Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi - SEOnet

6 avg 2018 ... Rast prihodkov od prodaje v dejavnosti Gospodinjski aparati smo ... Zakona o preprečevanju konkurence, ki ga je zoper družbo Gorenje ...

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi - SEOnet - Sorodni dokumenti

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi - SEOnet

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=40359

6 avg 2018 ... Rast prihodkov od prodaje v dejavnosti Gospodinjski aparati smo ... Zakona o preprečevanju konkurence, ki ga je zoper družbo Gorenje ...

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi

http://www.oam.si/file.aspx?AttachmentID=15964

8 maj 2018 ... Rast prihodkov od prodaje v dejavnosti Gospodinjski aparati smo ... vpeljan tudi stalni brezregresni faktoring, ki ga praviloma izvajamo v ...

Revizijsko poročilo: Računovodski izkazi in ... - Računsko sodišče

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/ZPIZ_PP17/ZPIZ_PP17.pdf

zaradi nižje plače na drugem ustreznem delu, delna invalidska pokojnina, začasno ... december 2017, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2018 in so se v ...

Letno poročilo in izkazi Osnovne šole dr. Franceta ... - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193068Letno%20poro%C4%8Dilo%20in%20izkazi%20Osnovne%20%C5%A1ole%20dr.%20Franceta%20Pre%C5%A1erna%20Ribnica.pdf

1.–9. Olga Černe, Martina Tanko Prelesnik., Staša Ivanec,. Maja Bunderla, Katarina Drobnič, Nataša Arko. Božična in pomladna stojnica. OPB. Katja Šivec.

Računovodski del - Istrabenz

http://www.istrabenz.si/pripone/113/IB-LP-racunovodski%20del.pdf

18 apr 2006 ... ter v počitniške kapacitete, kar vse skupaj znaša 2.407.406 ... impairment of investments in Intereuropa and Maksima holding in the amounts of ...

računovodski in davčni vidik poslovanja samozaposlenih

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/zerovnik5334.pdf

30 sep 2016 ... iz te opredelitve, bom zanje uporabil izraz normiranci. ... enega transakcijskega računa za samostojnega podjetnika, kar pomeni, da tem ... Primer 1: Podjetnika A in B imata enako davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti.

novice 2016-2 - Petka | Računovodski servis

https://petka.si/wp-content/uploads/2017/07/NOVICE-2016-2.pdf

31 jul 2017 ... 2017 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. ... Vzdrževane družinske člane (VDČ) lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo ...

Računovodski program preko interneta - Datalab

http://ftp.datalab.si/Marketing/Kliping/Racunovodski_program_preko_interneta.pdf

Računalniške novice september 2009. 34. PREDSTAVITEV. » ... www.racunalniske-novice.centrsource.si. Studio Moderna Skupina. PANTHEON za ...

novice 2012-4 - Petka | Računovodski servis

https://petka.si/wp-content/uploads/2017/07/NOVICE-2012-4.pdf

Za leto 2015 znaša 15% (torej je 4,5% dejanskih prihodkov obdavčenih) ... splošne olajšave bo le-ta prejel informativni izračun dohodnine. ... obračun pavšalnega nadomestila za obdobje leta 2012, ker je obvezna oddaja le tega v elektronski.

novice 2016-4 - Petka | Računovodski servis

https://petka.si/wp-content/uploads/2017/07/NOVICE-2016-4.pdf

socialno varnost od vseh izplačil dohodka od 1. januarja 2017 dalje. Rok, v ... upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v ... objavljene na posebnem seznamu, ki je objavljen na spletni strani FURS.

računovodski problemi preoblikovanja pooblaščenih investicijskih ...

http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/koser-mateja.pdf

vzajemni skladi, bi skrbeli samo za portfelj naložb, prodali bi finančne deleže v podjetjih, ki niso donosna ... Vzajemni skladi obveznic imajo svojo aktivo naloženo v dolžniških vrednostnih papirjih podjetij in ... Ljubljana: Novi Forum. 45. Toplak ...

novice 2010-1 - Petka | Računovodski servis

https://petka.si/wp-content/uploads/2017/07/NOVICE-2010-1.pdf

pojasnila in navodila; 19. februarja imamo namreč še seminar na to temo, saj v času ... ZDDV-1: - sprememba glede opravljanja kraja storitev;. - pravila o vračilu ... od opravljene dobave ne obračuna DDV, na računu pa mora navesti 76.a člen.

poslovni načrt: računovodski servis abiz, doo - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/bizimoska684.pdf

21 jul 2017 ... ostale prevajalne agencije (MultiLungual, Euro, Lingula, Poliglot, Grens-tim, ... Priloga 2: Cenik storitev računovodskega servisa ABIZ, d.o.o. .

računovodski vidik davka na dodano vrednost v tristranskih poslih

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/ribic-katja.pdf

Kadar davčni zavezanec opravlja storitve v drugi državi, kot je sedež oziroma mesto ... Tako izdan račun pa moramo vpisati v knjigo izdanih računov za dobave ... a) blago, uvoženo iz tretje države na ozemlje države članice, ki ni namembna ...

Računovodski predpisi za javni sektor v praksi - Zveza računovodij ...

https://www.zvezarfr.si/doc/Racunovodenje%20v%20javnem%20sektorju_PROMOCIJA.pdf

EKN → enotni kontni načrt. DDV → davek na dodano vrednost. DDPO → davek od dohodkov pravnih oseb. Sklici na podrobnejšo vsebino v drugih poglavjih so ...

Računovodski servisi in komitenti si delo čedalje pogosteje ... - Opal.Si

https://www.opal.si/pdf/objave-v-medijih/racunovodski-servisi-in-komitenti-si-delo-cedalje-pogosteje-razdelijo.pdf

Štefka Eržen, vodja svetoval- ne službe v podjetju Opal, ki ... Direktorica Polona. Urh pojasnjuje, da so ... Tako pravi Štefka Eržen, vodja svetovalne službe v.

Gradivo za novinarje - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=6412

23 jul 2004 ... Program Keramika - 30 let. Kuhinje Marles - 50 let. Program Pohištvo - 34 let. Program Kopalnice - 24 let. Vizija divizije Gorenje Notranja ...

Sporočilo za javnost - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=34859

12 maj 2016 ... Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko ... (kvetiapin), Moloxin (moksifloksacin) v obliki tablet in Vizarsin Q-Tab ...

Sklepi 18. skupščine delničarjev - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=29728

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in ...

Gradivo za novinarje SLO.indd - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=6945

Skupina Gorenje - predstavitev. Nova generacija pralnih strojev in sušilnikov perila. Pralni stroj in sušilnik perila Premium Touch. Monarque - hladilna vitrina za ...

Življenjepis-Marko Jaklic - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=29307

diplomo. Stopnja izobrazbe po nacionalni ali Doktorska, znanost mednarodni klasifikacijski lestvici. Obdobje 1988-1990. Naziv izobrazbe Magisterij (MA).

letno poročilo 2018 - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=40763

1 jan 2018 ... na Hrvaškem, kakor tudi na ostalih destinacijah v hrvaških kampih – Lopari, Zaton, Solaris in Vranjica. ... bazena in postavitve ter opremljanje 17 novih mobilnih hišic. ... 31.8.2018 količinska prodaja novih in rabljenih osebnih.

Letno poročilo 2017 - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39829

1 apr 2018 ... upravi družbe DARS d. d. Sistem DarsGo (ECS v PPT) ima vzpostavljen ... družbe DARS d. d. Cenik cestnine se je spremenil tako, da upošteva ...

finančni koledar 2018 - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39604

9.3.2018. Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2017 ... Finančni koledar bo objavljen na spletni strani Ljubljanske borze preko ...

KD Group - SEOnet - Ljubljanska borza

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=34685

22 apr 2016 ... Družba KD Skladi je v dinamičnem okolju nepredvidljivih razmer poslovala ... prostovoljno vključili v tečaj o temeljnih postopkih oživljanja in ...

2016 annual report - SEOnet

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=37255

29 Mar 2017 ... Closing price on LJSE at the end of the period in €. 52.90 ... Daleron COLD3 (paracetamol/pseudoephedrine/dextromethorphan). In Latvia ...

letno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39612

19 feb 2018 ... Relativna zadolženost Skupine Gorenje je večja kot v letu. 2016. ... Kadrovska komisija je ovrednotila delo uprave v letu 2016 in skladno s ...

gradivo za 28. redno zasedanje skupščine - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=41036

11 apr 2019 ... Franc Frelih,. - Marjanca Urbič,. - Zoran Planinšec. 8. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat predsedniku uprave dr.

annual report - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39613

8 Mar 2018 ... washing machine W8665K for the best washing result among tested appliances. Dishwashing appliances: • We added special models to the ...

junij 2019 - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=41742

27 sep 2019 ... v Kopru, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna. ... Sodelujemo tudi v akciji 'Moja dežela – lepa in gostoljubna' v organizaciji ...

POSLOVNI SISTEM MERCATOR dd, Ljubljana - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=31813

31 jul 2014 ... Prospekta za odkup delnic družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Ljubljana (v ... družbe Adria Group Holding B.V. (v okviru PIK Toggle Posojila), ... garancijo oziroma bančni garanciji, sicer pa ju predloži na unovčenje.

Mnenje sindikata Tovarne olje GEA d.d. - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=40369

29 avg 2018 ... Tovarna olja Gea d.d.. Trg svobode 3, p.p. 70. 2310 Slovenska Bistrica. Slovenija. T: 386 (0)2 843 26 10. F: 386 (0)2 843 26 13. E: [email protected]

mercator group - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=37378

25 Apr 2017 ... The M Tehnika (technical consumer goods) stores offer products for ... Velenje, Koper, Domžale, Brnik, Slovenj Gradec, Novo Mesto and the ...

Predstavitev poslovanja Skupine Gorenje - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=37312

31 mar 2017 ... Češka, Mariánské údolí. Samostojni štedilniki. Srbija. Valjevo, Stara Pazova, Zaječar. Hladilni zamrzovalni aparati, grelniki vode ter pralni in.

prevzemna ponudba in prospekt za prevzem družbe ... - SEOnet

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=14739

2 nov 2007 ... Naslov: Pristaniška ulica 12, 6000 Koper. Matična številka: 1972847. Vsi navedeni prevzemniki - člani konzorcija za prevzem podajajo skupno ...

Ljubljana, 20. julij 2018 - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=40246

20 jul 2018 ... Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in ... 4. junija je izšel Telefonski imenik Slovenije pomlad 2018 na DVD-ju.