Zapisnik 1. seje, 10.12.2018

Tomaž Lihtenvalner, roj. 04.04.1983, Jelenska Reber 7, 1273 Dole pri Litiji. Alenka Mesojedec, roj. 21.03.1965, Gabrovka 85, 1274 Gabrovka. Ob glasovanju je ...

Zapisnik 1. seje, 10.12.2018 - Sorodni dokumenti

4.10 Zapisnik 23. seje OOP in 19. seje GJSP 20.3.2018 (predlog)

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1222724.10%20Zapisnik%2023.%20seje%20OOP%20in%2019.%20seje%20GJSP%2020.3.2018%20predlog.pdf

20 mar 2018 ... Tomaž Štenkler, Klemen Šavli, Stanislav Šorli, Oton Bratuž, Aleš Manfreda, Rajko Podgornik, Karel. Laharnar. Odsotni člani: /. Prisotni člani ...

Zapisnik 1. seje, 10.12.2018

https://www.litija.si/files/other/news/77/161718Zapisnik%201.%20seje%2010.12.2018.pdf

Tomaž Lihtenvalner, roj. 04.04.1983, Jelenska Reber 7, 1273 Dole pri Litiji. Alenka Mesojedec, roj. 21.03.1965, Gabrovka 85, 1274 Gabrovka. Ob glasovanju je ...

zapisnik 22. redne seje 1,3,2018 - KS Boštanj

http://ks-bostanj.si/userFiles/files/KSBostanj/zapisniki/zapisnik%2022_%20redne%20seje%201,3,2018.pdf

24 mar 2018 ... Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. ... Hofer. Od Direkcije RS za vode je prejeto končno soglasje za ureditev brežine ob Savi ( ...

Zapisnik 2. seje Zdravstvenega sveta 9. 5. 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/Zdravstveni-svet/2018/Zapisnik-2.-seje-Zdravstvenega-sveta-9.-5.-2018.pdf

10 maj 2018 ... Predstavitev negovalne diagnoze s strani RSK za zdravstveno in babiško nego;. 5. Spodbujanje kliničnih raziskav v Sloveniji;. 6. Razno.

Zapisnik 47 seje Sveta KS 15 11 2018 - KS Solkan

http://www.solkan.si/file/download/189_ce7b02d5dd87

1 jan 2019 ... Na MONG naj se poda pobuda za ureditev vseh degradiranih območij (SIA, Dinos). Sklican je bil sestanek Komisije za okolje in prostor KS.

ZAPISNIK 55/2018 seje Registracijske komisije MNZ Ljubljana z ...

http://www.mnzljubljana-zveza.si/dokumenti/Registracijski%20zapisnik%2055_2018.pdf

25 sep 2018 ... Bjeličić Luka. 25.05.2010. 15. 26.09.2018. 210502 ... Matko Luka. 12.06.2012. 15. 26.09.2018 ... 26.09.2018. 75500. Gorenc Jan. 02.08.1998.

ZAPISNIK 49-2018 seje Registracijske komisije MNZ Maribor z dne ...

https://www.mnzveza-mb.si/datoteke/dokumenti/RK%20_od%201-7.18/RK%20MNZM%20t.%2049-2018_24.7.2018.pdf

24 jul 2018 ... Marsel Andrej. 10.04.1994. 15. 25.07.2018. Klub: NK Malečnik (54) ... Marčič Simon. 27.06.2003. 16. NK Miklavž na. Dravskem polju. 25.07.

ZAPISNIK 66-2018 seje Registracijske komisije MNZ Maribor z dne ...

https://www.mnzveza-mb.si/datoteke/dokumenti/RK%20_od%201-7.18/RK%20MNZM%20t.%2066-2018%2030.%208.%202018.pdf

30 avg 2018 ... Engelsova ulica 6, 2000 Maribor. ZAPISNIK 66-2018 seje Registracijske komisije MNZ Maribor z dne 30.08.2018 ... Crnolić Adel. 06.11.2010.

Zapisnik 44. seje Sveta KS Solkan, ki je bila 16. 7. 2018

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018112615255263

26 nov 2018 ... Svet KS Solkan je bil seznanjen o vsebini končnega besedila ... Za pripravo katastra plošč in spomenikov v Solkanu naj se vpraša OS Solkan.

5. 6. 2018 ZAPISNIK 2. seje sveta staršev, ki je bila v če

http://www.osmjc.si/files/2017/10/osnutek_zapisnika_2_seje_sveta_starsev.pdf

5 jun 2018 ... ... nosili v šolo delovne zvezke in učbenike, šolske torbe so bile res težke. ... K točki 3 č) Vesna Müller: Ali je pravilno, da učenec pri ustnem ...

Ljubljana, 24. marec 2018 Zapisnik 1. izredne seje ... - UL MF

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/637/14965

24 mar 2018 ... Nina Kostanjšek, Domen Kotolenko, Eva Kranjc, Klara Krošelj, Liza Kuhar, Jerca Kunšič,. Klemen Lepold, Jera Marčun, Ana Markelič, Eva ...

ZAPISNIK 006/2018 seje Registracijske komisije MNZ Ptuj z dne ...

http://www.mnzveza-ptuj.si/datoteke/dokumenti/RK%20MNZ%202017/Zapisnik%20RK%20MNZ%20Ptuj%20tev.%20006.pdf

18 feb 2018 ... Jager Rok. 04.05.1987. 15. 19.02.2018. 110507 ... Kidričevo. 19.02.2018. 89574. Žirovnik Vid ... Kidričevo. 19.02.2018. 96193. Bregant Bor.

Zapisnik 15. seje Sveta KS Čepovan, ki je bila 23.5.2018

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018061114343864

23 maj 2018 ... Odsotni: Mrak Kristjan. 1. točka- KRAJEVNI PRAZNIK. Krajevni praznik 2018-ker bo v soboto, 08.09. spet rally Nova Gorica in robinova zabava, ...

Zapisnik 39. seje Sveta KS Solkan, ki je bila 22. 2. 2018

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018052312501972

39. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 22. februarja 2018, ... Poda naj se pobuda za ureditev vseh degradiranih območij (SIA, Dinos).

ZAPISNIK 030/2018 seje Registracijske komisije MNZ Ptuj z dne ...

http://www.mnzveza-ptuj.si/datoteke/dokumenti/RK%20MNZ%202017/Zapisnik%20RK%20MNZ%20Ptuj%20tev.%20030.pdf

28 avg 2018 ... ŠD Gerečja vas. 29.08.2018. Klub: NK Majšperk (956). Številka. Priimek in ime. Rojen. Člen. Klub. Pravica nastopa od do. 201419. Koren Žiga.

Zapisnik 21. seje KS Reteče-Gorenja vas 2.3.2018 - Občina Škofja ...

https://www.skofjaloka.si/files/other/news/131/118719Zapisnik%2021.%20seje%20KS%20Rete%C4%8De-Gorenja%20vas%202.3.2018.pdf

Reteče z dne 17.1.2018, na kateri sta bila prisotna tudi predstavnik KS Gorenja vas-Reteče. Milan Gartnar in predstavnik župnije Reteče Miha Jenko. Na prejšnji ...

Zapisnik 2. seje staršev Vrtcev Brezovica, ki je bil v četrtek 7. 6. 2018 ...

http://vizvb-test-01.splet.arnes.si/files/2019/03/Zapisnik-2.-seje_7.-6.-2018docx-.pdf

Poročilo skupine Ribice, enota Podpeč ... prostem, če je le vreme dopuščalo. ... V aprilu so izkoristili vreme in izvedli gibalne dejavnosti za Mali sonček: izlet do ...

Zapisnik 1. seje sveta staršev 18.10.2018 - Kranjski vrtci

http://www.kranjski-vrtci.si/wp-content/uploads/2019/02/Zapisnik-1.-seje-sveta-star%C5%A1ev-18.10.2018.pdf

Tomo Triller, Katarina Čarman, Anja Bitenc, Aleš Hostar, Saša Stojimirović, Mihael ... Guna. 53 za/o proti/0 zadržanih. Sklep 7/1/2018-19. Starši so soglasni, da ...

Zapisnik 1. izredne seje ČS Rudnik mandat 2014-2018

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/16820/zapisnik-1.-izredne-seje.pdf

ravnateljica OŠ Oskarja Kovačiča, Helena Židanek - svetovalka II, SLS, MU, ... potrebami Vrtca Galjevica in OS Oskarja Kovačiča ter kronološkim pregledom ...

5. 4. 2018 ZAPISNIK 32. seje Mestnega sveta Mestne občine ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/1.-tocka-zapisnik-32.-seje-2018-predlog.pdf

5 apr 2018 ... OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO. Razpravljali so svetniki: Janez Žagar, Aleš Čerin in Nataša Sukič. Po razpravi je župan ...

25. 4. 2018 ZAPISNIK 27. seje Občinskega sveta ... - Občina Medvode

https://www.medvode.si/files/other/news/85/131885ZAPISNIK-27.%20seja.pdf

25 apr 2018 ... temveč podjetje Vilboss, ki je to zemljišče oddalo v najem koncesionarju – op.p.). Mitja Starman je pojasnil, da prodaja ni bila opravljena tik ...

Ljubljana, 10. 3. 2018 ZAPISNIK SEJE ODBORA ... - Vrtec Miškolin

https://www.vrtec-miskolin.si/wp-content/uploads/2019/01/zapisnik-seje-odbora-sklada-vrtca-mis%CC%8Ckolin-z-dne-1.3.2018.pdf

ZAPISNIK SEJE ODBORA SKLADA VRTCA MIŠKOLIN Z DNE 1. 3. 2018. Prisotni: Ina Orsag, Ana Rigler, Gregor Slak, Janja Miklavčič, Urška Novinič in Nataša ...

Zapisnik 4. redne seje UO ŠOFF 2018-2020 - Filozofska fakulteta

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/ObStudiju/SOFF/zapisniki/zapisnik_4._redne_seje_uo_soff_2018-2020.pdf

Zala Blazina je povedala, da je poslala prošnjo vodji Resorja za ŠOVZ Timu Mišiču, da bi ŠOFF zaradi ... 2019 bo na razpolago več državnih štipendij. ŠOS je ... Odločili so se, da se datum za zamrznitev ter za izbris podaljša za 3 meseca z.

Zapisnik 23. seje IO KZS

https://www.kzs.si/UserFiles/File/Vse_o_KZS/Zapisniki_sej_IO/2017_04_10_Zapisnik_23__seje_IO_KZS.pdf

Spremembe tekmovalnih propozicij v košarki 3x3. 7. Poročila organov, združenj in komisij za leto 2016. 8. Datum določitve naslednje seje IO KZS. 9. Razno.

Zapisnik seje

http://www.cssiska.si/seje_2014-2018/2-zapisnik.pdf

osTALI NAVZOiI: Matej Skodir- PP Lj.-siska. JanezCerar - SLS MU MOL. Brina Gogala - SLS MU MOL. Seja seje pridela ob 18 . uri v navzodnosti 11 dlanov ...

Zapisnik 7. seje

https://www.domzale.si/files/other/news/41/95369Zapisnik%207.%20seje.pdf

Anjo Osojnik, Klanjškova 1, 3000 Celje in prosijo za izdajo mnenja. V razpravi so sodelovali vsi navzoči člani komisije. Predlagali so, da glede na to, da Svet.

Zapisnik konstitutivne seje

https://www.fgg.uni-lj.si/wp-content/uploads/2016/12/Zapisnik-konstitutivne-seje-UO-S%CC%8COVZ-2016.pdf

Maja Mauko, David Zajec, Doron Hekič, Jernej Vozelj, Anže Gracar, ... Članica UO ŠO FGG Maja Mauko je pozdravila prisotne in pričela z vodenjem seje ter ...

Zapisnik 12. seje Senata UL

https://www.uni-lj.si/mma/zapisnik_12_seje_senata_ul/2019010916342045/

Jurij SVETE, UL FKKT, prof. dr. Igor ŠVAB, UL MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL EF, prof. dr. Elen TWRDY, UL FPP, izr. prof. Marko VATOVEC, UL AG, prof. dr.

Zapisnik 2. seje 27-6-2019 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Visoko-solstvo/Strokovni-sveti/SVS/Zapisnik-2.pdf

Jernej Štromajer (vodil sejo), Tin Kampl, Laura Koudela, Klemen Peran, Jošt. Beguš, Franci Novak, Jure Ciglar, mag. Bojan Žlender, mag. Jana Jenko, Gregor ...

Zapisnik 4. korespondenčne seje NK ŠOS

http://www.studentska-org.si/wp-content/uploads/2017/06/4.-koresponden%C4%8Dna-seja-NK-%C5%A0OS_sklep.pdf

24 okt 2019 ... Matej Kekič, Sandra Verdev, Jan Sredenšek, David Bohar, Blaž Kadivec, Tina Šoln, Žan. Beloglavc, Alen Kočar. Ostali prisotni: Tim Sotelšek.

Zapisnik konstitutivne seje.pdf - [email protected]

https://www.fs.um.si/fileadmin/Documents/FS/Studij/Studentske_strani/Zapisniki/2019.11.20_-_Zapisnik_konstitutivne_seje.pdf

26 nov 2019 ... Ostali prisotni: Andrej Šajher, Ana Škrobar, Tadej Pušnik, Simon Hudales , Kevin Sreš, Aleš Ačko,. Klemen Kokol. Dnevni red: 1. Konstituiranje ...

Zapisnik 2 redne seje - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/STROKOVNI-SVET-CIT/Zapisnik_2_redne_seje.pdf

Jože Balažic,. - dr. Alenčica Sever, namestnica člana,. - Roman Šturm,. - Milena Zlatar,. - dr. Dejan Žlajpah,. - Jorg Bleiweis Trsteniški,. - prof. dr. Vincenc Butala,.

Zapisnik 6. redne seje

https://www.krsko.si/files/other/news/71/218848Zapisnik%206.%20redne%20seje.PDF

1 okt 2019 ... Obcini Kr$ko in druibi Kostak, d.d., KrSko - izvajanje gospodarske javne sluZbe ravnanja ... 10.2019 pricel tedi enoletni rok za izvedbo nadzora ...

Zapisnik 11. seje 10. 1. 2013 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/POSVETOVALNA-TELESA/SVET-ZA-PROMOCIJO-KMETIJSKIH-IN-ZIVILSKIH-PROIZVODOV/MANDAT-2011-2016/Zapisnik-11.-seje-sveta-v-mandatu_2011-2016_10.01.2013.pdf

Andrej Pompe - Brand Buseiness School,. Branko Vodušek, Miro Kline, Žiga Vraničar, Živa Prelog - Dialog. Predlog dnevnega reda seje: 1. Sprejem dnevnega ...

Zapisnik 3. redne seje

https://www.vransko.si/wp-content/uploads/2019/06/Zapisnik-3.-RS-OS.pdf

Hana Suster Erjavec; OS Vransko Tabor, Majda Pikl; Tavod za kulturo, turizem in Sport Vransko,. Suzana Felicijan BratoZ in Energetika Projekt, d.o.o., Janko ...

Zapisnik 8. redne seje.pdf - Šou

https://www.sou-lj.si/sites/default/files/scan_1_2.pdf

Petrič, Klemen Kristan. ... Gala Selakovič / Prizna, da ne zna na pamet odgovora. ... ŠZ ŠOU v Ljubljani imenuje Galo Selakovič za članico VK ŠOU v Ljubljani.