Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi

8 maj 2018 ... Rast prihodkov od prodaje v dejavnosti Gospodinjski aparati smo ... vpeljan tudi stalni brezregresni faktoring, ki ga praviloma izvajamo v ...

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi - Sorodni dokumenti

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi

http://www.oam.si/file.aspx?AttachmentID=15964

8 maj 2018 ... Rast prihodkov od prodaje v dejavnosti Gospodinjski aparati smo ... vpeljan tudi stalni brezregresni faktoring, ki ga praviloma izvajamo v ...

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi - SEOnet

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=40359

6 avg 2018 ... Rast prihodkov od prodaje v dejavnosti Gospodinjski aparati smo ... Zakona o preprečevanju konkurence, ki ga je zoper družbo Gorenje ...

Revizijsko poročilo: Računovodski izkazi in ... - Računsko sodišče

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/ZPIZ_PP17/ZPIZ_PP17.pdf

zaradi nižje plače na drugem ustreznem delu, delna invalidska pokojnina, začasno ... december 2017, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2018 in so se v ...

Letno poročilo in izkazi Osnovne šole dr. Franceta ... - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193068Letno%20poro%C4%8Dilo%20in%20izkazi%20Osnovne%20%C5%A1ole%20dr.%20Franceta%20Pre%C5%A1erna%20Ribnica.pdf

1.–9. Olga Černe, Martina Tanko Prelesnik., Staša Ivanec,. Maja Bunderla, Katarina Drobnič, Nataša Arko. Božična in pomladna stojnica. OPB. Katja Šivec.

Računovodski del - Istrabenz

http://www.istrabenz.si/pripone/113/IB-LP-racunovodski%20del.pdf

18 apr 2006 ... ter v počitniške kapacitete, kar vse skupaj znaša 2.407.406 ... impairment of investments in Intereuropa and Maksima holding in the amounts of ...

novice 2010-1 - Petka | Računovodski servis

https://petka.si/wp-content/uploads/2017/07/NOVICE-2010-1.pdf

pojasnila in navodila; 19. februarja imamo namreč še seminar na to temo, saj v času ... ZDDV-1: - sprememba glede opravljanja kraja storitev;. - pravila o vračilu ... od opravljene dobave ne obračuna DDV, na računu pa mora navesti 76.a člen.

računovodski problemi preoblikovanja pooblaščenih investicijskih ...

http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/koser-mateja.pdf

vzajemni skladi, bi skrbeli samo za portfelj naložb, prodali bi finančne deleže v podjetjih, ki niso donosna ... Vzajemni skladi obveznic imajo svojo aktivo naloženo v dolžniških vrednostnih papirjih podjetij in ... Ljubljana: Novi Forum. 45. Toplak ...

računovodski in davčni vidik poslovanja samozaposlenih

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/zerovnik5334.pdf

30 sep 2016 ... iz te opredelitve, bom zanje uporabil izraz normiranci. ... enega transakcijskega računa za samostojnega podjetnika, kar pomeni, da tem ... Primer 1: Podjetnika A in B imata enako davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti.

novice 2016-2 - Petka | Računovodski servis

https://petka.si/wp-content/uploads/2017/07/NOVICE-2016-2.pdf

31 jul 2017 ... 2017 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. ... Vzdrževane družinske člane (VDČ) lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo ...

Računovodski program preko interneta - Datalab

http://ftp.datalab.si/Marketing/Kliping/Racunovodski_program_preko_interneta.pdf

Računalniške novice september 2009. 34. PREDSTAVITEV. » ... www.racunalniske-novice.centrsource.si. Studio Moderna Skupina. PANTHEON za ...

novice 2012-4 - Petka | Računovodski servis

https://petka.si/wp-content/uploads/2017/07/NOVICE-2012-4.pdf

Za leto 2015 znaša 15% (torej je 4,5% dejanskih prihodkov obdavčenih) ... splošne olajšave bo le-ta prejel informativni izračun dohodnine. ... obračun pavšalnega nadomestila za obdobje leta 2012, ker je obvezna oddaja le tega v elektronski.

novice 2016-4 - Petka | Računovodski servis

https://petka.si/wp-content/uploads/2017/07/NOVICE-2016-4.pdf

socialno varnost od vseh izplačil dohodka od 1. januarja 2017 dalje. Rok, v ... upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v ... objavljene na posebnem seznamu, ki je objavljen na spletni strani FURS.

Računovodski predpisi za javni sektor v praksi - Zveza računovodij ...

https://www.zvezarfr.si/doc/Racunovodenje%20v%20javnem%20sektorju_PROMOCIJA.pdf

EKN → enotni kontni načrt. DDV → davek na dodano vrednost. DDPO → davek od dohodkov pravnih oseb. Sklici na podrobnejšo vsebino v drugih poglavjih so ...

Računovodski servisi in komitenti si delo čedalje pogosteje ... - Opal.Si

https://www.opal.si/pdf/objave-v-medijih/racunovodski-servisi-in-komitenti-si-delo-cedalje-pogosteje-razdelijo.pdf

Štefka Eržen, vodja svetoval- ne službe v podjetju Opal, ki ... Direktorica Polona. Urh pojasnjuje, da so ... Tako pravi Štefka Eržen, vodja svetovalne službe v.

poslovni načrt: računovodski servis abiz, doo - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/bizimoska684.pdf

21 jul 2017 ... ostale prevajalne agencije (MultiLungual, Euro, Lingula, Poliglot, Grens-tim, ... Priloga 2: Cenik storitev računovodskega servisa ABIZ, d.o.o. .

računovodski vidik davka na dodano vrednost v tristranskih poslih

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/ribic-katja.pdf

Kadar davčni zavezanec opravlja storitve v drugi državi, kot je sedež oziroma mesto ... Tako izdan račun pa moramo vpisati v knjigo izdanih računov za dobave ... a) blago, uvoženo iz tretje države na ozemlje države članice, ki ni namembna ...

slovenski računovodski standardi (2016) - Slovenski inštitut za revizijo

https://si-revizija.si/datoteke/standardi/1533/srs-2016-www.pdf

rabe SRS 2016 spremeni računovodsko usmeritev za opredmetena osnovna ... Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. ... b) pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega delovanja;.

slovenski računovodski standardi - Slovenski inštitut za revizijo

https://si-revizija.si/datoteke/standardi/1444/srs-2016-knjiga-popravki-2018.pdf

ji in MSRP-ji. SRS 2016 so tako samostojni standardi in se ne sklicujejo več na ... nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. Nabavno vred- ... b) pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega ...