Poročilo o delu krajevnih uradov za leto 2018 - Gov.si

upravne enote, da o delovanju svojih krajevnih uradov izdelajo poročilo v sklopu ... Krajevni urad Ivančna Gorica (Upravna enota Grosuplje), najbliže povprečni ...

Poročilo o delu krajevnih uradov za leto 2018 - Gov.si - Sorodni dokumenti

Poročilo o delu krajevnih uradov za leto 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/SUE/porocila-2018/Porocilo-KU/Analiza_porocil_UE_o_delu_KU_za_leto_-2018.pdf

upravne enote, da o delovanju svojih krajevnih uradov izdelajo poročilo v sklopu ... Krajevni urad Ivančna Gorica (Upravna enota Grosuplje), najbliže povprečni ...

Poročilo o delu IRSD za leto 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/73bcef96d4/Porocilo-o-delu-IRSD-za-leto-2018.pdf

SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI. INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO. POROČILO O DELU INŠPEKTORATA RS ZA DELO. ZA LETO ...

POROČILO O DELU VDC TOLMIN za leto 2018

https://www.vdc-tolmin.si/wp-content/uploads/2019/08/PORO%C4%8CILO-O-DELU-za-na-spletno-stran-VDC-Tolmin-in-na-M-disc.pdf

M: 24 Ž: 20. 44 ... M: 10. Ž: 7. 17. Vključeni uporabniki po bivalnih enotah v celodnevnem ... varnost pri delu, tehnike sproščanja v sodelovanju z ZD Tolmin, ipd.

poročilo o delu za leto 2018 - DBL - Arnes

http://dbl.splet.arnes.si/files/2019/03/2018_PorociloDBL_potrjeno.pdf

13 mar 2019 ... Zbor članov DBL (Knjižnica FSD, 28. marec 2018), 19 udeležencev. Na Zboru članov je bilo potrjeno Poročilo o delu društva za leto 2017 in ...

POROČILO O DELU INŠPEKTORATA RS ZA DELO ZA LETO 2018

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/73bcef96d4/Porocilo-o-delu-IRSD-za-leto-2018.pdf

za katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo. Ugotovili so tudi 2 kršitvi petega odstavka 7. člena ZZSDT, ki določa, da so delodajalci in naročniki del ...

Poročilo o delu Planinskega društva Postojna za leto 2018

https://pdpostojna.si/documents/obcni_zbor_gradivo/2019/poro%C4%8Dilo_o_delu_za_leto_2018.pdf

26 dec 2018 ... Valentina Posega od 1.razreda naprej. – lahka. 19.5. Srečanje mladih planincev MDO -. Kršičevec in Bele stene. Nika Čuk od 1.razreda naprej.

poročilo o delu zavoda za gozdove slovenije za leto 2018 - ZGS

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/LETNA_POROCILA/2018_Porocilo_o_delu_ZGS.pdf

2 okt 2019 ... Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v letu 2018 izvajal naloge javne gozdarske službe ... kot so gobarjenje, vožnja z vozili v naravnem okolju.

POROČILO O DELU Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2018

https://www.park-skocjanske-jame.si/file/download/249_5a371317c852/Letno%20poro%C4%8Dilo%20o%20delu%20Parka%20%C5%A0kocjanske%20jame,%20Slovenija%20za%20leto%202018%20.pdf

predstavitveni strani mreže v začetku januarja kot orodje za nadaljnje delo in ... Municipality of Žabljak (ČG), University of Zadar (HR), City of Zadar (HR),.

Poročilo o delu ZPMS za leto 2018 - Zveza prijateljev mladine

https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2019/07/KONcNO_POROcILO_Vsebinsko_porocilo_o_delu_ZPMS_za_leto_2018.pdf

18 jul 2019 ... 3 PROGRAMI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE . ... (MDPM Ajdovščina, MDPM za Goriško, ZPM Domžale, ZPM Ljubljana Moste.

poročilo o delu policijske uprave ljubljana za leto 2018 - Policija

https://www.policija.si/images/stories/PULJ/PDF/Statistika/PULJ_LetnoPorocilo2018.pdf

18 mar 2019 ... PP Ljubljana Moste. 7.632. 7.438. 7.709. 7.456. 7.272. 6.455. 4.680. 4.485. 4.416. 4.079. PP Ljubljana Šiška. 5.810. 5.321. 5.527. 5.945. 6.479.

Poročilo o delu kluba za leto 2018 - Jadralni klub Odisej

https://www.odisej.org/wp-content/uploads/2019/01/jko-porocilo-2018-1.pdf

14 jan 2019 ... se je udeležilo 31 jadralcev v 6 posadkah (od tega ena iz JK Merkur Idrija). Izvedeni so bili 3 ... Zajadraj z namiанаMini 12, Kočevje, 26. maj.

Poročilo o delu IRSD za leto 2005 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/LETNA-POROCILA-IRSD/2b1b8e2a46/Porocilo-o-delu-IRSD-za-leto-2005.pdf

Zato se akcije nadzora, zlasti tiste izven delovnega ~asa in pono~i, obi~ajno opravljajo s sodelovanjem ... No~no delo `ensk se v najve~jem obsegu izvaja v kovinski in elektroindustriji, sledita pa tekstilna in ... Skladi{~ni regali so ozna~eni z ...

Poročilo o delu KS Solkan za leto 2017

http://www.solkan.si/file/download/169_1c3e1d1860e0

26 mar 2018 ... Svet KS Solkan je sprejel sklep o ustanovitvi komisije, ki naj prouči vse pogoje ter ... Vendar je solkanska šola zelo uspešna, dobili so.

Poročilo o delu Državnega pravobranilstva za leto 2010

http://www.dodv-rs.si/fileadmin/dodv-rs.si/pageuploads/LETNO_POROCILO/Porocilo_od_delu_DPRS_za_leto_2010.pdf

1 maj 2011 ... Dolžnik Mikroing, d. o. o.: terjatev upnika Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike. Slovenije, Davčnega urada ...

POROČILO O DELU za leto 2011 - Občina Šoštanj

https://www.sostanj.si/files/other/news/135/52719_334895%20poro%C4%8Dilo%20PPD.pdf

Mestne občine Velenje in občine Šoštanj izvajamo skladno z veljavnim Odlokom o ... vezanih na pogrebno pokopališko dejavnost KP Velenje (pogrebi, dežurna ...

POROČILO O DELU VDC AJDOVŠČINA – VIPAVA ZA LETO 2015

http://www.vdcajvi.si/wp-content/uploads/2016/03/porocilo2015.pdf

o V drugem letu 2015, odkar je VDC Ajdovščina - Vipava začel z izvajanjem ... 13.11.2015: Plesni nastop Žoge Bend iz Doma starejših občanov Ajdovšlčina.

Poročilo o delu za leto 2016 - Združenje Manager

https://www.zdruzenje-manager.si/assets/Novice/Fotografije/volilni-obcni-zbor-2017/OZ2017-Porocilo-o-delu-ZM-2016.pdf

E-občni zbor 2016. 30. marec – 8. april ... V letu 2016 je bil občni zbor drugič izveden v elektronski obliki. ... Moto skupine, ki je nastala v sklopu komunikacijskih.

POROČILO O DELU LETALSKE ŠOLE za leto ______

https://www.caa.si/upload/editor/file/filec70ea54f34360c3.pdf

Poročilo letalske šole se izpolnjuje na podlagi 13. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega ...

poročilo o delu za leto 2016 - Knjižnica Velenje

http://www.knjiznica-velenje.si/filelib/2010-knjiznica/knjiznica/dokumenti/porocilo_o_delu_2016.pdf

21 apr 2016 ... Jerica Lebar: Draga duša, dobrodošla na. Zemlji: življenje, ki presega omejitve predstavitev knjige. 40. Marjetka. Blatnik. 452. Od 1. 12. do. 20.

Poročilo o delu Narodnega muzeja Slovenije za leto 2013

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2013.pdf

NEČEMER, Marijan, LAZAR, Tomaž, ŠMIT, Žiga, KUMP, Peter, ŽUŽEK, Borut. Study of the provenance and technology of asian kris daggers by application of ...

Poročilo o delu Gasilske zveze Slovenije za leto 2016

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Poro%C4%8Dilo_letno%202016__sprejet%20na%20Plenumu%2022_4_2017_Majsperk.pdf

Gasilska zveza Slovenije je opravila naslednje naloge glede organizacije, ... in Žalec. Nezaključeni iz leta 2015 pa so ostali še od: GZ Ig in Mežiške doline ...

poročilo o delu za leto 2016 - OZRK Slovenske Konjice

http://www.slovenskekonjice.ozrk.si/docs/Porocilo_o_delu/POROCILO_o_delu_2016.pdf

Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju RKS) si s svojimi 56 območnimi združenji, 916 ... Pomoč v hrani – prehrambeni paketi in pralni prašek – pomoč RKS.

Poročilo o delu Narodnega muzeja Slovenije za leto 2009

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/Letno-porocilo-2009.pdf

Bauhaus : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Jevševar], 2009. 65 f., ilustr. [COBISS.SI–ID. 38435426] ... vrtni paviljon. ŠTUDIJSKE ZBIRKE UPORABNE UMETNOSTI.

Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2016

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2017040617511445

6 apr 2017 ... Na območju Mestne občine Nova Gorica smo Podjetniški ... Aleš Hvala, direktor Hotela Hvala - Restavracija Topli val, ... Singapurju, pa tudi po Evropi in ostalih državah (Kitajska, Japonska, Tajska, Avstralija, Indonezija).

Poročilo o delu Gasilske zveze Slovenije za leto 2017

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Plenumi%20in%20kongresi/Poroilo%20o%20izvajanju%20programa%20dela%20GZS%202017.pdf

Med 9. in 16. julijem 2017 je poteka letošnja gasilska olimpijada v Beljaku, Avstrija, kamor se je odpravila tudi 206 članska slovenska gasilska olimpijska ...

Poročilo o delu PP Jesenice za leto 2016 - Občina Žirovnica

https://zirovnica.si/wp-content/uploads/2017/03/Poro%C4%8Dilo-o-delu-PP-Jesenice-za-leto-2016.pdf

REPUBLIKA SLOVENIJA. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE. POLICIJA. Policijska uprava Kranj. Policijska postaja Jesenice. Hrušica 217, 4276 Hrušica.

Poročilo o delu DBM za leto 2017 - Društvo bibliotekarjev Maribor

http://www.drustvo-bibliotekarjev.nevladna.org/data/upload/Porocilo_DBM_2017_dop.pdf

občnega zbora ZBDS pa so se udeleževali po trije delegati, člani DBM, Renata Močnik, Brina. Klemenčič, Bernarda Korez, Sandra Jesenek, Dragica Mlakar in ...

Poročilo o delu PU Maribor za leto 2017 _za objavo na ... - Policija

https://www.policija.si/images/stories/PUMB/PDF/statistika/PU_MB_Letno_porocilo_2017.pdf

16 mar 2018 ... območju mejnega prehoda najdene še tri avtomatske puške, eksplozivna telesa ... V primerih poziva javnosti za pogrešane osebe ali očividcev.

poročilo o opravljenem delu v vrtcu dobje pri planini šolsko leto ...

http://www.osdobje.si/files/2014/07/zakljucno_porociloVRTEC_16-17.pdf

VODJA ENOTE VRTEC : Ana Kostanjšek. Dobje, avgust 2017. Dobje pri Planini 20 a, 3224 Dobje ... Nina Škoberne spremljevalka gibalno oviranega otroka, ...

poročilo o delu policijske uprave kranj za leto 2016 - Policija

https://www.policija.si/images/stories/PUKR/PDF/Statistika/PUKR_Letno_porocilo_2016.pdf

8 mar 2017 ... V letu 2016 je bila izvedena posodobitev informacijske opreme na PP Kranj, PP Škofja Loka, PP Tržič,. PP Bled in PPIS Bohinjska Bistrica ter ...

poročilo o strokovnem delu leto 2015 - Onkološki inštitut Ljubljana

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti_IJZ/2015/Porocilo_o_strokovnem_delu_2015.pdf

Sodelovali smo pri implementaciji elektronske povezave za naročanje ... terapije ter v zadnjih letih tudi terapevtska dejavnost - interventna radiologija. ... internistične onkologije v sekundarnih centrih (UKC Maribor, SB Nova Gorica, SB Celje),.

poročilo o delu in realizaciji letnega delovnega načrta šolsko leto ...

http://os-ev-prade1.splet.arnes.si/files/2019/09/PORO%C4%8CILO-O-REALIZACIJI-2018-2019.pdf

skupin ter dogovore z Mestno občino Koper. ... Medicinska sestra ZD Koper je izvajala teme programa zdravstvene vzgoje: ... Športna dvorana Bonifika Koper,.

poročilo o delu policijske uprave ljubljana za leto 2017 - Policija

https://www.policija.si/images/stories/PULJ/PDF/Statistika/PULJ_Letno_porocilo_2017.pdf

27 mar 2018 ... V letu 2017 se je stanje prometne varnosti, v primerjavi z letom 2016, izboljšalo. Policisti so obravnavali manj prometnih nesreč, zmanjšalo se ...

Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2017

https://www.miren-kostanjevica.si/wp-content/uploads/2018/06/T10_GORI%C5%A0KA-LEKARNA_POSLOVNO_PORO%C4%8CILO_2017..pdf

GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA. REJČEVA ULICA 2. 5000 NOVA GORICA. LETNO POROČILO ZA LETO 2017. GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA.

poročilo o strokovnem delu leto 2017 - Onkološki inštitut Ljubljana

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti_IJZ/2017/Porocilo_o_strokovnem_delu_2017.pdf

Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika (8 študentov od nov. do dec. ... Beleženje in ocena venskih poti po VIP lestvici (za začetek v ambulantni KT -20% oz ...

Poročilo o delu ZPMS za leto 2017 - Zveza prijateljev mladine

https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2019/07/Vsebinsko_porocilo_o_delu_ZPMS_za_leto_2017.pdf

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo in SVIZ so 20. 12. 2017 organizirali ... stanovanja in drugo), finančne in svetovalne… - Socialno humanitarni ... predstavitev letovanj in počitniških aktiv. Ljubljana, Radio ...