zaporedja - Matematika SIC Ljubljana

Kdaj je zaporedje geometrijsko?Zapiši formulo za splošni člen in jo pojasni! PRIMER: Izračunaj prvi člen geometrijskega zaporedja, če je tretji člen 18 in količnik ...

zaporedja - Matematika SIC Ljubljana - Sorodni dokumenti

zaporedja - Matematika SIC Ljubljana

http://mat.siclj.si/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/priprave_ustni_izpit_4ssi_2018.pdf

Kdaj je zaporedje geometrijsko?Zapiši formulo za splošni člen in jo pojasni! PRIMER: Izračunaj prvi člen geometrijskega zaporedja, če je tretji člen 18 in količnik ...

o ( )4 ) - Matematika SIC Ljubljana

http://mat.siclj.si/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/priprave_ustni_izpit_3spi_2018.pdf

POTENCE S CELIMI EKSPONENTI. • Kaj je potenca. • Kolikšna je vrednost potence. 0 a in kako lahko z ulomkom zapišemo vrednost. 1 a.

obrestni račun - Matematika SIC Ljubljana

https://mat.siclj.si/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/obresti.pdf

2 NAVADNO OBRESTOVANJE. Navadno obrestni račun je najpreprostejši način za obračunavanje obresti, značilen za klasično hranilniško in drugo ...

osnove statistike - Matematika SIC Ljubljana

https://mat.siclj.si/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/1spi-obdelava-podatkov-in-statistika.pdf

frekvence ali frekvenčne razrede od spodaj navzgor oziroma ko ... frekvenca f0. 0 j f f. N. = Relativna frekvenca v %. Kumulativna frekvenca. Fj = Fj-1 Fj.

potence in koreni, kvadratna funkcija - Matematika SIC Ljubljana

http://mat.spssb.si/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/3spi-potence-koreni-kvadratna-funkcija.pdf

2 POTENCE S CELIMI EKSPONENTI. Za poljubno od 0 različno racionalno število a in naravno število n je: 1 n n a a. - = a0 = 1. Pravila za računanje s ...

Priloga 1 Ljubljana 2018 MATEMATIKA Katalog znanja za ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-2920-p1.pdf

Binomski izrek. Pascalov trikotnik. 4.16. Verjetnostni račun. Vsebine. Cilji. Kandidat. Osnovni pojmi verjetnostnega računa: poskus, dogodek, vzorčni prostor.

MATEMATIKA Polona Oblak - [email protected] - Univerza v Ljubljani

http://matematika.fri.uni-lj.si/mat/matvsp2019.pdf

odvisne od števila ur ucenja, obraba gum na avtu je odvisna od števila ... 10 evrov, ki ga lahko unovciš pri nakupu, zeleni pa kupon za 10 % popusta na ... Menjava spremenljivk x in y na grafu funkcije pomeni zrcaljenje grafa preko premice y =.

Matemātika kā vērtība un matemātika kā līdzeklis - Profesionālajā ...

http://profizgl.lu.lv/mod/resource/view.php?id=21683

Matemātika kā vērtība un matemātika kā līdzeklis. 4. Mana matemātiskā izglītība -. „Kāpēc jāmācās matemātika jeb kāpēc pēc pavasara nāk vasara?” Ja Jums ...

ZAPOREDJA

http://www.fpp.edu/~milanb/tpmeh/matematicne%20metode/Predavanje05.pdf

25 nov 2002 ... Zaporedje, ki ima to lastnost, se imenuje konvergentno, število a pa je limita zaporedja. Da zaporedje { }n a konvergira proti a zapišemo takole.

Zaporedja - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/Zaposleni/claniOddelka/tanja.gologranc/5Zaporedja.pdf

Zaporedje je funkcija a : N −→ R. Ponavadi sliko naravnega ²tevila n s ... zaporedje konvergentno. ... Zaporedje je podano rekurzivno takole: a1 = 3, an 1 = 1. 4.

Zaporedja G - 4

http://matej.info/datoteke/2019.20/TestiNaloge/G4A/Naloge%20-%20zaporedja.pdf

c) Pokazi, da je vsota prvih n clenov Sn = 11n2 - 5n. 2 . Naloga 12. Rešitve enacbe x3 - 7x2 14x = 8 so prvi trije cleni narašcajocega geometrijskega zaporedja ...

Matematika, ekonomická a finančná matematika

https://www.upjs.sk/public/media/14800/Matematika.pdf

Matematika, ekonomická a finančná matematika. Jesenná 5. VKM – videokonferenčná miestnosť. 10:20-11:00 Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.: Neviditeľná ruka ...

Aritmetična zaporedja

http://www.szsms.si/wp-content/uploads/2018/12/aritmeticna-zaporedja-0-1-142.pdf

zaporedje. Zapišite diferenco zaporedja. 22. Med števili 119 in 155 vrinite osem števil tako, da sestavljajo aritmetično zaporedje. Zapišite diferenco zaporedja in ...

Limita zaporedja - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~cimpric/skripta/knjiga.pdf

Rolleov in Lagrangeov izrek. 91. 5.2. Narašcajoce in padajoce funkcije. 93. 5.3. Konveksne in konkavne funkcije. 94. 5.4. Recept za nacrtovanje grafov. 97. 5.5.

I. ŠTEVILA, PROSTORI, ZAPOREDJA

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/Analiza/SteProZap11.pdf

pa posebna (Cauchyjeva) zaporedja racionalnih števil (glej 3. razdelek). ... Lastnosti rekurzivno podanega zaporedja (omejenost, monotonost, konvergenco) po-.

i. števila, prostori, zaporedja - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/Analiza/SteProZap11.pdf

pa posebna (Cauchyjeva) zaporedja racionalnih števil (glej 3. razdelek). ... Lastnosti rekurzivno podanega zaporedja (omejenost, monotonost, konvergenco) po-.

zaporedja Razred in datum

https://dijaski.net/get/mat_tes_zaporedja_02.pdf

... zaporedja. Zaporedje zapiši s splošnim členom. ... (5t) Med števila 16 in 81 vrini toliko števil, da nastane končno aritmetično zaporedje z vsoto vseh števil 291.

Številske množice in zaporedja

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/mat/2019-2020/MAT1_Stevilske_mnozice_in_zaporedja.pdf

Številske množice in zaporedja. Course title: Number sets and sequences. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field.

TEST 3.0 - 4. letnik. ZAPOREDJA R - 4

http://matej.info/datoteke/Testi/T4/R4A_Test.3.0.pdf

Podano je zaporedje x 2, x,2x - 1,. ... Doloci x, da bo zaporedje geometrijsko. Page 2. Naloga 3: tocke 4 2 3. Podano je zaporedje s splošnim clenom an = (. 1.

UČNI LIST – Zaporedja ( )2

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/669_807cd44dbba4/U%C4%8Dni%20list%20-%20Zaporedja.pdf

n c n. . = . Ali je to zaporedje naraščajoče ali padajoče - dokaži! Določi spodnjo in zgornjo mejo tega zaporedja. 5) Dokaži, da je zaporedje s splošnim členom.

Številske množice in zaporedja - FNM UM

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/mat/2019-2020/MAT1_Stevilske_mnozice_in_zaporedja.pdf

Številske množice in zaporedja. Course title: Number sets and sequences. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field.

Preverjanje znanja: Zaporedja

https://ucilnica1314.fmf.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=9877

... vsota prvih šestih členov 114. Izračunaj drugi in sedemnajsti člen. 2. [15]. Rešitve enačbe x3-3x2 3 = x so prvi trije členi padajočega aritmetičnega zaporedja.

Učni list - Geometrijska zaporedja.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/675_f059fbb98d3b/U%C4%8Dni%20list%20-%20Geometrijska%20zaporedja.pdf

a) Določite naslednja dva člena tako, da bo zaporedje aritmetično. Kateri člen tega zaporedja ima vrednost 105? Izračunajte vsoto prvih 50 členov tega ...

Učni list - Aritmetična zaporedja.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/674_10a6c0649077/U%C4%8Dni%20list%20-%20Aritmeti%C4%8Dna%20zaporedja.pdf

9) Določi aritmetično zaporedje in poišči zahtevano vsoto, če poznaš: ... 13) Poišči aritmetično zaporedje, v katerem je vsota prvega in tretjega člena 10, produkt ...

TEST 2.0 - Zaporedja in Obrestni racun T − 4

http://matej.info/datoteke/Testi/T4/S4B.Test.2.0.pdf

TEST 2.0 - Zaporedja in Obrestni racun ... b) Zapiši splošni clen zaporedja in ugotovi, koliko clenov je manjših od 1000. ... in ugotovi monotonost in omejenost.

Funkcijska zaporedja in funkcijske vrste

http://studentski.net/get/ulj_fmf_fc1_an2_sno_funkcijska_zaporedja_in_funkcijske_vrste_01.pdf

Fourierova vrsta je funkcijska vrsta oblike a0 . ∞. ∑ n=1(an cos(nx) bn sin(nx)), kjer sta (an)n≥0 in (bn)n≥1 realni zaporedji. Definicija 4.30. Naj bosta f,g: [a, ...

1 NALOGE ZA 4.LETNIK - ZAPOREDJA Naloge1 so ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~voresn/Gradiva/Gradiva4/0405-4ZAPOREDJA.pdf

GEOMETRIJSKO ZAPOREDJE. 16. Doloci x tako, da bo zaporedje geometrijsko: (a) 21−x,4x 2,162−x. [R: x = 1. 9. ] (b) 52 x,251−x,1253 2x. [R: x = − 7. 11. ].

Komplementarna zaporedja naravnih števil - MaRS - dMFA

http://mars.dmfa.si/mars2011/proj/c05.pdf

Pravimo, da sta dve narašcajoci zaporedji naravnih števil komplementarni, ko je njun ... [rn] in [sn] komplementarni zaporedji, velja ... kot par okrajšanih ulomkov.

Inštrumentalno pogojevanje in učenje zaporedja vedenja - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_podlesnik_jan.pdf

SD Dn. DK 591.5:579(043.2)=163.6. KG inštrumentalno pogojevanje/učenje zaporedja vedenj/skalarka/Pterophyllum scalare. AV PODLESNIK, Jan.

zaporedja, vrste, obrestno-obrestni račun - Arnes

http://www2.arnes.si/~ojeric/dijaki/4letnik/zaporedja.pdf

5) Poišči aritmetično zaporedje, ki ima prvi člen enak 5, vsota prvih osem ... 15) Prvi člen končne geometrijske vrste je 10, zadnji člen je 640, njena vsota pa je ...

moja matematika 1 moja najdraža matematika 1 - Alka script

https://www.alkascript.hr/index.php/katalog-proizvoda/skola-za-zivot/osnovne-skole/1-razred?format=raw&task=download&fid=475

moja matematika 1 boško jagodić ivan mrkonjić marijana curić. RADNA BILJEŽNICA. ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE boško jagodić.

Snov: vrste, limita zaporedja, obrestno-obrestni račun Razred

https://dijaski.net/get/mat_tes_vrste_limita_zaporedja_obrestno_obrestni_racun_01.pdf

TRETJA KONTROLNA NALOGA. Ime, Priimek: Snov: vrste, limita zaporedja, obrestno-obrestni račun. Razred: Datum: Število točk: /36. Skupno število točk: 36.

Mavrična Ljubljana Rainbow Ljubljana - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Mavricna-Ljubljana4.pdf

organiziral ŠKUC-Forum. Istega leta je bila v okviru ŠKUC ... Culture organised by ŠKUC Forum in 1984. The same year, ... www.mavricni-forum.net. Neformalno ...

Secesijska Ljubljana Art Nouveau Ljubljana - Visit Ljubljana

https://www.visitljubljana.com/assets/Dokumenti-PDF/Tiskovine-SI/Secesijska-Ljubljana.pdf

presently occupied by the UniCredit Bank (Wolfova ulica. 1). When the Triple Bridge with its white Venetian-style balustraded parapets and stairways leading to ...

Ljubljana BF – Ljubljana Biotehniška fakulteta Ljubljana GR ... - Arso

https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_dec16_slo.pdf

Datum objave: 31.1.2017. Koncentracije so podane v μg/m3. Dan/ merilno mesto. Ljubljana. Bežigrad. Ljubljana. BF. Ljubljana. GR. Maribor. Zagorje. Hrastnik.

Matematika (NIS) - Ric

https://www.ric.si/mma/opisi%202015%209R%20opisi%20dose%20%20ki%20NIS%20MAT%20409/2015061714291171/

17 jun 2015 ... uporabljajo pojme: vsota, razlika; večkratnik, faktor, zmnožek ali produkt; deljenec, delitelj, količnik – uporabijo ustrezno računsko operacijo ...