SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb ... - FFZG

Karavanić, Magda. 5. Katić, Mario. 6. Lisica, Tajana. 7. Lozić, Blanka. 8. Odorčić, Ema. 9. Šekrst, Jelena. Dekanica. Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić. Dostaviti:.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb ... - FFZG - Sorodni dokumenti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb ... - FFZG

http://www.ffzg.unizg.hr/diplomski-upisi/wp-content/uploads/2018/09/paralelni-diplomski-2018-2019.pdf

Karavanić, Magda. 5. Katić, Mario. 6. Lisica, Tajana. 7. Lozić, Blanka. 8. Odorčić, Ema. 9. Šekrst, Jelena. Dekanica. Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić. Dostaviti:.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ...

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4591/1/Sara%20Mironovi%C4%87_Diplomski%20rad.pdf

razdoblju Kijevska Rus' imat će niz smjena vlasti, a kijevski će kneževi u ... Prvu knjižnicu Kijevske Rusi osnovao je kijevski knez Jaroslav Mudri 1037. godine.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ... - unizg

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/11202/1/Finalni%20diplomski%20rad_Mateja%20Porkolabi%C4%87.pdf

Zadovoljstvo studenata korisnika studentskih domova uvjetima stanovanja: ... najveća studentska naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje, koji su ranije bili u ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ... - darhiv

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10925/1/buric.PDF

de Paulo Antonio Gatica Cote (del español al croata) y Laţeš, Melita de Ivan ... Paula Antonija Gatice Cotea (sa španjolskog na hrvatski) i Laţeš, Melita Ivana ...

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za istočnoslavenske ...

https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/islandora/object/ffzg:1370/datastream/PDF/view

28 авг 2018 ... начале романа Анна Каренина, поскольку некоторые элементы те же ... Èjhenbaum tvrdi da se Tolstojev roman može promatrati kao ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet odsjek za ... - darhiv

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/8969/1/Zovko,%20Ivana,%20Digitalizacija%20zbirke%20orhideja%20Botanickoga%20za.pdf

2 tra 2017 ... Herbarij hrvatske flore (Herbarium Croaticum sensu stricto), ... Ljepilo se nanosi u što manjoj količini dovoljnoj da etiketa ostane pričvršćena na.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za sociologiju ...

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/11180/1/Rodni%20stereotipi%20u%20rje%C4%8Dnicima%20%C5%BEargona%20hrvatskog%20jezika.pdf

„retoričke vještine“ „autora“ izraza te bi se tvorba novih ili korištenje starih izraza moglo identificirati kao ... (inv. od baba uz prefiks jo i sufiks nj) baka ... fukanje obljubljivanje imenica muški muški fukica žensko spolovilo; prostitutka imenica.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek ... - darhiv

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/11555/1/Dipl.%20rad%20-%20Behin,%20Paula.pdf

24 lip 2019 ... Kada je pergamski kralj Atal III umro bez nasljednika u 133. pr. Kr., ostavio je svoju zemlju Rimljanima. Marko Antonije je, tijekom ratova s ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Ivana ... - darhiv

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/2415/1/Diplomski_Tuzlancic_Ira_2013.pdf

Biskupska i rimska inkvizicija bile su papinske ustanove osnovane s ciljem borbe protiv krivovjerja u dvanaestom i trinaestom stoljeću odgovorne isključivo papi, ...

Sveuĉilište u Zagrebu Filozofski fakultet Diplomski studij povijesti ...

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/9853/1/Sebastian_Sobota_Diplomski_rad_o%C5%BEujak_2017.pdf

Nogometaši i Nogometni klub Hajduk. 73. 8.1.1. ... apolitiĉan, te da prve izbore u BiH nije doţivio jer je u to vrijeme gledao milanski derbi. izmeĊu Intera i ...

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/8074/1/DIPLOMSKI.pdf

proza – kraći oblici proze – crtice, novele, a i romani, zatim drama (tragedija, ... drugo izdanje zbirke pjesama „Erotika“; drama „Kralj na Betajnovi“; roman.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za ... - darhiv

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5799/1/DIPLOMSKI%20ILUSTRACIJE.pdf

RANI SREDNJI VIJEK – KAROLINŠKA RENESANSA. Padom Rimskog ... Upravo su nju humanisti preuzeli za reformu pisma te su karolinška slova ušla kao ...

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za kroatistiku ...

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5753/1/Anja%20Hudoletnjak,%20diplomski%20rad.pdf

3 srp 2015 ... Jean iskazuje otvoren prezir prema gospođici Juliji, a ona traži spas i izlaz iz loše situacije u koju se ... mušterije, kupuje... piše pisma... To će ...

studija Ivo Škarić Filozofski fakultet, Zagreb Hrvatska KAKAV ...

https://fonet.ffzg.unizg.hr/skaric/skaric-kakav_pravopis.pdf

zapisa. Morfonološko pravopisno načelo se može uključiti kod poluprozirnih morfema, u kojima se razmjerno lako može nazrjeti kakav je osnovni morf, npr.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG ...

https://repozitorij.fkit.unizg.hr/islandora/object/fkit:324/datastream/PDF/view

SAŽETAK. Prijenos topline pri umreženju duromernih smola u modelnim kalupima ... Ključne riječi: DSC, očvršćivanje, poliesterska smola, kalup, kinetički model ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I ...

https://bib.irb.hr/datoteka/658798.zavrsni_rad.pdf

1 lip 2011 ... BRZA FOURIEROVA TRANSFORMACIJA NA PROCESORU ... diskretna Fourierova transformacija koja numerički računa spektar signala koji ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ...

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:1842/datastream/PDF/view

Test numeričkog rasuđivanja i Test apstraktnog rasuđivanja) te Upitnik općih ... analize usporedili ova dva modela te su dobili kako je Hollandov model ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, VETERINARSKI FAKULTET E-mail ...

https://www.vef.unizg.hr/wp-content/uploads/2018/11/specijalisticki-kirurgija_205.pdf

-AO Course- Small Animals-May 1998., Topolšica,Slovenia. - Continuing ... -”Federation Equestre Internationale” ( F E I ) službeni veterinar. -Stalni je član ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ... - Aplikacije

https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/javno/stari-radovi/4379/preuzmi

AMZS. - Avto-moto zveza Slovenije. B2B. - Business to Business. B2B2C ... statičke i dinamičke informacije o prometu te podršku službama koje ... prometne nesreće događaju i na cestovno-pružnim prijelazima zbog neprepoznavanja.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET ZAVOD ZA ...

https://repozitorij.vef.unizg.hr/islandora/object/vef:298/datastream/PDF/view

Hrana animalnog porijekla najvažniji je izvor infekcije za ... izvor infekcije za svoje pse i mačke (Leonard E.K., Pearl D.L., Janecko N., 2011.). ... Ontario, Canada.

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno – biotehnološki fakultet ...

https://repozitorij.pbf.unizg.hr/islandora/object/pbf:77/datastream/PDF/view

Za razliku od drugih vitamina topljivih u vodi, vitamin B12 se pohranjuje i može se ... a injekcije i flasteri se obično primijenjuju kada postoji određeni poremećaj ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET Hrvoje ...

https://bib.irb.hr/datoteka/420215.Marjanovic_disertacija_kompletno.pdf

24 lip 2008 ... Hrastovi umjerenog područja i bukva), izradili Ducousso i. Bordacs ... odvodnih cijevi promjera 50 mm. ... stablo na plohi na ukupno 16 ploha*.

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ...

https://zir.nsk.hr/islandora/object/erf:298/datastream/PDF/view

Rehabilitacija putem pokreta u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture. Petra Marković ... revija za rehabilitacijska istraživanja, 32(2), 35-42. 14. Kiš-Glavaš, L.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET Vlatko ...

https://www.kif.unizg.hr/images/50001062/Vucetic%20Vlatko%20-%20disertacija.pdf

7 ožu 2012 ... ventilacijski anaerobni prag prelaze pri oko 86±4 % VO2max, ... Aerobni i anaerobni prag odreñuju se laboratorijskim ili terenskim testovima.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Antonija ...

http://medlib.mef.hr/1788/1/balenovi%C4%87.pdf

ovih sarkoma pripada tipični Ewingov sarkom, atipični oblik Ewinga, PNET i ostali primitivni sarkomi vretenastih stanica koji se javljaju u kostima i mekim čestima ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Marijana ...

https://repozitorij.vef.unizg.hr/islandora/object/vef:366/datastream/PDF/view

Slika 6: Vanjska anatomija srca papige, 1- lijeva klijetka, 2-desna klijetka, 3- aorta i truncus brachiocephalicus (PEES i KRAUTWALD-JUNGHANSS, 2009.).

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet ...

https://repozitorij.pbf.unizg.hr/islandora/object/pbf:35/datastream/PDF

Ključne riječi: fermentirani čaj, kombucha, antimikrobna aktivnost. Rad sadrži: 35 stranica, 11 slika, 4 tablice, 88 literaturnih navoda. Jezik izvornika: hrvatski.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI ...

https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:347/datastream/PDF/view

1 ožu 2016 ... parkiranje nema dovoljno i gdje nema dovoljno mogućnosti za ... Parkiranje označava proces smještaja i ostavljanja vozila, koje je ograničeno.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI FILOZOFSKI FAKULTET ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1817/datastream/PDF/view

32 Franc Branko Ancelj, Sto godina Pulskih vizura, Pula 2013., 104. ... zamjenjuju čvrste jake ruke koje sada drže oružje i hrabro se bore za svoju domovinu.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Luka Dajak ...

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:1577/datastream/PDF/view

fonološko i morfonološko načelo. U fonološkom načinu pisanja zapis glasnika odražava provedene glasovne promjene hrvatskoga jezika. S druge strane, u.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Helena Rožman ...

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:466/datastream/PDF/view

ODJSEK ZA KROATISTIKU. Helena Rožman. Matični broj: 0009068220. Dva apekta Cervantesovog Don Quijota. (Nihilizam i odnos prema vjernome slugi).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Judita Lelas ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1416/datastream/PDF/view

Pored cista u bubrezima, one se mogu pojaviti i u jetri, gušterači i drugim organima. Autosomno recesivna policistična bolest bubrega je recesivno nasljedni ...

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Diplomski ...

https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:465/datastream/PDF/view

10 ruj 2018 ... homonimna hemianopsija u kojoj je oštećena ista okomita polovica vidnog polja na oba oka. Pojavljuje se u otprilike dvije trećine osoba koje ...

sveučilište u zagrebu šumarski fakultet drvnotehnološki odsjek ...

https://repozitorij.sumfak.unizg.hr/islandora/object/sumfak:1404/preview

21 ruj 2018 ... modificiranih vrsta drva. Topola (Populus spp.) je jedan od važnijih predstavnika ove skupine. Genetski poboljšani klonovi topola uzgajaju se ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Ante Valdman ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1795/datastream/PDF/view

planocelularni karcinomi, seboroične keratoze, displastični nevusi, plavi nevusi, dermatofibromi, hematomi (osobito na rukama ili stopalima), proširene vene, ...

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/149964281.pdf

U slučajevima kada kloroplasti imaju velike količine NADPH, omogućava se kružni. (ciklički) tok elektrona kroz fotosistem I. U ovom putu elektroni se ne prenose ...