Opis - Fran

GLASOSLOVJE. VOKALIZEM. Naglas. Kot v drugih dialektih slovenskega jugozapada, tako sta se tudi v črnovrškem narečju rastoči in ·padajoči poudarek zlila v ...

Opis - Fran - Sorodni dokumenti

Opis - Fran

https://fran.si/194/ivan-tominec-crnovrski-dialekt/datoteke/CRNOVRSKI_3-Opis.pdf

GLASOSLOVJE. VOKALIZEM. Naglas. Kot v drugih dialektih slovenskega jugozapada, tako sta se tudi v črnovrškem narečju rastoči in ·padajoči poudarek zlila v ...

Umetniški stenski koledar FRAN 2017 - Založba Fran

https://zalozba-fran.com/sites/default/files/flyer-fran-kalender.pdf

Umetniški stenski koledar POGLEDI ANSICHTEN VIEWS. 50 x 42 cm, tisk na ... ISBN 978-3-902832-14-6, Založba Fran, Celovec, 2016, cena 20 €. Naročila ...

Opis predmeta Opće informacije 1. OPIS PREDMETA

http://www.gfos.unios.hr/download/Hrvoje-Krsti%C4%87-informacije-o-predmetu-05-10-2017-08-45.pdf

Opis predmeta. Opće informacije. Nositelj predmeta doc.dr.sc. Hrvoje Krstić. Naziv predmeta. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA. Studijski program. Preddiplomski ...

Opis delovnega mesta Mladi raziskovalec Opis delovnega mesta

https://www.uni-lj.si/mma/matjazjuric/2013070115000941/

Opis delovnega mesta: Raziskave in znanstveno-raziskovalno delo na področju integracije, obdelave in analize nestrukturiranih oz. delno strukturiranih ...

datum in ura zdis opis aktivnosti datum in ura društvo opis aktivnosti ...

https://www.zdis.si/files/aktivnosti_zdis_3_december.pdf

2 dec 2019 ... MDI Lendava. Gledališka predstava: "Katastrofalna večerja", Kulturni dom. Ljutomer. 17:00. MDI Ptuj. Srečanje invalidov MDI Ptuj, na Ptuju.

FRAN ROŠ

http://os-frana-rosa.splet.arnes.si/files/2015/03/FRAN-RO%C5%A0-SON%C4%8CNI-SVET-obi%C4%8Dajno.pdf

DEDEK MRAZ PRIHAJA. Na trgu sredi mesta Celja ustavil se bo dedek Mraz, prinesel mnogo nam veselja bo v ta samotni zimski čas. Šotore tam si bo postavil,.

2016 - Fran

https://fran.si/135/epravopis-slovenski-pravopis/datoteke/ePravopis%202016.pdf

-in ter prebivalska imena; pri besedah, izpeljanih iz lastnih imen, ... PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena ... gasilec Samo Telebajski in gasilec Samo.

Kolofon - Fran

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/datoteke/Pravopis_Kolofon.pdf

Iztočničarji. Janko Moder, Stane Suhadolnik, Nastja Vojnovič, Peter Weiss. Onaglaševalec. Vladimir Nartnik. Strokovni sodelavci. Helena Dobrovoljc, Nanika ...

ePRAVOPIS - Fran

https://fran.si/135/epravopis-slovenski-pravopis/datoteke/ePravopis%202018.pdf

avarski konjenik; avarska vojna; Franki so konec 8. ... osebno ime. |priimek|; |poljski jezikoslovec|: razlage Baudouina ... s hčerko; Po britanski nekdanji kraljici so ...

Predgovori - Fran

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/datoteke/SSKJ2_Predgovori.pdf

Med temi kaže posebej opozoriti na tiste, ki jih narekujejo obrnjeno razmerje med ... Posebej velja poudariti, da se je ob delu za SSKJ leksikografsko izšolala ...

Kazalo - Fran

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/datoteke/Pravopis_Kazalo.pdf

Poimenovanja po rasni ali jezikovni pripadnosti (134) . ... d pred l (676). Premene po zvenečnosti (677–687) . ... Ljubkovalna imena na -ica in premena (964). 3.

Slovenska - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1884%C5%A0uman.pdf

Ostanki i-jevske sklanjatve možkili samostalnikov so zvečine le v množini; v jednini imamo še od besede pot orodnik: med potem, gre svojim potem, tem istim ...

pravopis - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1935Breznik_Ramov%C5%A1.pdf

stavnih delih, le na koncu zloga (besede) se drugi del (glas i za pisani j) ne ... Tuja lastna imena se pišejo v slovenščini na dva načina: v tuji ali domači obliki. ... matadór, -ja m., 1. bikoborec,. 2. prvak ... pásti (biti na konju); seno z voza zmetati ...

Krajšave - Fran

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/datoteke/Pravopis_Krajsave.pdf

povratni osebni zaimek povr. svoj. zaim. povratni svojilni zaimek pozdrav. medm. pozdravni medmet prakt.sp. praktičnosporazumevalno pravn. pravniško preb. i.

SLA V468.01 'kad' - Fran

https://fran.si/Search/File2?dictionaryId=203&name=SLA_V468.01.pdf

posoda', v T022 za leksem banja pomen 'velika kovinska ovalna posoda za pranje ... ješnica, nejasno, verjetno *j(esiš)-ьn-ic-a ← *j(esix)-ъ 'kis, oceh, jesih' ←.

10vnica - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1869Praprotnik.pdf

Nedoločnik: plesti. Namenilnik: plest. Drugi razred obsega tiste glagole, kterih deblo ima končnika s ali Z, n. pr.: nes-em, griz-em. Spregajo se kakor glagoli ...

Avtorji - Fran

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/SSKJ_Avtorji.pdf

Eva Paulin, novinarka; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; ... Miroslav Zei, univ. prof.; žel.: Venčeslav Funtek, dipl. ing. T–Ž in Dodatki adm.

Untitled - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1962skupinski.pdf

zob ob spodnji ustnici, slišimo f. Z jezično konico ob dlesni in ... -a m min. modri bakrenec. Ažbè -éta m 05. ... cenljív -a -o; cenik -a m, ceníški -a -o. Céne -ta m in ...

Predgovor - Fran

https://fran.si/192/janez-keber-frazeoloski-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/FRAZEOLOSKI_2-Predgovor.pdf

Po izidu 5. knjige Slovarja slovenskega knjižnega jezika (= SSKJ) leta 1991, s katero je ... in objavami pridobival izkušnje in reference za izvedbo drugega dela ...

Fran Milčinski

https://domzalec.si/wp-content/uploads/2019/01/Fran-Milcinski-BUTALCI.pdf

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. 821.163.6-93-32(0.034.2). MILČINSKI, Fran, 1867-1932. Butalci [Elektronski vir] / Fran Milčinski. - El. knjiga.

2018 - Fran

https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/Sprotni%20slovar%202018.pdf

aromatična orientalska slaščica iz kuhanega škroba in sladkorja, navadno v obliki kockic; lokum, ratluk lopárnica. [lopárnica] samostalnik ženskega spola (ȃ).

Dodatek - Fran

https://fran.si/196/ivancic-kutin-slovar-bovskega-govora/datoteke/BOVSKI_5-Dodatek.pdf

... pa iz različnih razlogov ni bilo mogoče preveriti (neroden zapis, napake pri ... kiblati - karambolirati pri balinanju kol enle ... zeljnica - tekočina pri kisanju zelja.

kazalka - Fran

https://fran.si/Search/File2?dictionaryId=196&Name=Bovski 52.pdf

kadilnica | kędě:węnca -e; -e ž-prekajevalnica, prostor za prekajevanje mesa kadilo gl. virh kaditi gl. ravfati kaditi se gl. čevrnati kahla || kŕ:hla -e; -e ž – 1. nočna ...

MAHA MAJ AR. - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1850Majar.pdf

tirolskega, Prus ne pruskega, Hanoveranec ne hanoveranskega, Svab ne švabskega jezika, te- mo c vsi le književnega, obce razumljivega nemškega.

Pravila - Fran

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/datoteke/Pravopis_Pravila.pdf

4. na začetku in koncu povedi ali njenega dela: oklepaji, dvodelni pomišljaj in nare- kovaji. Neskladenjsko se ločila rabijo večinoma sredi ali na koncu povedi ali ...

Uvod - Fran

https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/datoteke/ETIMOLOSKI_3-Uvod.pdf

Slovar obravnava le besede sodobnega knjižnega jezika. Narečne, zastarele in pogovorne besede so razložene le izjemoma znotraj slovarskih sestavkov, ...

Slovarček - Fran

https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/datoteke/ETIMOLOSKI_4-Slovarcek.pdf

razlog ali spodbuda za oblikovanje pomena nove besede ponavljalni glagol glagol, ki označuje ponavljajoče se deja- nje, npr. prinȃšati ob prinésti predpona.

Literatura - Fran

https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/datoteke/ETIMOLOSKI_5-Literatura.pdf

F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana 1977–2007. Ben. Benkő, L. ... Ètimologičeskij slovar' slavjanskix jazykov. ... F. Verbinc, Slovar tujk.

vodnik - Fran

https://fran.si/Content/Site/files/gradiva/Fran-Vodnik-2015.pdf

Skupine slovarjev. Slovarji in drugi jezikovni viri so na portalu Fran glede na vsebine, ki jih prinašajo, razdeljeni v sedem tematskih skupin. Nekateri od virov so.

Kratice in okrajšave - Fran

https://fran.si/192/janez-keber-frazeoloski-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/FRAZEOLOSKI_4-Krajsave.pdf

28 sep 2015 ... evfemistično fam. familiarno feb. februar fr. francoski, francosko germ. germanski, germansko. GISN. Gradivo Inštituta za slovensko narodopisje.

Fonetična transkripcija - Fran

https://fran.si/150/sla-slovenski-lingvisticni-atlas-1/datoteke/SLA1_Foneticna-transkripcija.pdf

načinov zapisovanja, vsak zapis odraža vsakokratna veljavna zapisovalska načela in ... 〈χ〉 in 〈x〉, ki se pojavljata v obeh transkripcijah, v mednarodni fonetični.

geselski sestavek - Fran

https://fran.si/Search/File2?dictionaryId=195&Name=zadrecki 71.pdf

neumen moški: 'kå: 'kę: 'vę: tis't 'a:j- zəm'porner!? ... naloge v največji mogoči popolnostil: 'å:klęy 'tišler 'ja: 1 5 => AKLIŠ ... redk. arboretum: ud "mė:rkota 'žie:na.

Slovenska slovnica - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1883Kon%C4%8Dnik.pdf

Katera obrazila kažejo po več pomenov? Vaje v berilih! Izpeljava pridevnikov. §. 23. ... 6. prislov,. 2. pridevnik,. 3. zaimek, mena. 5. glagol,. 7. predlog,. 8. veznik,.

SLA V730b.01 'veža' - Fran

https://fran.si/Search/File2?dictionaryId=203&name=SLA_V730b.01.pdf

del vprašalnice dopolnjen z vprašanjem za vežo (V132 podstrešje je bilo preoblikovano v podstrešje – veža, kar je mogoče razbrati iz takratnih študentskih ...

Besedno kazalo - Fran

https://fran.si/203/sla-slovenski-lingvisticni-atlas-2/datoteke/SLA2_Besedno-kazalo.pdf

štok 2/75 (V170.01 'tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva)') postelja na štok. 2/34 (V466.01 'pograd v koči') se bere takole: beseda štok je zapisana v ...

SLA V168A.01 'studenec' - Fran

https://fran.si/Search/File2?dictionaryId=203&name=SLA_V168A.01.pdf

(sorodno je *vir-ъ 'mesto, kjer je voda nemirna, kjer vre; vrtinec, izvir, tolmun') naravni izvir < *narav-ьn-ъ-j-ь jьz-vir-ъ ← *narav-a *jьz-vir-ъ izvirek < *jьz-vir-ъk-ъ.