Sklep o določitvi volišč - Občina Ivančna Gorica

3 sep 2018 ... OBCINA 039 - IVANČNA GORICA. UPRAVNA ENOTA 09 -. GROSUPLJE. VOLILNA. ENOTA 01 za Oznaka ime volišča poš sedež volišča.

Sklep o določitvi volišč - Občina Ivančna Gorica - Sorodni dokumenti

Sklep o določitvi volišč - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fvolitve_2018%2FSklep_o_dolocitvi_volisc.pdf

3 sep 2018 ... OBCINA 039 - IVANČNA GORICA. UPRAVNA ENOTA 09 -. GROSUPLJE. VOLILNA. ENOTA 01 za Oznaka ime volišča poš sedež volišča.

Sklep o določitvi volišč.pdf - Mestna občina Nova Gorica

https://www.nova-gorica.si/mma/-/2018090414094902/

Nova Gorica na seji dne 3.9.2018 sprejela naslednji. SKLEP ... Podjetje MEGATERM, C. 25. junija 1G, Nova Gorica. Obsega PO: 0061, 0062, 0282 oziroma del ...

sklep o določitvi volišč in območij volišč - Občina Domžale

https://www.domzale.si/Files/eMagazine/41/153648/UV09-2018.pdf

4 sep 2018 ... Vegova ulica, Virska cesta 21 in Župan- čičeva ulica št. 1, 3, 3a, 5 in 9. Gorjuša in Turnše. VOLIŠČE 023.01.002 –. OSNOVNA ŠOLA DOB II.

Sklep o določitvi volišč - Občina Pivka

https://www.pivka.si/files/other/posts101/102/143607Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20voli%C5%A1%C4%8D.pdf

5 sep 2018 ... 91040 HIŠA BIŠČAK ANTON, BUJE. 91041 VAŠKA HIŠA SUHORJE 23. 91042 STARA O.Š., KAL 90. 91043 GOSTILNA MIRANDA, SELCE. N8.

sklep o določitvi volišč ter njihovih območij za ... - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/lokalne-volitve/item/download/10089_bfe359b439a70387da49b097f0af0fcf

Volišče bo: PRITLIČJE OSNOVNE ŠOLE TONE ČUFAR, UČILNICA 1, JESENICE. Naselje: ... Volišče bo: OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA, CESTA TALCEV 2.

sklepi o določitvi volišč in območij volišč za ... - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/144971S45C-918091312240.pdf

ulica, Krožna pot, Pod hribom, Prečna pot,. Preloška cesta, Stara cesta, Tablarjeva ulica in Ulica. Slavka Pengova. Brdo, Dobovlje, Goričica pri Ihanu, Selo pri.

Sklep o plakatiranju - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/volitve_2018/Sklep_o_plakatiranju_LV_2018.pdf

7 sep 2018 ... US in 98/13), na podlagi Odloka o oglaševanju v Občini Ivančna Gorica. (Uradni list ... Pri info točki Zagradec (kmetijska zadruga). Kozolček v ...

Sklep o določitvi volišč za volitve članov Občinskega sveta Občine ...

https://www.lendava.si/sites/default/files/datoteke/priponke/volisca_za_clane_obcinskega_sveta.pdf

naselje, Rudarska ulica, Ulica pod hribom - v prostorih Dvojezične osnovne šole I Lendava. • volišče št. 05901012 Lendava II za volivce iz dela naselja Lendava ...

1 cilji prostorskega razvoja občine ivančna gorica - Občina Ivančna ...

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/ODLOK/Odlok_OPN_OIG.pdf

območja v najpomembnejših naseljih Ivančna Gorica in Višnja Gora ter v drugih večjih naseljih ... dejavnosti: frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice,.

sklep o spremembi volisc za 13_5_2018 - Občina Straža

http://www.obcina-straza.si/wp-content/uploads/2018/05/sklep-o-spremembi-volisc-za-13_5_2018.pdf

13 maj 2018 ... 35, Oštarija. Rudolfswerth, na nov sedež volišča, ki se glasi: NM, Kandijska cesta 61 a, Damjan Dolenc. 3. Spremeni se sedež volišča št.

OBČINO IVANČNA GORICA SOKOLSKA 8 1295 IVANČNA GORICA

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/vloga%20za%20pridobitev%20projektnih%20pogojev%20za%20prikljucitev%20na%20cesto.pdf

1295 IVANČNA GORICA v zadevi za pridobitev PROJEKTNIH POGOJEV za priključitev na cesto. Na podlagi 50. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list št.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v ... - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2017/11/Sklep-o-dolo%C4%8Ditvi-cen-programov-v-Javnem-zavodu-Vrtec-Ig.pdf

24 nov 2017 ... 3154. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec lg. Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,.

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2015/SEJE/4._SEJA/6._Sklep_o_doloitvi_cen_programov_za_predolsko_vzgojo.pdf

19 dec 2014 ... Po tokratnem predlogu se cene za programe predšolske vzgoje za občino Kamnik torej ... Ob nespremenjenih vhodnih elementih znižanje povprečnega ... Kamnik, obroke za enoto Kekec v Stranjah pa pripravlja kuhinja.

Sklep o določitvi in organiziranju služb - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/95790Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20in%20organiziranju%20slu%C5%BEb.pdf

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanka ... Mercator d.d. Hipermarket Cesta talcev 4, 1230 Domžale za oskrbo zaščitno-.

AD 3) Sklep o določitvi cen programov predšolske ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/140696AD%203%20Sklep%20o%20dolocitvi%20cen.pdf

1 sep 2018 ... vseh treh zavodih, ki izvajajo predšolsko dejavnost v Občini Litija za Vrtec Litija, Vrtec Čebelica in Vrtec. Polhek, enotne ekonomske cene ...

Sklep o dolocitvi visine cen ravnanja z odpadki - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/116682Sklep%20o%20dolocitvi%20visine%20cen%20ravnanja%20z%20odpadki.pdf

Ločeno zbrane odpadke je mogoče oddati tudi v zbirnem centru v CERO Špaja dolina. V zbirnem centru so nameščeni 7- in 12-m3 zabojniki za ločeno zbiranje ...

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine ... - Občina Tolmin

https://tolmin.si/files/other/news/137/174817Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cene%20programov%20v%20vrtcih%20Ob%C4%8Dine%20Tolmin_2019_PREDLOG.pdf

1 maj 2019 ... OŠ Dušana Muniha Most na Soči matična stavba. PŠ Dolenja Trebuša. PŠ Šentviška Gora. PŠ Podmelec. OŠ Simona Kosa Podbrdo. SKUPAJ.

Sklep o dolocitvi cene programa - vrtec Soncek - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/9282402%20Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cene%20programa%20-%20vrtec%20Son%C4%8Dek.pdf

starostnega obdobja v zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje. 2. ... Ta sklep zaćne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Številka: 410-30/ ...

PIP - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/ODLOK/Priloga/Priloga_1_PPIP.pdf

1.1 Posebni PIP za EUP na območju UN Ivančna Gorica. ŠIFRA ... Hofer. Obcestni prostor ob regionalni cesti se prepoznavno ureja (namestitev urbane opreme, ...

Točka 11 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/2014/33_sejaOS/Tocka_11.pdf

31 mar 2014 ... zbiranje odpadkov-individualni odvoz. 0,5200 m3. 9,7740. 10,7025 9,50%. 5,08. 5,57 okoljska dajatev-odlaganje odpadkov. 0,5200 m3.

Untitled - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/volitve_2018/rezultati/porocilo_KS_SVET.pdf

22 nov 2018 ... STANKO TEKAVČIČ. -. :2. FLORJAN PERKO ... STANKO TEKAVČIČ. STANKO TEKAVČIČ ... IGOR BONČINA. MARJAN TOMŠIČ. 2. 3. 38.

Točka 1 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/3_seja_OS/tocka_1.pdf

Ostali prisotni: Dušan Strnad – župan, Irena Lavrih – direktorica občinske uprave, Mojca Zupančič –. Vrtec Ivančna Gorica, Anton Černivec – predsednik ...

Točka 5 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/27_seja_OS/tocka_5.pdf

19 apr 2018 ... Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični poleg matične šole obsega tudi Podružnično šolo Temenica in Podružnično šolo v Centru za ...

Točka 7 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/2014/35_sejaOS/Tocka7.pdf

23 jun 2014 ... Občinski svet občine Ivančna Gorica sprejme: Odlok o spremembah in ... Pogodbe edini ustanovitelj javnega zavoda Lekarna Ljubljana. S tega ...

612 OP_OPN_Ivančna ... - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/Priloge/612_OP_OPN_Ivancna_Gorica_za_mnenje_o_ustreznosti_junij2011_dopol_okt11.pdf

(motokros nad Šentvidom, letališče Šentvid, smučišči Polževo in Ravni Dol ipd.). ... http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/meteorolo%c5%a1ki%20letopis/ ...

Točka 6 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/20_seja_OS/tocka_6.pdf

29 mar 2017 ... Zdravstveni dom Ivančna Gorica opravlja javno službo na področju osnovne zdravstvene dejavnosti, in sicer v splošnih ambulantah, ...

Na osnovi 18 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/4_seja_OS/tocka_8.pdf

Zdravstveni dom Ivančna Gorica. • Zdravstvena postaja Zagradec. • OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični – zobna ambulanta za otroke in šolarje in zobna.

Točka 4 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/27_seja_OS/tocka_4.pdf

19 apr 2018 ... občini Ivančna Gorica. Plaketo Miha Kastelica prejme: - Jasličarska skupina župnije Stična, za pomemben prispevek pri ohranjanju kulturne in.

Točka 12 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/13_seja_OS/tocka_12.pdf

4 apr 2016 ... Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme predlog Odloka o ustanovitvi organa ... (5) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe organa skupne občinske ... uzakonjena v 26. členu Zakona o financiranju občin (Ur.l.

Uradni list RS, št. - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/4_seja_OS/sklic_4_redne_seje_OS.pdf

8 apr 2019 ... (poročevalka: Tatjana Markelj);. 2. Informacija župana o ... Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje (poročevalka: Roža Kek);. 10. Lokalni ...

Zapisnik 24. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/24_seja_OS/zapisnik_24_redne_seje_OS_za_objavo.pdf

Ivančna Gorica, Roža Kek-Mestna knjižnica Grosuplje; predstavniki medijev: Radio. Zeleni val ... Župan je nato je prešel na delovni del seje. ... 7.ijetno con:ča.

zapisnik 5. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/6_seja_OS/zapisnik_5_seje_OS.pdf

Na županstvu Občine Ivančna Gorica se hrani digitalni zapis poteka seje. Na seji so bili ... Stoparju, upravljavcu spletne strani, uspelo dodati, je objava osmrtnic.

Zapisnik 9. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/odbori_komisije/odbor_turizem/9.seja.pdf

infrastrukture), Stane Stopar in Maja Perme (JKP Grosuplje). Zapisnik je pisal Matej Šteh (občinska uprava). Odbor je sprejel naslednji dnevni red: 1. Potrditev ...

Omejitev poslovanja OIG - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2020/koronavirus/Omejitev_poslovanja_OIG.pdf

11 mar 2020 ... Municipality of Ivančna Gorica. Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU. T 386 0 1 ... Elektronske pošte: [email protected]

Zapisnik 6. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/6_seja_OS/Zapisnik_6_seje_OS.pdf

Radoš, Marija Okorn, Tatjana Markelj. Sejo je vodil župan Dušan Strnad, zapisnik je pisala Tatjana Markelj. Župan je pozdravil prisotne ter se svetnikom zahvalil ...