Pojasnila o spremembah območij občin

1 jan 2017 ... vključena v občino Ivančna Gorica, vendar pripadajo upravni enoti Litija. občina Škocjan – upravna enota Sevnica. Naselja Bučka, Dolenje ...

Pojasnila o spremembah območij občin - Sorodni dokumenti

Pojasnila o spremembah območij občin

https://www.stat.si/dokument/5618/PojasnilaOteritorialnihSpremembahObcin.doc

1 jan 2017 ... vključena v občino Ivančna Gorica, vendar pripadajo upravni enoti Litija. občina Škocjan – upravna enota Sevnica. Naselja Bučka, Dolenje ...

POJASNILA O TERITORIALNIH SPREMEMBAH ULIC

http://www.stat.si/dokument/8481/Pojasnila-spremembah-ulic.pdf

1 jul 2019 ... 12. 2011. V naselju Celje (s šifro 011 003) je ustanovljena nova ulica 'Cesta ... (s šifro 061 011) je ustanovljena nova ulica 'Gasparijeva ulica'.

POJASNILA O TERITORIALNIH SPREMEMBAH NASELIJ

http://www.stat.si/dokument/5450/Pojasnila_o_spremembah_naselij.pdf

1 jan 2019 ... vzpostavljen nov šifrski sistem za občine in naselja v Republiki Sloveniji. Naselje je bilo opredeljeno s šestmestno šifro, tri mesta za občino in ...

analiza financiranja občin na primeru občin lukovica, moravče in ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/grilj416.pdf

Slika 3: Grafični prikaz prihodkov in odhodkov v Občini Domžale od leta 2013 do leta ... državah OECD in tudi v nekaterih razvijajočih se državah kot so Kitajska, ...

Pravna praksa POJASNILA A

https://www.pravnapraksa.si/Download/Razno/PP%20kazalo-2014.pdf

Z novimi pravili do sodobne arbitraže (2) (Marko Djinović) –. 18/12–14/č ... ZDDPO‑2 – 2/III‑IV/erar ... Pravno-informacijski sistem RS: <www.pisrs.si> – 2/38.

Metodološka pojasnila SKP-08 - SURS

https://www.stat.si/Skp/Docs/MetodoloskaPojasnilaSKP08.pdf

3.1.1 Kratek opis glavnih skupin poklicev v SKP-08 . ... Hierarhično umestitev dela oz. poklica v glavno skupino poklicev praviloma določa ... kacije oziroma naziva izobrazbe, pridobljenega po končani šoli (na primer: ekonomski tehnik, dipl.

PPD - opis in pojasnila podatkov

https://www.institut-vz.si/wp-content/uploads/2017/12/prijava_poskodbe_pri_delu_ER_8_navodila.pdf

Če je poškodovanec državljan Slovenije se vpiše samo šifra 1. ... Zaenkrat smo se v Sloveniji odločili, da beležimo samo en materialni povzročitelj, ki je povezan ...

1.k.ang.pojasnila od str.80.q... - Gorenjska banka

https://www.gbkr.si/files/files/281/file/annual.report.2012m.pdf

Report of the supervisory board of Gorenjska banka, d. d., Kranj ... Banka Celje, d. d., Celje ... organised by Planet GV. ... tus and managed together with other.

Seznam zavarovanih območij - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2008-01-4592-2004-01-4783-npb4-p18.pdf

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Seznam vključuje naslednja zavarovana območja: ŠIFRA. IME OBMOČJA. NARODNI PARK. 2517 TRIGLAVSKI ...

šifrant geografskih območij - IZUM

http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/2_COMARC_A/Dodatek_B1.pdf

območja in napotila v slovenskem jeziku je določil dr. Drago Kladnik z ... RABI Bougainvillev otok (Papua Nova Gvineja) ... RABI Tuamotu (Francoska Polinezija).

Shema območij LPP z navodili za potovanje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/87965Shema%20obmo%C4%8Dij%20LPP%20z%20navodili%20za%20potovanje.pdf

SHEMA OBMOČIJ LPP LPP MAP OF ZONES. MESTNI IN MEDKRAJEVNI JAVNI LINIJSKI PREVOZ IN INTEGRIRANE POTNIŠKE LINIJE. CITY, SUBURBAN ...

Metodološka pojasnila - Predloga - Nova

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8228

To metodološko pojasnilo se nanaša na objavljanje podatkov: - Izbrani podnebni elementi po meteoroloških postajah, Slovenija, letno. (UKINJENO).

Pojasnila pred operacjo otoskleroze

https://www.kclj.si/dokumenti/Pojasnila_pred_operacjo_otoskleroze.pdf

Zunanje in srednje uho prevajata zvok do notranjega ušesa. Okvara v zunanjem ali srednjem ušesu povzroči prevodno ali konduktivno naglušnost, okvara v ...

Dodatna pojasnila - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70191Dodatna%20pojasnila.pdf

Občina Postojna z nakupom poleg kupnine prevzema še obveznost plačila pripadajočega davka, stroškov overitve podpisa – notar in zemljiška knjiga ter ...

POJASNILA K SKD 2002 A KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO

http://www.stat.si/dokument/5388/SKD_pojasnila.pdf

meso, mleko, koža itd.). Prav tako ni ... odstrel in odlov živali za prehrano, krzno, kože ali za potrebe raziskovalnega dela in zooloških ... žaganje drv za kurjavo.

Dodatna pojasnila 2 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/234037Dodatna%20pojasnila%202.pdf

18 feb 2020 ... protikorozijsko zaščito cevi z vročim cinkanjem in kemičnimi sidri za pritrjevanje, ... Poleg navedbe cene za posamezno postavko naj ponudniki ...

Spremembe območij statističnih regij - SURS

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9430/Spremembe_obmocij_statisticnih_regij.pdf

1 jan 2017 ... Pomurska. Ni sprememb. 02. Podravska. Ni sprememb. 03. Koroška ... Savinjska NUTS 3 regija (statistična regija) se je zmanjšala za 0,2 km2; ...

Shema območij FEBRUAR 2019_ZA DIREKTORJA.cdr - Lpp

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/lpp_map_of_zones_june_2019.pdf

SORA RAKOVNIK PPR. MEDNO 11. LJUBLJANA VIKRČE. 10 ... POLJE OBR.16 26 SELO MALI DUNAJ 15 MENGEŠ PETROL. ZBILJSKI GA 15. 61. MEDVODE.

družbenogospodarski razvoj obmejnih območij v sloveniji

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/6386/6084/

industrijski polmesec in terciarizacijo Koprskega primorja. V sedemdesetih letih je prišlo do velikopotezne industrializacije večine slovenskega ozemlja.

Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf

https://www.stat.si/doc/klasif/SKD2008-Pojasnila-KLasje-SL.pdf

gob. • jagod, borovnic. • lešnikov, orehov, kostanja, žira, želoda. • smole, balzamov ... trgovina (odkup in prodaja) z odpadki na debelo, vključno z zbiranjem, ...

Pojasnila k natečaju [NE]varno sonce - VIST

https://vist.si/images/datoteke/projekti/GRADIVO_Pametno_s_soncem.pdf

Oči zaščitimo s sončnimi očali, ki imajo potrdilo proizvajalca o zaščitni sposobnosti pred UVA in UVB žarki. - Kemični varovalni pripravki za zaščito pred soncem ...

Pojasnila glede zaposlitev v kabinetih, 9.12.2004 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/DRUGO/728fb05753/Kabinetne_zaposlitve-9.12.2004.pdf

9 dec 2004 ... ZADEVA: Pojasnila glede zaposlitev v kabinetih. V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU; Uradni list RS, št. 56/02) je.

Pojasnila o elektrofiziološki preiskavi in ablacijskem posegu M ...

https://www.kclj.si/dokumenti/Pojasnila_o_elektrofizioloski_preiskavi_in_ablacijskem_posegu.pdf

kar imenujemo sinusna tahikardija. Slika 2. Prevodni sistem srca. Električni dražljaji nastajajo v sinopreddvornem vozlu in se širijo navzdol po preddvorih in.

POJASNILA STROKOVNE DELOVNE SKUPINE ZA RAZLAGO ...

https://www.tzslo.si/uploads/karmen/pojasnila_7.6.2019.pdf

Odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga ... razen del plače iz naslova nadurnega dela, posebne uspešnosti in poslovne.

DODATNA POJASNILA O ZAKONU O DIMNIKARSKIH STORITVAH ...

http://www.store.si/dinamic/editor/2017_dimnikarji_1CEZ1.pdf

19 jan 2017 ... za okolje in prostor najkasneje do 19.1.2017. Zakon o ... dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani.

priporočila za delo pri spreminjanju območij naselij in imenovanju ...

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/rpe/priporocila_za_delo.pdf

Geodetska uprava RS izda mnenje o skladnosti predlagane ureditve območij naselij s predpisi ... Območna geodetska uprava Murska Sobota. Slomškova ulica ...

Socioekonomska analiza pilotnih območij v ... - Projekt ALPA

http://www.projektalpa.si/uploads/datoteke/Socioekonomska%20analiza_tnp_08_01_2014.pdf

PLANINA GOVNAČ S KROŠNJO. 10. Alpski pašnik. 11. Lastniška struktura ter raba tal. 11. Struktura pašnih živali. 14. Dostop in infrastruktura na planini. 15.

opis območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

https://www.program-podezelja.si/images/phocadownload/priloga_3-opis%20obmoij%20z%20omejenimi%20monostmi%20za%20kmetijsko%20dejavnost.pdf

Dravinjske gorice so gričevje med Pohorjem na severu, vzhodnimi odrastki Karavank na jugu,. Halozami na jugovzhodu in Dravsko ravnjo na severovzhodu.

Interaktivna vizualizacija poplavnih območij za podporo ... - urszr

http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_71.pdf

Slika 18: Opozorilna karta poplav za Slovenijo. ... Slika 117: Karta poplavne ogroženosti, ki prikazuje notranja obmoćja ... Operativna dežurna prognostična.

PREDLOG OBMOČIJ POKRAJIN V SLOVENIJI, Z IMENI IN SEDEŽI I ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15399/08.-predlog-obmocij-pokrajin.pdf

Republike Slovenije. Vlada bo posredovala predlog območij pokrajin v Sloveniji, z imeni in sedeži občinskim svetom s pozivom, da najpozneje v 60 dneh ...

Prikaz območij EUP, osnovne oz. podrobnejše namenske rabe ...

https://www.divaca.si/mma/prikaz_obmocij_eup_osnovne_oz_podrobnejse_nrp_in_pip/2016051711293883/?m=1463477358

KE Vremska dolina z Vremščico. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT. IZVEDBENI DEL - DOPOLNJENI OSNUTEK,. DRUGA JAVNA RAZGRNITEV. 3. PRIKAZ ...

8. Predlog območij pokrajin - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15399/08.-predlog-obmocij-pokrajin.pdf

Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri ... Župan Občine Ljutomer predlaga ustanovitev samostojne pokrajine na ...

Upravljanje zavarovanih območij - Naravni parki Slovenije

http://www.parki.mop.gov.si/upravljanje_clanek_gospodarjenje_z_okoljem.pdf

11 feb 2011 ... Vidic, J. 2007. Sistem varstva narave v. Sloveniji. – Ministrstvo za okolje in pro- stor, Ljubljana, 128 str. vanja. Zavarovana območja v Sloveni-.

Letošnje spoznavanje zavarovanih območij narave v Sloveniji ...

https://www.naravniparkislovenije.si/parkoslovje/arhivske-naloge/naloge-2017-18-sklop-3.pdf

Z vpisom črk iz označenih polj boste dobili imena dveh značilnih vrst v naših gorah. Ti dve gesli vpišite v mrežo ... Rešite premetanke. V pomoč so vam zapisi na ...

shema območij - Portal subvencij potniškega prometa

https://subvencije.ijpp.si/files/f90cc6fc9c4f332787_Shema_obmocij__september_2013.pdf

STARA POŠTA. GR. ... POŠTA. BAVARSKI DVOR. Črnuče - Dolgi most. Črnuče - Notranje Gorice. Tomačevo - ... BREZOVICA 1 BREZOVICA 2 ŠKOFLJICA.