tveganja in zavarovanja v turizmu - Univerza v Ljubljani

Zavarovalnica in organizator potovanja oziroma turistična agencija v okviru ... Fiat Tipo 1,9 SX TD, 5 vrat, 66 kW, letnik 1992; prvo zavarovanje (bonus 0%;.

tveganja in zavarovanja v turizmu - Univerza v Ljubljani - Sorodni dokumenti

tveganja in zavarovanja v turizmu - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kruljc623.pdf

Zavarovalnica in organizator potovanja oziroma turistična agencija v okviru ... Fiat Tipo 1,9 SX TD, 5 vrat, 66 kW, letnik 1992; prvo zavarovanje (bonus 0%;.

bančna garancija kot inštrument zavarovanja - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/zuzek2636.pdf

2 dec 2006 ... Vsaka bančna garancija ima značilnost, in sicer: - nepreklicnost: banka ne more odstopiti od dane garancije pred potekom roka brez soglasja ...

analiza zavarovanja zlorab plačilnih kartic - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/cerv2116-B.pdf

brezgotovinski prenos sredstev oziroma dvig gotovine (Plačilni instrumenti, 2016). ... Frank McNamara predstavil z manjšo kartonasto kartico – Diners Club Card ...

tečajna tveganja in vstop slovenije v emu - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kovac2334.pdf

Razlika med obrestnima merama obeh valut je lahko pozitivna ali negativna. Terminski tečaj je zato lahko višji od promptnega, če je razlika med obrestnima ...

Spremembe v sistemu zdravstvenega zavarovanja - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/gaspersic-nina.pdf

3.3 Vključenost prebivalstva v zdravstveno zavarovanje . ... Tajnikar in drugi (2016) vidijo vzrok teh težav predvsem v ... Dodatno zdravstveno zavarovanje nastopa v vlogi hitrejšega dostopa do zdravstvenih ... Vojni veterani so druga zgodba.

kmetijska zavarovanja v sloveniji - Digitalna knjižnica BF - Univerza ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zootehnika/vs_parkelj_marjan.pdf

23 avg 2016 ... AS d.d., Zavarovalnica Tilia d.d. ter Agro Zavarovalnica, ki je podružnica avstrijske zavarovalnice Die Österreichische Hagelversicherung VVaG ...

analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk (haccp sistem) - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/polak2672.pdf

so potrebe glede na napor pri delu (Starman-Kraker, 1999, str. 32). Pomen ... organski odpadki, kuhinjski odpadki, odpadna jedilna olja in neorganski odpadki.

Častni doktorji Univerze v Ljubljani - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/univerza_katalog2011_castni_doktorji_17112011_web/2013061215452051/pubPdf/

Eco, ameriški jezikoslovec, filozof in družbeni kritik Noam Chomsky, francoski pravnik in veliki zagovornik človekovih pravic Robert Badinter in drugi. Z razstavo ...

Koncerti popularne glasbe v Ljubljani - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lahajnar-Alenka.PDF

v kulturološkem žargonu, s stadionom Stožice pa tako ali tako ni bilo sreče. ... prireditve zaračunavajo po 800.000 SIT, Gallusova dvorana Cankarjevega doma je najdražja, za najem na ... strani pa lahko vedenje na popkoncertu v mnogočem spominja na klasični ritual (npr. sedežni red v dvorani, onemogočen je ples ipd.).

Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/tutorski20prirocnik/2013070111054815/

Če študent izpolnjuje pogoje za sprejem v študentski dom, a bi raje bival pri ... Topniška. Topniška 33. 01 437 72 07. AK. Vilharjeva 13. 01 232 21 74. Ilirska.

4. Seja Senata Univerze v Ljubljani - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/sprejemppt/2018092715201318/

1 okt 2018 ... LPP vozni redi. Aplikacija za iOS / Api on iOS: - A to B: Ljubljana. - LPPbus. Google zemljevidi / Google transit (Google maps). Contact / Kontakt ...

Knjižnični sistem Univerze v Ljubljani - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/zlozenka_kul/2019010409084897/

Teološka knjižnica Ljubljana. Teološka knjižnica Maribor. VETERINARSKA FAKULTETA, Knjižnica. ZDRAVSTVENA FAKULTETA, Knjižnica. Knjižnični sistem.

univrza v ljubljani - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22049100HorvatMiha.pdf

Miha Horvat. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 2007. Športno treniranje - badminton. Število strani: 85 Število slik: 12 Število skic: 2 Število tabel: 4 Število ...

analiza skvoša v ljubljani - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/kavas1149.pdf

Sloveniji, Športni center Squashland (v nadaljevanju Squashland) z osmimi igrišči in Športni center Konex (v ... Maribor, Šport park Krsnik. Dolnja Počehova 35 ...

Ljubljanska univerza in njeni profesorji - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/predstavitevnovihpublikacij_ul_fzprof/2013091310095279/

Igo Pehani predaval rudarsko pravo. S tem so bile predavateljsko ... Dr. Rudolf Sajovic, redni profesor za civilno procesno pravo (1935). Dr. Joso Jurkovi~, redni ...

univerza v ljubljanai - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_gosar_anja.pdf

14 avg 2009 ... vegetativno razmnoževanje/listni potaknjenci/begonija/koreninjenje/listna ploskev ... Gomoljne begonije so že stare okrasne rastline. V zemlji ...

univerza v novi gorici - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/razpis_2012_javni/2013070114564439/

10 feb 2012 ... Fakulteta za varnostne vede (UM FVV) . ... FVV IN FERI . ... spričevala ter potrjen predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o.

univerza v ljubljni - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/dakskobler4521.pdf

intervjujev z vodji DMO Smaragdna pot in slovenskih turističnih predstavništev na tujih trgih. Beneluxa, Avstrije in Italije. Rezultat predstavljajo predlagane ...

univerza v ljubljani - Univerza na Primorskem

https://www.upr.si/sl/resources/files/studij/vpis-up/novosti-in-obvestila/objava-prostih-vpisnih-mest-za-2-prijavni-rok-za-vpis-v-studijske-programe-univerze-na-primorskem-v-studijskem-letu-20152016/prosta_mesta_drugi_ro

20 avg 2015 ... Grafično oblikovanje. 0. 1. Slikarstvo – ... Multimedijske komunikacije – VS. - Nova Gorica. 13 ... Grafične in interaktivne komunikacije – UN. 3.

UNIVERZA V LJUBLJANI - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/vpis/Dokumenti%20novic/Razpis_2010_2011.pdf

senat Univerze v Ljubljani oziroma Komisija senata za dodiplomski študij 24. 11. 2009 in je ... V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso ... V visokošolski strokovni študijski program Delovna terapija se lahko vpiše:.

univerza v ljubljani - UP FVZ - Univerza na Primorskem

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2020/01/vpisna_mesta_slo_2020_2021.pdf

30. –. 30. Univerzitetni dvopredmetni študijski programi. 480. 64. 544. Anglistika. 75. –. 75. Bibliotekarstvo in informatika. 25. –. 25. Češki jezik in književnost. 15.

PRAVO U TURIZMU

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/4744/mod_folder/content/0/Pravo%20u%20turizmu_Predavanja%20nedelja%20V.pdf?forcedownload=1

Stvarno pravo u subjektivnom smislu: skup ovlašćenja određenog pravnog subjekta ... Pravo svojine, sa modalitetima (susvojina, zajednička i etažna svojina).

KARTOGRAFIJA U TURIZMU

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/kartur01ap.pdf

pravili Anaksimander,. Hekatej iz Mileta, Herodot,. Eratosten i Ptolomej služeći se observacijama i matematičkim proračunima. ▫ Anaksimander je stvorio.

digitalni marketing u turizmu - HGK

https://www.hgk.hr/documents/2-digitalni-marketing-u-turizmu57c006b130b3f.pdf

Krešimir Koružnjak. Specijalist za digitalni marketing [email protected] SEO, SEM. Google AdWords. Google Analytics. Društvene mreže.

NOVOSTI V TURIZMU: KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH ...

http://ra-rod.si/wp2017/wp-content/uploads/2018/10/VABILO_NOVOSTI-V-TURIZMU_18.10.2018-1.pdf

9 okt 2018 ... »NOVOSTI V TURIZMU: KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH. OBRATOV IN PROMOCIJSKA TAKSA«. Program delavnice: • Predstavitev nove ...

management v turizmu v prekmurju - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67548248.pdf

The region of Prekmurje is the least developed of the Slovenian regions and is ... si turisti lahko ogledajo predvsem sakralne in zgodovinske znamenitosti:.

Komuniciranje v poslovnem in kongresnem turizmu

http://www.kongres-magazine.eu/data/upload/Komuniciranje_v_poslovnem_in_kongresnem_turizmu.pdf

Poslovni in kongresni turizem. 02. REVIJA KONGRES. Revija Kongres je vodilni komunikacijski medij na podroËju poslovnega in kongresnega turizma.

Posebne uzance v gostinstvu in turizmu

https://rogaska-resort.com/wp-content/uploads/2015/02/Posebne_uzance_v_gostinstvu_in_turizmu.pdf

Posebne uzance v gostinstvu in turizmu. I. Splošne določbe. II. Skupne določbe za gostinske pogodbe. III. Pogodba o hotelskih storitvah. Sklenitev pogodbe.

Promet u turizmu - Pomorski fakultet

https://www.pfri.uniri.hr/knjiznica/documents/Prometuturizmu.pdf

|x6 5S Q H&[email protected]@ Q&C 8 Hsp 5 FfA£Q h£QEA"B @ [email protected] S @2UEVS`C 5S`5E52A"U V CED!A2C!eE6 5S`5. B9CE895 AYB95 b [email protected]&C!B H&c A25 ...

AK-OV 01/15 - E-zavarovanja

http://www.e-zavarovanja.com/wp-content/uploads/2015/10/2KASKO-Splo%C5%A1ni-pogoji-osebna_vozila.pdf

(5) Kombinacija E-steklo asistenca (E-aša): zavarovanje skladno z zavarovano nevarnostjo pod 7) tč. (1) odst. 2. člena teh pogojev krije škodo, nastalo zaradi ...

Poslovanje v turizmu - Prodnik, David_18_11_09 - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovanje_v_turizmu-Prodnik_David.pdf

počitka v Termah Olimje, ali ko odhajamo na adrenalinski izlet v Gardaland, ... glavni sezoni 2009 s posredovanjem turistične agencije Sonček TUI stal 451 €; če ...

zgodbe v slovenskem turizmu - I feel Slovenia

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/Zgodbarski_priroATnik_-_analitiATni_del_31.1_17642.pdf

69. 7.2.8 Goriška regija – Smaragdna pot ... ker si je zato neko noč najmlajša in najlepša vila na trdi, popaseni zemlji zlomila nogo, so vile z ... Kratek opis zgodbe Mit o nastanku mesta: Grška boginja Atena naj bi v sporu s. Pozejdonom prav ...

PROMOCIJA POKLICEV V GOSTINSTVU IN TURIZMU V ... - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2010/04/Promocija_poklicev_v_gostinstvu_in_turizmu_v_Evroparku.pdf

Predstavitev poklicev, Europark, d. o. o., nakupovalno središče v Mariboru. Povzetek. Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor je v okviru projekta MUNUS 2 ... tako stojnica po dogovoru ni smela samevati, ob njej so morali biti ves čas ... opazovali delovni proces in se bolj ali manj poistovetili s prikazanimi načini in ...

TURISTIČNA NALOGA OŠ COL TURIZMU POMAGA LASTNA ...

http://www.os-col.si/files/2015/11/OS_Col-nalogaBrani.imperij.pdf

tehnologije – pametnih telefonov, zraven pa še tekmujemo v orientaciji po planoti Hrušica. Sami odkrivamo preteklost ter se preizkušamo v raznih aktivnih, ...

turizmu pomaga lastna glava - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljtrzin2/projekti/kruh.pdf

3. KROMPIRJEV KRUH. Nekaj drobnih krompirjev skuhamo, olupimo, dodamo moko in pripravimo gosto kašo, ki jo dodamo osoljeni moki in vzhajanemu kvasu.

ul ffa - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/ul_ffa20092010/2013071109495254/

Prodekan za znanstveno-raziskovalno področje: dr. ... Toksikologija – Modul 1: Povezava med strukturo in toksiĉnostjo snovi dr. ... Miha MILEK, mag. farm. asist.