V skladu z Odlokom o socialnih in drugih ... - Občina Dobrepolje

CENTER ZA SOCIALNO DELO GROSUPLJE. Adamičeva cesta 51, 1290 GROSUPLJE. Tel. ... Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči (ustrezno obkroži):.

V skladu z Odlokom o socialnih in drugih ... - Občina Dobrepolje - Sorodni dokumenti

V skladu z Odlokom o socialnih in drugih ... - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Datoteke/Obcine_obrazci/1535/Enkratna%20ob%C4%8Dinska%20denarna%20pomo%C4%8D.pdf

CENTER ZA SOCIALNO DELO GROSUPLJE. Adamičeva cesta 51, 1290 GROSUPLJE. Tel. ... Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči (ustrezno obkroži):.

poslovno poročilo 2018 jviz oš dobrepolje - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/180524POSLOVNO%20PORO%C4%8CILO%202018%20JVIZ%20O%C5%A0%20DOBREPOLJE.pdf

28 feb 2019 ... Od leta 1995 so v sklopu JVIZ OŠ Dobrepolje: matična šola na Vidmu, PŠ Struge, PŠ. Ponikve, PŠ Kompolje in Vrtec Ringaraja z DE Ciciban ...

lokalni energetski koncept ob č ine dobrepolje ... - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/57073_6984Lokalni%20energetski%20koncept%20ob%C4%8Dine%20Dobrepolje.pdf

7 sep 2008 ... Stolarna Dobrepolje d.o.o.. Podgorica 21 Videm-Dobrepolje. ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana. Predstruge 29 Videm-Dobrepolje.

jviz osnovna šola dobrepolje p - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/121911LETNO%20PORO%C4%8CILO%202017%20JVIZ%20O%C5%A0%20DOBREPOLJE.pdf

31 mar 2018 ... Od leta 1995 so v sklopu JVIZ OŠ Dobrepolje: matična šola na Vidmu, PŠ Struge, PŠ. Ponikve, PŠ Kompolje in Vrtec Ringaraja z DE Ciciban ...

Informativno glasilo občine Dobrepolje - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/86046/Nas_kraj_05_2017_SPLET-3.pdf

20 jun 2017 ... vstvenega doma Grosuplje imenuje Ano Krajnc iz Kompolj. Občina Dobrepolje ... tve z gradbenimi stroji Spreitzer, Picerija. Arkada ... v Piceriji Sonček na Kolodvorski cesti 2 v Grosuplju, do vključno 1. junija 2017 do 12. ure.

Dobrodelni koncert za Dobrepolje je uspel - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41975/Na%C5%A1%20kraj%2011-2010.pdf

Mojca Lombardo. Ladoslav lipič. Mag. Franc Hočevar. Magdalena Gradišar. Marjan Dušan Hočevar. Domači Vinkota Erčulja. Nada Mohar. Franc Marolt.

Poplave v občini Dobrepolje - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41967/Na%C5%A1%20kraj%209-2010.pdf

Stanje je žalostno, a v naših srcih sije sonček sreče, poguma in ... Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča občane občine Dobrepolje, da bo v jesenskem ...

ŽUPAN Z Odlokom o Knjižnici Domžale (Uradni ... - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/135129Gradivo_knjiznica.pdf

3 okt 2017 ... Odlok vsebuje določbe o organih knjižnice, ki upravljajo in vodijo njeno ... Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 ...

dobrepolje (12 mb) - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/57103_8338DOBREPOLJE.pdf

V osrednjem delu Dobrepoljske doline leži vas Videm, ... Ponikvam, skozi vas pa danes pelje poleg ... Hočevje je obcestna vas s prometno povezavo proti. Krki.

1. VN Dobrepolje in - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41945/Na%C5%A1%20kraj%203-2010.pdf

UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE, Nevenka Gorec, načelnica. V sredo ... Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča občane občine ... MZG GROSUPLJE. 2. 1.

OBČINA DOBREPOLJE Videm 35, 61312 Videm-Dobrepolje tel ...

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/7234111.2.%20OBRAZLOZITEV%20-ZD%20GROSUPLJE.pdf

18 apr 2017 ... Ocena stanja. Zdravstveni dom Grosuplje je dne 5.4.2017 poslal obvestilo o poteku mandatov članov sveta zavoda ZD Grosuplje. Zato je ...

Iz vsebine: - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41994/Na%C5%A1%20kraj%20%203-2007.pdf

Župan in občinska uprava Občine Dobrepolje. Foto: Franci Novak ... ga sveta Občine Dobrepolje je predlagan ... tudi Dobrepolje in Ivančna Gorica, Pekar-.

ZVKDS_Dopis - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/77841ZVKDS_Dopis.pdf

uprave RS na dan 9.11.2016: Župnija Videm Dobrepolje, Videm 33, 1312 Videm. Dobrepolje. Po objavljeni spremembi Odloka v Uradnem listu, bo ZVKDS, OE ...

Untitled - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/115106seznanitev%20z%20ekonomskim%20%20elaboratom.pdf

8 jan 2018 ... Predstavniki IS Projekt, d.o.o. in JKP Grosuplje, d.o.o.. PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme: Sklep o seznanitvi z ...

Izjava_ZD_Grosuplje - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/227034Izjava_ZD_Grosuplje.pdf

Videm 35. 1312 Videm Dobrepolje. Vrednost: ZADEVA: Izjava. Zdravstveni dom Grosuplje daje naslednjo izjavo: Zdravstveni dom Grosuplje v obsegu mreže ...

Poletni živ-žav - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/42043/Na%C5%A1%20kraj%2008%202010.pdf

15 sep 2010 ... sta Zdenska vas-Ivančna Gorica. Pred- ... ni center je sestavljen iz subjektov, ki so člani konzorcija, podjetij, ki ... Ivančne Gorice, Stične, Velike Loke in Gro- ... ali mobi 041-722-430) ali mene (7807-380 ali mobi 031-291-231).

Zapisnik - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/51640_8491Zapisnik.pdf

6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje – 1. in 2. obravnava.

Čestitamo! - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/46837/Naskraj_09_2016_SPLET.pdf

7 okt 2016 ... Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. za občino Do- brepolje in. - Komunala Novo mesto d. o. o. za občine Dolenjske Toplice,.

kamelija - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41994/Na%C5%A1%20kraj%20%203-2007.pdf

G. Franc Skalja kot strokovni delavec na po- dročju zaščite in reševanja nudi strokovno po- moč občinam Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna. Gorica in Velike Lašče ...

dopis zd grosuplje - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/136386dopis%20zd%20grosuplje.pdf

2 jul 2018 ... Razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/2018 dne 15.

Tina Gačnik - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41970/Na%C5%A1%20kraj%2010-2009.pdf

15 okt 2009 ... spremljevalec bo izbral likovna dela, ki se bodo udeležila ... Strokovni spremljevalec mag. Brane Škerja- ... Dioniza s bakhantkami in skupina ...

srečno 2019! - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/166613/Nas_kraj_12_2018%20SPLET.pdf

v svoj urnik sveto mašo za občino in za ... CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA DOLINA. Odpiralni čas ... Delovni čas pomembnih služb, ustanov.

Predvolilna priloga - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/139213/Nas%20kraj_05_2018_SPLET.pdf

30 maj 2018 ... Obi- lo potrpljenja na tem mestu želim tudi pedagoškemu kadru in staršem. Prvi bodo svoje ... to pogrešala hišo in podstrešne sobice, ki so bile kakor njen ... nadstreški. • stopnice. • protipožarna vrata. • in drugi kovinski izdelki.

Odločba Geodetska - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/72523Odlo%C4%8Dba%20Geodetska.pdf

Območna geodetska uprava Ljubljana. Geodetska pisarna Grosuplje. OBČINA DOBREPOLJE. Prejeto: 2.1 -03- 2017. T: 01.786 61 00. 5 [email protected]

3.12.2013 Naročnik v skladu z 81. členom Zakona ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=14576

Ključavničarska dela - šola, postavka 28 spremeni, tako da se glasi: Dobava in montaža osebnega dvigala za 8 oseb, (npr. Schindler 3300), komplet z montažo ...

Scena zopet na sceni - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/42004/Na%C5%A1%20kraj%201-2005.pdf

Poroka je bila v nedeljo do- poldan v farni cerkvi. Prosili so me za kuharja na ženitveni svatbi. ... Zahvale, oglasi. VAM NUDIMO: - izdelavo "urbanističnega dela" ...

foto Jernej Stare - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41916/Na%C5%A1%20kraj%206-2014.pdf

Hranilnica LON, Grosuplje. Spominska plošča JERNEJU PEČNIKU, ki odslej krasi pročelje vaškega doma, in mini raz- stava fotografij arheoloških najdb, ki jih je ...

Vesele velikonočne praznike! - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/133275/Nas%20kraj_03_2018_SPLET.pdf

16 apr 2018 ... TOREK: 13.30–19.30 – dr. Katarina Žirovnik Kuster. TOREK: 17.00–20.30 – dr. Ladislav Golouh. ČETRTEK: 17.00–20.30 – dr. Ladislav Golouh.

Alojz Erčulj— dobitnik - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/42005/Na%C5%A1%20kraj%202-2005.pdf

Ena sama bolha v svo- jem življenjskem obdobju izle- ... Bolha s pikom izloči v gosti- telja hkrati tudi slino, ... Strelstvo — Memorialni turnir 2005. Matej Ahačevčič.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41940/Na%C5%A1%20kraj%202-2008.pdf

Stolarna Dobrepolje d.o.o.,. Podgorica 21,. 1312 Videm Dobrepolje s pripisom ZAPOSLITEV. Iz dobrepoljske ambulante. 23 februar 2008 lo napeto vzdušje ...

Nas kraj 10-2003.indd - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/42026/Na%C5%A1%20kraj%2010-2003.pdf

2 nov 2003 ... roma begu, naj to sporočijo na Policijsko postajo Grosuplje ali na telefon št. 113. ... Nikoli nikogar ne oropaj upanja. Morda je to vse, kar ima.

sklep o začetku oppn - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/106503sklep%20o%20za%C4%8Detku%20oppn.pdf

1 dec 2017 ... prostorskega načrta za razširitev kmetijskega gospodarstva Kastelic v ... Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje ...

Številne prireditve v septembru - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41966/Na%C5%A1%20kraj%209-2009.pdf

15 okt 2009 ... Letos smo se star- ši otrok v vrtcu morali soočiti z veli- kimi spremembami. ... Malce še premešamo in postrežemo. Nutelina torta. Sestavine:.

čistilna naprava bruhanja vas - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/720772.%20IP_K%C4%8CN_Bruhanja_vkon%C4%8D317.pdf

NAZIV: RC KOČEVJE RIBNICA d.o.o.. POSLOVNI NASLOV: TRATA XIV 6A, 1330 KOČEVJE ... hribih prijetno zimsko vreme. Največ padavin je v oktobru in ...

Volitve predsednika republike 2007 - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41986/Na%C5%A1%20kraj%209-2007.pdf

21 okt 2007 ... Lojze Peterle je obiskal našo občino dan pred uradno volilno kampanjo, torej v četrtek, 27. 9. 2007. Vzel si je čas za spro- stitev, da si nabere ...

Prispevke za naslednjo številko sprejemamo ... - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41948/Na%C5%A1%20kraj%204-2009.pdf

rešitev. Nobena številka se torej v vrstici, stolpcu ali malem kvadratu ne sme pojaviti dvakrat. Pa veliko sreče pri reševanju! Išlerji. Sestavine. Piškoti: 250 g masla.