Pahor_porocilo 2017-2018_web.pdf - Predsednik republike

23 dec 2018 ... sprejel etiopski verski poglavar, in Narodni muzej Etiopije. ... »Junak našega mesta, general Rudolf Maister, je pred sto leti z odločno akcijo ... Delovni obisk v Švicarski konfederaciji - 38. redno zasedanje Sveta OZN za ... Predsednik republike se je udeležil dobrodelnega koncerta "Viljem Julijan" in podal.

Pahor_porocilo 2017-2018_web.pdf - Predsednik republike - Sorodni dokumenti

Pahor_porocilo 2017-2018_web.pdf - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/6686859614751496c125836a003c12f0/$FILE/Pahor_porocilo%202017-2018_web.pdf

23 dec 2018 ... sprejel etiopski verski poglavar, in Narodni muzej Etiopije. ... »Junak našega mesta, general Rudolf Maister, je pred sto leti z odločno akcijo ... Delovni obisk v Švicarski konfederaciji - 38. redno zasedanje Sveta OZN za ... Predsednik republike se je udeležil dobrodelnega koncerta "Viljem Julijan" in podal.

Untitled - Predsednik republike

http://www.predsednik.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/e692bd0a935d91d7c125809f0034cd46/$FILE/Poro%C4%8Dilo%20web%202016%20small.pdf

22 dec 2016 ... pa ga je tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Izvaja ga podjetje OnlineGym4me, mlado slovensko globalno podjetje, ...

letno poročilo - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/c3f9cb72b90b7141c12584d9003bc0cd/$FILE/Porocilo%202019_web.pdf

23 dec 2019 ... Evropski parlament je edina ustanova Evropske unije, v katerega ... predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, Islamska republika Pakistan, ... in povezalo ljudi v Sloveniji kot malokaj doslej, dobrodelna akcija pa je ...

Zapisnik 1. seje IK.pdf - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/e9bf1e453f78f99ec12584ea0058db2a/$FILE/Zapisnik%201.%20seje%20IK.pdf

9 jan 2020 ... Rajko Gerič: - z dokazilom, da ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora (v ta namen lahko podpiše pooblastilo, da ta podatek pridobi ...

Zapisnik 2 seje IK.pdf - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/e9bf1e453f78f99ec12584ea0058db2a/$FILE/Zapisnik%202%20seje%20IK.pdf

7 jan 2020 ... Ob 14:10 pristopi kandidat Rajko Gerič. Kandidat pred izvedbo razgovora predloži izpolnjen obrazec za potrdilo o nekaznovanosti, kot je bilo ...

Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana ... - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/39665f2727c16ddbc12584650046a28c/$FILE/Ustavnopravna%20izhodi%C5%A1%C4%8Da.002.pdf/Ustavnopravna%20izhodi%C5%A1%C4%8Da.pdf

Igor Kaučič, dr. Saša Zagorc in dr. Jurij Toplak.1 Med člani projektne skupine obstojijo različni pogledi na vprašanje, kateri volilni sistem bi bil najbolj ustrezen za ...

Predsednik republike pri rudarjih v jami Velik ... - Premogovnik Velenje

http://www.rlv.si/si/files/default/Rudar/2009/rudar06_09.pdf

1 jun 2009 ... Krk za inovacijo »Avtomatizacija glavnega odvoza premoga iz jame na površino«. ... Poleg tega je večji apartma v Čatežu dobil nadstrešnico in novo fasado, nad vrtno te- ... Polzela, Anica Bolha, Šoštanj, Janko Oštir, Velenje.

Predsednik komisije je vse člane uvodoma pozdravil. Predsednik je ...

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Microsoft%20Word%20-%20ZAPISNIK%20%203_seje%20komisije%20za%20gasilsko%20tehniko_februar2014.pdf

6 feb 2014 ... Delovna obleka Tip A proizvajalca Žagar Commerce d.o.o. se trenutno ne potrdi. Obrazložitev: Obleka je opremljena z zaščitnim znakom, ki je ...

Datum: 17. februar 2017 Predsednik DZ RS Dr. Milan Brglez Zadeva ...

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e00507b78acba0a2f031e944d530f4314d7f6d778fb6c0c54737e0c5523b

17 feb 2017 ... Zato je po novem letu prišlo do povečanega števila vlog za varstveni dodatek. ... Varstveni dodatek bi moral upokojencem zagotoviti samostojnost, ne pa ... od 2012 do 2016 zavrnjenih zato, ker je CSD ugotovil, da so prosilca ...

zgibanka Recept 2018_web

https://www.pzs.si/javno/Preventiva/zgibanke/zgibanka%20Recept%202018_web.pdf

zdrave prehrane ali zdravega krožnika, ki temeljita na uravnoteženem ... Dnevno moramo zaužiti vsaj tri večje obroke hrane: zajtrk, kosilo in večerjo. Po potrebi ...

Ljubljana, 11. 10. 2017 Državni svet Republike Slovenije je na 55 ...

http://www.arhiv.ds-rs.si/2012-2017/sites/default/files/dokumenti/4ds-55sklep_k_pobudi_sumenjak_-_dom_starejsih_gornja_radgona.pdf

11 okt 2017 ... Gornja Radgona, d. o. o., ki je v solasti Občine Gornja Radgona. ... Dom starejših občanov v Gornji Radgoni (v nadaljevanju: DSO-GR, d. o. o.) ...

Številka: 35402-78/2017- Datum: Agencija Republike ... - Arso

https://www.arso.gov.si/novice/datoteke/041754-Kolektor%20CGP-%C5%A1iritev%20kamnoloma%20La%C5%BEe_osnutek%20OVS.pdf

zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: širitev kamnoloma Laže - 1 ... Nosilec nameravanega posega namerava širiti kamnolom Laže-1 na 2. etapo, ...

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.)

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/ZPPI/Strategije/MMPI%202017-2030%20STRAT%20PROM%20RZV%20RH%2025-8_17.pdf

prijelazima u obje vrste prometa, uglavnom u ruralnim područjima, zatim na lokalnim i nerazvrstanim cestama na kojima vozači automobila ne poštuju prometne ...

REPUBLIKE SLOVENI& DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE ... - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/37001-38000/37039/Porocevalec_1995-06-06_21.pdf

Lastninske pravice na nepremičninah za opravljanje svoje dejavnosti ... tujcev na zemljiščih, razen lastninske pravice, ki je po drugem ... vznemirjanje preneha.

Ameriški predsednik - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/petauer-nadia.pdf

Ameriški predsednik ima v svetu izrazito močno politično vlogo. Ko se podrobneje lotimo analize ... rečemo, da je dominantni igralec na tem področju kongres. Vsaj tako so si zamislili ... Ljubljana: Karantanija. Brinkley, Alan in Davis Dyer, ur.

Za upokojence predsednik nima časa - ZDUS

http://www.zdus-zveza.si/file.php?t=zdusplus&id=97

24 okt 2016 ... upokojencev s 3.600 prostovoljci, ki se prostovoljsko aktivno udejstvujejo v programu Starejši za starejše – Starejši za višjo kakovost življenja ...

RSK Predsednik / predsednica Kontaktni podatki RSK Ulica ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/RSK/44852b23d7/Seznam-predsednikov-RSK.pdf

1000 Ljubljana [email protected] 12 RSK za dermatovenerologijo doc. dr. Nada Kecelj Leskovec. UKC Ljubljana, Dermatovenerološka klinika. Zaloška 2.

04. 11. 2016 dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS ...

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e00564e1f3aaac42c98b5f0213edb1826eb8a131357c8d7b067bf9a0bf59

4 nov 2016 ... OBJAVLJENO PISMO OD ALJOŠE DRAGAŠ NA FACEBOOKU ... Aljoša Dragaš, prvi protestnik pred zgrado MB občine jeseni 2012. P.S..

Najprej Za več reda pri ločevanju odpadkov Predsednik države v ...

http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2009/APRIL.pdf

15 apr 2009 ... 5. razreda je zmagal Gašper Černigoj. V ekipnem delu logaška ekipa, za katero so zaigrali Nina Zu- pančič, Katja Gutnik, Tom Šfiligoj, Deni ...

Francoski predsednik pri nas Neodgovorni dvomi v ... - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1983/DL_1983_12_22_51_1793.pdf

LJUBLJANA - Celovit načrt obveščanja za vso republiko je treba izdelati, sicer bo ... Rudnik, Trimo Dobova, Terme Ča ... s p r e je m n a r o č il tu d i p o telefo n -.

17. 1. 2020 Mag. Dejan Židan Predsednik Državnega zbora RS ...

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fc36d5522c9976d20362f8c54bf3997cfefaf9b1337a0adbfbb4f14b3ac882a8b

17 jan 2020 ... ... ki ga naslavljam na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. S spoštovanjem,. Tadeja Šuštar, l. r. poslanka. V prilogi ...

Ljubljana, 25. september 2019 mag. Dejan Židan predsednik ... - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/novela%20ZPIZ-dokup%20dobe,%20kmecki%20upokojenci_250919.pdf

25 sep 2019 ... Alenka Jeraj mag. Dejan Kaloh. Franci Kepa. Jožef Lenart. Suzana Lep Šimenko. Tomaž Lisec dr. Anže Logar. Žan Mahnič. Bojan Podkrajšek.

TREĆA ṤEDNICA PREDŚEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ: Poštovani ...

http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skupstine/44/552-.pdf

smo, gospodine Simoviću, dali kart blanž da budem do kraja iskren i otvoren i u tom trenutku to nije bio ovaj amandman u ovoj formi. To je takodje bitna stvar, ...

DRŽAVNI ZBOR RS mag. Dejan Židan, predsednik Šubičeva ... - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/documents/odgovori-na-posl-vpr/Furman_ukinjanje%20%C5%BEelezni%C5%A1kih%20postajali%C5%A1%C4%8D_301219.pdf

postankov vlakov na posameznih železniških postajališčih ... vprašanje glede razloga za odločitev o ukinitvi postanka vlakov št. ... novi vozni red 2019/2020.

Predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije mag. Marjan ... - NTZS

https://ntzs.si/wp-content/uploads/2013/08/BZ08_2014_WEB.pdf

3 maj 2014 ... SNTL - končnica (M,Ž) - polfinale, 3. tekma. (1-4, 2-3) - v primeru ... ke NTK Fužinar Interdiskont (Zala Veronik, Nika Veronik,. Špela Kajzer in ...

Pediatrična klinika Bohoričeva 20 Predsednik: prof. dr. David ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/RSK/Porocila-2018/Letno-porocilo-RSK-za-pediatrijo-2018.pdf

Bohoričeva 20. Predsednik: prof. dr. David Neubauer, dr. med., v.svet. Ljubljana, 7. januar 2019. POROČILO O DELU RSK ZA PEDIATRIJO ZA LETO 2018.

Predsednik obiskal Gimnazijo Jesenice - Gorenjski glas

http://www.gorenjskiglas.si/supplement/e4b4d474q2x2y2435484c4f5j5d4t29494a454v2b4v2b4i5i5c4z2a4b4y2d484o2g3q474y26434t264y234l3a3c3n2r2/Jeseniske_novice_20160311_04.pdf

11 mar 2016 ... za to potreboval še nekaj let. ... tveni klub za mlade Jesenice. ... posvetovalnico za matere in ... kjer je potekala vadba, ime- ... PESNIŠKO. IME ...

Ljubljana, 31. maj 2019 mag. Dejan Židan Predsednik Državnega ...

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Ffef092010cbd4e04561dbcec2f89d31dae39274e367eef3414ee9f6d27bc214a

31 maj 2019 ... Sedaj se nam dogaja to, da se na razpis za panelne ograje ne prijavi nihče, družbo Minis d.o.o., ki je sposobna zahtevane postavitve,.

Predsednik Državnega sveta RS obiskal naš ... - Premogovnik Velenje

http://www.rlv.si/si/files/default/Rudar/RUDAR_03_2015_edit.pdf

8 jun 2015 ... Muzej predstavlja industrijsko umetnost stran 36. Siddharta v Muzeju premogovništva Slovenije posnela videospot stran 38. Poročno pravljico ...

Predsednik Številka: 041-04-1/2019/78 Ljubljana, 5 ... - Državni svet

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/obvestilo_drzavnim_svetnicam_in_svet_p.pdf

5 dec 2019 ... Ustanovil je Rod Rožnik in sodeloval pri številnih pripravah za ustanovitev ... Rod Rožnik, od 1959 dalje je član sekretariata Zveze tabornikov ...

28. maj 2019 Mag. Dejan Židan Predsednik Državnega zbora ...

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fd89ba3de63315e3aa348decbe8787f2a6659bc452292bbe8d50c0e7d25cda0d2

28 maj 2019 ... pisno poslansko vprašanje v zvezi z etičnimi kodeksi ravnanja javnih ... 2000 je Svet Evrope sprejel Kodeks ravnanja javnih uslužbencev kot.

Predsednik državnega sveta na obisku - Gorenjski glas

http://www.gorenjskiglas.si/supplement/64d4a4t254x2x2d4v233e424a43354y2j56454v2a4a4g5j5a4j513f4d4u20374o2g3q484r25474u2c4v21593c3m2n2/Jeseniske_novice_20170407_06.pdf

7 apr 2017 ... Splošno bolnišnico Jesenice, na koncu pa gostoval na Radiu Triglav. Predsednik državnega sveta ... na občinskem svetu," je povedal župan. ... Dve selekciji U-18 in U-16 sta postali najboljši ... na zraku. Mafini s korenčkom.

Peter Misja postal predsednik TZS Prvih 30 let ... - ČASOPIS OKO

http://www.casopisoko.si/cms/controls/warehousehandler.ashx?path=%2FArhiv%2F2010%2FNovember%2FOKo_72.pdf

25 nov 2010 ... Kakšen sokovnik potrebujemo? Če korenasto zelenjavo in trdo sadje lahko sočimo ... a izdatek glejmo kot naložbo v zdravje. Polžasti sokovniki.

14. januar 2019 mag. Dejan Židan, Predsednik Državnega zbora ...

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F534e288afdddae10aa9bdb84fd4ae02cdf380ff94586cd1956b0a825d200fa45

14 jan 2019 ... kotizacijo (npr. tekmovanje iz matematičnega znanja Kengurujček, kjer šola plača 1, 5 evra na učenca). Zato se šole za to vrsto tekmovanj tudi ...

Ljubljana, 26. julij 2019 mag. Dejan Židan Predsednik Državnega ...

https://www.sns.si/wp-content/uploads/helikopterska-nujna-pomo%C4%8D.pdf

26 jul 2019 ... HNMP je izvajanje nujne medicinske pomoči (NMP) s pomočjo helikopterjev in je pomemben del sodobne obravnave bolnikov in.

BORUT SEVER NOVI PREDSEDNIK NSIOS Jože Globokar

https://www.zifs.si/wp-content/uploads/2019/01/Sporocevalec-2.pdf

22 jan 2019 ... Zbor članic Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je na seji 18. januarja 2019 za novega predsednika NSIOS soglasno ...