Odločba UE o spremembah - TD Stična

21 maj 2014 ... sedežem Ivančna Gorica, Stična 11, ki ga zastopa Goršič Milan Ivan v upravni zadevi vpisa spremembe temeljnega akta in zakonitega ...

Odločba UE o spremembah - TD Stična - Sorodni dokumenti

Odločba UE o spremembah - TD Stična

http://www.tdsticna.si/uploads/1/6/8/6/16863786/2014_05_21_odloba_ue_o_spremembah.pdf

21 maj 2014 ... sedežem Ivančna Gorica, Stična 11, ki ga zastopa Goršič Milan Ivan v upravni zadevi vpisa spremembe temeljnega akta in zakonitega ...

glasbeni maraton in natečaj festivala stična 2019 - KD Stična

http://www.kd-sticna.si/wp-content/uploads/2019/10/Glasbeni-maraton-2019.pdf

odredov 17, 1295 Ivančna Gorica ter na [email protected] do 4. novembra 2019. 3. Strokovno vodenje in ... naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta): ...

oš stična in podružnic - Arnes

http://www2.arnes.si/~osticnalj/docs/nacrt-solskih-poti-zavod.pdf

Pristava nad Stično, Stična (razen hišnih številk od 1 do vključno 5) in Vir pri Stični. Slika 3: Pregledna situacija ožjega območja PŠ Stična (vir: Geopedia).

Kateheza - Stična mladih

https://www.sticna.net/wp-content/uploads/01_kateheza_SM2017.pdf

malo. BČESTVO. STICNA mladih ist. VELIKE REČI MI JE STORIL MOGOČNI! Kateheza v pripravi na ... (Lk 1,42-45) www.sticna.net www.malo-obcestvo.si ...

Untitled - Festival Stična

http://www.festival-sticna.si/wp-content/uploads/2018-11-FS-Programska-Knjizica.pdf

23 nov 2018 ... PIZZERIA KEGELJČEK, ROBERT KUTNAR S.P. | PREVENTIM D.O.O. | SAMASTUR D.O.O.. SENČILA OVEN, TOMAŽ OVEN S.P. | SIR-PAK ...

STIČNA MLADIH 2019

https://www.sticna.net/wp-content/uploads/Sti%C4%8Dna-mladih-19_IZJAVA-ZA-JAVNOST.pdf

17 sep 2019 ... Milena. Igličar, specialistka ginekologije, Simon Potnik, upravnik Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec, Drago. Borković, podjetnik in vodja ...

[email protected] NAČRTOVANA PO - Arnes

http://www2.arnes.si/~osticnalj/jn/predvidena-poraba.pdf

111.835. 1303 ZAGRADEC. OSNOVNA ŠOLA STIČNA, AMBRUS 33,. 3-13004. 13.445. 13.445. 1303 ZAGRADEC. SKUPAJ PO LOKACIJAH. 39.819. 133.541.

ODLOČBA

https://www.dvk-rs.si/files/files/u-ii-1-15.-.odlocba.pdf

2015. ODLOČBA. Ustavno sodišče je v postopku za odločitev v sporu o dopustnosti referenduma, ... zakonski ureditvi dedovanja (odločba Ustavnega sodišča št.

Glasilo učenk in učencev OŠ Stična - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljstic6/casotepec/casotepec-5-15.pdf

18 maj 2015 ... Po njegovih zgodbah so nastale priljubljene risanke, med drugim tudi Ledeno kraljestvo. ... Ajla Ajkić, Naomi Šav in Maša Vozelj, 5. razred PŠ Višnja Gora. Palčica: V orehovi lupini ... denarja. Youtube sponzorira zelo uspešne Youtuberje in zaslužijo veliko več kot to, kar že imajo. ... Adalina Medved, 9. d.

Izjava o varstvu osebnih podatkov - KZ Stična

https://kz-sticna.si/wp-content/uploads/2018/05/GDPR-.pdf

Stična, z.o.o., Ljubljanska cesta 4, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljevanju: zadruga), ... naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona, sms ali osebno.

Arbitrazna odlocba

http://www.gorensek.net/wp-content/uploads/2017/10/Arbitrazna-odlocba.pdf

račun Bauhaus za električno opremo, obloge in granit z dne 24. 3. 2012 v znesku 124 EUR, račun. Bauhaus za keramične ploščice na hodniku z dne 14. 4.

GZ Ivančna Gorica in REGIJA LJUBLJANA II. Stična 144 Komisija za ...

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/ljubljana%20II%281%29.pdf

18 maj 2019 ... v petek, 7.6.2019 v PGD MULJAVA – GZ IVANČNA GORICA. Zberemo se 7.6.2019 med 17. in 17.30. uro pri novem gasilskem domu PGD ...

15. regijski kviz gasilske mladine 2020 - PGD Stična

http://wptest.pgdsticna.si/wp-content/uploads/2020/02/regijski-kviz-razpis.pdf

v Podružnični šoli Zagradec, OŠ Stična (Zagradec 33, 1303 Zagradec). Tekmovanje bo ... mladincev, funkcijske oznake v PGD in GZ (v prilogi). - Izbor vprašanj ...

Povzetek diplomske o splavu - Sticna. Jezusovo, Marijino Srce ...

http://www.sticna.com/Smarnice_Vse_Slovence_k_Bogu_dvigaj.pdf

Svetega Duha, je Mati Marija svoje molitve pridruževala molitvam Jezusovih ... V pesmi z zaupanjem prosimo našo nebeško Vodnico: »Marija, skoz življenje ...

ODLOČBA Ustavnega sodišča RS

https://www.zdruzenje-ns.si/uploads/fajli/predlogi_zakonodaja/Odloba_US_-_delavski_predstavniki_U-I-55-16_U-I-196-16.pdf

Številka: U-I-55/16-19. U-I-196/16-15. Datum: 13. 6. 2019. ODLOČBA. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata Nove.

Odločba - Varstvo konkurence

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/Odlocba_3061-12-2016-7.pdf

30 jul 2016 ... Podjetja, ki jih ima AVAG v neposredni lasti, so DIO GmbH, DIA Albert Still GmbH in AV. International GmbH. 4. Podjetje Avtotehna Vis je ...

odločba - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/72/b1/u-i-42-128.pdf

7 feb 2013 ... krajše poimenovanje za sodno oblast oziroma za sodno vejo oblasti (kakor ... 125. člena Ustave, iz katerih jasno izhaja, da je sodna oblast pri ...

Odločba o prekršku 2013 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/ODLOCBE-IRSD/bd13af8cb3/odlocba-o-prekrsku-2013.pdf

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat R$ za delo, Enota Koper, po ... nista vložili zahteve za sodno varstvo in plačata globo v osmih dneh po pravnomočnosti ... Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v roku 8 dni od.

Odločba 15 (.pdf) - Občina Bloke

https://www.bloke.si/pdf/ugotovitvene-odlocbe/odlocba_15.pdf

e-pošta [email protected] Nova vas, 22. 04. 2013. Številka: 478-0015/2013. Občina Bloke, Občinska uprava izdaja na podlagi 21. in 213. člena Zakona o ...

Odločba Ustavnega sodišča

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/sodbe/sodbe_ustavnega_sodisca/U-I-411-06.pdf

Številka: U-I-411/06-21. Datum: 19. 6. 2008. ODLOČBA. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Informacijske pooblaščenke, na ...

Odločba - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/odlocba/2019080207165306/?m=1564723013

Volče in Gornje Vreme. 3. Na ogroženem območju so odrejeni naslednji ukrepi: ... felika Vremščica tof. Dolnje Vreme. 21001 ~. 20981. 355. lilOO !1757. 2509.

odločba - Agencija za trg vrednostnih papirjev

https://www.a-tvp.si/Documents/nadzor/odlocitve-atvp/odlo%C4%8Ditve%20sveta%20atvp/Odlocba_Tekstina_izrek.pdf

glasovalnih pravic za prevzemnika, družbo Svila In d.o.o., Lokarjev drevored 4, Ajdovščina, v ciljni družbi Tekstina d.d., Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, na seji ...

Odločba CPVO - Občina Starše

http://www.starse.si/attachments/article/1718/Odlocba%20CPVO.pdf

8 mar 2018 ... Barbara Žagar, univ. dipl. prav. Višja svetovalka. Postopek vodila: Mag. Vesna Kolar Planinšič. Vodja Sektorja SPVO mag. Tanja BOLTE.

Odločba Geodetska - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/72523Odlo%C4%8Dba%20Geodetska.pdf

Območna geodetska uprava Ljubljana. Geodetska pisarna Grosuplje. OBČINA DOBREPOLJE. Prejeto: 2.1 -03- 2017. T: 01.786 61 00. 5 [email protected]

odločba - Odločitve US - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/8e/92/p-14-14.pdf

4 jun 2015 ... 2013 je bila zavržena zahteva za sodno varstvo, vložena zoper plačilni nalog zaradi prekrška po četrtem odstavku 16. člena Zakona o.

10_Ureditev meje-odločba - Wetman

http://www.wetman.si/uploads/datoteke/10_Ureditev%20meje-odlocba.pdf

5 okt 2012 ... na zahtevo lastnika parcele Geodetska uprava je z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo ... Lastnik parcele 506 in 508/1 je pokojen.

Odločba o imenovanju članov 6. 2. 2019 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/POSVETOVALNA-TELESA/SVET-ZA-ZASCITO-ZIVALI/2018-2022/Odlocba_SSZZ_6.2.2019_podpisana.pdf

6 feb 2019 ... Urška Markelj, univ. dipl. inž. zoot, Društvo za zaščito živali Pomurja, namestnica predsednika, prof. dr. Alenka Dovč, Dip ECAWBM (AWSEL), ...

ZAPISNIK 2. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Stična v ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/zapisnik-sveta-starsev-feb-2019.pdf

7 feb 2019 ... novinarjev časopisa Delo. Poudari, da ima naša šola lokalnega dobavitelja,. Mesarstvo Maver, pri katerem je osebno preveril poreklo mesa.

Stična ostaja duhovno središče Priznati dobro, pa tudi ... - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1998/DL_1998_10_08_40_2563.pdf

svetovne vojne iz župnije. Bučka, ki so jo pred ne davnim vzidali na steno bučenske cerkve, za katero je škocjanska občina pla čala dobrih 663.000 tolar jev.

ZAPISNIK 1. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Stična v ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/zapisnik-sveta-starsev-september-2017.pdf

25 sep 2017 ... Katja Dular (1. a), Urška Kočevar (2. a), Leon Koricki (2. b),. Marija Majda Vode Travnik (3. a), nam. Mateja Zupančič (3. b), Aleksandra Kambič ...

Odločba o zapori ceste - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/odlocba_o_zapori_ceste/2015101206474090/?m=1444625260

12 okt 2015 ... v Občini Divača (Uradni list RS št. 48/10) ter vloge podjetja Komus d.o.o., Jeršice 3,. 6230 Postojna, po pooblaščencu CVO d.o.o., Tbilisijska ...

B ODLOČBA KOMISIJE z dne 14. junija 2006 o nekaterih ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02006D0415-20150210&from=EN

10 feb 2015 ... članice prenesle v nacionalno zakonodajo do 1. julija 2007. (5) ... divjini, na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema ...

odločba GURS o parcelaciji - Občina Šempeter - Vrtojba

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2FObcinski_svet_2015%2F11_seja_22_10_2015%2Fsprejeto_11_seja%2F11._TOcKA_uKINITEV_JD_ni_bila__izvedena_odlocba_GURS.pdf

23 maj 2016 ... Grafični prikaz stanja parcel po opravljeni parcelaciji z označenimi zemljiškokatastrskimi točkami in vpisanimi parcelnimi številkami je obvezna ...

Odločba Kluba diplomantov FPUV - Fakulteta za poslovne in ...

https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/odlocba_klub_diplomantov_fpuv.pdf

31 avg 2015 ... Upravna enota Novo mesto izdaja na podlagi 17. elena Zakona o drustvih (ZDru-1-UPB2,. Uradni list RS, st. 64/2011 ), na vlogo Kluba ...

Odločba 306-93-2008-267 - prečiščena - Javna agencija Republike ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/Odlocba_306-93-2008-267_-_preciscena.pdf

podjetju Fipis, filtrirna industrija pletilnica in itpp, d.o.o., Opekarska 45, Ribnica (v nadaljevanju: Fipis d.o.o.), naložil posredovanje zahtevanih podatkov.