Načrt upravljanja z mestno drevnino v Tolminu (Čibej B., 2017)

Parocija (1,2,3). 2 dr. za blok na ul. Simona Kosa (3). Dosaditev na vogal Z. doma k smrekam (3). 2 drevesi ob Z. omu k reševalni (4). 1 drevo pred Gradom (1).

Načrt upravljanja z mestno drevnino v Tolminu (Čibej B., 2017) - Sorodni dokumenti

Načrt upravljanja z mestno drevnino v Tolminu (Čibej B., 2017)

https://tolmin.si/files/other/news/137/115475PRILOGA%209%20Predlogi.pdf

Parocija (1,2,3). 2 dr. za blok na ul. Simona Kosa (3). Dosaditev na vogal Z. doma k smrekam (3). 2 drevesi ob Z. omu k reševalni (4). 1 drevo pred Gradom (1).

načela sodobnega upravljanja z urbano drevnino v domžalah

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_vasle_luka.pdf

7.1 STANJE URBANEGA DREVJA V OBRAVNAVANEM OBMOČJU ............. 25. 7.2 DREVJE V MESTU IN URBANO GOZDARSTVO V OČEH PREBIVALCEV 35.

Načrt upravljanja z morskim okoljem 2017-2021 - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2017-01-2130-p1.pdf

Najplitvejši je severni del z globino, ki ne presega 50 m, globina pa narašča do 270 m v srednjem delu Jadranskega morja in ponekod več kot 1.200 m v južnem ...

strateški načrt dostopnosti za mestno občino nova gorica

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2019110718484896

7 nov 2019 ... 04 Nakupovalni center Obi in Supernova, Prvomajska ulica 35. 05 Zdravstveni dom Nova Gorica, Dermatovenerološki dispanzer, Cankarjeva ...

NAČRT UPRAVLJANJA Z MORSKIM OKOLJEM

http://mvd20.com/LETO2013/R27.pdf

V zadnjih 200 letih so bile v severnem Jadranu klobučnjaške meduze zelo pogoste v dveh obdobjih: med leti 1875 in 1922, z viškom med leti 1908-1915, in od ...

12 Nacrt ribiskega upravljanja v obalno kraskem RO ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/RIBISTVO/Nacrti-upravljanja/12_Nacrt_ribiskega_upravljanja_v_obalno-kraskem_RO_05092016.pdf

... ribiško upravljanje izvajajo ribiške družine Koper, Renče, Ajdovščina in Ilirska ... BTF kažejo na možnost, da je (bila) pestrost avtohtonih postrvi v jadranskem ...

AKCIJSKI NAČRT UPRAVLJANJA Z RJAVIM MEDVEDOM (URSUS ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Velike-zveri/1fe5e696c6/akcijski_nacr_medved_2003.pdf

težav sobivanja človeka in medveda v Sloveniji. 2. Evropski Akcijski načrt za ohranitev rjavega medveda (Ursus arctos L.) Na osnovi Bernske konvencije je bil ...

Načrt upravljanja Spomenik Visoko - Poljanska dolina

http://www.poljanskadolina.com/assets/Dokumenti_ZPD/07_NacrtupravljanjaDvorecVisoko_30.4.2019_koncniosnutekzaMK.pdf

30 apr 2019 ... Slika 3 Izris območja Ambienta Visoške in Debeljakove domačije na ... OP EKP Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske ... Na območju spomenika so 4 lastniki, in sicer: Občina Gorenja vas ... pripoveduje' (zbirka o Ivanu Tavčarju, zbirka o gospodarjenju rodbine Kalanov, zbirka kuhinje 19.

strokovne podlage za načrt upravljanja krajinskega parka ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/strokovne_podlage_ptice_10_1del.pdf

Preletnice so: rdečenoga postovka, race (žvižgavka, kreheljc, raca žličarica, sivka, čopasta črnica), zlata prosenka, priba, togotnik. Za vsako od izbranih vrst.

VIPAVSKA DOLINA IN GORIŠKA REGIJA NAČRT UPRAVLJANJA ...

http://www.rra-sp.si/file/download/291_a3d1abba279e/Leaflet_MP_Vipava_Goriska_slo.pdf

Vipavska dolina leži na zahodu Slovenije, na prehodu iz osrednje. Slovenije v ... naravne znamenitosti, stare ljudske običaje tega območja ali pa enostavno ...

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/63dbe4066b/NUV_VOD.pdf

Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja ... površinskem viru Markov izvir – pritok Kobilščice prvič izvajal v letu 2013.

Načrt upravljanja Zelencev – OSNUTEK PRILOGA 1 ... - Wetman

http://www.wetman.si/uploads/datoteke/Nacrt_upravljanja_%20Zelenci_priloga_opis%20obmocja_11_6_2013.pdf

1 apr 2013 ... To je izvir Save Dolinke, območje izvirov je imenovano Zelenci. Spodnja slika prikazuje geomorfološke značilnosti širšega območja Zelencev ...

Načrt upravljanja s populacijami ptic na območju ... - DOPPS

https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2014/03/201307_bordjan_bozic_nacrt_upravljanja_medvedce.pdf

7. velika bela čaplja (Ardea alba),. 8. rjava čaplja (Ardea purpurea),. 9. črni škarnik (Milvus migrans),. 10. belorepec (Haliaeetus albicilla),. 11. rjavi lunj (Circus ...

KRAJINSKI PARK SEČOVELJSKE SOLINE NAČRT UPRAVLJANJA

http://www.kpss.si/en/file/download/196_317ee74d40f9/nacrt_upravljanja_kpss.pdf

1 jul 2011 ... Uradni list Republike Slovenije. Št. 53 / 1. 7. 2011 / Stran 7431. 15. Oba spomenika, pa tudi celotno območje solin, vključno s polotokom Seča, ...

Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan za ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2019-013-00504-OB~P001-0000.PDF

31 dec 2017 ... 7.3 Območja ohranjanja narave v Krajinskem parku Strunjan . ... ni v skladu z njihovim namenom, npr. za avtokamp, postavitev zasebnih ...

Načrt upravljanja za projektno območje Presihajoče Cerkniško jezero

https://life1.notranjski-park.si/cmsfiles/cf_630.pdf

LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Načrt upravljanja. 1. PODROBNEJŠI NAČRT ... povsod, kjer se spomladi voda zadržuje dlje časa.

Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2019-01-0504-p1.pdf

Programa ukrepov upravljanja voda in izvajanju okvirne direktive o morski strategiji (Direktiva ... V zadnjih letih se v majhnem številu pojavlja tudi divji prašič. Z izjemo ... goli polž romarska kratena. Cratena peregrina. 1, 2. E goli polž obrobljeni.

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka ... - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1022964c%20Osnutek%20Na%C4%8Drt%20upravljanja%20TNP.pdf

30 jul 2011 ... Bled: Javni zavod Triglavski narodni park. Načrt upravljanja ... skupnost in določa pravila in način rabe skupnega pašnika. Obvezen je za vse ...

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za ...

https://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/pdf/SL_adriatic.pdf

Načrt upravljanja voda na VO Jadranskega morja. 12. Tipi jezer so opredeljeni z obveznimi deskriptorji sistema B: nadmorska višina, povprečna globina,.

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016−2025

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/227254?disposition=inline

Naravni spomenik Malo Prisojnikovo okno. 1989. 0,87. Ohranjeno. 38. Naravni spomenik Peričnik – zgornji in spodnji slap ter naravni most. 1989. 14,53.

Nacrt plana upravljanja potegače šabakuna - Sveučilište u Dubrovniku

http://www.unidu.hr/datoteke/557izb/Nacrt_plana_upravljanja_potega-e_-abakuna.pdf

Duga tradicija priobalnog ribolova na istočnom Jadranu u potpunosti se odražava u ... Plovila za priobalni ribolov koriste male ribolovne alate, uglavnom mreže ...

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/63dbe4066b/NUV_VOD.pdf

Predhodni načrt upravljanja voda za VO Donave za obdobje 2009-2015 je pričel veljati s predpisom, ki ureja načrt ... razponu od paleozoika do terciarja.

Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018–2027

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/356420?disposition=attachment

47803-272/2010/5), s katerim je za upravljavca na zemljiščih parcel št. 3061/1 in 3062/2, k. o. Portorož, na katerem so Strunjanske soline, določila javni zavod.

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016−2025 - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2016-01-1462-p1.pdf

dediščine Julijske Alpe – Triglavski narodni park (EŠD 7593), v okviru katere ... gozdnih del, uničenje podrasti, vpliv na živali in onesnaževanje, vdor drugih rab ...

Politika upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana 14.12.2017 za ...

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-eng/2018/reports/2017/corporate_governance_policy_of_petrol_d.d._ljubljana_-_december_2017.pdf

14 Dec 2017 ... On 14th December 2017 a new updated version of the. Corporate Governance Policy of Petrol d.d., Ljubljana was adopted, which defines key ...

Finančni načrt 2017 - Zd Celje

https://www.zd-celje.si/media/1578/program-dela-in-financni-nacrt-za-leto-2017-zd-celje-31-1-2017.pdf

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM CELJE. Naslov: Gregorčičeva ulica ... 6.3 Splošna medicina v domovih starejših (DSO). ... 6.20 Medicina dela, prometa in športa .

Letni načrt dela 2017 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSOP/Teme-in-projekti/2019/Nacrti-dela-IRSOP/c58f100a30/Letni_nacrt_dela_2017.pdf

zagotoviti učinkovito pravno podlago za delovanje inšpekcije z aktivnim sodelovanjem pri pripravi predpisov. 4.3 ... 4.3 Proizvodnja fosfornih, dušikovih in kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih). ... (i) predelavo sestavin iz katalizatorjev;.

Akcijski načrt za leto 2017/2018 - FF UM

http://www.ff.um.si/dotAsset/72745.pdf

se predavatelji FF UM in PeF UM ter v smislu medpredmetnih povezav pripravljajo ... pri projektu opažamo, da so glavni nosilci te projektne aktivnosti oddelki.

Načrt dela policije za 2017 - Policija

https://www.policija.si/images/stories/KatalogInformacijJavnegaZnacaja/PDF/nacrti/nacrtDela2017.pdf

30 nov 2016 ... GPU PA, PU in zunanji izvajalci [Telekom d.d., S&T, SofterGee, Unistar, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za elektrotehniko].

Programsko produkcijski načrt 2017 - RTVSlo

https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/2017_02_14-ppn_2017_-_programski.pdf

3 nov 2016 ... UPE DRUGI PROGRAM – VAL 202 . ... Kulturnice, Finančne krivulje, Popevka tedna, Ekspres, Nedeljsko športno popoldne, Aktualno. 130.

Finančni načrt 2017 - Zdravstveni dom Nazarje

https://www.zd-mozirje.si/wp-content/uploads/2019/05/Finan%C4%8Dni-na%C4%8Drt-2017.pdf

sprejetje svežnja novel internih aktov. Tveganja za doseganje zastavljenih ciljev: • nejasnost financiranja programov v letu 2017, saj Splošni dogovor za leto ...

glasbena š. finančni načrt 2017 - Občina Železniki

https://www.zelezniki.si/files/other/news/152/39943GLASBENA%20%C5%A0.%20FINAN%C4%8CNI%20NA%C4%8CRT%202017.pdf

Na podlagi 9. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/91), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda - Glasbena šola Škofja Loka (UL RS, št.

Strateški načrt 2012-2017 - Knjižnica Logatec

http://www.log.sik.si/files/2018/04/STRATE%C5%A0KI-NA%C4%8CRT-2015-2020.pdf

zaposleni za polovični delovni čas (invalidsko upokojeni). ... V novembru 2014 stopi v veljavo dogovor, ki ga je oblikovala Mestna knjižnica Ljubljana za.

Program in finančni načrt za leto 2017 - Cankarjev dom

https://www.cd-cc.si/sites/www.cd-cc.si/files/datoteke/Program%20in%20finan%C4%8Dni%20na%C4%8Drt%20CD%20za%20leto%202017.pdf

15 jun 2016 ... Jourban, Anoushka Shankar in Oumou Sangare. Na področju jazza in ... ustvarjalni svet, ki zlahka komunicira vsepovsod in ga navdihuje tako Indijski polotok kot ... Romski jazzovski glasbenik Traja Brizani bo predstavil svoj.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/606504549e/nzpo_2017_2021.pdf

27 jul 2017 ... 2017–2021 ... poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti, cilji, opis ... avtomatsko meteorološko postajo na lokaciji Rateče-Planica.

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2017-2020

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/si_neeap_2017_si.pdf

3.1.2; 3.2.2. 3. Strategija ogrevanja in hlajenja, toplotna karta ... V javnem sektorju so se izvajali ukrepi J.1 – Zelena javna naročila, J.2 – Finančne spodbude za.