Ljubomir Mudreša - Montenegrina

sam volio, śećao se Toni u zori koja se polako uvlačila ... otac ili. Jelena...Kako je vrijeme odmicalo u moj svijet polako ... zbog čega je moj otac osuđen, bez suda i presude i zašto je na ... sam kuda je odlazio, ali nijesm bila sigurna da je otišao.

Ljubomir Mudreša - Montenegrina - Sorodni dokumenti

Ljubomir Mudreša - Montenegrina

http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2019/10/Barba.pdf

sam volio, śećao se Toni u zori koja se polako uvlačila ... otac ili. Jelena...Kako je vrijeme odmicalo u moj svijet polako ... zbog čega je moj otac osuđen, bez suda i presude i zašto je na ... sam kuda je odlazio, ali nijesm bila sigurna da je otišao.

Osnove elektrotehnike II, udžbenik - Ljubomir Malešević

https://www.oss.unist.hr/sites/default/files/file_attach/Osnove%20elektrotehnike%20II,%20ud%C5%BEbenik%20-%20Ljubomir%20Male%C5%A1evi%C4%87.pdf

PREDGOVOR. Osnove elektrotehnike II nastavni je materijal za istoimeni kolegij koji pokriva područje izmjeničnih struja. Izrađen je za studente stručnog studija ...

Osnove elektrotehnike II, zbirka - Ljubomir Malešević

https://www.oss.unist.hr/sites/default/files/file_attach/Osnove%20elektrotehnike%20II,%20zbirka%20-%20Ljubomir%20Male%C5%A1evi%C4%87.pdf

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II – Zbirka pitanja i zadataka s kolokvija. 10. ➇ Na slici je prikazano simetrično trofazno trošilo i pripadni fazorski dijagram napona.

Neprilagođen - Montenegrina

http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2012/07/neprilagodjenFRAGMENTI-za-Montenegrinu.pdf

Ženo! ...................................................................................... 40. Je li ovo ljubav . ... Zabranjena ljubav. ... Ako je ljubav što daješ drugima,. U oku tvome sunce se rađa!

darko đurović - Montenegrina.net

http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2011/07/Darko-Djurovic-katalog-draft.pdf

„Halo bing, kako brat?“, Umjetnička galerija BIH Sarajevo. 2005. Proljećno međunarodno bijenale umjetnosti minijature, Centar za kulturu Nikšić. 2006.

nijema pjesma - Montenegrina

http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2014/08/Rade-Jolic-NIJEMA-PJESMA.pdf

Dolje su samo kosti i kamenje. Što sam bliži ... Ubrah klas pšenice. Na koji. Kao neko dijete. Nanizah. Svaki pokret. Osmjeh. Svaki glas koji ... Svuda po tijelu tražio žar mjesta. I dok si bila ... A male samo da vide vulkansko grotlo. Velike šake.

Priče o bruhu i oko njega - Montenegrina.net

http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2019/07/Pri%C4%8De-o-bruhu-i-oko-njega.pdf

kaže: „Pazi posao, jebeš zdravlje“. ... Zdravo Novice. ... moglo kako da se za to ne zna, pa reče upornom udvaraču: Možeš da jebeš, ali da nikom ne pričaš. “Koji.

Slavka Daković HAIKU MOZAIK - Montenegrina.net

http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2018/10/Slavka-Dakovic-Haiku-mozaik.pdf

Bijeli oblaci! To jato golubova leti ka nebu. *. Iz bare kreket uspavljuje lokvanje, a nigdje princa. *. Zrikavca zrika uzbudi moja čula - probudi čežnju.

Pjesme dalmatske iz Boke Ludvika Kube - Montenegrina.net

http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2017/12/pjesme_dalmatske_2015.pdf

... odgovor na pitanje koje najjednostavnije glasi otprilike ovako: da li je ova Sundečićeva ljubav ... rastavljenih akorda (trozvuka i četverozvuka), često mogu biti posve nalik dalmatinskima i teško je, ... vjeruj sama nećeš spat'. Ljubav san će ...

Vladimir Kuljača GIANNI, U RATNOME DUBROVNIKU - Montenegrina

http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2014/11/GIANNI-U-RATNOME-DUBROVNIKU.pdf

krene...dok palme njišu grane i cila varoš spi...“. ( Knez, šareno obučen – dio tradicionalne odore i jugouniforme. Vikne sa trerase. Sponza:“ NEKA UĐU“!

Vidak Čukić - Vido BRENCE PJESME - Montenegrina

http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2014/01/Knjiga-Brence.pdf

Zemljo moja pod suncem i mirom, ispaćena si teškim ratnim ... što crvene suze roniš. Ne kloni za to brdo, ... lica anđeo se javi, jedna me ruža zagrebla po oku, ...

Pjesme dalmatske iz Boke Ludvika Kube - Montenegrina

http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2017/12/pjesme_dalmatske_2015.pdf

... odgovor na pitanje koje najjednostavnije glasi otprilike ovako: da li je ova Sundečićeva ljubav ... rastavljenih akorda (trozvuka i četverozvuka), često mogu biti posve nalik dalmatinskima i teško je, ... vjeruj sama nećeš spat'. Ljubav san će ...