Vaje 5: Linearna in kvadratna funkcija - OMR FNM

Vaje - 5. sklop: Linearna in kvadratna funkcija ... S pomo£jo premikov in raztegov skiciraj graf kvadratne funkcije, podane s pred- pisom f(x)=4x2 10x 2. 7.

Vaje 5: Linearna in kvadratna funkcija - OMR FNM - Sorodni dokumenti

Vaje 5: Linearna in kvadratna funkcija - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/2017/10/EF_vaje5.pdf

Vaje - 5. sklop: Linearna in kvadratna funkcija ... S pomo£jo premikov in raztegov skiciraj graf kvadratne funkcije, podane s pred- pisom f(x)=4x2 10x 2. 7.

Kvadratna funkcija

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/25-splosno-izobrazevalni-programi?download=258%3Akvadratnan-funkcija

Ker poznamo teme iskane parabole, bomo tokrat uporabili nastavek temenske oblike enačbe zapisa kvadratne funkcije: . Vanj vstavimo koordinate temena:.

Linearna i kvadratna aproksimacija funkcije. Taylorov red.

http://matematika.fkit.hr/novo/matematika%201/predavanja/Mat1_Lekcija13.pdf

Linearna aproksimacija funkcije, kvadratna aproksimacija. Taylorov red. I. Naslov i obja²njenje naslova. U lekciji se razmatra primjena derivacije za pribliºno ...

kvadratna funkcija - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/II%20godina/2.%20Kvadratna%20jednacina%20i%20kvadratna%20funkcija/7.KVADRATNA%20FUNKCIJA.pdf

Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije c bx ax y. . = 2 je parabola. Najpre ćemo naučiti kako izgleda grafik funkcije. 2 xy. = . Napravićemo tablicu za neke.

A - Potencna, korenska in kvadratna funkcija

http://matej.info/datoteke/Testi/T2/Potencna,%20korenska%20in%20kvadratna%20funkcija%201.pdf

LETNIK. A - Potencna, korenska in kvadratna funkcija. OCENA: Dosezeno. Mozno število tock: 1. Na sliki je graf funkcije f. a) Zapiši zalogo vrednosti funkcije. (1).

TEST 3.0 - 2. letnik. KVADRATNA FUNKCIJA T - 2

http://matej.info/datoteke/Testi/T2/E2A_Test.3_0.pdf

TEST 3.0 - 2. letnik. KVADRATNA FUNKCIJA. T - 2. Naloga 1: tocke 5 5 1 a) Nariši graf funkcije f(x) = -x2 - 2x 3. b) Izracunaj presecišci parabole s premico y ...

UČNI LIST – Kvadratna funkcija ) ( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ...

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/763_ef3adea10a46/U%C4%8Dni%20list%20-%20Kvadratna%20funkcija.pdf

UČNI LIST – Kvadratna funkcija. 1) Graf kvadratne funkcije ( ). 2. f x a x. = ∙ gre skozi točko (. ) 2,6. A - . Poišči njeno enačbo. 2) Parabola ( ). 2. f x a x c.

potence in koreni, kvadratna funkcija - Matematika SIC Ljubljana

http://mat.spssb.si/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/3spi-potence-koreni-kvadratna-funkcija.pdf

2 POTENCE S CELIMI EKSPONENTI. Za poljubno od 0 različno racionalno število a in naravno število n je: 1 n n a a. - = a0 = 1. Pravila za računanje s ...

9. kvadratna funkcija • izračunati funkcijske vrijednosti • prikazati ...

http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/nastavni-materijali/9_kvadratna%20funkcija.pdf

9. kvadratna funkcija. • izračunati funkcijske vrijednosti. • prikazati funkcije tablično. • prikazati funkcije grafički. • interpretirati graf funkcije. • odrediti nultočke ...

Linearna funkcija

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/25-splosno-izobrazevalni-programi?download=268%3Auvod-v-linearno-funkcijo

Tak zapis je jasen, saj se da lepo prebrati, kje premica seka ordinato in kolikšen je naklon premice. Enačbo oblike: ; imenujemo eksplicitna enačba premice.

11.Linearna funkcija

https://dijaski.net/get/mat_sno_linearna_funkcija_02.pdf

11.2. Enačba premice. Graf linearne funkcije je premica, torej lahko enačbo premice zapišemo kot enačbo grafa linearne funkcije: y = kx n. To obliko enačbe ...

Test 5 - Linearna funkcija

http://matej.info/datoteke/Testi/T1/Koordinatni%20sistem,%20linearna%20funkcija%202.pdf

Test 5 - Linearna funkcija. 1. Izracunaj: Podane so tocke A(3, 5),B(-1, 2),C(0, -4). a) Zapiši enacbo premice skozi tocki A in C. (3) b) Izracunaj plošcino trikotnika ...

5. Linearna funkcija. Sustav jednadžbi

http://www.naucitesami.com/PDF-rezerva/5-linearna-funkcija--M-1--.pdf

M-1- V-linearna funkcija. Zadatke riješio: Mladen Sraga. Mat-1- kompletno riješeni zadaci po školskoj zbirci... interna skripta centra za poduku. 1 str.

KOORDINATE I LINEARNA FUNKCIJA - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Prijemni_2014_formulice/4.%20KOORDINATE%20%20%20I%20%20%20LINEARNA%20%20%20FUNKCIJA-formulice.pdf

KOORDINATE I LINEARNA FUNKCIJA. Koordinate. U koordinatnom sistemu xOy, svaka tačka je određena svojom apscisom x i ordinatom y, i tu tačku ...

UČNI LIST – Linearna funkcija ( ) ) ) ( ) 1 ...

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/835_a3b1692363f8/U%C4%8Dni%20list%20-%20Linearna%20funkcija.pdf

z ogliščema A in B in tretjim ogliščem C, ki je ničla linearne funkcije ( ) 4. 4. f x x. = - . 39) Dana je linearna funkcija. 3. 6 x y. - . = . Določi njeno začetno vrednost ...

Matematika Linearna funkcija - OŠ “Mihajlo Pupin”

http://www.osmihajlopupin.edu.rs/documents/vanja/Linearna%20funkcija.pdf

Šta je funkcija. U matematici nailazimo na mnoge primere poput ovog: automobil se po autoputu kreće brzinom od 100km/h. Za vreme t preći će rastojanje od ...

Matematika Linearna funkcija - OŠ ,,Mihajlo Pupin

http://www.osmihajlopupin.edu.rs/documents/vanja/Linearna%20funkcija.pdf

Šta je funkcija. U matematici nailazimo na mnoge primere poput ovog: automobil se po autoputu kreće brzinom od 100km/h. Za vreme t preći će rastojanje od ...

Priprema za 6. ispit znanja – Linearna funkcija (NAPOMENA ...

http://os-skolara-kravarsko.skole.hr/upload/os-skolara-kravarsko/images/static3/1182/attachment/Priprema_za_6_ispit_znanja_Linearna_funkcija.pdf

Odredi vrijednost linearne funkcije za argument 6. 2. U koordinatnom sustavu u ravnini nacrtaj graf linearne funkcije. 3. Je li linearna funkcija rastuća ili padajuća ...

NALOGE ZA 1. LETNIK - LINEARNA FUNKCIJA Naloge1 so ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~voresn/Gradiva/Gradiva1/0708-1LINEARNA.pdf

LETNIK - LINEARNA FUNKCIJA. Naloge1 so namenjene utrjevanju ucne snovi in pripravi na preverjanje in ocenjevanje znanja. 1. Zapiši v eksplicitni obliki ...

Linearna aproksimacija funkcija dvije varijable Matematika 2

http://matematika.fkit.hr/novo/matematika%202/predavanja/slajdovi/Mat2_Predavanje8.pdf

Linearna i kvadratna aproksimacij (i Taylorov red) sluze, izmedu ostalog, za priblizno racunanje vrijednosti funkcije. • Uz to, gledamo kako se promijeni ...

8. linearna funkcija • izračunati funkcijske vrijednosti • prikazati ...

http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/nastavni-materijali/8_linearna%20funkcija.pdf

8. linearna funkcija. • izračunati funkcijske vrijednosti. • prikazati funkcije tablično. • prikazati funkcije grafički. • interpretirati graf funkcije. • odrediti nultočke ...

Matematika Linearna funkcija - “Mihajlo Pupin” Veternik

http://www.osmihajlopupin.edu.rs/documents/vanja/Linearna%20funkcija.pdf

Šta je funkcija. U matematici nailazimo na mnoge primere poput ovog: automobil se po autoputu kreće brzinom od 100km/h. Za vreme t preći će rastojanje od ...

7. linearna funkcija • izračunati funkcijske vrijednosti • prikazati ...

http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/nastavni-materijali/7_linearna%20funkcija.pdf

7. linearna funkcija. • izračunati funkcijske vrijednosti. • prikazati funkcije tablično. • prikazati funkcije grafički. • interpretirati graf funkcije. • odrediti nultočke ...

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac 23.-28. kolovoz 2013. prof ...

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/metodika/materijali/linearna-kaleidoskop.pdf

28 kol 2013 ... Graf linearne funkcije je skup p = {(x, ax b) : x ∈ R}. Jedna od tvrdnji s kojima se susrecemo u sedmom razredu je da je taj skup pravac.

⋆ Funkcija f je soda, ce za vsak x ∈ D f velja: f(−x) = f(x). ⋆ Funkcija f ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/sodost.pdf

Oglejmo si funkcijo y = xn. Funkcija je za sode eksponente ((−x)2k = x2k) soda, za lihe eksponente ((−x)2k 1 = −x2k 1) pa liha. Odtod tudi imeni soda.

INVERZNA FUNKCIJA Naj bo f realna funkcija z definicijskim ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2006/ura/veselinovic/html/infun.pdf

INVERZNA FUNKCIJA. Naj bo f realna funkcija z definicijskim obmocjem Df in zalogo vrednost Zf . Ponovimo definicijo funkcije: Funkcija f iz mnozice A v ...

2. VAJE TEKAŠKE ABECEDE IN GIMNASTIČNE VAJE (8 minut) - NZS

https://www.nzs.si/Doc/Info/2018/Trening%203-8_RC%20MNZ_U13_U12.pdf

Opis. ✓ Igralci izvajajo na stožcih in stojalu varanja s SNDS in ZDS ter vodijo žogo skozi mala vrata. ✓ Igralca v diagonalnih kolonah hkrati začneta vajo.

VAJE ZA POVRNITEV RAVNOTEŽJA(VESTIBULARNE VAJE ...

http://www.ambulanta-garmus.si/nasveti/ravnotezje.pdf

Čutila za ravnotežje , ki ležijo v obeh notranjih ušesih , pošiljajo v možgane sporočila , ki so potrebna za vzdrževanje ravnotežja . Pri poškodbi ali bolezni ...

5. KVADRATNA NEENAˇCBA

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/KVF5.pdf

KVADRATNA NEENAˇCBA. O linearni neenacbi, npr. 2x − 3 < x − 1, smo govorili v prvem letniku. Ponovimo vedenja o neenacbah: 1. ◦ Neenacba je zgrajena iz ...

Kvadratna neenačba

http://www.szsms.si/wp-content/uploads/2019/10/kvadratna-neenacba.pdf

OpenProf.com. 1 Kvadratna neenačba - vaje. 1. Rešite neenačbo x2 - 4x - 5 < 0. 2. Rešite sistem neenačb x2 3x 2 > 0. 3. Rešite neenačbo -x2 x 6 > 0. 4.

Linearna algebra II

http://www.mathos.unios.hr/la2/p1.pdf

∀x ∈ V, ∀α ∈ F. (ako se uzme β = 0). Ova se svojstva zovu aditivnost i homogenost. Dakle, svaki je linearan operator aditivno i homogeno preslikavanje.

LINEARNA ELEKTRONIKA

http://fides.fe.uni-lj.si/~arpadb/le/lab-le-2011-12-16.pdf

16 dec 2011 ... Linearna elektronika - Laboratorijske vaje. 3. Napetostno ojačenje AU določimo iz osnovnega vezja s pomočjo enačbe : A u u. U = 2. 1.

Linearna regresija

http://file.biolab.si/textbooks/uozp/linearna-regresija.pdf

Obstaja kakšna boljša premica, kakšen boljši model? Kako pa sploh ocenimo kvaliteto modela? Za vsako tocko v grafu, vsak znan podatek, torej za vsak par ...

Linearna algebra - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~semrl/zapiski/LinearnaAlgebra.pdf

Korespodenca T ↔ x je povratno enolicna (bijektivna). Naj bosta T in S tocki na premici s koordinatama x in y. Potem je razdalja med njima: d(T,S) = |x − y|.

linearna gonila - INOTEH

https://www.inoteh.si/fileadmin/product_data/ITEM_linear_units.pdf

INOTEH d.o.o. K železnici 7 2345 Bistrica ob Dravi Tel.: 02-6651131 Fax: 02-6652081 E-Mail: [email protected] Web: www.inoteh.si. LINEARNA GONILA.