1. KAJ JE SNOV ? (definicija, primeri, opis snovi) je vse kar nas ...

Snovi lahko razvrščamo glede na barvo, agregatno stanje, obliko, vonj,… 3. AGREGATNA STANJA SNOVI (delci v trdnih snoveh, tekočinah, plinih). Trde snovi: ...

1. KAJ JE SNOV ? (definicija, primeri, opis snovi) je vse kar nas ... - Sorodni dokumenti

1. KAJ JE SNOV ? (definicija, primeri, opis snovi) je vse kar nas ...

https://dijaski.net/get/kem_tes_anorganska_kemija_laboratorij_01.pdf

Snovi lahko razvrščamo glede na barvo, agregatno stanje, obliko, vonj,… 3. AGREGATNA STANJA SNOVI (delci v trdnih snoveh, tekočinah, plinih). Trde snovi: ...

snovi nevarne snovi kaj je snov?

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/1_BANIK.pdf

10 let POSVETOV KEMIJSKA VARNOST ZA VSE: 1. Kemijska varnost za vse, ... 3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki !

Koeficienti toplotne prevodnosti λ 1 snovi: snov toplotna prevodnost ...

http://193.2.74.246/narteh/narspi/pages/jutro/8.pdf

toplotno prevodnost. Če pa imajo telesa višjo temperaturo kot je naša telesna temperatura, nas jekleni predmet bolj speče kot leseni pri npr. 60 °C. Les je dober ...

opis i definicija kulture - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

https://www.pilar.hr/wp-content/images/stories/dokumenti/studije/16/milanja_kk_011.pdf

Nadalje, nije naodmet imati na umu, naspram rani- jih koncepcija i definicija kulture, postmodernističko po- imanje kulture koje preferira opću valjanost kultura, ...

Temperaturno raztezanje snovi - Primeri nalog - Arnes

http://www2.arnes.si/~oskratl1s/fizika/vsebine%208%20razred/Temperaturno%20raztezanje%20-%20primeri%20nalog.pdf

Temperaturno raztezanje snovi - Primeri nalog. Naloga 1: Raztezek žice. Jeklena žica daljnovoda, ki povezuje dva stebra daljnovoda v dolžino meri 50 metrov.

III. DEFINICIJA KORENA IN OPERACIJE S KORENI Definicija 1 ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/pk3.pdf

Pravilo omogoca poiskati za vec korenov skupni korenski eksponent. Rec- imo: Kaj je vec: √. 2 ali 3. √. 3? Razširimo oba korena na eksponent 6. Dobimo: √.

SNOV ima MASO in zavzema VOLUMEN ČISTA SNOV ima STALNE ...

https://dijaski.net/get/kem_sno_snov_atom_ionizacijska_energija_01.pdf

DESTILACIJA ločimo zmes dveh tekočin, ki imata različno temperaturo vrelišča in se med seboj mešata. 4. FRAKCIONIRNA DESTILACIJA istočasno ločujemo ...

Homogena snov je snov, ki ima vsepovsod enake lastnosti in ...

https://dijaski.net/get/kem_sno_pojmi_02.pdf

Element:Element je čista snov, ki jo s kemijsko reakcijo ni mogoče pretvoriti v še enostavnejšo kemijsko spojino. Element vsebuje samo eno vrsto atomov, vsi ...

Zgradba snovi-agregatna stanja: V naravi so snovi sestavljene iz ...

https://dijaski.net/get/fiz_sno_mikro_in_makro_lastnosti_snovi_01.pdf

Zgradba snovi-agregatna stanja: V naravi so snovi sestavljene iz atomov, molekul in ionov. Glede na to kako so ti gradniki povezani med seboj se snov pojavlja ...

TRDNE SNOVI==AMORFNE SNOVI(imajo neurejeno notranjo ...

http://dijaski.net/get/kem_plo_trdne_snovi_elektroliti_01.pdf

ŠIBKE(elektroliti slabo prevajajo,in so to raztopine šibkih baz(Nh3-amoniak)in šibkih kislin(kis)NOMENKLATURA:imenovanje spojin KISLINE: je snov ki odda ...

IME SNOVI FORMULA VRSTA SNOVI LASTNOSTI IN UPORABA ...

https://dijaski.net/get/kem_sno_snovi_01__lastnosti.pdf

ZNAK ZA. NEVARNOST. Kalijev hidroksid. KOH. Baza. Močna baza, bela trdna snov, topna v vodi, vodna raztopina KOHse imenuje apnica. Strupeno, jedko.

m … masa snovi (g, kg, mg) n … množina snovi (mol) N … št ...

https://dijaski.net/get/kem_plo_plinska_enacba_masni_delez_01.pdf

n … množina snovi (mol). N … št. gradnikov (atomi, molekule). M … molska masa (g/mol). NA – Avogardova konstanta (6,02x1023 gradnikov/mol) n= m/M = N/ ...

KULTURA (definicija): 1

https://dijaski.net/get/soc_sno_kultura_06.pdf

kontrakultura – subkultura, ki je v neposrednem konfliktu s prevladujočo in dominantno kulturo visoka (elitna) kultura množična kultura. MNOŽIČNI MEDIJI (26).

Snovi in nevarne snovi

https://www.zik-crnomelj.eu/site/assets/files/6370/snovi_in_nevarne_snovi_6_razred.pdf

OŠ ZA ODRASLE. NARAVOSLOVJE. 6. RAZRED. Page 2. MATERIALI SO SNOVI. Page 3. • Materiali so snovi za izdelovanje različnih predmetov. • Primer žlice: ...

Proliferācijas finansēšanas definīcija

https://www.fid.gov.lv/images/Articles/2019/Proliferacijas_finansesanas_definicija.pdf

Masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas vai izplatīšanas (turpmāk — proliferācija) finansēšana ir jebkādā veidā.

ANEMIJE DEFINICIJA I PODELA

http://www.ikvbd.com/wp-content/uploads/2017/09/Anemije.pdf

DEFINICIJA. • Anemija ili malokrvnost je oboljenje krvi koje ... SIMPTOMI. • Anemija se ponekad teško otkriva jer su ... anemija. 3) Normohromna, normocitna.

Definicija in klasifikacija - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/repnik1603.pdf

Izjema je le kosovno pohištvo (stoli, mize). ... lastnimi predstavništvi v tujini, to sta Slovenijales in Lesnina, ki sta uspešno posredovali ... Jedilne in klubske mize.

PLATON: DRŽAVA ( DEFINICIJA PRAVICE )

https://dijaski.net/get/fil_ref_platon_drzava_01.pdf

2.1 TEZA. Država je geografsko področje in neodvisna politična enota s svojo lastno vladavino, zakoni, pogosto tudi z ustavo, policijo, oboroženimi silami, ...

DEFINICIJA RADIOAKTIVNOSTI Radioaktivnost je ... - WordPress.com

https://biljanamaric.files.wordpress.com/2012/03/brosura.pdf

DEFINICIJA RADIOAKTIVNOSTI. Radioaktivnost je svojstvo nekih vrsta atoma da im se jezgre spontano mijenjaju i pri tome emitiraju energiju u obliku zračenja.

IV. DEFINICIJA POTENCE Z RACIONALNIM EKSPONENTOM Vse ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/pk4.pdf

Vse, kar smo prehodili, je namenjeno definiciji potence ar, kjer je eksponent r racionalno stevilo. Zeleli bi, da tudi za potence z racionalnimi eksponenti veljajo.

ABC propriocepcije Kaj je ABC ? Definicija Proprioceptorji ... - Intranet

https://intranet.fsp.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2009111413421440

Proprioceptorji. FAZIČNI (F). – hitro prilagajajoči. – Impulze pošiljajo takoj, ko se pojavi stimulus in hitro opravijo svojo funkcijo čeprav je stimulus še prisoten.

Razvrstitev nevarnih snovi Nastajanje nevarnih snovi

http://www.pef.uni-lj.si/narteh/narspi/pages/v_soli/4.pdf

Znaki za nevarne snovi ... Nevarni zdravstveni odpadki: Ti odpadki lahko spadajo v naslednje ... Tako nastajajo življenju nevarni žvepleni in dušikovi plini.

| NAVOR - SNOV

http://www.dijaski.net/get/fiz_ref_navor_01.pdf

pri čemer je kot kot med silo in radijem (lahko tudi radialno komponento sile). ... ali starejši izraz momènt (oznaka M) je v fiziki količina, ki nastopa pri kroženju.

KARAKTERIZACIJE OBRNLJIVIH MATRIK Definicija. Matrika B je ...

https://ucilnica.fmf.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=13313

Vsaka obrnljiva matrika je kvadratna in ima en sam inverz. Dokaz. Ce je A m × n matrika in B p × q matrika, potem je produkt. AB definiran, ce je n = p in produkt ...

barva kot snov - OŠ Žiri

http://www.osziri.si/files/2016/06/Barva-kot-snov.pdf

Slika 5: Poslikave iz časov Emoncev . ... prvotne poslikave, morda zgolj nekaj zrnc, včasih komaj vidnih s prostim očesom. To je posledica propadanja poslikav ...

Organska snov ≠ humus

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/329-vrtnarstvo-redno-kopop-usposabljanje-2018/file

(korenine, mikroorganizmi, talna organska snov,…) ... Corg x 1,724 = talna organska snov ali humus ... Makroorganizmi: flora: alge in favna: deževniki, žuželke,.

snov toplotna prevodnost λ [W/mK]

http://193.2.74.246/narteh/narspi/pages/jutro/8.pdf

4 Ko držimo različne materiale pri sobni temperaturi, toplota hitreje teče iz naše roke v tisti material, ki ima večjo toplotno prevodnost. Če pa imajo telesa višjo ...

1 definicija prispevkov za socialno varnost - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/zakrajsek4533.pdf

javna zavoda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod ... Čeprav prispevki niso nova kategorija davščin (Angleži so jih poznali že v ...

Prof.dr.sc. Josip Kos OZLJEDE I RANE; DEFINICIJA, ETIOLOGIJA I ...

http://wwwi.vef.hr/org/kirurgija/wp-content/uploads/2009/11/ozljede_i_ranedefinicijaetiologija_i_podjela.pdf

Tako nastaje granulacijsko tkivo koje je uočljivo u rani već 3. do. 4. dan od ... Granulacijsko tkivo ispunjava ranu, ali i preuzima odvajanje mrtvog tkiva od ...

1 PREDLOG ZAKONA O OSEBNI ASISTENCI I. UVOD »Definicija in ...

http://www.za-mdi.si/predlog-zakona-o-osebni-asistenci.html?file=files%2Faktivnosti%2FZOA.pdf

»Definicija in praksa izvajanja osebne asistence izhaja iz gibanja za neodvisno življenje. Neodvisno življenje ne pomeni, da hočemo narediti vse sami in da ...

DEFINICIJA KOMPLEKSNIH ŠTEVIL (prvic = nestrogo) Nova števila ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/ks2.pdf

Kompleksna števila, katerih realni del je enak 0, t.j . števila oblike bı, imenujemo cisto imaginarna števila. 3. Naj bo z = a bı. Število z = a−bı imenujemo ...

Naravoslovje 7. a Ponedeljek, 16. 3. Preberi si snov v učbeniku na ...

http://www.osic.si/wp-content/uploads/2020/03/Naravoslovje-7.pdf

Naravoslovje 7. a. Ponedeljek, 16. 3. Preberi si snov v učbeniku na straneh 78 in 79. V e-učbeniku (irokusplus.si)si poglej snov pod naslovom Vrstna pestrost ...

PRILOGA IA) GNOJILA IN IZBOLJŠEVALCI TAL Snov ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2001-031-01909-OB~P001-0000.PDF

28 apr 2001 ... Surova kalijeva sol (npr.: kainit, silvinit itd.). Uporabo odobri organizacija za kontrolo. Kalijev sulfat, ki po možnosti vsebuje magnezijevo sol.

Duh, sila, snov Vabilo k sodelovanju na dvodnevnem mednarodnem ...

https://www.teozofija.info/Adelma_simpozij.pdf

Prevedli Jan Ciglenečki, Matic Kastelec in Don Ciglenečki. $. 35. Vabilo k sodelovanju na dvodnevnem mednarodnem simpoziju o življenju in delu baronice ...

Organska snov ≠ humus - Kmetijsko gozdarska zbornica

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/trzenje_promocija_cena_-_pusenjak.pdf

Vendar ima zastirka iz slame eno slabost. Slama in vsa organska suha masa namreč za svoje razpadanje potrebuje dušik. Tega seveda jemlje iz zemlje, zato se ...