KopijaNa350rt praznjenja greznic.xlsx - KSP Litija

Jelenska Reber, Kal, Prevale, Selce, Slavina, Sp. Jelenje, Zavrh,. Suha Dole, Dobovica, Magolnik, Sopota, Radgonica, Zagozd, Ježevec. Prelesje, Strmec ...

KopijaNa350rt praznjenja greznic.xlsx - KSP Litija - Sorodni dokumenti

KopijaNa350rt praznjenja greznic.xlsx - KSP Litija

http://www.ksp-litija.si/wp-content/uploads/2019/03/Na%C4%8Drt-praznjenja-greznic.pdf

Jelenska Reber, Kal, Prevale, Selce, Slavina, Sp. Jelenje, Zavrh,. Suha Dole, Dobovica, Magolnik, Sopota, Radgonica, Zagozd, Ježevec. Prelesje, Strmec ...

plan praznjenja greznic 2020 7 - občina brda - Vodovodi in ...

https://www.vik-ng.si/si/file/download/652_7060c7a5c0be/2019.12.16%20-%20PLAN%20GREZNICE%202020%20_%20VIK.pdf

7 - OBČINA BRDA jan.20 feb.20 mar.20 apr.20 maj.20 jun.20 jul.20 avg.20 sep.20 okt.20 nov.20 dec.20. BARBANA. 18. BELO. 2. BILJANA. 57. BRDICE PRI ...

Program Praznjenja Greznic V Občini Kočevje - Komunala Kočevje

http://www.komunala-kocevje.si/download/199_program_praznjenja_greznic_v_obcini_kocevje.pdf

Na čistilni so zaposleni štirje ljudje pri sprejemu in obdelavi ter voznik na avto cisterni. TERMINSKI PLAN PREVZEMA GREZNIČNIH GOŠČ. Prevzem grezničnih ...

Predstavitev dela javnega zavoda Osnovna šola Litija ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/73715ad11-porocilo-os-litija.pdf

Šola s prilagojenim programom se povezuje z drugimi institucijami v kraju; Dom starejših občanov,. Gimnazija Litija, Vrtec Litija, Društvo Sožitje Litija in Šmartno, ...

dokument o nabavni politiki knjižnice litija 2017 - 2020 - Knjižnica Litija

https://www.knjiznica-litija.si/Portals/KnjiznicaLitija/Dokumenti/Upravljanje%20s%20knjiznicno%20zbirko%20Knjiznice%20Litija%202017.pdf

Knjižnica Litija kot splošna knjižnica za območje Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji, kontinuirano zagotavlja enak dostop do vseh vrst zapisanega znanja,.

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 1 - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/161751AD%203%20Odlok%20o%20prora%C4%8Dunu%20za%20leto%202019.pdf

Občinski svet Občine Litija na __. seji dne _____2019 sprejel ... S tem odlokom se za Občino Litija za leto 2019 določajo proračun, postopki ... Obstoječa koncesijska pogodba s podjetje Petrol se zaključi 1.6.2019, po tem pa je predvideno, ... proračunski postavki potrebno predvideti sredstva za tekoče stroške (elektrika,.

6. Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/116389AD%206%20SMERNICE%20RAZVOJA%20TURIZMA.pdf

Gostilna pri Janezu, Velika Štanga. • Gostilna Maček, Šmartno pri Litiji. • Gostilna Krznar. • Gostilna Pustov mlin. • Kmečki turizem Na hribčku. Poslovni turizem.

AD 13) Poročilo o delu Glasbene šole Litija-Šmartno ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/166868AD%2013%20Porocilo%20o%20delu%20GS.pdf

21 feb 2019 ... košara za perilo, delovni natikači 2x, table zbirno mesto, namizni ventilator, slika 2x, tepih, stol za dvorano 30x, križni izvijač, blazina, novoletne ...

KoleDar PrireDitev ob občinSKeM PrazniKU občine litija - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74306/maj%202016.pdf

26 maj 2016 ... za rezanje in tako smo dobili v roke vsak svoj izvod pobarvanke. Pred odhodom ... TAČKOv FESTIvAL - lutkovna predstava in srečanje s kužki.

3. Načrt razvoja Gasilske zveze Litija za obdobje ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/660353.%20Na%C4%8Drt%20razvoja%20Gasilske%20zveze%20Litija%20za%20obdobje%202015%20%202020.pdf

GVV-1. AC 16/50. GV-1. AC 16/50. GVGP1. GVM-1. GVGP-2. GVC 24/50 ... GZ LITIJA. NI. Legenda: T-travnik. G - gozd. GVV1. GVV-1. GCGP2. GVM. 3-4. 3-4.

litija doživetja - turistična ponudba občine litija turistične zanimivosti ...

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/Publikacije/Turisticna_karta_Litija_2008_B_slo.pdf

Tej poti se je od severa pridružila t. i. Jantarjeva pot med Baltikom in Sredozemljem, ki je potekala na tem območju od Vač proti današnjemu Hotiču. Kraj Litija je.

AD 5) Letno poročilo SVC Litija d.o.o. za leto 2018 - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/173720AD%205%20SVC.pdf

ID 1835-1821-6 Dom starejših občanov. ID 1835-1821-8. Uporabnik. GLASBENA ŠOLA LITIJA -. ŠMARTNO. VARSTVENO DELOVNI. CENTER. JZ DOM TISJE.

4. Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/106535AD%204%20Odlok%20pokopaliski%20red.pdf

30 nov 2017 ... pokopališki dejavnost /ZPPDej/, ki določa, da osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in ...

dolgoročni razvojni program občine litija - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/65831Dolgoro%C4%8Dni%20razvojni%20program.pdf

Projekt – izgradnja podvoza bivša Pletilja-trgovina Hofer ni bil izveden zato smo ... Trenutno je vgrajena potopna črpalka moči 4 kW, nova črpalka pa bi.

kgz litija zoo litijski tek 10.6.2017 prijave so že odprte! - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/75245/3%20marec%202017.pdf

11 mar 2017 ... iz Ljubljane v Oskrbovano stanovanje v SVC Litija. Tu se mi je življenje ... PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju, zazidlji- va, v izmeri 1.500 ...

AD 3) Odlok o pokopališkem redu v občini Litija - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/148125AD%203%20Odlok%20o%20pokopaliskem%20redu.pdf

10 okt 2018 ... Občinskemu svetu Občine Litija se po razpravi predlaga v sprejem ... Pogreb. 10. člen. (osnovni obseg pogreba). Osnovni obseg pogreba ...

Informacija o delu JP KSP Litija za leto 2016.pdf - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/73710ad8-informacija.pdf

12 dec 2016 ... 52/2016, je kot organ podjetja postavljen tudi nadzorni ... iz nerjaveče pločevine, sanacija odvodnjavanja, položitev tlakovcev ... Na račun obdelave pa so se povečale cene prevzema mešanih ... Dobava in polaganje asfalta.

DNK GIMNAZIJA LITIJA Bevkova 1c LITIJA Projektna naloga pri ...

https://dijaski.net/get/bio_ref_dnk_03.pdf

DNK ali deoksiribonukleinska kislina – DNA or deoxyribonucleic acid ... DNA – deoxyribonucleic acid) je nukleinska ... PODVOJEVANJE ALI REPLIKACIJA.

AD 4) Informacija o delu JP KSP Litija d.o..o. za leto ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/173718AD%204%20Informacija%20o%20delu%20KSP%20Litija.pdf

... motorna žaga Husqvarna 445 II z vidia verigo in agregat tihi. 3.0 Rato. Za potrebe čiščenja vozil strojnega parka pa smo nabavili globinski sesalec GARAGE.

Čakalne dobe ZD Litija - Zdravstveni dom Litija

http://www.zd-litija.si/doc/Cakalne-dobe_ZD-Litija.pdf

ČAKALNE DOBE IN POOBLAŠČENE OSEBE ZA NAROČANJE V ZDRAVSTVENEMU DOMU LITIJA NA DAN 13.3.2019. Možnosti naročanja po 15. členu ...

Osnovna šola litija - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74913/maj%202013.pdf

8 jun 2013 ... to so ograje, ute, vrtne garniture, zabojniki ... ziMSKi vRtovi • vRtne Ute. • KUHinje ... Prodam šolsko torbo Akta, zelo lepo ohranjeno, cena 15 ...

Pravilnikom o praznjenju individualnih greznic in malih ... - Jeko

http://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/Pravilnik%20o%20praznjenju%20individualnih%20greznic%20in%20MK%C4%8CN%20v%20Ob%C4%8Dini%20Jesenice.pdf

Na podlagi 62. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice(Ur.l. RS št. 84/2006,114/2009), Odloka o ...

Obvestilo o spremembi urnika praznjenja ... - JP VOKA SNAGA

https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/februar2020_zabojniki.pdf

prek spletne aplikacije Moji odvozi, ki jo najdete na spletni strani www.mojiodpadki.si, kjer si urnik praznjenja svojih zabojnikov lahko tudi natisnete;.

Obvestilo o obveznosti praznjenja grezničnega blata pretočnih in ...

https://www.okp.si/pdf-dopisi/2014/Spremni%20dopisi%20ind.gospodinjstva%20marec%202014.pdf

(greznice nima (WC na štrbunk), ali meni, da greznica ali MKČN z avtocisterno ni dosegljiva), nas obvestite pisno. (navedite razlog spremembe termina, točen ...

litija adventures – the tourist offer of the litija municipality tourist ...

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/Publikacije/Turisticna_karta_Litija_2008_B_ang.pdf

as well as Šmartno pri Litiji, which became independent from Litija in 2002. Litija covers a good ... Sava, which flourished as soon as in Roman times. Numerous ...

litija - Občan

https://www.obcan-litija.si/files/obcan_2008_03_marec.pdf

20 mar 2008 ... venijo Litija-Šmartno je v torek, 11. marca 2008, ... je delovni naslov zbirke kratkih zgodb, ki jo bo z vašim ... tudi za zunanjost ves čas potekajo aktivnosti. ... SPAR v Litiji: predstavitev prostovoljstva in možnosti delovanja v Mla-.

30-let - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74911/marec%202013.pdf

1 mar 2013 ... ObČINA LITIJA uSPEšNA NA JR zA SOFINANCIRANJE ... lokalnim in regionalnim TV postajam določila nove TV ... Zavod Mladinska mreža MaMa je tudi nosilec projekta Mreža NVO mla- ... Spominjali se ga bomo sodelavci TC Merkur Litija ... Izžrebanci FEBRUARSKE križanke dobijo stenski koledar.

Cenik - KSP Litija

http://www.ksp-litija.si/wp-content/uploads/2019/10/Cenik-tr%C5%BEnih-dejavnosti-2013-1-7-2013.pdf

mini bager z udarnim kladivom ura. 31,20 ... najem zabojnika za odpadke za en dan (5m3 ali 7m3 ali 10m3) dan ... najem dvigala KOBRA 1 ura ura. 29,50.

GSM: 070 409 468 - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74567/obcan_2015_06_junij.pdf

5 jun 2015 ... 5. junij 2015. Litija. NOVO V LITIJI! TAXI JASNA. GSM: 070 409 468 ... POLETNI DELOVNI ČAS IN POČITNIŠKE ... [email protected]

bizgec - Vrtec Litija

http://www.vrtec-litija.si/wp-content/uploads/2013/01/Bizgec.pdf

Ješprenjček čez noč namočimo, da se dobro napne. Dobro opranega damo kuhat. Skupaj kuhamo kislo zelje in repo. Ko zavre, vodo odlijemo in dodamo k ...

Litija2030 - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/73702ad4-cps.pdf

9 apr 2017 ... Kolesarske poti vodijo do točk zanimive naravne, kulturnozgodovinske in etnološke ... d.o.o., Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.),. • Zagorje ob ...

obcan_2018_11_november (1) - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/151895obcan_2018_11_november%201.pdf

29 nov 2018 ... v ameriški profesionalni ligi NBA, Marko Milić ter številni drugi. Tjaša TONI Skubic ... PISATELJ. (CONRAD. POTTER). VCEPLJENA. STVAR.

iz uredništva - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74926/junij%202013.pdf

8 jul 2013 ... znake…Po praktičnem delu je mizar Roman učencem predstavil stroje: žage, sti- skalnico, skobelni stroj, mizarsko mizo-ponk in drugo orodje.

Biblos - Knjižnica Litija

https://www.knjiznica-litija.si/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=36&moduleid=6142&articleid=5651&documentid=250

na začetni strani www.biblos.si v prijavnem obrazcu (na vrhu strani) vpišete uporabniško ime. (akronim vaše knjižnice vaša knjižnična članska številka) in ...

Untitled - Občina Litija

http://www.litija.si/files/other/news/77/114772AD%204%20Mnenja%20KS.pdf

2 feb 2018 ... dva zaselka Jesenje in Zapodje, ki so sedaj direktno vezane na pošto Kresnice in bi po novem morali ti krajani hoditi v Litijo. Pošta naj ostane ...