Jasmina Šuler Galos Miselna izhodišča za razvoj jugoslovanske ...

V prispevku je podrobneje predstavljen unitarizem, ki je razumljen kot ena od zgodo- vinskih realizacij dolgoročne mentalne strukture, oprte na prepričanju, ...

Jasmina Šuler Galos Miselna izhodišča za razvoj jugoslovanske ... - Sorodni dokumenti

Jasmina Šuler Galos Miselna izhodišča za razvoj jugoslovanske ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-38_Suler-Galos.pdf

V prispevku je podrobneje predstavljen unitarizem, ki je razumljen kot ena od zgodo- vinskih realizacij dolgoročne mentalne strukture, oprte na prepričanju, ...

T. št. Avtor Naslov 1 Šuler, Rok Spoznajmo PowerPoint 2013 2 Šuler ...

http://www.zal.sik.si/wp-content/uploads/2013/12/mk-za-nov-2013.pdf

Geda, Fabio. V morju so krokodili : resnična zgodba Enajatolaha Akbarija ... Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? 10 ... In v gorah odzvanja.

Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za ... - Krajinska politika

http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2019/03/IKP_Tematska-delavnica-1_zapisnik.pdf

Zlatko Krasnič. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Doris Dobnikar. Turizem Ljubljana. Ines Lupše. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, ...

JUGOSLOVANSKE ŽELEZNICE

https://www.segnalifs.it/sfi/public/PROMETNI_PRAVILNIK_JZ.pdf

Ta slovenska izdaja Prometnega pravilnika je prevod srbskohrvatske izdaje, ki je (izšla v Beogradu ... c) delovna mesta v izvršilni službi v upravi ZTO in SJŽ, na katerih se opravljajo ... vozna pot za vlak popolnoma prosta in da ni nobenega.

Glasilo »Jugoslovanske gasilske sve^e Ljubljana - dLib

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-SMXNQW6I/f3aadb72-eb08-423b-9d6f-a4258931e070/PDF

Gasilske koračnice za rogove bo preskrbelo zvezno vodstvo. 5. Za dajatve ... spodaj 3 može in na vsakem delu (to je na koncu) po enorm moža. Le v skraini sili ...

Napad Jugoslovanske ljudske armade na letališče Brnik - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/grcar-jure.pdf

Pri preučevanju napada JLA na letališče Brnik sem si zastavil naslednje cilje: ... Avtocestni odsek Vrhnika – Postojna je bil prvi avtocestni odsek v Republiki ...

Jasmina Cibic

http://jasminacibic.org/wp-content/uploads/2014/09/Cibic_AIRPORT-PROJECTS.pdf

letališče v zgoraj omenjenih projektih), želim, da so lokacije abstrahirane, očiščene detajlov ... were waiting for the last flight of the day to Istanbul. The software.

curriculum vitae – cv - Jasmina Hlača sp

https://www.gradbenica.si/Dokumenti/CV-SLO-Jasmina-Hlaca.pdf

Strokovni izpit na področju zaposlovanja in zavarovanja za ... IZS. • Strokovni izpit za odgovornega vodjo del in odgovornega nadzornika gradbene stroke ( G- ...

3 TEDI 6 jasmina-Moda i supkultura - TTF

http://www.ttf.unizg.hr/tedi/pdf/TEDI-7-7-04.pdf

Do novembra 1951. godine Edwardianski stil je došao u tvornice Engleskih krojačkih trgovina kao novi trend. Do 1952. godine u londonskom East End-u ovaj ...

Jasmina Strekelj ZGODOVINSKI SPOMIN IN SLOVENSKI ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Strekelj-Jasmina.PDF

K temu je gotovo pripomoglo uničevalno taborišče Rižarna pri Sv. Soboti v Trstu: »Tržaška Rižarna je bila obrtna delavnica v primerjavi s pravimi tovarnami ...

Jasmina CibiC presents a speCial performanCe: “We've knoWn all ...

http://slovenianpavilion.net/images/press/Performance-ENG-Press-release.pdf

1 Jun 2013 ... Two of Slovenia's leading actor/dance performers, Primož Bezjak and Gregor Luštek, ... E: [email protected], [email protected]

Zaključna projektna naloga Marinič Jasmina - Fakulteta za ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Marinic_Jasmina_20181008.pdf

8 okt 2018 ... Izračun obresti in formule za izračun . ... pri NKBM na dan 13. 6. ... pogodbe pridobi izračun stanja kredita v obliki amortizacijskega načrta, ...

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo jasmina ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/gustin1354.pdf

Rodnost, smrtnost in naravni prirastek. V preteklosti je v Indiji prevladovala visoka smrtnost zaradi lakote in epidemij nalezljivih bolezni. Leta 1947 je država ...

Jasmina Hauptman Igre lakote v krasnem novem svetu - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_hauptman-jasmina.pdf

Jasmina Hauptman. Igre lakote v ... Jasmina Hauptman. Mentor: red. ... prosti trg, konkurenca in svobodna trgovina – so povzročile, da politika ne daje prednosti.

jasmina rojc slikarska razstava »waves - Občina Šenčur

https://www.sencur.si/files/other/news/126/193457JASMINA%20ROJC%20WAVES%20ZLO%C5%BDENKA.pdf

Junij 2011, Galerija graščina Duplje. April 2013, Galerija Rika ... Slikarskega ex-tempora Duplje, september 2010. 3. nagrada Women Artists Bienale, White ...

urbani razvoj mest časov do so bani razvoj mesta ptuj od ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67581722.pdf

Ptuj in njegov prostorski razvoj smo analizirali skozi različne kriterije in dobljene rezultate primerjali z ... memorialna dediščina (staro pokopališče, zapori,…).

Razvoj obrti in podjetniπtva je kljuËnega pomena za celostni razvoj ...

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/razpisi/JANJA/VESNA_RAZPISI/Kamniki_oban_t.21_2010.pdf

2 dec 2010 ... lastniki podjetja, poveljnik Civil- ne zaπËite obËine Kamnik, Ëastni. Ëlani PIGD Svilanit, ustanovni po- budnik PIGD Svilanit Alojz Konda.

Izhodišča NPZ v osnovni šoli - Ric

https://www.ric.si/mma/izhodi%C5%A1%C4%8Da%20npz%20v%20o%C5%A1/2006070611531042/

Preverjanje znanja z NPZ mora biti nepristransko do vseh učencev. Vsebine ... iskanje pravilne rešitve mora biti odvisno le od za vse enako dostopnega znanja.

Razvoj nanotehnologije Razvoj masterbatchev ... - Cinkarna Celje

https://www.cinkarna.si/si/files/default/publikacije_si/cinkarnar/cinkarnar_309_2.pdf

20 jun 2009 ... Cinkarna Celje, d. d.,. Kidričeva 26, ... še za en mandat. Na 12. redni seji skupščine Cinkarne Celje, d. d.,. 18. 5. ... Katalog in cenik proizvodov.

Kognitivni razvoj, razvoj govora in komunikacije-1.pptx

http://www.downov-sindrom.si/prenosi/kodric-Kognitivni-razvoj-razvoj-govora-in-komunikacije-1.pdf

Socialni nasmeh (6. teden) očesni stik: recipročnost ... (samoglasniški glasovi) – sporočanje ... Težko vzpostavijo očesni stik, s katerim pritegnejo pozornost.

izhodišča za reformo trga dela - ZDS

https://www.zds.si/home/getfile?f=eb6d5c97410eb5a893f4f54e4f945d13

12 jul 2012 ... ZDS nasprotuje uvedbi odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja za ... izogib nejasnostim, to možnost tudi izrecno uredi v novem zakonu. ... delavcu določeno obdobje po zaposlitvi ne pripada odpravnina ob upokojitvi.

ZDRAVLJENJE ANAFILAKSIJE – STROKOVNA IZHODIŠČA

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/1617/1192

Klinična slika je pestra. Najbolj uporabna je razdelitev po vo- dilnem simptomu in teži, ki jo je predlagal Mueller za klasifi- kacijo reakcij po piku žuželk (razpr. 1).

teoretična izhodišča - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/tasev694.pdf

Prva izmed ekonomskih doktrin je bil merkantilizem. Uveljavil se je v času prehoda fevdalizma v zgodnje oblike industrijske družbe oziroma kapitalizma in je bil ...

razvoj destinacije i razvoj suradnje - Volonturizam

https://www.volonturizam.info/images/doc/Razvoj_destinacije_suradnje--TEA.pdf

Velika je mogućnost supstitucije jedne turističke destinacije s drugom turističkom destinacijom. 3. Većina aktivnosti vezanih za putovanja i turizam odvija se ...

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN ZA ...

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2019/02/008-OPPN_BO_18-obvoznica_IZHODISCA.pdf

Skozi naselji Vnanje Gorice in Notranje Gorice v občini Brezovica pri Ljubljani poteka državna regionalna cesta R3-742/4806 Podpeč – Brezovica. Cesta je ...

Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov pa ... - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Izhodisca2016_Visjesolska_cistopis.pdf

identitete z reševanjem praktičnih problemov navezuje na študij. 1. Višješolski študijski programi se pripravljajo na podlagi enega ali več poklicnih standardov.

izhodišča za pripravo - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=37182

Lega območja OPPN v širšem prostoru (vir: https://gis.iobcina.si/maribor). Predmetno območje predstavlja nepozidana površina, ki leži na Pobrežju vzhodno od ...

izhodišča za reformo sistema pokojninskega in invalidskega ...

http://www.poklicnapokojnina.si/kolektiva_dl/izhodisca%20za%20zpiz%201.pdf

22 jul 1996 ... 63/95) in po zakonu o vojnih veteranih, (Uradni list RS, št.63/95), ki ... spremembe valorizacije plač za izračun pokojninske osnove7 in spremembe načina ... pokojnine in dokupa pokojninske dobe ter ob novem sistemu sprotnega ... so v starem sistemu dopolnili določeno zavarovalno dobo in (ali) določeno.

Izhodišča za reformo kazenskega postopka v RS – 2. del Slovenija ...

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-30.pdf

Poštnina plačana pri pošti. 1102 Ljubljana ... v RS (2. del). Dr. Ciril Ribičič: Slovenija pred ESČP v Strasbourgu (1. del) ... menjalni tečaj se uporablja število s 6.

7.2.5 Snežni plazovi 7.2.5.1 Uvod in izhodišča za preventivo

https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/VU-7.2.5_sne%C5%BEni%20plazovi.pdf

7.2.5.2 Kako prelisičiti “zmaja z rahlim spancem” – praktični nasveti in napotki ... to znamenje, da se bo bolje vrniti oziroma ubrati drugo pot. ... uporabijo ustrezno regionalno raven za presejalni test oziroma kot seznam za pre- verjanje.

Izhodišča za varstvo narave na Ljubljanskem barju

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/izhodisca_gabrovsek_jogan%5B1%5D.pdf

travniški postavnež barjanski okarček močvirski cekinček strašničin mravljiščar. Page 11. priba rjavi srakoper repaljščica poljski škrjanec. Page 12. veliki škurh.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN 16 BARAGOVO SEMENIŠČE IN ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Izhodisca-OPPN-16-BS-in-GR.pdf

BARAGOVO SEMENIŠČE IN. OPPN GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE. Naročnik prostorskega akta: Gospodarsko razstavišče, družba za organizacijo domačih ...

teoretična in terminološka izhodišča izseljenstva ter poznavanje ...

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/dela.41.9.165-181/2640/

smo želeli ugotoviti tudi, ali anketiranci poznajo razlike med termini izseljenec, zdomec in zamejec, smo v empiričnem delu pregledali zapisane definicije vseh ...

Pobuda in izhodišča za pripravo OPPN - Občina Zreče

https://www.zrece.si/Files/TextContent/12/1562672826653_19086-00_OPPN%20Vrtec%20Zre%C4%8De%20pobuda%20in%20izhodi%C5%A1%C4%8Da_2019_7_9_korekcija%20meje.pdf

9 jul 2019 ... Pobuda in izhodišča za pripravo OPPN Vrtec Zreče. SP. Št. projekta: 19086-00. Stran 2. DELOVNA SKUPINA IZDELOVALCA: Damjana Pirc ...

izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev oppn spremembe in ...

https://www.ljubljana.si/assets/OUP-Akti/PA-V-PRIPRAVI/OPPN-SO12-Siska-3SPR-IZHODISCA.pdf

Slika 2: Ortofoto posnetek z mejo območja OPPN (vir: Urbinfo). II. ... območja P1, novi (samostojni) priključki na javno infrastrukturo zanjo niso predvideni.

pojmovna izhodišča - Institute for Local Self-Government Maribor

http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/download/46/41/167-1

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. 342.511. USTAVNI položaj predsednika republike / urednik Igor Kaučič. - Maribor : Inštitut za lokalno samoupravo ...