrelosti koruze za siliranje se oziramo na zrelost zrnja.

INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE VRTNIN 25 ... - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Obvestila_za_varstvo_rastlin_OVR/05_25_Obvestilo_za_varstvo_vrtnin.pdf

25 maj 2018 ... Biotip Floral dovoljen tudi Naturalis na osnovi Beauveria bassiana, v integrirani pridelavi pa še. Pirimor 50 WG, Actara 25 WG, Moksycan 20 SG ...