Odločba 15 (.pdf) - Občina Bloke

e-pošta [email protected] Nova vas, 22. 04. 2013. Številka: 478-0015/2013. Občina Bloke, Občinska uprava izdaja na podlagi 21. in 213. člena Zakona o ...

Odločba 15 (.pdf) - Občina Bloke - Sorodni dokumenti

Odločba 15 (.pdf) - Občina Bloke

https://www.bloke.si/pdf/ugotovitvene-odlocbe/odlocba_15.pdf

e-pošta [email protected] Nova vas, 22. 04. 2013. Številka: 478-0015/2013. Občina Bloke, Občinska uprava izdaja na podlagi 21. in 213. člena Zakona o ...

Ob prazniku občine Bloke, ki ga Bločani že petnajsto ... - Občina Bloke

https://www.bloke.si/pdf/bloski-korak-oktober-2019.pdf

2 okt 2019 ... Poštnina plačana pri pošti 1385 Nova vas mihaelov Sejem na blokah. Novi bloški župNik. Simon virant. koleSarjenje v DolenjSke toplice.

Untitled - Občina Bloke

https://www.bloke.si/upload/editor/0542_001.pdf

Nova vas 4a. 1385 Nova vas. Tel. 01 70 98 918 fax 01 70 98 840 e-pošta [email protected] Nova vas, 20. 01. 2016. Številka: 478-0001/2016. V skladu z ...

Razpis - Občina Bloke

https://www.bloke.si/upload/editor/javni-razpisi/razpis%20stanovanje%202019.pdf

12 apr 2019 ... Prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega ...

Sklic - Občina Bloke

https://www.bloke.si/upload/editor/vabilo%20za%20sejo%20OS%2006.pdf

14 jun 2018 ... Radio Slovenija g. Marko Škrlj. Notranjsko primorske novice d.o.o.. Kabelska televizija Oron. Ga. Sabrina Mulec. Novice z Notranjske.

vremenska pratika - Občina Bloke

https://www.bloke.si/upload/editor/Vremenska%20pratika%202020.pdf

2018/2019. Poglejmo kakšno vreme je kazala letošnja pratika za zadnji mesec leto 2019. ... To je poletni solsticij, enakonočje, najdaljši dan v letu. To je dan, ko.

Odločba - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/odlocba/2019080207165306/?m=1564723013

Volče in Gornje Vreme. 3. Na ogroženem območju so odrejeni naslednji ukrepi: ... felika Vremščica tof. Dolnje Vreme. 21001 ~. 20981. 355. lilOO !1757. 2509.

Odločba CPVO - Občina Starše

http://www.starse.si/attachments/article/1718/Odlocba%20CPVO.pdf

8 mar 2018 ... Barbara Žagar, univ. dipl. prav. Višja svetovalka. Postopek vodila: Mag. Vesna Kolar Planinšič. Vodja Sektorja SPVO mag. Tanja BOLTE.

Odločba Geodetska - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/72523Odlo%C4%8Dba%20Geodetska.pdf

Območna geodetska uprava Ljubljana. Geodetska pisarna Grosuplje. OBČINA DOBREPOLJE. Prejeto: 2.1 -03- 2017. T: 01.786 61 00. 5 [email protected]

Odločba o zapori ceste - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/odlocba_o_zapori_ceste/2015101206474090/?m=1444625260

12 okt 2015 ... v Občini Divača (Uradni list RS št. 48/10) ter vloge podjetja Komus d.o.o., Jeršice 3,. 6230 Postojna, po pooblaščencu CVO d.o.o., Tbilisijska ...

34 Vsem, ki v teh prazničnih dneh prebirate Bloški ... - Občina Bloke

https://www.bloke.si/pdf/bloski-korak-januar-2020.pdf

2 jan 2020 ... V pričujoči novoletni številki Bloškega koraka smo vam s prispe- vki in slikovnim ... krog nazaj do jezera, kjer smo se okrepčali in posladkali s ...

Poročilo nadzornega odbora za leto 2017 - Občina Bloke

https://www.bloke.si/upload/editor/3414_001.pdf

Načrt za izgradnjo osebnega dvigala ob dvorani Bloški smučar vrste PGD in PZI je na osnovi naročilnice z dne 27.2.2017 izdelalo podjetje Misel d.o.o. iz ...

Novi bloški župnik Simon Virant - Občina Bloke

https://www.bloke.si/pdf/bloski-korak-oktober-2019.pdf

2 okt 2019 ... li so še bloški mešetar, bloški ... dobro obiskani dvorani Bloški ... Bloke, Bloški korak, Nova vas 4a, 1385 Nova vas; [email protected]

odločba GURS o parcelaciji - Občina Šempeter - Vrtojba

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2FObcinski_svet_2015%2F11_seja_22_10_2015%2Fsprejeto_11_seja%2F11._TOcKA_uKINITEV_JD_ni_bila__izvedena_odlocba_GURS.pdf

23 maj 2016 ... Grafični prikaz stanja parcel po opravljeni parcelaciji z označenimi zemljiškokatastrskimi točkami in vpisanimi parcelnimi številkami je obvezna ...

kolesarski izlet Cerkniško jezero - Križna jama ... - Občina Bloke

https://www.bloke.si/upload/editor/Kolesarski%20izlet_2018_KJ_Benete_Kadice_dopolnjena.pdf

kolesarski izlet Cerkniško jezero - Križna jama – rimski zaporni zid Benete - soteska Kadice v nedeljo 27.5.2018. Zbirno mesto 1: parkirišče južno od vasi ...

ODLOČBA

https://www.dvk-rs.si/files/files/u-ii-1-15.-.odlocba.pdf

2015. ODLOČBA. Ustavno sodišče je v postopku za odločitev v sporu o dopustnosti referenduma, ... zakonski ureditvi dedovanja (odločba Ustavnega sodišča št.

Untitled - Vrabec Bloke

https://www.vrabec-bloke.si/wp-content/uploads/2019/02/Nase-strikane-strani-135-let-poste-Bloke.pdf

Bloška planota prelepi si kraj, kdor gre od tukaj ga vleče nazaj, gozdovi, potoki, cvetoče polje, saj tukaj se voli dobro rede. Od bloške živine je dobro meso,.

zahvalo - Vrabec Bloke

https://www.vrabec-bloke.si/wp-content/uploads/2018/07/zahvale-3.pdf

vas bar ec. V. B d l o o v k a e. Z. Ravne na Blokah 12. 1385 Nova vas iz Aerokluba Obalni letalski center Portorož, kateremu so se pridružila tudi letala iz AK ...

Arbitrazna odlocba

http://www.gorensek.net/wp-content/uploads/2017/10/Arbitrazna-odlocba.pdf

račun Bauhaus za električno opremo, obloge in granit z dne 24. 3. 2012 v znesku 124 EUR, račun. Bauhaus za keramične ploščice na hodniku z dne 14. 4.

Edvard Lorencon - Vrabec Bloke

https://www.vrabec-bloke.si/wp-content/uploads/2018/07/Edvard-Lorencon.pdf

Skozi njegove roke je Sla vedina bodo6ih pilotov s Primorske regije tudi piloti ... vlecejo tako hitro, da naredi5 skok. ... preselili v Lesce, kjer so bile moZnosti poboinega letenja ob Karavankah in v ... Opravilje tudi sedem skokov s padalom.

Bloke – Krpanova dežela - CIK Trebnje

https://www.ciktrebnje.si/wp-content/uploads/2016/11/Bloke-1.pdf

Ljubko Bloško jezero sicer ni veliko, daje pa sprostitev v vseh letnih časih. Jezero ... Je očiščeno mulja in poglobljeno, zato je poleti primerno tudi za kopanje. V.

ODLOČBA Ustavnega sodišča RS

https://www.zdruzenje-ns.si/uploads/fajli/predlogi_zakonodaja/Odloba_US_-_delavski_predstavniki_U-I-55-16_U-I-196-16.pdf

Številka: U-I-55/16-19. U-I-196/16-15. Datum: 13. 6. 2019. ODLOČBA. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata Nove.

Odločba Ustavnega sodišča

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/sodbe/sodbe_ustavnega_sodisca/U-I-411-06.pdf

Številka: U-I-411/06-21. Datum: 19. 6. 2008. ODLOČBA. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Informacijske pooblaščenke, na ...

Odločba UE o spremembah - TD Stična

http://www.tdsticna.si/uploads/1/6/8/6/16863786/2014_05_21_odloba_ue_o_spremembah.pdf

21 maj 2014 ... sedežem Ivančna Gorica, Stična 11, ki ga zastopa Goršič Milan Ivan v upravni zadevi vpisa spremembe temeljnega akta in zakonitega ...

Odločba o prekršku 2013 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/ODLOCBE-IRSD/bd13af8cb3/odlocba-o-prekrsku-2013.pdf

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat R$ za delo, Enota Koper, po ... nista vložili zahteve za sodno varstvo in plačata globo v osmih dneh po pravnomočnosti ... Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v roku 8 dni od.

Odločba - Varstvo konkurence

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/Odlocba_3061-12-2016-7.pdf

30 jul 2016 ... Podjetja, ki jih ima AVAG v neposredni lasti, so DIO GmbH, DIA Albert Still GmbH in AV. International GmbH. 4. Podjetje Avtotehna Vis je ...

odločba - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/72/b1/u-i-42-128.pdf

7 feb 2013 ... krajše poimenovanje za sodno oblast oziroma za sodno vejo oblasti (kakor ... 125. člena Ustave, iz katerih jasno izhaja, da je sodna oblast pri ...

Odločba o imenovanju članov 6. 2. 2019 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/POSVETOVALNA-TELESA/SVET-ZA-ZASCITO-ZIVALI/2018-2022/Odlocba_SSZZ_6.2.2019_podpisana.pdf

6 feb 2019 ... Urška Markelj, univ. dipl. inž. zoot, Društvo za zaščito živali Pomurja, namestnica predsednika, prof. dr. Alenka Dovč, Dip ECAWBM (AWSEL), ...

10_Ureditev meje-odločba - Wetman

http://www.wetman.si/uploads/datoteke/10_Ureditev%20meje-odlocba.pdf

5 okt 2012 ... na zahtevo lastnika parcele Geodetska uprava je z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo ... Lastnik parcele 506 in 508/1 je pokojen.

odločba - Odločitve US - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/8e/92/p-14-14.pdf

4 jun 2015 ... 2013 je bila zavržena zahteva za sodno varstvo, vložena zoper plačilni nalog zaradi prekrška po četrtem odstavku 16. člena Zakona o.

odločba - Agencija za trg vrednostnih papirjev

https://www.a-tvp.si/Documents/nadzor/odlocitve-atvp/odlo%C4%8Ditve%20sveta%20atvp/Odlocba_Tekstina_izrek.pdf

glasovalnih pravic za prevzemnika, družbo Svila In d.o.o., Lokarjev drevored 4, Ajdovščina, v ciljni družbi Tekstina d.d., Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, na seji ...

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARTIN KARPAN BLOKE Nova vas 4A ...

https://www.mzu-lj.si/media/uploads/DU/DU%20MK%20Bloke%20Program%202019.pdf

Nova vas 4A, 1385 Nova vas. PROGRAM DELA. ZA LETO 2019. 1. SEKCIJA POHODNIŠTVO. Tedenski pohodi so vsako sredo. Zborno mesto je ob 8.uri na ...

Rezultati - po kategorijah - Športno društvo Bloke - Nova vas

http://www.sd-bloke.si/phocadownload/ntp2019_rezultati_kategorije.pdf

11 sep 2019 ... OŠ 600 m (P1, F1). Uvrst. St.št. Priimek in ime. Rojen(a). Društvo. Čas. P1. Točke. Zaostanek. 1. 417. PRIMOŽIČ TIJA. 2011. OŠ NOVA VAS.

Dovoljenje za bloke, posojilo za knjižnico - Gorenjski glas

http://www.gorenjskiglas.si/supplement/d4d4e424w27403v2z2c4c434k543t2w2n5i5y2v254z244h5a4h584639464z2z2o2g3q474x2b494r2643334l3a3c3n2r2/Dezelne_novice_20160115_01.pdf

15 jan 2016 ... Dovoljenje za bloke, posojilo za knjižnico ... proge med Radovljico in. Primorsko. ... tekaške prireditve, državne in svetovne igre specialne.

B ODLOČBA KOMISIJE z dne 14. junija 2006 o nekaterih ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02006D0415-20150210&from=EN

10 feb 2015 ... članice prenesle v nacionalno zakonodajo do 1. julija 2007. (5) ... divjini, na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema ...

Trženje turističnega kraja – primer občine Bloke - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kljun-matej.pdf

Ključne besede: trženje, trajnostni turizem, tržna niša, doživetja, Bloke. Marketing of ... Vselej, ko je na Bloški planoti sneg, so urejene in utrjene tekaške proge.