pojmovna izhodišča - Institute for Local Self-Government Maribor

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. 342.511. USTAVNI položaj predsednika republike / urednik Igor Kaučič. - Maribor : Inštitut za lokalno samoupravo ...

pojmovna izhodišča - Institute for Local Self-Government Maribor - Sorodni dokumenti

pojmovna izhodišča - Institute for Local Self-Government Maribor

http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/download/46/41/167-1

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. 342.511. USTAVNI položaj predsednika republike / urednik Igor Kaučič. - Maribor : Inštitut za lokalno samoupravo ...

Local E-Government in Norway - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/52058221.pdf

Will one approach prove superior over time? Will the different ... Vintar, M., Kunstelj, M., Decman, M. and Bercic, B., “Development of E-. Government in Slovenia ...

Incentive Schemes for Local Government - jstor

https://www.jstor.org/stable/43189347

PROOF OF PROPOSITION 1: From total differentiation of (9), (10), and applica- tion of Cramer's rule, we have: da -fa frriv B) far fr{u B ^VA(O)). (A4). IE. =.

Outcomes from the Counter Fraud Fund - Local Government ...

https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/10.32%20Outcomes%20of%20the%20Counter%20Fraud%20Fund_09.pdf

senior level commitment and 'buy in' to the project and ... and NATIS join together to fight serious and organised crime ... shop' or single point of contact for fraud.

transformation in the ministry of justice - The Institute for Government

https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Transformation%20in%20the%20Ministry%20of%20Justice%202nd%20Interim%20Report.pdf

cuts, senior officials and ministers in the Ministry of Justice (MoJ) launched an ambitious, ... http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article7117579.ece ...

izhodišča za pripravo - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=37182

Lega območja OPPN v širšem prostoru (vir: https://gis.iobcina.si/maribor). Predmetno območje predstavlja nepozidana površina, ki leži na Pobrežju vzhodno od ...

Local Vision Statement of Maribor - Interreg Central Europe

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/DT222-Local-vision-PP4-Maribor.pdf

from the Maribor wine sub region as well as a souvenir shop where they sell ... Maribor. The top of the hill, decorated by the church of Saint Urban, with 600 ...

28, 2008, Maribor, Slovenia - SEM Institute for Climate Change

http://www.institut-climatechange.si/pdfs/MARIBORbookJuly2008.pdf

25 Jul 2008 ... of effects of worming processes, and more effective primary prevention on ... environment (for instance sea turtles could die eating plastic bags ...

Global City – Local City CityLAB Maribor: TOWN, INTERRUPTED

http://www.theatrefit.org/perch/resources/citylab-maribor.pdf

1 Dec 2012 ... Your hotel & other practicalities. 13. 8. ... realities and symptoms that arise from Maribor being a small urban settlement, which heavily shapes.

Tortious Government Conduct and the Government Contract: Tort ...

https://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1713&context=lawreview

1958)), and (4) breach of a contract with malice or fraud, CORBIN, supra note 19, ... Id. A board employed similar reasoning in Kolar, Inc., 84-1 B.C.A. (CCH) ...

Government Gazette Staatskoerant - Government Printing Works

http://www.gpwonline.co.za/Gazettes/Gazettes/42741_4-10_LegalA.pdf

4 Okt 2019 ... anders as 30 dae; (5) koper, nuwe besitter en/of eienaar of vennoot, ... In the matter between: VBS MUTUAL BANK (IN LIQUIDATION), APPLICANT and ... T1667/16—(2) Insolvent Estate: De Luca Candice (820819 0036 088); ...

local enterprise week 2019 - Local Enterprise Office

https://www.localenterprise.ie/Cavan/Files/Documents/-pdf/LEW-2019-Brochure.pdf

Event details and times are subject to change. Please refer to our website www.localenterprise.ie/cavan. Monday 4th March. V: Hotel Kilmore, Cavan. T: 9.30am ...

Izhodišča NPZ v osnovni šoli - Ric

https://www.ric.si/mma/izhodi%C5%A1%C4%8Da%20npz%20v%20o%C5%A1/2006070611531042/

Preverjanje znanja z NPZ mora biti nepristransko do vseh učencev. Vsebine ... iskanje pravilne rešitve mora biti odvisno le od za vse enako dostopnega znanja.

izhodišča za reformo trga dela - ZDS

https://www.zds.si/home/getfile?f=eb6d5c97410eb5a893f4f54e4f945d13

12 jul 2012 ... ZDS nasprotuje uvedbi odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja za ... izogib nejasnostim, to možnost tudi izrecno uredi v novem zakonu. ... delavcu določeno obdobje po zaposlitvi ne pripada odpravnina ob upokojitvi.

ZDRAVLJENJE ANAFILAKSIJE – STROKOVNA IZHODIŠČA

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/1617/1192

Klinična slika je pestra. Najbolj uporabna je razdelitev po vo- dilnem simptomu in teži, ki jo je predlagal Mueller za klasifi- kacijo reakcij po piku žuželk (razpr. 1).

teoretična izhodišča - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/tasev694.pdf

Prva izmed ekonomskih doktrin je bil merkantilizem. Uveljavil se je v času prehoda fevdalizma v zgodnje oblike industrijske družbe oziroma kapitalizma in je bil ...

Izhodišča za varstvo narave na Ljubljanskem barju

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/izhodisca_gabrovsek_jogan%5B1%5D.pdf

travniški postavnež barjanski okarček močvirski cekinček strašničin mravljiščar. Page 11. priba rjavi srakoper repaljščica poljski škrjanec. Page 12. veliki škurh.

Izhodišča za reformo kazenskega postopka v RS – 2. del Slovenija ...

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-30.pdf

Poštnina plačana pri pošti. 1102 Ljubljana ... v RS (2. del). Dr. Ciril Ribičič: Slovenija pred ESČP v Strasbourgu (1. del) ... menjalni tečaj se uporablja število s 6.

teoretična in terminološka izhodišča izseljenstva ter poznavanje ...

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/dela.41.9.165-181/2640/

smo želeli ugotoviti tudi, ali anketiranci poznajo razlike med termini izseljenec, zdomec in zamejec, smo v empiričnem delu pregledali zapisane definicije vseh ...

Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov pa ... - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Izhodisca2016_Visjesolska_cistopis.pdf

identitete z reševanjem praktičnih problemov navezuje na študij. 1. Višješolski študijski programi se pripravljajo na podlagi enega ali več poklicnih standardov.

izhodišča za reformo sistema pokojninskega in invalidskega ...

http://www.poklicnapokojnina.si/kolektiva_dl/izhodisca%20za%20zpiz%201.pdf

22 jul 1996 ... 63/95) in po zakonu o vojnih veteranih, (Uradni list RS, št.63/95), ki ... spremembe valorizacije plač za izračun pokojninske osnove7 in spremembe načina ... pokojnine in dokupa pokojninske dobe ter ob novem sistemu sprotnega ... so v starem sistemu dopolnili določeno zavarovalno dobo in (ali) določeno.

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN ZA ...

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2019/02/008-OPPN_BO_18-obvoznica_IZHODISCA.pdf

Skozi naselji Vnanje Gorice in Notranje Gorice v občini Brezovica pri Ljubljani poteka državna regionalna cesta R3-742/4806 Podpeč – Brezovica. Cesta je ...

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN 16 BARAGOVO SEMENIŠČE IN ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Izhodisca-OPPN-16-BS-in-GR.pdf

BARAGOVO SEMENIŠČE IN. OPPN GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE. Naročnik prostorskega akta: Gospodarsko razstavišče, družba za organizacijo domačih ...

7.2.5 Snežni plazovi 7.2.5.1 Uvod in izhodišča za preventivo

https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/VU-7.2.5_sne%C5%BEni%20plazovi.pdf

7.2.5.2 Kako prelisičiti “zmaja z rahlim spancem” – praktični nasveti in napotki ... to znamenje, da se bo bolje vrniti oziroma ubrati drugo pot. ... uporabijo ustrezno regionalno raven za presejalni test oziroma kot seznam za pre- verjanje.

Strokovna izhodišča posodobitve Koncepta odkrivanja nadarjenih ...

https://www.zrss.si/pdf/strokovna_izhodisca_nadarjeni.pdf

Vrtec Škofja Loka, mag. Jasna Munda, OŠ Središče ob Dravi, ... Tabela 2: Matrica izpolnjevanja potrebnih kriterijev za identifikacijo. Kombinacije kriterijev.

strokovna izhodišča za smernice za obravnavo bolnika s kopb

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/1654/1227

Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) je bolezen z zaporo dihal, ki ni docela odpravljiva. Zapora dihal večinoma napreduje. Razvoj bolezni je povezan ...

izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/ZN-Brdo-4SPR-IZHODISCA.pdf

Planb d.o.o., Mesarska cesta 4e, 1000 Ljubljana (za območje Kemofarmacije) ... ureditev parkovnih površin (urbana oprema, tlakovane ali peščene poti, zasaditev ... Maribor, študij požarnega varstva, ki se jih izdela za potrebe projektne ...

Kriminaliteta nad starejšimi in izhodišča za varno staranje v Sloveniji

https://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2013-3/06_CrimeAgainstTheElderly_2013_3.pdf

Kriminaliteta nad starejšimi v Sloveniji se je v letih med 2001 in 2011 skoraj ... družinski član ali neznanec), so starejši ranljiva skupina žrtev zaradi resnih ...

Izhodišča za načrtovanje politik Z ZDRAVJEM POVEZANA ... - DrogArt

https://www.drogart.org/priponke/482/z-zdravjem-povezana-vedenja.html

Sodelovanje pri zasnovi publikacije: Helena Koprivnikar, Andreja Drev, dr. Helena Jeriček ... Mateja Rok Simon, Barbara Mihevc Ponikvar, Sonja. Paulin, mag.

Nevrofiziološka in energijska izhodišča motenj delovanja ščitnice

http://zims.si/vsebina/uploads/2013/11/5.-predavanje-PAPUGA.pdf

HIPERTIROZA. (Bazedovka, Gravesova bolezen). • Prekomerna stimulacija ustvarjanje ščitničnih hormonov zaradi protiteles, ki se vežejo na receptore za TSH.

izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev oppn spremembe in ...

https://www.ljubljana.si/assets/OUP-Akti/PA-V-PRIPRAVI/OPPN-SO12-Siska-3SPR-IZHODISCA.pdf

Slika 2: Ortofoto posnetek z mejo območja OPPN (vir: Urbinfo). II. ... območja P1, novi (samostojni) priključki na javno infrastrukturo zanjo niso predvideni.

Pobuda in izhodišča za pripravo OPPN - Občina Zreče

https://www.zrece.si/Files/TextContent/12/1562672826653_19086-00_OPPN%20Vrtec%20Zre%C4%8De%20pobuda%20in%20izhodi%C5%A1%C4%8Da_2019_7_9_korekcija%20meje.pdf

9 jul 2019 ... Pobuda in izhodišča za pripravo OPPN Vrtec Zreče. SP. Št. projekta: 19086-00. Stran 2. DELOVNA SKUPINA IZDELOVALCA: Damjana Pirc ...

strokovna izhodišča za smernice za obravnavo odraslega bolnika z ...

http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/smernice-astma.pdf

Dispneja, ortopneja, uporaba pomožnih dihalnih mišic. Bolnik ne more povedati stavka v eni sapi. Pulz >110/mi- nuto, frekvenca dihanja >25/minuto.

pdf ZDS predlogi in pripombe na izhodišča za reformo trga dela ...

https://www.zds.si/home/getfile?f=eb6d5c97410eb5a893f4f54e4f945d13

12 jul 2012 ... ZDS nasprotuje uvedbi odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja za ... izogib nejasnostim, to možnost tudi izrecno uredi v novem zakonu. ... delavcu določeno obdobje po zaposlitvi ne pripada odpravnina ob upokojitvi.

strokovna izhodišča za internistično obravnavo bolnika s pljučnim ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/1604/1179

ob sumu na centralni pljučni rak bronhoskopija s fluore- scenčno tehniko (5). Postopek ... in še vedno sumimo na pljučni rak, je potrebna kirurška dia- gnostika: ...