Izgradnja kanalizacije in obnova vodovodnega sistema Nova vas

e-pošta: [email protected], www.markovci.si. DOKUMENT ... Nova Vas Pri Markovcih, Prvenci, Sobetinci, Stojnci, Strelci in Zabovci. Središče občine je v.

Izgradnja kanalizacije in obnova vodovodnega sistema Nova vas - Sorodni dokumenti

Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/2a7c63f5-929b-4c56-8035-ea85e415168f/3177301318477968750_11.%20Porocilo%20-%20Gorki,%20Vodovod-priloga2.pdf

13 avg 2014 ... Dne 27.7.2014 je bila podpisana tudi pogodba s podjetjem GGD za obnovo ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz. 6.2. Civilna iniciativa Vodovod ...

Obvestilo uporabnikom vodovodnega sistema Želimlje

https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/letno_obvestilo_uporabnikom_vodovodnega_sistema_zelimlje_061119_kp.pdf

zdravje vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov vodovodnega sistema Želimlje. ČLEN PRAVILNIKA VZROK ZA OBVEŠČANJE.

UREDITEV VODOVODNEGA SISTEMA JELOVEC – SREDNJE ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=22563

jame v casu izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih kom. 20,00. 1.6. Rezanje asfalta m' ... cev fi 25 cm, L = 0,50 m kom. 1,00 ... 4.0 BETONSKA DELA.

IZGRADNJA SOLARNIH GREJNIH SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI ...

https://mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/Thermo%20Solar%20Plants%20-%20Detailed%20Guide.pdf

platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 12 m² i dubine do 1 m, nadstrešnice osnove do 10 m², dečja igrališta, dvorišni kamini površine do 2 m i visine do 3 m, ...

Slika . Elementi sistema unutrašnje kanalizacije Osnovni elementi ...

http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_13190/objava_19716/fajlovi/Proracun%20kanalizacije%20unutrasnja%20predavanje.pdf

10- glavni odvod iz objekta ... Tabela , vrijednost EJ za sanitarne elementa ... Tabela Srednje vrijednosti koeficijenta oticaja za različite tipove naselja. Vrlo gusta ...

obnova kamnitih površin - Gradnja in obnova

https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2019/10/Gradnja-in-obnova-07_2019-web.pdf

Za naročilo in informacije kontaktirajte na 031 675 639 ali [email protected], www.profilplast.si. Rastlinjaki po meri. Naravni, svetlih barv in gladkih oblik, ...

Uvedba on-line sistema s prenovo sistema KZZ - ZZZS

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/0/2b02efc719eaba9ac125737c0038fa1c/$FILE/predstavitev_15.10.2008.pdf

prenovljena kartica zdravstvenega zavarovanja in nova profesionalna kartica ne nosita podatkov ... elektronski recept za zdravila, razvoj elektronskega zdravstvenega kartona, kasneje ... Prenos podatkov bo potekal preko interneta in drugih.

5.2-Načrt vodovodnega priključka - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2017/03/2015-057-VO-PZI_VRTEC-ROGATEC_NACRT-VODOVODNEGA-PRIKLJUCKA.pdf

Pri visoki podatlni vodi lahko pride do onesnaženja podtalnice in vdora blata v nove vodovodne cevi. 3. VODOVODNI PRIKLJUČEK. 3.1. Vodovodni priključek.

Popis del - Novogradnja kanalizacije Paška vas

http://www.smartnoobpaki.si/wp-content/uploads/2014/01/Popis-del-Novogradnja-kanalizacije-Pa%C5%A1ka-vas.pdf

cena za enoto (EUR) skupaj (EUR). "Novogradnja kanalizacije Paška vas". 1.1 KANAL 1. A Preddela ... 6 Odstanitev betonskih tlakovcev in ponovna položitev ...

DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD ...

https://www.jhl.si/sites/www.jhl.si/files/www_jhl/razpis/datoteke/skupaj_-_situacije.pdf

Volarjev Štradon. Peruzzijeva ulica, odcep 1. Malova ulica. Ilovški štradon, odcep 2. Peruzzijeva ulica, odcep 2 ... Uršičev štradon, odcep 1. Jurčkova cesta, od.

Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega ... - Komunala Tolmin

http://komunala-tolmin.si/wp-content/uploads/2016/01/NAVODILO-za-izvedbo-dezinfekcije-omre%C5%BEja.pdf

Natrijev tiosulfat (Na2S2O3). Natrijev hipoklorit NaClO 50 (kot Cl). Žveplov dioksid (SO2). Natrijev tiosulfat (Na2S2O3). Kalcijev hipoklorit Ca(ClO)2 50 (kot Cl).

Veseli kanalizacije in prenovljene ceste - Gorenjski glas

http://www.gorenjskiglas.si/supplement/840384u2y2y2s2c4r213c454m5z2t2v2e454s2x2d4w254743454z2e464x2a4x2o2g3q484r24464t2741334l3a3c3n2r2/KamnicanKA_20170324_06.pdf

24 mar 2017 ... Kamnik; izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. (sedež uredništva, tel. ... Dollar in Vitapur. Ob tem so se v ...

3.4.1 tehnični opis novogradnja kanalizacije gavce - Občina ...

http://www.smartnoobpaki.si/wp-content/uploads/2019/04/kanal-5-tehnicni-opis_GAVCE.pdf

HP7 – ŽEMVA, Gavce 58/b (Ljubljana, Ulica bratov Učakar 128), ... bo sočasno z gradnjo obravnavane kanalizacije obnovljena tudi lokalna cesta, bo potrebno.

Vpliv svinca na zdravje otrok zaradi pitja vode iz vodovodnega ...

http://www.spm.si/wp-content/uploads/2013/10/BITENC-Katarina.pdf

Migracije svinca iz različnih vrst cevi v modelne raztopine. • nakup cevi (plastične, bakrene, pocinkane in jeklene cevi). • priprava cevi. • priprava modelnih ...

Primož Kaiser Cenilne linije za izvedbo kanalizacije - Univerza v ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=83976

Obsip izvedemo do višine 20 do 30 cm nad temenom cevi. Kanalizacijsko ... betonska cev fi 300 mm, neobbetonirano, 90' izkop z zagatnicami. 0,00 €. 100,00 €.

3.4.1 tehnični opis novogradnja kanalizacije gavce – 2. faza (višje ...

http://www.smartnoobpaki.si/wp-content/uploads/2019/04/kanal-12-tehni%C4%8Dni-opis.pdf

Komunalno podjetje Velenje. - Ministrstvo za promet – DRSC. - Telemach Velenje. - Zavod za gozdove Slovenije. - Telekom Slovenija. - Slovenske železnice.

4. Izgradnja RČN

https://www.pzs.si/javno/dokumenti/Konferenca%20o%20planinskem%20gospodarstvu%202013/GK_PZS-2konf_planinsk_gospod-26-1-2013-PredstavitevRCN-LISCA_.pdf

Vloge partnerjev. PD Lisca Sevnica: - Lastnik zemljišč. - Prijava na razpis sklada Si.Voda – upravičenec do sredstev. - Izdaja soglasja za izvedbo ter podelitev.

TI^ NAT HAN - Duhovna izgradnja

http://www.duhovnaizgradnja.com/download/knjige/Mir%20je%20svaki%20korak.pdf

da im pruži toliko sreće kao poklon naše svjesnosti, naš osmejak. ... Bambus. Ona je došla u Šljivino selo kada je imala tri godine. Bila je toliko slatka da.

Izgradnja kampa u kompleksu Top –Terme d. o. o. - HGK

https://www.hgk.hr/documents/izgradnja-kampa-u-kompleksu-top-terme-u-topuskom5a9e3c0178de8.pdf

bogata povijest Topuskog počinje unatrag 3000 godina, zahvaljujući ... TOP-TERME d.o.o. ... Kamp Topusko nalazi se uz kompleks Top-termi Topusko te.

Tristan i Izolda - Duhovna izgradnja

http://www.duhovnaizgradnja.com/download/knjige/Tristan%20i%20Izolda.pdf

Od toga dana Plavokosa Izolda poče da mrzi ime Tristana od Lunoa. A Tristan je venuo u Tintedžejlu: zatrovana krv tekla je iz njegovih rana. Lekari utvrdiše da ...

Muslimani in izgradnja džamije v slovenskih medijih - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/mesic-selma.pdf

Ljubljana 2000 je izginila džamija (Pašić 2005, 104). Leta 2001 so tako predvideli novo lokacijo: med Malim grabnom in Cesto dveh cesarjev na Viču. 22. maja ...

izgradnja regijskega večnamenskega športno ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/a8f3d6f3-ee2d-4902-925d-833b27900ec3/636614893884279640_11.%20Odlok%20JZP%20za%20RVSVC%20Kranj%20-%20OCENA%20JZP.pdf

»Javni partner« je Mestna občina Kranj, ki ima ob ugotovitvi javnega interesa ter z ... (večnamenska dvorana – stadion – bazeni), spremljajoča ponudba in ...

neophodnost večernje kontemplacije - Duhovna izgradnja

http://www.duhovnaizgradnja.com/download/knjige/Neophodnost%20vecernje%20kontemplacije.pdf

Citati koji su navedeni u knjizi jutarnjih kontemplacija su podstica- jni, ponekad prepuni snage, ponekad raskošni, ali uvek su jamstvo životnog, potpunog ...

Zasnova in izgradnja oblikoslovnega in glasoslovnega slovarja ... - IJS

http://nl.ijs.si/isjt02/zbornik/sdjt02-07verdonik.pdf

pretvorbe zapišemo ortografski zapis in ustrezen fonetični prepis ter nato oboje ročno pregledamo in vnesemo morebitne popravke ali variante. Tako ima vsaka ...

Projektovanje i izgradnja hotela - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40779-projektovanje-i-izgradnja-hotela/740

12.3.2 Kuhinjske prostorije. 264 ... Slika 30 Wellness centar Hotela „Merkur“ Vrnjačka Banja ... Razdaljina između kuhinjske servisne oblasti i prostora za sedenje u ... zidova, vrata i armature operu toplom vodom i deterdžentom ili određenim ...

autocesta rijeka-zagreb zapo^ela je izgradnja autoceste ... - HUKA

http://www.huka.hr/v2/objekti/publikacije/hr/2006_07.pdf

onica Matulji-tunel Učka dijeli na tri poddi- onice, s točno određenim planom zatvara- nja jednog kolničkog traka po danima, dok će se promet odvijati drugim ...

predinvesticijska zasnova izgradnja nove umetnostne galerije maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=14945

omogočali dostavo eksponatov neposredno v prostor in neizpostavljenost le-teh vremenskim ... Servisni prostor - čajna kuhinja (7,47 m2) ... *V vrednosti ni upoštevana odprodaja obstoječega objekta UGM, kar se bo upoštevalo v nadaljnji ...

Izgradnja proizvodne zgrade „Iverpan“ na lokaciji Donja Zelina

https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:2105/datastream/PDF/view

3 ruj 2018 ... proizvodne hale u Donjoj Zelini u kojoj će se obavljati prerada ploča iverica koji se kasnije koriste za potrebe industrije namještaja. Predmetni ...

Izgradnja stanovanj v stanovanjski soseski Brdo 2 - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/priloga-in-tus-mol-februar2019.pdf

JSS MOL na Brdu v Ljubljani načrtuje gradnjo sodobne stanovanjske soseske s ... Rdečega križa (od soseske Zeleni gaj do Tehnološkega parka) ter na zahodni ...

izgradnja visokovodnih nasipov ob reki dravi v dogošah in dupleku

http://mvd20.com/LETO2015/R41.pdf

Mitja HORVAT, dipl. inž. gradb., DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., ... in 6 : Posek dreves in grmičevja na območju na trasi nasipa (Foto: Mitja Horvat).

investicijski program izgradnja nove umetnostne galerije maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=14946

Do etaţe vodi tudi transportna ploščad, ki omogoča premikanje eksponatov od varovanega depoja v ... Servisni prostor - čajna kuhinja (7,47 m2) ... *V vrednosti ni upoštevana odprodaja obstoječega objekta UGM (po zaključku izgradnje ...