letno poročilo za leto 2016 - Komunala Kranj

ima družba vzpostavljen standard vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in standard ravnanja z okoljem ISO ... obseg nove infrastrukture v vrednosti skoraj 69 mio EUR, ki omogoča višji nivo kakovosti varstva okolja ... Rovokopač - kombinirka novi.

letno poročilo za leto 2016 - Komunala Kranj - Sorodni dokumenti

letno poročilo za leto 2016 - Komunala Kranj

https://www.komunala-kranj.si/documents/komunala-kranj/Komunala-Kranj/Letna-porocila/Letno-porocilo-Komunala-Kranj-2016.pdf

ima družba vzpostavljen standard vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in standard ravnanja z okoljem ISO ... obseg nove infrastrukture v vrednosti skoraj 69 mio EUR, ki omogoča višji nivo kakovosti varstva okolja ... Rovokopač - kombinirka novi.

Letno poročilo za leto 2018 - Komunala Kranj

https://www.komunala-kranj.si/documents/komunala-kranj/Komunala-Kranj/Letna-porocila/Letno-porocilo-2018-_Komunala_Kranj.pdf

1 apr 2019 ... Udeležba na letnih komunalnih igrah Komunaliada 2018 v Celju. •. S štirimi pošiljkami zdravih obrokov smo zaključili z akcijo sadnega meseca ...

Letno poročilo JP Komunala Cerknica za leto 2016 - Občina Cerknica

https://www.cerknica.si/files/other/news/31/7653912.%20to%C4%8Dka%20-%20Letno%20poro%C4%8Dilo%20JP%20Komunala%20Cerknica%20za%20leto%202016.pdf

25 maj 2017 ... Poslovodstvo zagotavlja, da je Letno poročilo 2016 podjetja JP Komunala Cerknica d.o.o. z vsemi sestavnimi deli sestavljeno, razkrito in ...

letno poročilo 2016 - Komunala Radgona

http://www.komunala-radgona.si/images/datoteke/podjetje/letno_porocilo_komunala_2016.pdf

14 jul 2017 ... sporne se oblikujejo na podlagi uvedenih pravnih postopkov (izvršba, stečaj, prisilna poravnava .),. • dvomljive terjatve se ugotavljajo za ...

Letno poročilo za leto 2018 - Komunala Trbovlje

http://www.komunala-trbovlje.si/data/files/Letno%20poro%C4%8Dilo%202018%20z.pdf

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o.. Savinjska cesta Il a. 1420 Trbovlje. Telefonska številka: 03 56 53 100. E-naslov: [email protected]

Letno poročilo za leto 2014 Komunala Murska Sobota

https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/dokumenti/mestni-svet/6-15/Letno%20poro%C4%8Dilo%20za%20leto%202014%20Komunala%20Murska%20Sobota.pdf

KOMUNALA javno podjetje d.o.o.. Murska Sobota. Kopališka ul. 2. 9000 Murska Sobota. LETNO POROČILO. ZA LETO 2014. Murska Sobota, maj 2015. Direktor ...

Letno poročilo JP Komunala Cerknica za leto ... - Občina Loška dolina

https://www.loska-dolina.si/mma/Letno%20poro%C4%8Dilo%20JP%20Komunala%20Cerknica%20za%20leto%202010/2011041308265878/

Primož Žalec, predstavnik delavcev podjetja. ORGANIZACIJA PODJETJA. Organizacijsko je podjetje razčlenjeno na tri sektorje: komunalni sektor, ki skrbi za ...

Letno poročilo 2016 - Komunala Kranjska Gora d.o.o. - Občina ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151766Letno%20poro%C4%8Dilo%202016%20-%20Komunala%20Kranjska%20Gora%20d.o.o..pdf

25 maj 2017 ... Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora d.o.o. je v skladu z Zakonom o gospodarskih ... prali dvakrat s pomočjo podjetja Infrastruktura Bled.

poročilo o delu policijske uprave kranj za leto 2016 - Policija

https://www.policija.si/images/stories/PUKR/PDF/Statistika/PUKR_Letno_porocilo_2016.pdf

8 mar 2017 ... V letu 2016 je bila izvedena posodobitev informacijske opreme na PP Kranj, PP Škofja Loka, PP Tržič,. PP Bled in PPIS Bohinjska Bistrica ter ...

Letno poročilo CSD za leto 2016

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/20._redna_seja_/20-2-2017-porocilo-csd.pdf

31 dec 2016 ... Naziv CSD: Center za socialno delo Domiale. ... CSD Litija je v Ietu 2016 obravnaval 23 primerov nasilja v druéini. V obravnavo je bilo.

letno poročilo za leto 2016 - ZTM

http://www.ztm.si/uploads/files/porocila/Letno_porocilo_ZTM_za_leto_2016.pdf

varilec vrečk, oksimeter, termometer, stresalnik, polnilna stojala za pipeto, tehtnica z ... 10973 LEKARNA MURGLE - BRENČIČ. 60.962. 2. 00656 MC MEDICOR.

LETNO POROČILO za leto 2016 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2017/09/LP2016.pdf

8.2.13. Skrb za zaposlene, upokojence in druge skupine, ki so povezane s podjetjem . ... Edini družbenik družbe GVO, d.o.o. je družba Telekom Slovenije, d.d.. ... Druge premoženjske pravice pa v dobi trajanja pogodbe (programski paketi za ...

Letno poročilo ZEOS za leto 2016

http://www.zeos.si/images/dokumenti/letna_porocila/Letno_porocilo_ZEOS_za_2016.pdf

... d.o.o. • Metalka Zastopstva SERVIS d.o.o. • METALOPREMA d.o.o. • MICOM ... d.o.o. • SENSUM d.o.o. • SES Group d.o.o. • SEVER d.o.o. Izola • SIES d.o.o..

LETNO POROČILO ZA LETO 2016 JZ ZDRAVSTVENI DOM ...

http://www.zd-lendava.si/wp-content/uploads/2018/03/LETNO_POROCILO_2016.pdf

DEJAVNOSTI: Zdravstveni dom Lendava opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni ... zdravstvenih postajah Dobrovnik, Turnišče in Črenšovci. Skupaj z ...

Letno poročilo Finančne uprave za leto 2016 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Strateski-dokumenti/b4b5784275/Letno-porocilo-Financne-uprave-RS-za-leto-2016.pdf

OSEBNA IZKAZNICA. Finančna uprava RS je organ v sestavi Ministrstva za finance. Nastala je 1. avgusta ... zagotoviti, da je vsaka napoved formalno in vsebinsko pregledana v najkrajšem možnem času (enem dnevu) od prejema vloge, in ...

Letno poročilo za leto 2016 - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/letno_porocilo_sdl_za_leto_2016.pdf

3 jan 2017 ... 1 Rožna dolina. 1 Mestni log. 0. 2. Zmanjšati ... Učilnice Rožna dolina. 0. 2-Rožna dolina ... Brinje I., k.o. 1736. 1206 oddajanje: fotokopirnica.

letno poročilo oš zreče za leto 2016 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5a852338-790f-477e-8f1f-bdfaef4eeda8/1272497532210000000_AD%205%20Letno%20porocilo%20Osnovne%20sole%20Zrece%20za%20leto%202016.pdf

V šolskem letu 2015/2016 je centralno šolo obiskovalo 506 učencev, na podružnični osnovni šoli na Gorenju je bilo 19 ... Vuherer. Tekmovanje KRESNIČKA.

LETNO POROČILO ZA LETO 2016 JZ ZDRAVSTVENI ... - ZD Lendava

http://www.zd-lendava.si/wp-content/uploads/2018/03/LETNO_POROCILO_2016.pdf

PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA PO ... Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje. ... Vzajemna (prostovoljno).

letno poročilo za leto 2016 - Fakulteta za dizajn

https://fd.si/wp-content/uploads/2019/01/Letno-poro%C4%8Dilo-16-27.2.2017.pdf

28 feb 2017 ... Realizacija v l. 2016. Lesnina xxL, Ljubljana. STUDIO III, predstavitev podjetja in baze pohištva (Lesnina. Mömax). Februar 2016 realizirano.

letno poročilo za leto 2016 - Bolnišnica za ginekologijo in ...

https://www.bolnisnica-kranj.si/e_files/vsebina/katalog_informacij_jz/letna_porocila/Poslovno_porocilo_2016.pdf

1 feb 2017 ... Ultrazvok kolkov dojenčkov (Specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo zdravstvenega varstva) ... ZC Dravlje d.o.o.. 581,81. 5.

letno poročilo za leto 2016 - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=31479

Naročilo je bilo dodeljeno družbi VAROVANJE GALEKOM d.o.o. Pogodbena vrednost znaša. 190.384 € z DDV. Pogodba je v veljavi od 1.9.2016 do 31.8.2017.

LETNO POROČILO ZA LETO 2016 - Spletišče OŠ Primoža Trubarja ...

http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/files/2017/06/LetnoPorocilo2016_mj.pdf

Letno poročilo OŠ Primoža Trubarja Laško za leto 2016. Stran 1. Ravnatelj: Marko Sajko. Laško, februar 2017. OSNOVNA ŠOLA. PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO.

Letno poročilo ZD MS za leto 2016 - Zdravstveni dom Murska Sobota

https://www.zd-ms.si/images/zdms/javni_dokumenti/FP_ZD_MS_Letno_poro%C4%8Dilo_2018_celotno.pdf

28 feb 2019 ... 36 Fiz Kuzma - 1 kom,. Obešalnik - samostoječi. 1. 41 Fiz Kuzma - 1 kom,. Mizica. 2. 122 Fiz Kuzma - 1 kom, DMZOM - 1 kom. Stena - predelna.

RKS Letno poročilo za poslovno leto 2016 - Rdeči križ

https://www.rks.si/f/docs/Letno_porocilo_2016/Rks-LETNO_POROCILO_2016.pdf

Rdečega križa na Slovenskem s številnimi dogodki po celotni mreži RKS ... ter v nakupovalnih centrih Mercator, Tuš in Spar, ki so v zameno za prostovoljske prispevke, ... zmanjšana za že odplačane obroke najetih kreditov. ... DARS - vinjete.

letno poročilo za leto 2016 - Zavod RS za transfuzijsko medicino

http://www.ztm.si/uploads/files/porocila/Letno_porocilo_ZTM_za_leto_2016.pdf

TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni ... pri opravljanju drugih dejavnosti, kjer je potrebna samo občasna pomoč in ni smiselna zaposlitev.

letno poročilo za leto 2016 - Splošna bolnišnica Celje

https://www.sb-celje.si/media/files/dokumenti/Letno_poro__ilo/Letno%20poro%C4%8Dilo%20za%20leto%202016.pdf

31 dec 2017 ... naraščanje stroškov ter celo stavka zdravnikov ob koncu leta. Odraz poslovnega rezultata se v bolnišnici odraža v denarnem toku, ki ob koncu ...

LETNO POROČILO za poslovno leto 2016 - Zdravstveni dom Nova ...

https://www.zd-go.si/mma/poslovno_porocila_2016_tretjic/2018020513431874/?m=1517834550

čas stavke smo bili v precepu, kako organizirati delo, da bo imela stavka smisel in ne bo ... 2016 veliko energije namenili zagotavljanju zdravnikov specialistov ...

letno poročilo za leto 2016 - Občina Loška dolina

https://www.loska-dolina.si/mma/-/2017041312312082/

13 apr 2017 ... Oranžni in Vijolični polhki ter oddelki. Cicibanovih uric ... vrtcem Nova vas ter vrtcem Sončni žarek Velike Lašče – sodelovanje na Cici krosu,.

Revidirano letno poročilo za leto 2016 Vzajemna zdravstvena ...

https://www.vzajemna.si/assets/Uploads/Revidirano-letno-porocilo-2016-koncno.pdf

1 maj 2017 ... zavarovanja, paket za dve osebi v Termah Čatež ali Termah Snovik). ... Večji tržno-komunikacijski akciji sta bili Tujina in akcija Mladi z več ...

letno poročilo za leto 2016 - Posavski muzej Brežice

https://www.pmb.si/images/mojeSlike/files/3_1_Vsebinsko_LETNO_PORO%C4%8CILO_ZA_LETO_2016.pdf

15 feb 2017 ... Majce – 7, Kopitarna Sevnica – 20, Ljubo Motore – 48, Franc Černelič – 2, Miloš ... Ob razstavi je izšel katalog, znanstvena monografija s tremi ...

letno poročilo za leto 2016 - Splošna bolnišnica Ptuj

http://www.sb-ptuj.si/uploads/bolnica/public/document/275-letno_poroilo_2016_sl.pdf

Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, ... ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO IATROS. 120 €. APOLLONIA ...

Letno poročilo Dežele kozolcev za leto 2016 - Občina Šentrupert

https://www.sentrupert.si/files/other/news/209/9680811_b_Poslovno_porocilo_Dezela_kozolcev_2016.pdf

20 mar 2017 ... Dežela kozolcev Šentrupert d.o.o. | Branka Brcar 1 ... 2.1 Projekti realizirani v Deželi kozolcev d.o.o. in v Zavodu Dežela kozolcev v letu 2016: .

5. Letno poročilo Komunale Ribnica za leto 2016 - Občina Sodražica

https://www.sodrazica.si/wp-content/uploads/2017/02/Letno-poro%C4%8Dilo-Komunala-Ribnica-za-2016.pdf

1 feb 2017 ... Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno dejavnost obveznih ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi.

letno poročilo za leto 2016 - Spletišče OŠ Primoža Trubarja Laško

http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/files/2017/06/LetnoPorocilo2016_mj.pdf

Letno poročilo OŠ Primoža Trubarja Laško za leto 2016. Stran 1. Ravnatelj: Marko Sajko. Laško, februar 2017. OSNOVNA ŠOLA. PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO.

Letno poročilo Varuha za leto 2016 - Varuh človekovih pravic

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/Porocilo_VCP_2016_koncno_za_www.pdf

1 UVOD VARUHINJE IN PREDSTAVITEV DELA VARUHA V LETU 2016. 9 ... ali dobavnice, na katerih so vidni dobavitelj, izdelki, cene, količine za nakup ... izboljšave (novembra 2016 je bila v ZPKZ Dob pri Mirni nameščena dvižna ploščad, ki ... Ves ta čas so bili po sporočilu MNZ zaseženi predmeti zaklenjeni v omari v.