Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana ... - Predsednik republike

Igor Kaučič, dr. Saša Zagorc in dr. Jurij Toplak.1 Med člani projektne skupine obstojijo različni pogledi na vprašanje, kateri volilni sistem bi bil najbolj ustrezen za ...

Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana ... - Predsednik republike - Sorodni dokumenti

Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana ... - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/39665f2727c16ddbc12584650046a28c/$FILE/Ustavnopravna%20izhodi%C5%A1%C4%8Da.002.pdf/Ustavnopravna%20izhodi%C5%A1%C4%8Da.pdf

Igor Kaučič, dr. Saša Zagorc in dr. Jurij Toplak.1 Med člani projektne skupine obstojijo različni pogledi na vprašanje, kateri volilni sistem bi bil najbolj ustrezen za ...

USTAVNO PRAVO Diferencialni Prof. dr. Igor Kaučič 1. Ustavno ...

http://www.pf.uni-lj.si/media/b2.ustavno.pravo.-.pripravljalni.l.pdf

Igor Kaučič. Jeziki /. Languages: Predavanja / Lectures: Vaje / Tutorial: Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Prerequisits: Vsebina:.

Ustavno pravo

http://www.pf.uni-lj.si/media/un.b3.ustavno.pravo.pdf

Igor Kaučič, Franc Grad: Ustavna ureditev Slovenije, Ljubljana 2008. Franc Grad, Igor Kaučič, Ciril Ribičič, Ivan Kristan: Državna ureditev Slovenije, Ljubljana ...

(USTAVNO IN MEDNARODNO)PRAVO ... - Concourts.net

http://www.concourts.net/predmeti/Pravo%20clovekovih%20pravic%20FDS1.pdf

(USTAVNO IN MEDNARODNO)PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC FDŠ. Nosilec: prof. dr. Arne Marjan Mavčič. Nova vas 23A, 4205 Preddvor. Tel.: 386 (0) 4 255 ...

Untitled - Predsednik republike

http://www.predsednik.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/e692bd0a935d91d7c125809f0034cd46/$FILE/Poro%C4%8Dilo%20web%202016%20small.pdf

22 dec 2016 ... pa ga je tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Izvaja ga podjetje OnlineGym4me, mlado slovensko globalno podjetje, ...

letno poročilo - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/c3f9cb72b90b7141c12584d9003bc0cd/$FILE/Porocilo%202019_web.pdf

23 dec 2019 ... Evropski parlament je edina ustanova Evropske unije, v katerega ... predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, Islamska republika Pakistan, ... in povezalo ljudi v Sloveniji kot malokaj doslej, dobrodelna akcija pa je ...

Zapisnik 1. seje IK.pdf - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/e9bf1e453f78f99ec12584ea0058db2a/$FILE/Zapisnik%201.%20seje%20IK.pdf

9 jan 2020 ... Rajko Gerič: - z dokazilom, da ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora (v ta namen lahko podpiše pooblastilo, da ta podatek pridobi ...

Zapisnik 2 seje IK.pdf - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/e9bf1e453f78f99ec12584ea0058db2a/$FILE/Zapisnik%202%20seje%20IK.pdf

7 jan 2020 ... Ob 14:10 pristopi kandidat Rajko Gerič. Kandidat pred izvedbo razgovora predloži izpolnjen obrazec za potrdilo o nekaznovanosti, kot je bilo ...

Pahor_porocilo 2017-2018_web.pdf - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/6686859614751496c125836a003c12f0/$FILE/Pahor_porocilo%202017-2018_web.pdf

23 dec 2018 ... sprejel etiopski verski poglavar, in Narodni muzej Etiopije. ... »Junak našega mesta, general Rudolf Maister, je pred sto leti z odločno akcijo ... Delovni obisk v Švicarski konfederaciji - 38. redno zasedanje Sveta OZN za ... Predsednik republike se je udeležil dobrodelnega koncerta "Viljem Julijan" in podal.

Ustava Republike Slovenije - Ustavno sodišče

https://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE. PREAMBULA. Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike. Slovenije, ter temeljnih ...

Predsednik republike pri rudarjih v jami Velik ... - Premogovnik Velenje

http://www.rlv.si/si/files/default/Rudar/2009/rudar06_09.pdf

1 jun 2009 ... Krk za inovacijo »Avtomatizacija glavnega odvoza premoga iz jame na površino«. ... Poleg tega je večji apartma v Čatežu dobil nadstrešnico in novo fasado, nad vrtno te- ... Polzela, Anica Bolha, Šoštanj, Janko Oštir, Velenje.

Ilustrirana Ustava Republike Slovenije - Ustavno sodišče

https://www.us-rs.si/media/usrs.presentation.strip.pdf

PRAVNA DRŽAVA. GOSPA SODNICA. JAZ SEM BOLJ UGLEDEN,. PAMETEN, BOGAT, LEP,. PA SE LEPSE DISIM OD. TEGALE REVEZA. TULE... NAK! NE BO.

Letasko pravo - Javna agencija za civilno letalstvo Republike ...

https://www.caa.si/upload/editor/file/fileefb700abe81f9e7.pdf

(1) odškodninsko odgovornost pilota do drugih pilotov v primeru bližnjega srečanja. ... (2) Skupne letalske zahteve - JAR ... (1) Škodna denarna enota.

20 GODINA OD RAZBIJANJA SFRJ - Institut za uporedno pravo

http://iup.rs/wp-content/uploads/2017/10/J.-Ciric-prir-20-godina-od-razbijanja-SFRJ.pdf

loga da se problematici „20 godina od razbijanja SFRJ“ posveti jedna ovakva knjiga. Da li smo i koliko uspeli u nameri da temu razbijanja SFRJ u potpunosti ...

PRAVNI LETOPIS 2018 - Inštitut za primerjalno pravo

https://www.ipp-pf.si/uploads/File/Pravni%20letopis/Pravni%20letopis%202018_03.pdf

1 mar 2018 ... nosilčeve zahteve za podaljšanje domene, čeprav to navadno ne bi bilo v interesu upnika, v ... razmerju z garantom nalogodajalec za izdajo bančne garancije) - če zanemarimo pri ... London: Sweet & Maxwell, 1988.

Spremna beseda in kazalo - Inštitut za primerjalno pravo

http://www.ipp-pf.si/uploads/File/Spremna%20beseda%20in%20kazalo.pdf

Page 1. VARSTVO POTROŠNIKOV. PRI SPLETNEM POSLOVANJU. Urednika. Ana Vlahek. Matija Damjan. Ljubljana 2017. Page 2. 5. AVTORJI. Meta Ahtik.

Pravni letopis 2009 - Inštitut za primerjalno pravo

http://www.ipp-pf.si/uploads/File/Pravni%20letopis/pravni%20letopis%202009_low.pdf

lastninske pravice, ki ne zastara; zahtevek je torej možen, vse dokler vznemirjanje traja.32. 3.2. Negatorna tožba po SPZ. Pravno varstvo pred imisijami po SPZ ...

Predsednik Številka: 041-04-1/2019/78 Ljubljana, 5 ... - Državni svet

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/obvestilo_drzavnim_svetnicam_in_svet_p.pdf

5 dec 2019 ... Ustanovil je Rod Rožnik in sodeloval pri številnih pripravah za ustanovitev ... Rod Rožnik, od 1959 dalje je član sekretariata Zveze tabornikov ...

Ljubljana, 31. maj 2019 mag. Dejan Židan Predsednik Državnega ...

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Ffef092010cbd4e04561dbcec2f89d31dae39274e367eef3414ee9f6d27bc214a

31 maj 2019 ... Sedaj se nam dogaja to, da se na razpis za panelne ograje ne prijavi nihče, družbo Minis d.o.o., ki je sposobna zahtevane postavitve,.

Ljubljana, 25. september 2019 mag. Dejan Židan predsednik ... - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/novela%20ZPIZ-dokup%20dobe,%20kmecki%20upokojenci_250919.pdf

25 sep 2019 ... Alenka Jeraj mag. Dejan Kaloh. Franci Kepa. Jožef Lenart. Suzana Lep Šimenko. Tomaž Lisec dr. Anže Logar. Žan Mahnič. Bojan Podkrajšek.

Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2-3/2011 - Institut za ...

http://www.iksi.ac.rs/rkk_arhiva/rkk_2_3_2011.pdf

7 сеп 2008 ... prona|enih ~aura i zrna, u pogledu kalibra, vrste i sistema oru`ja, polo`aja prilikom upotrebe i tsl.63. Mada je relativno retko da profesionalni ...

predmet: civilno pravo in gospodarske pogodbe - Slovenski inštitut ...

https://www.si-revizija.si/datoteke/pravilniki/2062/predmetnik-davcnik-2019-2020.pdf

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2015. 4. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ZDDPO-2, Uradni list RS, št. 117/06, 90/07,. 56/08 ...

Ljubljana, 26. julij 2019 mag. Dejan Židan Predsednik Državnega ...

https://www.sns.si/wp-content/uploads/helikopterska-nujna-pomo%C4%8D.pdf

26 jul 2019 ... HNMP je izvajanje nujne medicinske pomoči (NMP) s pomočjo helikopterjev in je pomemben del sodobne obravnave bolnikov in.

Predsednik komisije je vse člane uvodoma pozdravil. Predsednik je ...

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Microsoft%20Word%20-%20ZAPISNIK%20%203_seje%20komisije%20za%20gasilsko%20tehniko_februar2014.pdf

6 feb 2014 ... Delovna obleka Tip A proizvajalca Žagar Commerce d.o.o. se trenutno ne potrdi. Obrazložitev: Obleka je opremljena z zaščitnim znakom, ki je ...

jesenice, my new home - Urbanistični inštitut Republike Slovenije

http://www.uirs.si/pub/PlurAlps-brosura-JES-ENG-web.pdf

Jesenice Administrative Unit / Upravna enota Jesenice. Cesta železarjev 6a, 4270 Jesenice. (04) 585 1400, www.upravneenote.gov.si/jesenice. Jesenice ...

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije ... - URI Soča

http://www.ir-rs.si/f/docs/Informacija_javnega_znacaja/Porocilo_o_terciarni_dejavnosti_v_letu_2014.pdf

31 jan 2015 ... Center fizoterapija Ljubljana – Tatjana Jeglič s.p. v sod. z URI – Soča ... aktivnosti – predstavitve primerov dobrih praks: 3 študijski obiski in 3.

Izvedensko poročilo - Urbanistični inštitut Republike Slovenije

https://www.uirs.si/Portals/0/dokumenti/LUMAT_Izvedensko_porocilo_koncno_28.3.2018.pdf

29 mar 2018 ... PRIMER DOBRE PRAKSE 4: GOLF LJUBLJANA . ... Baumax,. Šenčur (3,7 ha). Hotel Kazina,. Jezersko (0,7 ha). BPT, Tržič (4,7 ha).

priročnik o dostopnosti - Urbanistični inštitut Republike Slovenije

http://www.uirs.si/pub/dostopnost-prirocniks.pdf

Zakonodajni kriteriji. Ustrezne rešitve in primeri dobrih praks. Pri vhodu ocenjujemo različne dejavnike: prostor pred vhodom, vetrolov, oznake, vrata itd.

kamnik, my new home - Urbanistični inštitut Republike Slovenije

http://www.uirs.si/pub/PlurAlps-brosura-KAM-ENG-web.pdf

citizenship. To ensure that the baby is entitled to a residence permit, the ... OTHER: Cirius, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.

PlurAlps Jesenice, moj novi dom - Urbanistični inštitut Republike ...

https://www.uirs.si/portals/0/dokumenti/letak_Jesenice.pdf

Kontakt: [email protected] PlurAlps. Jesenice, moj novi dom. Cilji pilotne aktivnosti. • olajšanje vključevanja priseljencev v lokalno skupnost in krepitev socialnih.

postojna, moj novi dom - Urbanistični inštitut Republike Slovenije

http://www.uirs.si/pub/PlurAlps-brosura-POS-BOS-web.pdf

U okviru zdravstvenog doma je i dječji i školski dispanzer, gdje će vam pored ... SREDNJE ŠKOLE: Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna.

postojna, my new home - Urbanistični inštitut Republike Slovenije

http://www.uirs.si/pub/PlurAlps-brosura-POS-ENG-web.pdf

To ensure that the baby is entitled to a residence permit, the necessary documents ... Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna. 081 601 650 ...

about the project human cities - Urbanistični inštitut Republike ...

http://www.uirs.si/pub/Human_Cities_Catalogue_Ljubljana2017.pdf

27 maj 2017 ... ploščadi v soseski Ruski car. ... 25 May 2017 at 15.00 The opening of The Human Cities exhibition in the Ruski car neighbourhood, Bratovševa ploščad 30 ... Posebna zahvala gre podjetju TUŠ d.o.o. in ravnateljici vrtca.

Kranjska Gora - Urbanistični inštitut Republike Slovenije

http://www.uirs.si/pub/poti-za-vse-generacije.pdf

Skozi Čičare v Gozd Martuljek. 44. Iz Kranjske Gore v ... v pobočju nad kapelico je manjši slap, ki pozimi zamrzne ... na Pršivec in na slap Govic. (nastane le po ...

PlurAlps Kamnik - Urbanistični inštitut Republike Slovenije

https://www.uirs.si/portals/0/dokumenti/letak_Kamnik.pdf

Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik http://www.kotlovnica.si/slo/. JZ Cene Štupar, Ljubljana https://www.cene-stupar.si/. Center za socialno delo Kamnik.

јесенице, мојот нов дом - Urbanistični inštitut Republike Slovenije

http://www.uirs.si/pub/PlurAlps-brosura-JES-MAK-web.pdf

Cesta maršala Tita 77, 4270 Jesenice. (04) 583 3830, www.vzajemna.si/sl/poslovalnice/poslovalnica-jesenice. ADRIATIC SLOVENICA d.d.. Cesta železarjev 2 ...