USTAVNO PRAVO Diferencialni Prof. dr. Igor Kaučič 1. Ustavno ...

Igor Kaučič. Jeziki /. Languages: Predavanja / Lectures: Vaje / Tutorial: Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Prerequisits: Vsebina:.

USTAVNO PRAVO Diferencialni Prof. dr. Igor Kaučič 1. Ustavno ... - Sorodni dokumenti

USTAVNO PRAVO Diferencialni Prof. dr. Igor Kaučič 1. Ustavno ...

http://www.pf.uni-lj.si/media/b2.ustavno.pravo.-.pripravljalni.l.pdf

Igor Kaučič. Jeziki /. Languages: Predavanja / Lectures: Vaje / Tutorial: Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Prerequisits: Vsebina:.

Ustavno pravo

http://www.pf.uni-lj.si/media/un.b3.ustavno.pravo.pdf

Igor Kaučič, Franc Grad: Ustavna ureditev Slovenije, Ljubljana 2008. Franc Grad, Igor Kaučič, Ciril Ribičič, Ivan Kristan: Državna ureditev Slovenije, Ljubljana ...

(USTAVNO IN MEDNARODNO)PRAVO ... - Concourts.net

http://www.concourts.net/predmeti/Pravo%20clovekovih%20pravic%20FDS1.pdf

(USTAVNO IN MEDNARODNO)PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC FDŠ. Nosilec: prof. dr. Arne Marjan Mavčič. Nova vas 23A, 4205 Preddvor. Tel.: 386 (0) 4 255 ...

Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana ... - Predsednik republike

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/39665f2727c16ddbc12584650046a28c/$FILE/Ustavnopravna%20izhodi%C5%A1%C4%8Da.002.pdf/Ustavnopravna%20izhodi%C5%A1%C4%8Da.pdf

Igor Kaučič, dr. Saša Zagorc in dr. Jurij Toplak.1 Med člani projektne skupine obstojijo različni pogledi na vprašanje, kateri volilni sistem bi bil najbolj ustrezen za ...

Člani Senata UL MF prof. dr. Igor Švab prof. dr. Vane Antolič prof. dr ...

https://mf.uni-lj.si/download_file/view/7765/217

Igor Švab prof. dr. Vane Antolič prof. dr. Tadej Avčin akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc prof. dr. Jože Balažic izr. prof. dr. Igor Bartenjev prof. dr. Tadej Battelino.

Up-679-06, U-I-20-07, LM.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/4a/2d/up-679-06-u-i-20-07-lm2.pdf

24 okt 2007 ... oblast, kot je možnost imenovanja predsednikov sodišč", piše Krivic sredi leta ... sodna oblast v primerjavi z drugima dvema vejama oblasti zelo ...

U-I-180-16, Up-828-16.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/c5/03/u-i-180-16-up-828-16.pdf

9 apr 2019 ... ZIZ) drugače kot ZFPPIPP omogočal vrnitev v prejšnje stanje in izredna pravna sredstva. Primerjalna ureditev v ZIZ naj bi kazala na nujnost ...

Up-350/16-125 Up-750/16-117 UI-72/16-31 UI ... - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/62/e0/up-350-16.pdf

18 dec 2019 ... družbe GRATEL, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji,. o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 18. decembra 2019.

Up-841-17, Up-617-18, Up-679-18.pdf - Odločitve US - Ustavno ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/de/73/up-841-17-up-617-18-up-679-18.pdf

5 jun 2019 ... zastopa Odvetniška pisarna Godič & Selaković, o. p., d. o. o., Maribor, in Odvetniške zbornice Slovenije ... Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr.

odločba - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/72/b1/u-i-42-128.pdf

7 feb 2013 ... krajše poimenovanje za sodno oblast oziroma za sodno vejo oblasti (kakor ... 125. člena Ustave, iz katerih jasno izhaja, da je sodna oblast pri ...

Ustava RS - Ustavno sodišče

http://www.us-rs.si/media/ustava.pdf.pdf

ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti določa zakon. 6. člen ... organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil se z zakonom določi varuh.

U-I-134-14, Up-454-14.pdf - Odločitve US - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/35/af/u-i-134-14-up-454-142.pdf

17 mar 2015 ... Metalka trgovina, d. o. o., Ljubljana – v likvidaciji, ki jo zastopata Janko Jerman, odvetnik v Mariboru, in Odvetniška družba Fašun, Melihen, ...

Sklep.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/12/33/u-i-93-15-sklep3.pdf

30 nov 2017 ... Neodvisnih sindikatov Slovenije, Ptuj, Sindikata Neodvisnost, ... 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZPIZ-1) ter peti.

Ločeno mnenje - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/5f/b4/lm-zobec-mozetic3.pdf

3 okt 2011 ... Jan Zobec. Sodnik. Pridružujem se pritrdilnemu ločenemu mnenju sodnika Jana Zobca in ga v celoti podpiram. Ko gre za vprašanje temeljnih ...

U-I-296-94_LM Škrk.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/42/0d/u-i-296-94-lm-skrk2.pdf

Predmet ureditve ZGZH so slovenski državni simboli, tj. grb, zastava in himna Republike Slovenije ter slovenska narodna zastava (I. Splošne določbe, členi 1-5).

odločba - Odločitve US - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/8e/92/p-14-14.pdf

4 jun 2015 ... 2013 je bila zavržena zahteva za sodno varstvo, vložena zoper plačilni nalog zaradi prekrška po četrtem odstavku 16. člena Zakona o.

Javna dražba - Ustavno sodišče

https://www.us-rs.si/media/3-objava-jd.pdf

Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku na sedežu. Ustavnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, na Beethovnovi ...

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE

http://odlocitve.us-rs.si/documents/a0/b2/u-i-79-932.pdf

Navaja, da po izpodbijani določbi začne disciplinski postopek zoper delavca v državnem organu predstojnik organa. Ker predstojnik organa po 46. in 47. členu ...

ustavna pritožba - Ustavno sodišče

https://www.us-rs.si/media/obrazec-ustavna.pritozba-2.pdf

USTAVNA PRITOŽBA. Obrazec vsebuje obvezne sestavine ustavne pritožbe, ki so določene v Zakonu o. Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno ...

Jan Zobec - Odločitve US - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/f9/ae/u-i-269-12-pritrdilno-lm-zobec3.pdf

24 dec 2014 ... Vsi trije odstavki 57. člena Ustave urejajo isto področje človekove aktivnosti – izobraževanje in šolanje ter vlogo države pri tem. Vendar ...

U-I-18-93_LM Zupančič.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/75/47/u-i-18-93-lm-zupancic7.pdf

bo nepristransko kazensko sodišče, da o preiskovalnem (t.im.) "sodniku" ... procesu", Kazensko procesno pravo, Uradni list, Ljubljana 1991, str. 285 do 310.

U-I-143-97_LM Čebulj.pdf - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/b3/55/u-i-143-97-lm-cebulj2.pdf

dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave. Predmet javnega pooblastila je torej opravljanje funkcije državne uprave. Po Zakonu o ...

republika slovenija - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/8a/7e/u-i-137-01-odl2.pdf

člena Ustave, ki določa, da se javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave lahko prenese na samoupravne skupnosti, podjetja in druge ...

About Constitutional Court - Ustavno sodišče

https://www.us-rs.si/media/rsus_aboutconstitutionalcourt_2014.pdf

Jerica Trefalt. Dr. Katja Triller Vrtovec, LL.M. Katarina Vatovec, LL. ... Nataša Lebar, Head of the Office of the Registrar. Tina Prešeren, Head of the Analysis and ...

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Up-969/08 ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/00/3c/up-969-08-sklep2.pdf

19 maj 2009 ... Vilhar, Marija Mojca Dolenc, Janez Dolenc, Marija Kersnik, Mihael Kersnik, Agnes. Kersnik, Aleš Kersnik, Katarina Dolenc in Janko Kersnik, ...

MEDNARODNA SODNA PRESOJA IN ... - Ustavno sodišče

http://www.us-rs.si/media/govor_dan_ustavnosti_2004.pdf

23 dec 2004 ... Sodna oblast sama sebe ne jemlje dovolj resno tudi zato, ker je drugi dve veji oblasti ne jemljeta resno. Pogosto je sploh ne jemljeta kot pravo ...

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-99/05 ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/7f/09/u-i-99-052.pdf

11 jan 2007 ... Notarka Marina Ružič Tratnik ter njena pomočnika Nataša Starec in Miha Tratnik izpodbijajo drugi odstavek 100. člena Zakona o notariatu (v ...

UI-109/19-4 Datum: 6. 5. 2019 Ustavno sodišče je v postopku za ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/5b/00/u-i-109-19.pdf

6 maj 2019 ... Ker je veteranski dodatek namenjen tistim, ki ne dosegajo cenzusa, predvsem upokojencem, ki imajo nizko pokojnino, naj bi bili prav ti.

UI-225/16-15 Datum: 6. 12. 2017 Ustavno sodišče je ... - Odločitve US

http://odlocitve.us-rs.si/documents/61/d7/u-i-225-165.pdf

6 dec 2017 ... sodne veje oblasti ter s tem kršitev načela delitve oblasti (drugi stavek drugega odstavka 3. člena Ustave). Izpodbijana ureditev naj bi bila tudi v ...

Ustavno sodišče v bran neprofitnemu najemniku

http://pic.si/wp-content/uploads/2018/03/Ustavno-sodi%C5%A1%C4%8De-v-bran-neprofitnemu-najemniku.pdf

(v nadaljevanju Občina) za odpoved najemne pogodbe za neprofitno najemno stanovanje pritožnici zaradi obstoja krivdnega odpovednega razloga neplačila ...

UI-117/16-4 Datum: 10. 9. 2018 Ustavno sodišče je v postopku za ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/4c/e2/u-i-117-16.pdf

10 sep 2018 ... 14. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, ... večstanovanjskih stavb (v nadaljevanju Pravilnik), ki določa, da se ...

Up-482/18-14 Datum: 12. 7. 2018 Ustavno sodišče je v postopku za ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/0c/cb/up-482-182.pdf

12 jul 2018 ... nad družbo Čevljarstvo Kidričevo, d. o. o., Kidričevo (v nadaljevanju ... namreč lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva (peta ...

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-205/03 ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/a0/8c/u-i-205-032.pdf

8 dec 2005 ... deleže v družbah Meting – Železarna Jesenice, inženiring, ... d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju družba Meting), Stanovanjsko podjetje Ravne – ...

Številka: U-I-100/17-8 Datum: 14. 12. 2017 Ustavno sodišče je v ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/8a/0b/u-i-100-17.pdf

14 dec 2017 ... dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (v nadaljevanju ZUPPJS16) ter. 9. in 12. člen Zakona o ukrepih na področju plač in ...

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-233/05 ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/91/22/u-i-233-052.pdf

22 mar 2007 ... Pravilnik nenadoma določil kot pogoj za izdelovalce študij požarne varnosti opravljen strokovni izpit pri IZS, za pristop h kateremu je treba imeti ...

UI-40/17-22 Datum: 18. 12. 2019 Ustavno sodišče je ... - Odločitve US

http://odlocitve.us-rs.si/documents/a4/ed/u-i-40-17.pdf

18 dec 2019 ... ... v postopku za preizkus pobude javnega zavoda Lekarna Ljubljana, ... tem upošteva dejstvo, da lahko lekarne – javni zavodi – pod pogoji iz ...