Ektomikoriza v gozdnih ekosistemih - Gozdarski inštitut Slovenije

Razložite, kako zraste drevo (plod, kalček, rastlina, svetenje, oprašitev, plod, ... Moški cvetovi so odprti (viseče mačice) in izločati se prične pelod rumene barve.

Ektomikoriza v gozdnih ekosistemih - Gozdarski inštitut Slovenije - Sorodni dokumenti

Ektomikoriza v gozdnih ekosistemih - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/Fenoloski_prirocnik_nov14_1.pdf

Razložite, kako zraste drevo (plod, kalček, rastlina, svetenje, oprašitev, plod, ... Moški cvetovi so odprti (viseče mačice) in izločati se prične pelod rumene barve.

Atlas gozdnih tal Slovenije - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/1_Atlas_gozdih_tal.pdf

Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 3. In Slovene, ... Horizont sestavlja preperelo kamenje in droben temno rjav pesek. Analitski podatki za ... Barva: : temno rdečkasto rjava (5YR3/4); Tekstura: glinasto ilovnata; Struktura: drobno poliedričen→ ...

0 kolofon - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/zbgl/2005/zbgl-76-3.pdf

Predstavljen je Gozdarsko-lesarski lunarni koledar za leto 2005. Ob dvomu o učinku Luninih »impulzov« na kvaliteto lesa, se iz povsem koledarskih razlogov ...

ZbGL št.84.indb - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/zbgl/2007/zbgl-84-4.pdf

Ugotovili smo, da se modra galica pri višjih koncentracijah najbolj izpira iz aksialnih ploskev, Silvanolin pa iz radialnih in tangencialnih površin. Ključne besede: ...

proizvodnja biogoriv - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/15_proizvodnja_biogoriv.pdf

biomase (trda biogoriva, bioplin ali tekoča biogoriva). • Pogonska goriva. - kmetje kot dobavitelji surovine za proizvodnjo biogoriv (oljna repica, žita, sladkorna ...

lesn a goriva - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/10_lesna_goriva_prirocnik.pdf

8.2 Sistemi prisIlnega sušenja drv in lesnih sekancev . ... Zgorevalna toplota Hs (prej zgornja kurilna vrednost – gross caloric value): označuje vso toploto, ki se ...

poplavni gozdovi - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/51_Poplavni_gozdovi_Dakskobler_et_al_celotna_2013.pdf

S. cinerea), črni in beli topol (Populus nigra, P. alba), siva in črna jelša (Alnus incana, A. glutinosa), vez (Ulmus laevis = U. effusa), veliki in ozkolistni jesen ...

Ljubljana, 2016 - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/69_MACESNOVJA_RUsEVJA_GORSKE_ZDR_2016.pdf

helenioides) in alpska mastnica (Pinguicula alpina). Alpsko ruševje je tako kot macesnovje tudi življenjski prostor gozdnih kur, predvsem ruševca (Tetrao tetrix).

Baseline review - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Foddelki%2Fgte%2FObjave%2FBaselineReview_ForBioEnergy_SLO.pdf

Our testing activities will be carried out in Primorsko-Notranjska region. ... Gozdarski inštitut Slovenije spremlja cene in kakovost lesnih peletov v Sloveniji.

Macesnovje 9.indd - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/44_Macesnovje_9_ver5nov12.pdf

5 nov 2012 ... (navadni) macesen (Larix decidua). Druge drevesne vrste v opisanih rastiščnih razmerah skoraj nimajo možnosti, da bi ga kljub njegovi.

Seminarska naloga POS - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/zbgl/2006/zbgl-80-5.pdf

Ker so tablice izdelane le za deb. stopnje od 5 do 10, smo jih z ekstrapolacijo s pomočjo regresije določene logaritemske funkcije razširili do deb. sto- pnje 16 ...

gozdarski inštitut slovenije - Varstvo gozdov

http://www.zdravgozd.si/dat/pdp/p609.pdf

(Prunus avium) in lovorikovca (Prunus laurocerassus). Vzorčenje je bilo izvedeno le v ... POTAKNJENCI - LlSTAVCI. KOM. 20,00. POTEOO. POTENTILA. KOM.

manFor noVice - Gozdarski inštitut Slovenije

http://en.gozdis.si/data/publikacije/53_ManFor_Novice_2st_splet.pdf

Slika 6: Spomladanska torilnica (Omphalodes verna) je značilnica ilirskih bukovih gozdov. Po njej se imenuje tudi asociacija dinarskih jelovo-bukovih gozdov.

drevesne in grmovne vrste - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/novice/2014/06/2.seminar_11jun14/3_Kutnar_Vochl_drev.vrste.pdf

11 jun 2014 ... GRMOVNE VRSTE dr. LADO KUTNAR ... drevesne vrste (Zavod za gozdove 2011): ... Najvišje drevo na Slovenskem. Sgermova smreka.

Osmerozobi smrekov lubadar - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/36_navodila_skodljivci.pdf

Šesterozobi smrekov lubadar - Pityogenes chalcographus. 9. Navodila za postavitev in vzdrževanje kontrolnih in kontrolno-lovnih pasti za smrekove podlubnike.

Drva in lesni sekanci - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/7_katalog_Drva_lesni_sekanci.pdf

posvetili predvsem različnim oblikam drv in sekancev. LESNA GORIVA. Drva: les, ki je razžagan in po potrebi cepljen z namenom energetske izrabe v napravah, ...

analiza vzorcev pelet - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fnovice%2F2014%2F09%2Fkakovost_pelet_slo14%2FAnaliza_pelet_SLO_proizvajalci_2014.pdf

Najstrožji pogoji veljajo za kakovostni razred A1, kamor spadajo peleti ... Če peleti ne dosežejo vseh v standardu opredeljenih ... GGP d.o.o., PE ENERLES.

Gozdarski inštitut Slovenije STANJE IN PERSPEKTIVE OSKRBE S ...

https://www.zdravgozd.si/dat/gradivo/45.pdf

lastnikom gozdov, gozdarski stroki in tudi porabnikom kostanjevega lesa. V pričujočem delu ... kolinskem in predgorskem višinskem pas. Zato kostanj najbolje ...

1/2017 lovec - GoForMura - Gozdarski inštitut Slovenije

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2015/04/Lovec-2017-01.pdf

7 apr 2015 ... Lovec izhaja praviloma vsak mesec. Ta řtevilka je izřla v 23.000 izvodih. Po zakonu o DDV je glasilo LOVEC obdavœeno po 9,5% stopnji.

NATURA 2000.indd - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/9_prirocnik_o_vrstah_natura.pdf

*[RQFT[CU OCVWTPC D gozdni postavneŀ (1052). 27 .GRVKFGC ... $QPCUC DQPCUKC gozdni jereb (A104). 58 ... zaloge (gozdni plodovi). Ō Je vsejed.

bioplinska naprava „jezera“ - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/31_D2_4_AF_Jezera_SFI_SL.pdf

Panvita EKOTEH d.o.o.. Bioplinarna Jezera. Matjaž Durič. Lendavska ul. 5, Rakičan. Jezera 49, Rakičan. SI-9000 Murska Sobota. SI-9000 Murska Sobota.

Daphne blagayana Freyer - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/zbgl/2005/zbgl-77-3.pdf

11 okt 2005 ... Izvleček. Blagajev volčin (Daphne blagayana Freyer) je ena prvih pravno zavarovanih rastlinskih vrst pri nas. Ker ima svoje habitate v gozdovih ...

bazoljubno borovje v sloveniji - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/68_BAZOLJUBNO_BOROVJE_2015.pdf

Bazoljubno borovje v Sloveniji : združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja ... vloga, saj so rastišče redkih in (ali) zavarovanih semenk. V sestojih ... navadna ciklama (Cyclamen purpurascens), črni teloh (Helleborus niger),.

Sedanjost, prihodnost in izzivi - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fnovice%2F2018%2F2%2FRaba_lesa%2FRaba_lesa_kot_energenta.pdf

2 feb 2018 ... drva (47,2 %), sledi kurilno olje (20,6 %), zemeljski plin (12,1 %) in ... Bauhaus, Obi,. Merkur,. TopDom ipd.) Gozdarska podjetja. (zadruge,.

oplojenost prostoživečih parkljarjev - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/oddelki/GEKO/Raziskovalne_naloge/Srnjad/Porocilo_LZS_oplojenost_parkljarjev_2013.pdf

Razmnoževalni potencial samic srnjadi je v prvi vrsti odvisen od ... zajamemo predvsem tiste živali, ki niso v reprodukciji, saj parjenje pri divjem prašiču ...

Market Statement 2010 - Gozdarski inštitut Slovenije

http://sl.gozdis.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Foddelki%2Fgte%2FObjave%2FMS2015_Slovenija_GTE_SLO.pdf

Letos je šel v stečaj zadnji proizvajalec bukovih vezanih furnirnih plošč, podjetje Javor Vezane ... lani pridobili veliki podjetji, ki proizvajata opažne plošče in vrata ... ki bo vplival na trg tudi naslednje leto, ter nižje cene hlodovine iglavcev.

Barja-10-po Borih-III_janko.indd - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/50_Kutnar_VISOKOBARJAN%20VEG_11nov13.pdf

za kmetijstvo in poselitev je visoko barje skoraj v celoti propadlo. Ohranili so se le manjši ostanki šotnih tal (neporezana ali delno porezana šota), ki so ohranili ...

Izzivi gozdno-lesnega sektorja - Gozdarski inštitut Slovenije

http://sl.gozdis.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fnovice%2F2016%2F03%2FIzziviGTE2016%2F1_Izzivi16_Izzivi_gozdno_lesnega_sektorja_.pdf

18 mar 2016 ... Les za cel. in plošče, iglavci ... Vezane plošče (furnirne, opažne, …) ... Podjetji Lesonit in Količevo Karton: dodana vrednost/zaposlenega: ...

kakovost pelet na slovenskem trgu - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fnovice%2F2013%2F2013_06%2F20130605_kak.pelet%2FKakovost_pelet_za_internet_final.pdf

5 jun 2013 ... peleti proizvedeni v Sloveniji (6), po en vzorec pa smo imeli iz Avstrije in Madžarske. Pri analizi kakovosti ... Mercator Tehnika,. Murska Sobota.

gozdovi plemenitih listavcev v sloveniji - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/46_GOZD_PLEM_LIST_25feb13.pdf

ne obvlada bukev, je pogosto v njihovi toplo-vlažni mikroklimi in predvsem v neustaljeni geološki podlagi. ... V drevesni plasti se pojavljajo plemeniti listavci lipa, ostrolistni in gorski javor. ... Plodovi navadnega češmina (Berberis vulgaris).

bioplinska naprava organica arnuš 1 - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/34_D2_4_AF_Arnus_SFI_SL.pdf

tjem digestorju pa je plinohram za bioplin. Bioplinsko napravo Organica Arnuš 1 je zgradilo podjetje. Keter Organica. Ta ponuja svojo tehnologijo na ključ. Biop-.

Priročnik za učenje in igro v gozdu - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/Prirocnik_za_ucenje_in_igro_v_gozdu_9_10_%281%29.pdf

Živalski krog . ... pridobijo zanimanje za živalski svet ter razvijajo domišljijo ... Kroženje vode ali vodni krog je neprestano kroženje vode med oceani, ledeniki.

Kakovostna lesna goriva za vsakogar - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/55_Kakovostna_lesna_goriva_za_vsakogar.pdf

w (kg/kg) ali W (%). V standardih serije SIST EN 14961 je to razmerje označeno z M. Kurilna vrednost lesa v odvisnosti od vsebnosti vode. Stanje lesa. Vsebnost ...

Pregled gozdnih združb Slovenije - Univerzitetna založba Univerze ...

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/430/501/758-1?inline=1

iglasti gozdovi, ki jih gradijo navadna in sibirska smreka (Picea abies, P. obovata), rdeči in sibirski bor ... dovolj za preživetje in razmnoževanje. ... polgrmički, kot so borovnica (Vaccinium myrtillus), brusnica (Vaccinium vitis-idaea) in vresa ...

BEREK Projektni obveščevalec - GoForMura - Gozdarski inštitut ...

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/12/Novicnik_GoForMura_n5_31_12_2015.pdf

večkrat stavkali skupaj z delavci lendavske žage, posebno v kriznih letih 1932 – 1933. Lokomotiva Kamenica, ki je vozila tudi po. Murski šumi (Foto: Tadej Brate) ...

borova ogorčica, bursaphelenchus xylophilus - Gozdarski inštitut ...

http://www.gozdis.si/zbgl/2003/zbgl-72-6.pdf

Ključne besede: borova ogorčica, Bursaphelenchus xylophilus, bionomija, iglavci,. Cerambycidae, Curculionidae, Scolytidae, fitosanitarno tveganje, Slovenija.