Ustavno pravo

Igor Kaučič, Franc Grad: Ustavna ureditev Slovenije, Ljubljana 2008. Franc Grad, Igor Kaučič, Ciril Ribičič, Ivan Kristan: Državna ureditev Slovenije, Ljubljana ...

Ustavno pravo - Sorodni dokumenti

USTAVNO PRAVO Diferencialni Prof. dr. Igor Kaučič 1. Ustavno ...

http://www.pf.uni-lj.si/media/b2.ustavno.pravo.-.pripravljalni.l.pdf

Igor Kaučič. Jeziki /. Languages: Predavanja / Lectures: Vaje / Tutorial: Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Prerequisits: Vsebina:.

Ustavno pravo

http://www.pf.uni-lj.si/media/un.b3.ustavno.pravo.pdf

Igor Kaučič, Franc Grad: Ustavna ureditev Slovenije, Ljubljana 2008. Franc Grad, Igor Kaučič, Ciril Ribičič, Ivan Kristan: Državna ureditev Slovenije, Ljubljana ...

(USTAVNO IN MEDNARODNO)PRAVO ... - Concourts.net

http://www.concourts.net/predmeti/Pravo%20clovekovih%20pravic%20FDS1.pdf

(USTAVNO IN MEDNARODNO)PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC FDŠ. Nosilec: prof. dr. Arne Marjan Mavčič. Nova vas 23A, 4205 Preddvor. Tel.: 386 (0) 4 255 ...

Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana ... - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/39665f2727c16ddbc12584650046a28c/$FILE/Ustavnopravna%20izhodi%C5%A1%C4%8Da.002.pdf/Ustavnopravna%20izhodi%C5%A1%C4%8Da.pdf

Igor Kaučič, dr. Saša Zagorc in dr. Jurij Toplak.1 Med člani projektne skupine obstojijo različni pogledi na vprašanje, kateri volilni sistem bi bil najbolj ustrezen za ...

Ispitna pitanja iz predmeta Uvod u građansko pravo i stvarno pravo ...

http://www.dunp.np.ac.rs/wp-content/uploads/2018/12/3.pdf

Stvarno pravo, Radmila Kovačević Kuštrimović – Miroslav Lazić, Niš, 2006. Ili 2009. Pomoćna ... Novo evropsko pravo - komunitarni pravni sistem 62-63. str. 11.

Korporacijsko pravo Prvostopenjski UN študij program Pravo Tretji ...

http://www.pf.uni-lj.si/media/ucni.nacrt.korporacijsko.pravo.b1.2018.pdf

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS. Predmet: Korporacijsko pravo. Course title: Študijski program in stopnja. Study programme and level.

Up-679-06, U-I-20-07, LM.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/4a/2d/up-679-06-u-i-20-07-lm2.pdf

24 okt 2007 ... oblast, kot je možnost imenovanja predsednikov sodišč", piše Krivic sredi leta ... sodna oblast v primerjavi z drugima dvema vejama oblasti zelo ...

Up-841-17, Up-617-18, Up-679-18.pdf - Odločitve US - Ustavno ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/de/73/up-841-17-up-617-18-up-679-18.pdf

5 jun 2019 ... zastopa Odvetniška pisarna Godič & Selaković, o. p., d. o. o., Maribor, in Odvetniške zbornice Slovenije ... Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr.

U-I-180-16, Up-828-16.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/c5/03/u-i-180-16-up-828-16.pdf

9 apr 2019 ... ZIZ) drugače kot ZFPPIPP omogočal vrnitev v prejšnje stanje in izredna pravna sredstva. Primerjalna ureditev v ZIZ naj bi kazala na nujnost ...

Up-350/16-125 Up-750/16-117 UI-72/16-31 UI ... - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/62/e0/up-350-16.pdf

18 dec 2019 ... družbe GRATEL, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji,. o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 18. decembra 2019.

Sklep.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/12/33/u-i-93-15-sklep3.pdf

30 nov 2017 ... Neodvisnih sindikatov Slovenije, Ptuj, Sindikata Neodvisnost, ... 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZPIZ-1) ter peti.

Ustava RS - Ustavno sodišče

http://www.us-rs.si/media/ustava.pdf.pdf

ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti določa zakon. 6. člen ... organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil se z zakonom določi varuh.

odločba - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/72/b1/u-i-42-128.pdf

7 feb 2013 ... krajše poimenovanje za sodno oblast oziroma za sodno vejo oblasti (kakor ... 125. člena Ustave, iz katerih jasno izhaja, da je sodna oblast pri ...

U-I-134-14, Up-454-14.pdf - Odločitve US - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/35/af/u-i-134-14-up-454-142.pdf

17 mar 2015 ... Metalka trgovina, d. o. o., Ljubljana – v likvidaciji, ki jo zastopata Janko Jerman, odvetnik v Mariboru, in Odvetniška družba Fašun, Melihen, ...

U-I-296-94_LM Škrk.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/42/0d/u-i-296-94-lm-skrk2.pdf

Predmet ureditve ZGZH so slovenski državni simboli, tj. grb, zastava in himna Republike Slovenije ter slovenska narodna zastava (I. Splošne določbe, členi 1-5).

odločba - Odločitve US - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/8e/92/p-14-14.pdf

4 jun 2015 ... 2013 je bila zavržena zahteva za sodno varstvo, vložena zoper plačilni nalog zaradi prekrška po četrtem odstavku 16. člena Zakona o.

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE

http://odlocitve.us-rs.si/documents/a0/b2/u-i-79-932.pdf

Navaja, da po izpodbijani določbi začne disciplinski postopek zoper delavca v državnem organu predstojnik organa. Ker predstojnik organa po 46. in 47. členu ...

republika slovenija - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/8a/7e/u-i-137-01-odl2.pdf

člena Ustave, ki določa, da se javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave lahko prenese na samoupravne skupnosti, podjetja in druge ...

About Constitutional Court - Ustavno sodišče

https://www.us-rs.si/media/rsus_aboutconstitutionalcourt_2014.pdf

Jerica Trefalt. Dr. Katja Triller Vrtovec, LL.M. Katarina Vatovec, LL. ... Nataša Lebar, Head of the Office of the Registrar. Tina Prešeren, Head of the Analysis and ...

Ločeno mnenje - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/5f/b4/lm-zobec-mozetic3.pdf

3 okt 2011 ... Jan Zobec. Sodnik. Pridružujem se pritrdilnemu ločenemu mnenju sodnika Jana Zobca in ga v celoti podpiram. Ko gre za vprašanje temeljnih ...

U-I-18-93_LM Zupančič.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/75/47/u-i-18-93-lm-zupancic7.pdf

bo nepristransko kazensko sodišče, da o preiskovalnem (t.im.) "sodniku" ... procesu", Kazensko procesno pravo, Uradni list, Ljubljana 1991, str. 285 do 310.

ustavna pritožba - Ustavno sodišče

https://www.us-rs.si/media/obrazec-ustavna.pritozba-2.pdf

USTAVNA PRITOŽBA. Obrazec vsebuje obvezne sestavine ustavne pritožbe, ki so določene v Zakonu o. Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno ...

Javna dražba - Ustavno sodišče

https://www.us-rs.si/media/3-objava-jd.pdf

Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku na sedežu. Ustavnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, na Beethovnovi ...

Jan Zobec - Odločitve US - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/f9/ae/u-i-269-12-pritrdilno-lm-zobec3.pdf

24 dec 2014 ... Vsi trije odstavki 57. člena Ustave urejajo isto področje človekove aktivnosti – izobraževanje in šolanje ter vlogo države pri tem. Vendar ...

U-I-143-97_LM Čebulj.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/b3/55/u-i-143-97-lm-cebulj2.pdf

dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave. Predmet javnega pooblastila je torej opravljanje funkcije državne uprave. Po Zakonu o ...

UI-225/16-15 Datum: 6. 12. 2017 Ustavno sodišče je ... - Odločitve US

http://odlocitve.us-rs.si/documents/61/d7/u-i-225-165.pdf

6 dec 2017 ... sodne veje oblasti ter s tem kršitev načela delitve oblasti (drugi stavek drugega odstavka 3. člena Ustave). Izpodbijana ureditev naj bi bila tudi v ...

UI-109/19-4 Datum: 6. 5. 2019 Ustavno sodišče je v postopku za ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/5b/00/u-i-109-19.pdf

6 maj 2019 ... Ker je veteranski dodatek namenjen tistim, ki ne dosegajo cenzusa, predvsem upokojencem, ki imajo nizko pokojnino, naj bi bili prav ti.

Up-482/18-14 Datum: 12. 7. 2018 Ustavno sodišče je v postopku za ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/0c/cb/up-482-182.pdf

12 jul 2018 ... nad družbo Čevljarstvo Kidričevo, d. o. o., Kidričevo (v nadaljevanju ... namreč lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva (peta ...

republika slovenija ustavno sodišče - Odločitve US

http://odlocitve.us-rs.si/documents/bc/11/u-i-158-94-lm-sinkovec4.pdf

Delitev oblasti pa zagotavlja tudi funkcionalnost države, za kar je med drugim pogoj ohranitev ravnotežja med državnimi organi. Nobena veja oblasti ne sme ...

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-205/03 ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/a0/8c/u-i-205-032.pdf

8 dec 2005 ... deleže v družbah Meting – Železarna Jesenice, inženiring, ... d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju družba Meting), Stanovanjsko podjetje Ravne – ...

CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC ... - Ustavno sodišče

https://www.us-rs.si/media/book_usrs_selecteddecisions_1991-2015.pdf

23 Feb 2010 ... the Constitution, which includes a statutory reservation, is to ensure that individ- uals, on the basis of paid ... Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, p. 362. ... in front of Križanke. Napoleon ...

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-233/05 ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/91/22/u-i-233-052.pdf

22 mar 2007 ... Pravilnik nenadoma določil kot pogoj za izdelovalce študij požarne varnosti opravljen strokovni izpit pri IZS, za pristop h kateremu je treba imeti ...

UI-40/17-22 Datum: 18. 12. 2019 Ustavno sodišče je ... - Odločitve US

http://odlocitve.us-rs.si/documents/a4/ed/u-i-40-17.pdf

18 dec 2019 ... ... v postopku za preizkus pobude javnega zavoda Lekarna Ljubljana, ... tem upošteva dejstvo, da lahko lekarne – javni zavodi – pod pogoji iz ...

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Up-969/08 ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/00/3c/up-969-08-sklep2.pdf

19 maj 2009 ... Vilhar, Marija Mojca Dolenc, Janez Dolenc, Marija Kersnik, Mihael Kersnik, Agnes. Kersnik, Aleš Kersnik, Katarina Dolenc in Janko Kersnik, ...

UI-117/16-4 Datum: 10. 9. 2018 Ustavno sodišče je v postopku za ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/4c/e2/u-i-117-16.pdf

10 sep 2018 ... 14. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, ... večstanovanjskih stavb (v nadaljevanju Pravilnik), ki določa, da se ...

Ustavno sodišče v bran neprofitnemu najemniku

http://pic.si/wp-content/uploads/2018/03/Ustavno-sodi%C5%A1%C4%8De-v-bran-neprofitnemu-najemniku.pdf

(v nadaljevanju Občina) za odpoved najemne pogodbe za neprofitno najemno stanovanje pritožnici zaradi obstoja krivdnega odpovednega razloga neplačila ...