A - Potencna, korenska in kvadratna funkcija

LETNIK. A - Potencna, korenska in kvadratna funkcija. OCENA: Dosezeno. Mozno število tock: 1. Na sliki je graf funkcije f. a) Zapiši zalogo vrednosti funkcije. (1).

A - Potencna, korenska in kvadratna funkcija - Sorodni dokumenti

A - Potencna, korenska in kvadratna funkcija

http://matej.info/datoteke/Testi/T2/Potencna,%20korenska%20in%20kvadratna%20funkcija%201.pdf

LETNIK. A - Potencna, korenska in kvadratna funkcija. OCENA: Dosezeno. Mozno število tock: 1. Na sliki je graf funkcije f. a) Zapiši zalogo vrednosti funkcije. (1).

12.Potenčna funkcija

http://dijaski.net/get/mat_sno_potencna_funkcija_01.pdf

12.1. Potence s celimi eksponenti. Potenco an definiramo za eksponent n kot produkt n-tih faktorjev, ki so vsi enaki a (a je poljubno realno ali celo kompleksno ...

2. Potenčna funkcija z negativnim eksponentom - Wiki FMF

http://wiki.fmf.uni-lj.si/images/d/d2/Poten%C4%8Dna_funkcija.pdf

Potenčna funkcija s pozitivnim racionalnim eksponentom. ➢ Korenska funkcija s sodim eksponentom. 3.1. ➢ Korenska funkcija z lihim eksponentom. 3.2 ...

Kvadratna funkcija

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/25-splosno-izobrazevalni-programi?download=258%3Akvadratnan-funkcija

Ker poznamo teme iskane parabole, bomo tokrat uporabili nastavek temenske oblike enačbe zapisa kvadratne funkcije: . Vanj vstavimo koordinate temena:.

kvadratna funkcija - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/II%20godina/2.%20Kvadratna%20jednacina%20i%20kvadratna%20funkcija/7.KVADRATNA%20FUNKCIJA.pdf

Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije c bx ax y. . = 2 je parabola. Najpre ćemo naučiti kako izgleda grafik funkcije. 2 xy. = . Napravićemo tablicu za neke.

UČNI LIST – Kvadratna funkcija ) ( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ...

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/763_ef3adea10a46/U%C4%8Dni%20list%20-%20Kvadratna%20funkcija.pdf

UČNI LIST – Kvadratna funkcija. 1) Graf kvadratne funkcije ( ). 2. f x a x. = ∙ gre skozi točko (. ) 2,6. A - . Poišči njeno enačbo. 2) Parabola ( ). 2. f x a x c.

Vaje 5: Linearna in kvadratna funkcija - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/2017/10/EF_vaje5.pdf

Vaje - 5. sklop: Linearna in kvadratna funkcija ... S pomo£jo premikov in raztegov skiciraj graf kvadratne funkcije, podane s pred- pisom f(x)=4x2 10x 2. 7.

TEST 3.0 - 2. letnik. KVADRATNA FUNKCIJA T - 2

http://matej.info/datoteke/Testi/T2/E2A_Test.3_0.pdf

TEST 3.0 - 2. letnik. KVADRATNA FUNKCIJA. T - 2. Naloga 1: tocke 5 5 1 a) Nariši graf funkcije f(x) = -x2 - 2x 3. b) Izracunaj presecišci parabole s premico y ...

potence in koreni, kvadratna funkcija - Matematika SIC Ljubljana

http://mat.spssb.si/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/3spi-potence-koreni-kvadratna-funkcija.pdf

2 POTENCE S CELIMI EKSPONENTI. Za poljubno od 0 različno racionalno število a in naravno število n je: 1 n n a a. - = a0 = 1. Pravila za računanje s ...

9. kvadratna funkcija • izračunati funkcijske vrijednosti • prikazati ...

http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/nastavni-materijali/9_kvadratna%20funkcija.pdf

9. kvadratna funkcija. • izračunati funkcijske vrijednosti. • prikazati funkcije tablično. • prikazati funkcije grafički. • interpretirati graf funkcije. • odrediti nultočke ...

⋆ Funkcija f je soda, ce za vsak x ∈ D f velja: f(−x) = f(x). ⋆ Funkcija f ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/sodost.pdf

Oglejmo si funkcijo y = xn. Funkcija je za sode eksponente ((−x)2k = x2k) soda, za lihe eksponente ((−x)2k 1 = −x2k 1) pa liha. Odtod tudi imeni soda.

INVERZNA FUNKCIJA Naj bo f realna funkcija z definicijskim ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2006/ura/veselinovic/html/infun.pdf

INVERZNA FUNKCIJA. Naj bo f realna funkcija z definicijskim obmocjem Df in zalogo vrednost Zf . Ponovimo definicijo funkcije: Funkcija f iz mnozice A v ...

potenčna števila - Presek

http://www.presek.si/20/1115-Grasselli.pdf

Elektronska verzija: http://www.presek.si/20/1115-Grasselli.pdf ... POTEN ČNA ŠTEVILA ... hitro pridemo do drugih rešitev enačb e (4) v naravnih številih.

Kvadratna neenačba

http://www.szsms.si/wp-content/uploads/2019/10/kvadratna-neenacba.pdf

OpenProf.com. 1 Kvadratna neenačba - vaje. 1. Rešite neenačbo x2 - 4x - 5 < 0. 2. Rešite sistem neenačb x2 3x 2 > 0. 3. Rešite neenačbo -x2 x 6 > 0. 4.

5. KVADRATNA NEENAˇCBA

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/KVF5.pdf

KVADRATNA NEENAˇCBA. O linearni neenacbi, npr. 2x − 3 < x − 1, smo govorili v prvem letniku. Ponovimo vedenja o neenacbah: 1. ◦ Neenacba je zgrajena iz ...

Linearna i kvadratna aproksimacija funkcije. Taylorov red.

http://matematika.fkit.hr/novo/matematika%201/predavanja/Mat1_Lekcija13.pdf

Linearna aproksimacija funkcije, kvadratna aproksimacija. Taylorov red. I. Naslov i obja²njenje naslova. U lekciji se razmatra primjena derivacije za pribliºno ...

Linearna funkcija

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/25-splosno-izobrazevalni-programi?download=268%3Auvod-v-linearno-funkcijo

Tak zapis je jasen, saj se da lepo prebrati, kje premica seka ordinato in kolikšen je naklon premice. Enačbo oblike: ; imenujemo eksplicitna enačba premice.

11.Linearna funkcija

https://dijaski.net/get/mat_sno_linearna_funkcija_02.pdf

11.2. Enačba premice. Graf linearne funkcije je premica, torej lahko enačbo premice zapišemo kot enačbo grafa linearne funkcije: y = kx n. To obliko enačbe ...

Aproksimacija funkcija

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/10-APROKSIMACIJA_FUNKCIJA.pdf

14 мар 2011 ... na´ci jednostavnu funkciju φ iz nekog “malog” podskupa Φ ⊂ X, tako da φ bude bliska funkciji f u nekom smislu. APROKSIMACIJA FUNKCIJA ...

Racionalna funkcija

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/25-splosno-izobrazevalni-programi?download=265%3Aracionalna-funkcija

Zapišimo definicijsko območje in ničle racionalne funkcije . Ker je racionalna ... Če je ničla lihe stopnje, graf racionalne funkcije seka abcisno os, sicer pa ne.

interpolacija funkcija - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/PREDAVANJE3.pdf

Interpolacija je metoda izračuna vrijednosti funkcije u novim točkama koje se ... linearna interpolacija – temelji se na korištenju jednadžbe pravca kroz dvije ...

Eksponentna funkcija

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/25-splosno-izobrazevalni-programi?download=254%3Aeksponentna-funkcija

Abcisni osi pravimo vodoravna asimptota funkcije. (asimptota – premica, h kateri se funkcijske vrednosti približujejo, ko gre proti. ). Graf funkcije je konveksna ...

Inverzna funkcija - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/IV%20godina/1.realne%20funkcije/2.INVERZNA%20%20FUNKCIJA.pdf

INVERZNA FUNKCIJA. Definišimo najpre ... Data je funkcija f(x) = 2x – 1. Odrediti njenu inverznu funkciju i skicirati grafike funkcija f(x) i f. –1. (x). Rešenje:.

Test 5 - Linearna funkcija

http://matej.info/datoteke/Testi/T1/Koordinatni%20sistem,%20linearna%20funkcija%202.pdf

Test 5 - Linearna funkcija. 1. Izracunaj: Podane so tocke A(3, 5),B(-1, 2),C(0, -4). a) Zapiši enacbo premice skozi tocki A in C. (3) b) Izracunaj plošcino trikotnika ...

Integriranje skalarnih funkcija 2

http://marjan.fesb.hr/~borka/files/dir2-pred7-07.pdf

Kartezijeve koordinate (varijable) x, y zamijene po- larnim koordinatama u $ p, ... stoga poop´cene polarne koordinate φ, p nazivamo i eliptiˇckim koordinatama.

Dihalna funkcija krvi

http://www.mf-fizio.si/fabjan/Dihalna%20funkcija%20krvi.pdf

24 feb 2012 ... raztopljen plin: Henryjev zakon. • vezan plin: O2, CO2 in CO so vezani na proteine v krvi. • kemično spremenjen plin: večina CO2 v krvi se.

Kompozicija i inverzna funkcija - TVZ

https://www.tvz.hr/wp/download/78/matematika-1/9416/kompozicija-i-inverzna-funkcija.pdf

je Zadana funkcija f preslihola taj isti ti. Terrem: f stroga monotona funkcija f:sor toda f'ima innenmu funkciju ft, koja je strogo moratoria stanje kompozicije got. ---.

racionalna funkcija - Wiki FMF

http://wiki.fmf.uni-lj.si/images/7/73/Racionalna_funkcija.pdf

Poli racionalne funkcije so območja, kjer funkcija ni definirana. Racionalna funkcija ima pole v točkah, kjer velja: q(x)=0. Graf ima v vsakem polu navpično ...

5. Linearna funkcija. Sustav jednadžbi

http://www.naucitesami.com/PDF-rezerva/5-linearna-funkcija--M-1--.pdf

M-1- V-linearna funkcija. Zadatke riješio: Mladen Sraga. Mat-1- kompletno riješeni zadaci po školskoj zbirci... interna skripta centra za poduku. 1 str.

SEKSUALNA FUNKCIJA NAKON PROSTATEKTOMIJE

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2007-html/3-broj/SEKSUALNA%20FUNKCIJA%20NAKON%20PROSTATEKTOMIJE.pdf

Cilj rada bio je utvrditi da li transuretralna resekcija prostate i transvezikalna ... Na Tabeli 1. je prikazan IIEF-skor pre i po- ... dovoljna erekcija za penetraciju.

Interpolacija i aproksimacija funkcija - Element

https://element.hr/artikli/file/1314

neke x spretno je sluz iti se tzv. Aitkenovom interpolacijskom s emom Aitkenov algoritam koja se jos zove i iterirana linearna interpolacija. Radi kraceg zapisi-.

UČNI LIST – Racionalna funkcija – 1

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/584_3135100d7326/U%C4%8Dni%20list%20-%20Racionalna%20funkcija-1.pdf

1. UČNI LIST – Racionalna funkcija – 1. 1) Izračunaj ničle racionalne funkcije: a). ( ) 2. 2. 2 8. 6. 5 x x. f x x x. -. -. = -. b) ( ) 2. 8 16. 6 x x. f x x. . . = - c) ( ). 3. 2.

KOORDINATE I LINEARNA FUNKCIJA - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Prijemni_2014_formulice/4.%20KOORDINATE%20%20%20I%20%20%20LINEARNA%20%20%20FUNKCIJA-formulice.pdf

KOORDINATE I LINEARNA FUNKCIJA. Koordinate. U koordinatnom sistemu xOy, svaka tačka je određena svojom apscisom x i ordinatom y, i tu tačku ...

UČNI LIST – Linearna funkcija ( ) ) ) ( ) 1 ...

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/835_a3b1692363f8/U%C4%8Dni%20list%20-%20Linearna%20funkcija.pdf

z ogliščema A in B in tretjim ogliščem C, ki je ničla linearne funkcije ( ) 4. 4. f x x. = - . 39) Dana je linearna funkcija. 3. 6 x y. - . = . Določi njeno začetno vrednost ...

1 Lokalni ekstremi funkcija više varijabli

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/difraf/dif/vjezbe9a.pdf

1 Lokalni ekstremi funkcija više varijabli. 1.1. Prisjetite se definicija i osnovnih tvrdnji koje opisuju vezu lokalnih ekstrema, sta- cionarnih tocaka i druge derivacije ...